Stå fast ved valgløftet!

Kommentarer

#6

En selvstendig (reetablert) høgskole på Nesna er avgjørende for økning av kvalifiserte lærere til Helgelandsregionen, styrkning av FOU-arbeid i distriktene, samt å snu en svak demografisk utvikling i hele landsdelen

Kjetil Olsen (NESNA, 2021-10-06)

#12

Jeg ønsker at Høyskolen på Nesna skal bestå. Vi trenger flere lærere også med lokal forankring. Kunnskap nært befolkningen som kjenner miljøet og vet litt om utfordringene menneskene har i sitt daglige virke i lokalmiljøet, noe som er viktig for at kulturarven skal overleve.

Solveig Hamre (Røn/Nord-Solvær , 2021-10-06)

#13

Det skulle bare mangle!

Silje Rea (Lødingen, 2021-10-06)

#16

Et løfte er ett løfte

Toril Johnsen (Nesns, 2021-10-06)

#17

Helgeland og Nesna trenger det!

Svein Pedersen (LILLESTRØM, 2021-10-06)

#19

Helgeland trenger faglærte lærere, Nord universitet sin nedlegging var en økonomisk drevet nedlegging som ikke tok hensyn til samfunnsansvaret for Helgeland - og fordi Helgeland fortjener en høyskole med lange tradisjoner, godt fagmiljø, fantastiske fasiliteter og spesialrom samt godt læringsmiljø!

Catrine Hole (Nesna, 2021-10-06)

#34

Høgskolen har verdifull ekspertise og gode fasiliteter for fjernundervisning som må tas vare på. Godt og tett miljø, endringsorientert.

Eva Heir (Oslo, 2021-10-06)

#45

HiNe må gjenoppstå i sin fulle prakt!

Ann-kristin Dahl (Sandnessjøen, 2021-10-06)

#60

Fordi Høyskolen på Nesna er nødvendig for utdannelse av våre nye lærere nå og i fremtiden.
Nedleggelsen var og er et STORT feiltrinn av den forige regjeringen

Helgel Albrigtsen (Hsrstad, 2021-10-06)

#69

Fordi vil trenger jævlig mange nye lærere de neste årene!!!!!!

Camilla Enga Andersen (Nesna, 2021-10-06)

#71

Nesna har stor betydning for stabile lærerkrefter i distriktene

Gerd Holtan (Sandefjord , 2021-10-06)

#76

Det er viktig å opprettholde skolen på Nesna. Både før arbeidsplassen og rekruttering. Mange dyktige lærere som er utdanna der. 🥰

Torill Pedersen (Utskarpen , 2021-10-06)

#80

Viktig for Nesna og Helgeland at vi har en utdanningsinstitusjon

Unn Tanke Storheil (Nesna, 2021-10-06)

#91

Det åpenbare; mangel på lærere krever lærerskoler !

Vigdis Roland (andnessjøen, 2021-10-06)

#95

Skolen på Nesna er helt nødvendig!

Sissel Eidissen (Leines, 2021-10-06)

#105

Dette er en viktig sak for helgeland

Alexander Graarud (Nesna, 2021-10-06)

#119

Dette er viktig for hele Helgeland

Hilde Herseth (Nesna , 2021-10-06)

#120

Jeg er for desentralisert utdanning

Torstein Myhre (Tromsø, 2021-10-06)

#122

For å sikre elevene under utdannelse å få fullføre sin utdannelse på nesna

Gunnar Brakksta (Øksnes, 2021-10-06)

#128

Høgskole med kvalitet som har, og har hatt, stor betydning for Nordland.

Jan Kåre Moan (2500 Tynset, 2021-10-06)

#132

Vi trenger lærerutdanning og skoleforskning som er tilpasset distriktenes behov og utfordringer.

Bjørn Aakre (Kongsberg, 2021-10-06)

#152

Vi trenger utdanningsinstitusjoner i distriktene.

Jens Grande (Steinkjer, 2021-10-06)

#157

Fordi jeg er imot all sentraliseringa i dette landet

Guri Hanssen (Alta, 2021-10-06)

#159

Vi trenger å utdanne lærere og sykepleiere i distriktene, fordi distriktene trenger lærere og sykepleiere!

Sylva Angelsen (Bardal, 2021-10-06)

#173

Kun Høyskolen i Nesna, HiNe, kan dekke behovet for lærere, førskolelærere, sykepleiere og mange andre utdanningsgrupper på Helgeland. Behandlingen HiNe har fått hos sine 'samarbeidspartnere' er flau og skamfull! Nesna hadde større søknad til lærerutdanninga både i 2018 og 2019 enn Bodø. Frammøteprosenten og ikke minst fullføringsprosenten var større på Nesna enn i Bodø. Forskningsscore pr ansatt var høyere på Nesna enn både Bodø og Levanger. Nevnte noen kvalitet?? Gjenreis Nesna nå!!

Ole Magnus Lauritsen (Trondheim , 2021-10-06)

#176

Vi trenger utdanningsmuligheter i distriktet, og Nesna er der allerede med en flott skole, studentboliger og gode lærere.

Anne Karlsen (Herøy, 2021-10-06)

#179

Det er uhyre viktig med tanke på rekruttering og utdanning av lærere til alle distriktsskolene. Det var en total skivebom, å legge ned utdanninga av lærere på Nesna.

Sissel Annie Mehus (Nesna, 2021-10-06)

#192

Heia,distriktene. Lærerhøgskole med laaaang tradisjon 🇳🇴

Elin Rydje (elinrydje@yahoo.no , 2021-10-06)

#196

Dette er utrolig viktig for lokalmiljøet og Norge generelt!!

Line Haga Larsen (Sigdal, 2021-10-06)

#197

adferden til det statlige byråkrati, Solbergregjeringen og Nord Universitet er en skamplett for offentlig forvaltning.

Leif Kyrre Berg (Nesna, 2021-10-06)

#200

Vi trenger fagfolk i distriktene også!

Ida Mathisen (Nesna, 2021-10-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...