Nei til auke av eigedomsskatt i Volda Kommune

Kommentarer

#3

Eg er einig i oppriosteksta! Det må bli slutt på å auke alle slags skattar og avgifter på grunn av at kommunen ikkje klarer å styre økonomien sin på ein god måte. Bebuarar og huseigarar er blitt mjølkekua til kommunen, og det er FEIL!!!

Lene Mari Magnussen (Volda, )

#7

Vi allereie betalar nok som det er!

Mats Riise Bjørneset (Volda, )

#10

Eg er enig!! nei til auke av eigendomsskatt

Trude Lothe Bjørneset (Volda, )

#16

På tide at kommuna ikkje gjer seg så avhengig av eigendomskatten fra innbyggerane. På tide å ta ansvar å ikkje gå den lette utveien med å kreve og øke, å heller bruke tid på å planlegge å disponere midlane man he meir konstruktiv som romma for utvikling uten å måtte kreve meir fra innbyggera. Volda kommune gjer seg mindre attraktiv for nye innbyggera skal de forsette slik.

Veronica Brekke (Volda , )

#31

Nei takk til meir eigedomsskatt! Ja takk til å fjerne heile denne blodsugarskatten, for alltid!
Mtp eldreomsorg og det nasjonale ynskjet om at eldre skal bu heime lengst mogleg: kor mange vil ha råd til å bu heime hvis eigedomsskatten aukar, straumen stadig vekk aukar, vatn og kloakkavgiftene aukar, matvareprisane aukar, drivstoffprisane aukar? Shame on you til administrasjonen for i det heile å tenkja tanken om å auke eigedomsskatten og like mykje shame on you til dei politikarane som evt stemmer for å fylgja administrasjonen. Fjern eigedomsskatten!

Sissel Anita Øyen Hareide (Volda, )

#32

Det er nok no

Per vassli Nordstrand (Folkestad, )

#44

Rune Tøsse

Rune Tøsse (Volda, )

#48

Eg er einig i oppropet. Me betaler nok og meir enn nok skattar og avgifter. Det er skammelig korleis folk i Volda blir behandla og utpressa.

Hans-Ottar Magnussen (Volda, )

#54

Det er nok skatt allerede. Fjern eigedomsskatt

Jon Olav Nedreklepp (Volda , )

#55

I si tid skulle vel Eigedomskatten innførast som ei kortsiktig løysing..
Mon tru om private innstanser kunne dobble prisane sine?

Frank Erik Rangsæter (Volda, )

#67

Eigedomskatten bør IKKJE hevast men heller senkast eller fjernast. Ei lånegjeld som vil passere 2mrd kroner er ikkje innbyggarane sin feil.

Bjørnar Fylling (Volda, )

#92

Eiendomsskatten skulle bere vere midlertidig og skulle ikkje fortsettes og i tillegg økes. Om nokon skal betale skatt for å eige hus må regningen sendes til min bank som eiger mesteparten av boligen.

Bjorn tore Bakke (Volda, )

#101

Urettferdig

Stian Håbes (Volda, )

#102

Lånegjelda til VK er på heile 2.1milliard, istaden for å sette seg i skyhøg gjeld som folket skal pressast til å betale, så kunne det kanskje ver en ide å ver litt kritisk til kvar pengane forsvinn/evt ikkje kjem inn! Fx det blir bygd ut store boligkompleks over heile bygda no, er utbyggjarane med på infrastrukturkostnaden dette påfører kommunen.?

Oddbjørn Olsen (Volda, )

#138

Jarle Følsvik

Jarle Følsvik (Volda, )

#146

Punktum.

Elisabeth Meland Aasen Aasen (Volda, )

#153

For høg eigedomsskatt

Hilde Aaslid (Volda, )

#155

Nok er nok

Frank Eikrem (VOLDA, )

#189

En urettferdig skatt, nok kommunale avgifter i Volda no

Dag Eidset (Volda, )

#190

Det er å ta rotta på folk med farlig råd , blir det ikkje dyrt nok å betale dei avgiftene for vatn og kloakk som er forventa å stige til godt over 20 000 i året .

Arnt Ove Steffensen (Volda, )

#200

Synest denne skatten er urimelig!

Alice Kristiansen (Volda, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...