Ja til tog på Ålgårdbanen!

Kommentarer

#1

Tog på Ålgårdsbanen er både mulig og fornuftig. Å redusere trafikken inn mot Sandnes vil hjelpe mye på utfordringen i rushtiden og redusere køene

Bente Gro M Slettebø (Bjerkreim, 2021-08-27)

#7

Jeg signer forde det er viktig for hele regionen

Moe Atle (Hinna, 2021-08-28)

#8

Vi trenger Ålgårdbanen!

Eva-Tone Breivik (Sandnes, 2021-08-28)

#13

Regionen trenger et kollektivsystem mellom Stavanger og Ålgård som er raskt, sømløst og med god kapasitet!
Aldri tidligere har det vært viktigere å satse på den miljøvennlige jernbanen enn nå!

Trond Egil Aasen Bøe (Time, 2021-08-28)

#15

Jeg signerer fordi det er det eneste fornuftige å gjøre. Tog er framtida !

trude midtlien (Nissedal, 2021-08-28)

#16

Tog på Ålgårdbanen er mer miljøvennlig og sikrere en transport på veien .

Torgeir Askeland (Stavanger, 2021-08-28)

#17

Vi trenger at Ålgård banen blir åpnet opp igjen med rask transport (tog)

Kine Idland Byberg (Ålgård , 2021-08-28)

#20

Opning av Ålgårdbanen vil skape bedre kollektivtransporttilbod Ålgård/Sandnes/Stavanger og fordi at Ålgårdbanen i seg sjølv er eit kulturminne som det er viktig å ta vare på.

Beate Aasen Bøe (Bryne, 2021-08-28)

#26

Det vil lette hverdagen for mange

Lene Rognstad (Ålgård, 2021-08-28)

#35

Miljøvennlig fremtid og mindre bil på veiene

Jan-Erik Timm (Ræge, 2021-08-28)

#37

Tog vil kunne bidra til vekst i befolkning og nye bedrifter som vil etablere seg langs tog linjen, feks på Figgjo og Ålgård. Det er mye kø på E39, så dette vil kunne lette trafikken i tillegg til at det blir generelt enklere å bevege seg via kollektiv trafikk i regionen. Buss har vi jo og det er ikke løsningen med et nytt busstilbud, det kommer til å ende opp som en dyr asfaltert tursti tilslutt.

Maria Sandvik (ROSSÅSBAKKEN , 2021-08-28)

#40

Jeg støtter Ålgårdstatens venner. Vil ha tog og ikkje buss på banen, eller beholde dresin syklene

Linda Håland (Bryne, 2021-08-28)

#51

Fordi tog er fremtiden

Jan Richard Skåra (Egersund, 2021-08-28)

#53

1) Fordi tog er mye mer effektivt transportmiddel enn førerløs buss.
2) Tog til Ålgård vil ha en «sømløs» forbindelse til Sandnes og Stavanger.
3) En førerløs buss i max 40 km/t og 8 passasjerer kan aldri bli noe mer enn et dyrt teknologisk leketøy.

Hans Christian Palm (Tårnåsen , 2021-08-28)

#57

skinnegående er best!

lars helge strand (ålgård, 2021-08-28)

#65

Tog mellom Ålgård og Sandnes vil være et viktig tiltak for klima!

Marianne Munthe-Kaas (Ålgård, 2021-08-28)

#68

Jeg bor i et område som er betjent av en førerløs buss (Badedammen) og ser at det ikke blir brukt i det hele tatt, selv i ett av de tettest befolkede områdene i byen. En førerløs buss vil kunne fungere greit dersom målet er å frakte folk til og fra to (eller flere) området som ligger utenom rekkevidde for alternative transportmidler. Jeg har tatt buss nesten daglig i hele region i de siste 30 år samt flere år i utlandet. Å foreslå en slik løsning, med så lav hastighet og lav kapasitet og lav komfort sammenlignet med jernbane er helt uforståelig. Sett heller en slik løsning i drift ved flyplassen til å frakte personer til og fra flyplassen og til de store parkeringsplassene hvor den kunne gått i en egen trasé om nødvendig. Ålgårdbyen vil trenge en effektiv forbindelse med høy kapasitet til storbyområdet som det vil sakte men sikkert vokse sammen med i løpet av de neste 25-50 årene. Det eneste reelle og logiske alternativet er jernbane, hvor en kan reise direkte til jobb eller til Kongeparken og styrke handel i Ålgård sentrum.

Rune Skjold (Stavanger, 2021-08-28)

#70

Det er jo helt åpenbart at Ålgårdbanen burde vært åpnet igjen. Vi lever i en tid der vi må tenke på miljøet. I tillegg er helt nødvendig å forbedre trafikksituasjonen i Sandnes. Her ligger Ålgårdsbanen så og si klar. Det er klart vi må benytte den muligheten!

Henriette Levang Kårfald (Ganddal, 2021-08-28)

#76

Tog er billigare å bygga ut eit bra tilbud enn 4-felt motorveg. Ungdommane i Gjesdal som skal til vidaregpande skule i Sandnes/Stavanger fortjener å sleppa å sitta i kø i buss...

Oddmund Solheim (Bryne, 2021-08-28)

#80

Jeg ønsker tog i drift ved ålgårdsbanen

Atle Johansen (Ålgård , 2021-08-28)

#89

Tog er det beste, mest miljøvennlige og mest effektive alternativet for Ålgårdbanen. Den burde vært åpnet for lenge siden.

Marius Munthe-Kaas (Ålgård, 2021-08-28)

#90

Miljø venlg

Liss-Wenche Nilsen (Ålgård, 2021-08-28)

#99

Jeg mener det trengs

Karl-Arne Gjersøyen (Oslo , 2021-08-28)

#102

Dette er fremtidsrettet og miljøvennlig.

Brit Høiland (Sandnes , 2021-08-28)

#105

Viktig med jernbane overalt der det kan vera slikt - særskild når det er potensiale for godt kundegrunnlag

Egil Heine Strand (Sandnes, 2021-08-28)

#109

Alt ligger til rette for en god togløsning med flere reisende på dobbeltsporet mot Stavanger.

Knut Brørvik (Arendal, 2021-08-28)

#110

Det er tog vi vil ha / en politikk for de fleste og ikke bare for gutteklubber.

Rainer Kaehler (Bryne, 2021-08-28)

#112

Det skal gå tog på Ålgårdbanen. Tog bruker mindre energi enn buss pga mindre friksjon. Dekk slipper ut store mengder mikroplast pga slitasje. Selvgående buss med tog videre fra Gandal stasjon vil kun konkurrere om å være raskere enn vanlig buss 1-1 1/2 time om morgonen (kanskje). Tog vil kunne ta deg raskere til Stavanger enn det bussen tar en til Ruten i dag.

Øyvind Hadland (Ålgård, 2021-08-28)

#120

Fordi

Arne Danielsen (Ålgård , 2021-08-28)

#121

Tog

Kristin Bryne-Sandvik (Figgjo, 2021-08-28)

#122

Ja til ivaretagelse av en eksisterende toglinje.
Ja til istandsetting av togtrafikk på Ålgårdbanen.
Nei til tull og tøys som teletubbitog og andre mindre gode "nyskapende" løsninger som ikke er annet enn et hån mot arbeidet som er lagt ned i bygg og hold av togstrekningen.
Ja til fornuften.

Ivar Haugvaldstad (Tau, 2021-08-28)

#123

Langs Ålgårdbanen ligger det mange boligområder som sårt trenger bedre kollektivtilbud. Et skinnegående kollektivtilbud vil effektivisere trafikken, redusere bilbruken og tilgjengeliggjøre boligområdene på Ålgård og Figgjo på en helt annen måte enn den eksisterende infrastrukturen kan. Ålgård utvikler seg også stadig mer som en turistdestinasjon som bør ha et tilsvarende godt kollektivtilbud, det oppnår man ikke ved å satse på buss som går i 40 km/t.

Sissel Marie Børthus (ÅLGÅRD, 2021-08-28)

#131

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg mener det beste for miljøet må være å få tilbake tog på ålgårdsbanen slik at det vil være mulig for store og små å ta skinnegående kollektivtransport fra ålgård til sandnes, forus, jåttå og stavanger! Og ikke minst for alle besøkende til kongeparken!

Ingjerd Øvestad (Figgjo, 2021-08-28)

#132

Med den infrastruktur og tilflyttere til figgjo og Ålgård som er burde toget vært på skinner for lenge siden. Her har vi mengder med ungdom som skal til videregående skoler i byen, folk som skal til jobb i byene. På toppen av alt skal det «kjøres mindre bil» ungdom klager på stappfulle busser, foreldre får oftes ikke verken plass eller hjelp med barnevogn ombord. Bussene i gjesdal er ikke tilrettelagt barnevogn. Kan det prioriteres penger på sykkelveier rundtom så kan det også prioriteres penger til ny toglinje. Er dette med gjenåpning av ålgårdsbanen noe å lure på?

Kim Skjørestad (Ålgård , 2021-08-28)

#133

Jeg vil signere dette fordi jeg er lei av å kun ha buss på Ålgård, og det funker ikke hele tiden. Den er som regel sein og det er ikke nok plass, eller hjelp å få av noen når det gjelder barnevogn! Absolutt JA til tog på Ålgård! Det går fortere, det kommer til å bygge opp bygda, og det blir lettere for andre å reise til som ikke har førerkortet.

Shalin Rahimi (Ålgård, 2021-08-28)

#135

Vi gjøre grønne valg fordelaktige. Stem grønt.

Bjarte Slettebø (Sandnes, 2021-08-28)

#150

Det er kjempeløsning for miljø og trafikk avvikling inn til Sandes, Forus, Stavanger og Sola

Geir Osmundsen (Veen, 2021-08-28)

#161

jeg vil ha et effektivt og miljøvennlig transportmiddel med stor kapasitet og da er tog som kan kjøre på Ålgårdsbanen i 90 km det eneste riktige å ikke et eller annet form for kjøretøy med liten kapasitet og 40 km i timen

jan Refsnes (Sandnes, 2021-08-28)

#163

Samfunnet trenger rask, behagelig offentlig transport med stor kapasitet.

Nils Håkon Sandersen (Råde, 2021-08-28)

#166

Me trenge banen te å frakte folk og gods på!

Kjetil Løland (Sandnes , 2021-08-28)

#167

Syns det trengs et tog tilbud på Ålgård, skulle vert for mange år siden som ble sagt då …

Alissa renate Mollan (Ålgård, 2021-08-28)

#175

Heller bane enn naturødeleggende fire-felt motorvei!

Erik Thoring (Stavanger, 2021-08-28)

#181

Skinnegående tog har høyere kapasitet, går hurtigere og er mer behagelig enn autonome minibusser.

Marius Hegre (Sandnes, 2021-08-28)

#182

Tog bra

Martha Skretting Nygård (Sandnes, 2021-08-28)

#184

Jeg signerer fordi jeg ikke vil at politikerne skal la seg forføre av Ketil Solvik-Olsen og hans taktikk for å motarbeide togtrafikk på Ålgårdsbanen

Tore Haye (SANDNES, 2021-08-28)

#185

Jeg synes det må være en grei måte å reise kollektivt på.

Helge Hågensen (Stavanger , 2021-08-28)

#187

Jeg signerer fordi vi må stoppe asfaltering og rasering av Ålgårdsbanen. Framtiden går på skinner.

Heidi Bjerga (Sandnes , 2021-08-28)

#188

Gjør hverdagen lettere fir dalane

Hildegunn Pavlica (Bjerkreim , 2021-08-28)

#192

Jeg ønsker tog til Ålgård

Kristin Vold (Sandnes, 2021-08-28)

#195

Jeg ønsker togdrift på Ålgårdsbanen!

Ingvar Heien (Ålgård , 2021-08-28)

#196

Ønsker at toget skal komme til ålgård atter en gang!

Kay Stian D. Broen (Figgjo, 2021-08-28)

#197

Dette er et viktig miljøtiltak og vi løfte Sandnes og Ålgård.

Anne Bergit Jørgensen (Vennesla, 2021-08-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...