Ikke lag vei i matjorden vår!

Kommentarer

#4

For eg vil ikke ha motorveien gjennom landbruk areal der vi driver med dyr

Krister Borgstein (Haugland, 2021-09-12)

#8

Stopp galskapen om vei gjennom Haugland!

Astrid Husdal (5265 Ytre Arna , 2021-09-12)

#13

Jeg bor her.
En bygd ødelegges totalt. Dere tar fra oss alt, ingen hensyn. Lytt til oss! Barna mistet skolen sin først, så vil dere rasere videre. Her er det gårder, beitemarker og jordbruk. Her er det et rikt fugleliv.
Mennesker er viktigere enn penger. Her må dere ta hensyn og heller lage tunnel.
Dette er en dal der frostrøyken dekker bygda tidlig om høsten. Tenker vi forurensning når denne løsningen nevnes fra Dere? Vil dere ha et nytt eksos-lokk liggende over hele dalen? Det er nemlig det som kommer til å skje.
La oss alle på Haugland få beholde husene våre, gårdene, dyrene, fuglelivet, det rike naturlivet og frisk luft.
Dere må vise hensyn og ikke kjøre over med billigste løsning, uansett konsekvenser for oss som bor her.

Elisabeth Giskeødegård (Bergen, 2021-09-12)

#18

Ikkje bygg veg over bygda vår! Dette vil få store konsekvensar for 20% av jordbrukslandet som er i drift i Bergen kommune. Bruk heller litt meir penger og bygg vegen for framtida, inne i fjellet.

Sveinung Stein (Bergen, 2021-09-12)

#34

Veien må legges i tunell!! Ikke over matjord

Linda Kvamme (Kvamme , 2021-09-12)

#36

Fordi dette er den fineste plassen å vokse opp som barn!

Sarah Kronen (Bergen, 2021-09-12)

#38

Bevare matjord og bondefrift som covid-19 har visst oss at vi trenger alt mat jord som er igjen for fremtiden.

Jarle-Eirik Skare (Indre Arna , 2021-09-12)

#41

Jeg ønsker å bevare landbruk

Jorunn Kalsås (Ytre Arna , 2021-09-12)

#49

Ein av dei gjenværende matjordplasser bør tas vare på. Ikkje mange slike plasser igjen.

Sigrun Blindheim (Blindheim, 2021-09-12)

#55

Jeg signerer fordi dette vil ødelegge for mye dyrket mark , sette rødlistet dyreliv i fare,øke forurensing i denne trange dalen og ødelegge bomiljøet i hele bygden.

Leif Erik Ask Koehler (5265 Ytre Arna, 2021-09-12)

#60

Jeg signerer fordi delstrekningen fra Vågsbotn, (alternativt Eikås dersom andre enn N1 blir besluttet i KDP-prosessen) i sørlig retning mot Arna først vil bli realisert langt inn i fremtiden!
Prosjekter som:
1) Bybane til Åsane med tilhørende forlengelse av vegtunnel fra Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg,
2) Arna - Fjøsanger-trase,
3) Utbedring av fylkesveg 580 ved Grimesvingene,
4) Arna-Stangehelle (veg/bane)
vil måtte bli prioritert før delstrekningen mot Arna.
Disse fire punktene i tillegg til Hordfast og ny Sotrabro vil kreve svært store finansielle midler. I tillegg vil det ikke være tilgjengelig kapasitet på anleggsutbyggingssida til å bygge alle disse prosjektene.
Delstrekning Vågsbotn/Eikås - Arna vil derfor først bli realisert langt inn i fremtid.
Derfor bør sydligste delstrekning av Klauvaneset - Arna avvente endelig trasévalg til en har gode trafikkprognose med ovennevnte prosjekter realisert.

Eivind Blindheim (Knarvik, 2021-09-12)

#62

Vi må ta vare på den matjorden vi har, spesielt den som er i drift og sørger for at vi har dyr som beiter i naturen, slik at alt ikke gror helt igjen.

Solveig Hansen (Ytre Arna, 2021-09-12)

#76

Jeg ønsker at gårdene på haugland blir bevart og jeg ønsker ikke motorvei bak huserer på blindheim

Oddhild Haga (Nyborg, 2021-09-12)

#77

Tap av matjord, boliger, gårder og småbruk.

Martin Steffensen (Hauglandsvegen 141, 2021-09-12)

#81

Det er heilt avgjerande å redda det siste vi har av levande landbruk i Bergen kommune.

Agnar Sætre (Hordvik, 2021-09-12)

#85

Vi må ikke bruke matjord til motorvei

Tormod Hanstveit (5265 Ytre Arna, 2021-09-12)

#87

Nei til ny motorvei

Marie Fjelltveit (Bergen, 2021-09-12)

#100

Bevar Gaupås

Vibeke Herland (5035 Bergen, 2021-09-12)

#103

Fordi vi skal ikke ødelegge mer av matjorden og landbruket vårt .

Ann Christin Eitrheim (Indre arna, 2021-09-12)

#104

Jeg vil ikke ødelegge hverken matjord eller bondegårder?

Grete Heggertveit (Grete heggertveit, 2021-09-12)

#105

Jeg signerer fordi jeg vet sauer ikke spiser Asfalt

Leo Skare (Arna , 2021-09-12)

#109

Jeg signerer fordi vi vil ha dyrket mat og ikke Stein på fatet

Tord Skare (Arna, 2021-09-12)

#110

Ikke bruk jorda vår til motorvei

Aslaug Askeland Hanstveit (Ytre Arna, 2021-09-12)

#117

Gammel Arna boer og skuleelev ved Ytre Arna skule

Kjell Erling Flåm (OSLO, 2021-09-12)

#120

Det er viktig å bevare god matjord.

Kim Hamre (Bergen, 2021-09-12)

#121

La byggene stå

Dragan Stjepanovic (Frekhaug , 2021-09-12)

#123

Dette vill ødelegge min gård og gårdsbruk som gjør att eg må legge ned

Idar Martin kronen (Bergen, 2021-09-12)

#137

Matjord, gårdsbruk, arbeidsplasser, bonden, klima.

Siv Lekven (5260 Indre Arna, 2021-09-12)

#141

Jeg ikke ønsker vei igjenom hvor jeg bor og driver landbruk

Thomas Borgstein (Haugland , 2021-09-12)

#147

Jeg vil ikke ødelegge den nydelige bygda vår

Mona Evensen (Ytre Arna, 2021-09-12)

#153

Bevar natur og jordbruksareal!

Kjersti Kvamme (5009 Bergen , 2021-09-12)

#162

Vi trenger all matjord vi kan få. Veien kan fint legges i tunell så den ikke forringer levevilkårene og ødelegger for matproduksjon!

Kim Christopher Schulstock (Ytre Arna , 2021-09-12)

#168

Matjorda skal sparast. Me treng å ha den til forproduksjon og for å kunne dyrka vår eigen mat

Sveinung Hope (Ytre Arna, 2021-09-12)

#171

Dette området må tas vare på. Og jeg vet det er viktig for flere av mine venner og familier!

Elisabeth Lundeby (Myking , 2021-09-12)

#174

Vi treng matjorda , vi treng bonden. Ikkje ta arbeid, hus og heim fra bøndene våre

Solfrid Stein (Ytre Arna, 2021-09-12)

#180

Jeg bor på gaupås . Bevar den flotte bygda vår !

Renathe Hetlevik (Gaupås, 2021-09-12)

#187

Vi ønsker levende bygder og godt jordbruk.

Wenche Soltveit (Hordvik, 2021-09-12)

#190

Sauer eter ikkje asfalt

Øystein Husdal (Ytre arna, 2021-09-12)

#191

Matjorden må vernes.

Marius Reigstad (Arnatveit, 2021-09-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...