Ikkje ta ifrå oss Notsete Barnehage

Kommentarer

#17

Lat barnehagen få leva.

May Tufte (Sogndal, 2021-10-11)

#22

Den beste barnehagen❤️

Inghild Lysne Sanden (Sogndal, 2021-10-11)

#30

Eg er vikar i barnehagen og ser verdien av å ha ein barnehage i Sogndalsdalen 😊Mykje gode uteområde er eit stort pluss!

Eirin Reppen Fretland (Sogndal, 2021-10-11)

#32

Alt blir ikkje bedre av å bli større, da vise seg gang på gang.

Even Våtevik (Sogndal, 2021-10-11)

#47

Sogndal må ta vare på dei mindre utkantane sine og ikkje tenkje at større nødvendigvis er bedre.

Maria Langhelle (Fjærland, 2021-10-11)

#50

Vil ikkje mista verdens beste arbeidsplass

Tove Røysum (Øvstedalsvegen 186 , 2021-10-11)

#55

Eg signerer fordi me treng barnehager utafor sentrum. Dei tilbyr ein unik natur som barna i sentrum ikkje får

Jan Halset (Norafjordvegen 908, 2021-10-11)

#58

Notsete barnehage er unik. Eg kan vanskeleg tenkja meg nokon betre barnehage for ungane mine.

Kari Malmanger (Sogndal, 2021-10-11)

#59

Notste barnehage er sværtt viktig

Knut jarle Orrestad (Sogndal, 2021-10-11)

#69

Eg signerer fordi dette var ein kjempefin barnehage for min son. Han elska barnehagen sin, og eg håpar at fleire ungar skal få oppleve dan fine barnehagen ❤️

Inger Kvam Gurvin (Sogndal, 2021-10-11)

#84

Dette er viktig!!

Leif Arne Nordheim (Sogndal, 2021-10-11)

#87

Har hatt barn i Notsete i til saman 15 år gode år!

Oddrun Helene Eggum (Sogndal, 2021-10-11)

#99

Alle mine tre born har gått i denne barnehagen, og dei kunne ikkje gått i ein betre barnehage! Fantastisk uteområde, passelig mange born og fantastiske tilsette!

Lise Elvagjeng (Sogndal, 2021-10-12)

#100

Ønsker at Notsete barnehage skal vere i framtiden

Herdis Grethe Gurvin (Sogndal, 2021-10-12)

#108

For å hjelpa å beholde barnehagen

Ingebjørg Solli-Supphellen (Fjærland , 2021-10-12)

#112

Sønnen vår går i barnehagen og da er verdens beste barnehage. Ungane får vært masse ute og får læra mykje fint. Å bu i dalen og ha barnehage i dalen e tipp topp.

Tonje Orrestad (Dalavegen 1193, 6857 Sogndal, 2021-10-12)

#115

Eg synes ein bør ta vare på barnehagene som er her i dag , Uansett så må kommunen bygge ny med tanke på økning av boliger og unger , og Bhg her er passle strl pluss ein har saue, møa , og mykje friluftsliv ute der ) og bygningene må vedlikeholdes Uansett ) og dei har ett fint uteområde der ! Og ein stabil personale som jobba der og har då tid og ta seg av alle og sjå alle barna !

Jøran Mossestad (Sogndal , 2021-10-12)

#117

Eg har ei jente på 9 månadar som eg vil att skal få gå i barnehagen der!

Beathe Gurvin sviggum (Sogndal, 2021-10-12)

#129

Vi treng denne barnehagen i Sogndal. Flott uteområde, mykje spennande for ungane i nærområdet. God og trygg plass👍

Grethe Lerum (Sogndal, 2021-10-13)

#134

Notsete barnehage har nydlege naturforhold/ friluftsliv. Ein flott kabal med ansette. Er ein liten barnehage med stort potensiale for å sjå det enkelte barnet og gi det ein flott oppvekst grunna liten bhage. Ein treng å ha slike barnehagar i bygdene. Ein treng ikkje sentralisere alt. Ta vare på slike små barnehagar. I staden for å fylla opp store barnehagar der det blir alt for mange ungar. Eg er oppvaksen med å gå på skule i det bygget og ynsjer att det skal få leva.

Anita Espe (Lærdal, 2021-10-13)

#142

Notsete barnehage er ein barnehagen eg har gått i sjølv, som eg er veldig nøgd med. Vil gjerne ha mine framtidige barn i ein så flott barnehage!

Ann Eline Fretland (Kaupanger, 2021-10-13)

#145

Flott barnehage, har hatt 3 ungar der.

Monika Espe Kollsete (Sogndal, 2021-10-13)

#152

Barnehagen er viktig i bygde, alt kan ikkje skje i sentrum.

Katrine Resaland (Sogndal, 2021-10-13)

#155

Ikkje ta frå oss barnehagen vår

Anita Molland (Sogndal, 2021-10-13)

#162

Små barnehagar skapar tryggleik for små born. Tryggleik er viktig for ein god start på livet. Tryggleik gir positive utvikling av sjølvkjensle og styrker sosial og motorisk utvikling.

ANITA Halrynjo Lunde (Vossestrand, 2021-10-13)

#182

Eg ønsker ikkje at Notsete barnehage skal leggjast ned🌺 har jobba der sjølv og vert lærling der❤️ kjempefint læringsmiljø der!!
Både foreldre og dei ansatte er svært imot at barnehagen skal leggjast ned og det er eg og!!

Martine Orrestad Andersen (Sogndal, 2021-10-14)

#184

Mitt barnebarn går i denne fantastiske barnehagen.

Kari Eikeland Enes (Ænes, 2021-10-14)

#190

Lokale barnehagar er viktig for å skape trygge lokalsamfunn for dei små, eit godt klimatiltak og for trafikksituasjonen i sentrum. Sogndal kommune er i vekst. Kjære Sogndal kommune: Gjer vel å ikkje endre på noko som fungerer berre for i teorien å spare kostnader.

Ingrid Buvarp Aardal (Sogndal, 2021-10-15)

#191

Nei til store basebarnehagar, ja til mindre barnehagar og grupper.

Tonje Sjøthun (Sogndal, 2021-10-15)

#195

Fordi Notsete barnehager er ein liten og flott barnehage med naturen rett utfor barnehagen.
Eg har sjølv hatt barn der og dei storkosa seg med turar i skog og mark, og må ikkje gå i sentrum med biltrafikk og kaos.

Arne Slinde (Sogndal, 2021-10-15)

#197

Me vil behalda notsete barnehage

Einar Hillestad (Sogndal, 2021-10-16)

#198

Det er en barnehage som fungerer og alle trives i den. Alt behøver ikke å være i Sentrum. Hør med dem som jobber der og har barna sine der. Alle trives, det teller vel mest

Else Karin Orrestad (6857 Sogndal, 2021-10-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...