La Siroos få bli i Norge!

Kommentarer

#1

Vi kan ikke godta at et menneske blir sendt fra landet vårt til fengsel, tortur og henrettelse.
Siroos er kristen, han har yrkesmilitær bakgrunn fra Iran og han er en tydelig regimekritiker . Vi vet at Iranske myndigheter slår hardt ned på slike "forbrytelser".
I første omgang burde vi kunne forvente at Siroos får bli i landet mens saken hans er i rettssystemet her. Og likefullt at saksbehandlere/rettsystemet møter ham på en åpen og respektfull måte. Han er ingen kriminell. Han frykter for sitt eget liv. Og fakta, vitner og alt som underbygger saken hans må bli tatt på alvor.
Vi er pliktige som medmennesker å gi Siroos vern og et trygt liv i Norge.

Gunn Kristin Lavik (Alversund, 2021-07-19)

#3

Fordi det er vondt å sjå ein ven bli utsett for mykje urettferdig behandling og stå i fare for å bli sendt rett i hendene på eit farleg regime av norske styresmakter.

Anne Sofie Uthaug (FREKHAUG, 2021-07-19)

#4

Han skal ikke sendes tilbake. Kjenner han fra han kom til mottak i Molde i 2016, og overflyttet til mottak på Sunndalsøra. Stoppet alltid opp og hadde tid til en hyggelig prat når jeg møtte han.

Tove Harstad (Molde, 2021-07-19)

#5

Koorosh har rett til et trygt liv!

Anne Lise Myre Nilsen (Flekkefjord, 2021-07-19)

#7

Menneskerettighetene artikkel 3:

Retten til liv. Vi har alle rett til å leve og til å leve i frihet og trygghet.

Å sende en konvertitt fra islam tilbake til Iran er det motsatte av å leve i frihet og trygghet.

Svein-Inge Storsæter (Oslo, 2021-07-19)

#9

Sirus skal bli i Norge

Janne Bjelland (Elba, 2021-07-19)

#10

Eg kjenner personen og saka hans, og veit at frihet frå fengsel og opphald i Norge er det einaste som er riktig og rettferdig i denne saka.

Jenny Lavik (Frekhaug, 2021-07-19)

#19

Jeg signerer fordi denne saken er viktig. Både på det enkeltmenneskelige plan, og prinsipielt for konvertitter som ikke kan returneres til et land uten reell trosfrihet.

Solveig Westermoen (Frekhaug, 2021-07-19)

#25

Det er fare for liv og helse dersom han blir utvist fra Norge

Liv ÅGOTNES (5377 Rong , 2021-07-19)

#37

Jeg signerer fordi jeg er sterkt sjokkert over at UNE åpenbart ikke tar på alvor det faktum at overgang til kristen tro for en iransk person innebærer trusler, tortur og mulig henrettelse når han kommer til Iran. Som om ikke det er nok: med militær bakgrunn fra hjemlandet som han altså flyktet fra AV EN GRUNN, har myndighetene i hjemlandet svært mye å anklage han for idet han evt kommer tilbake dit.
Hver av disse to faktorene er alvorlig nok ALENE til å gi opphold i Norge. Det som for alle som kjenner Siroos er åpenlyst; nemlig at han er en brennende kristen som tar troen sin på alvor og ikke kommer til å holde den privat uansett hvor i verden han befinner seg - synes å oppfattes som en «late-som-lek» for norske myndigheter. Når han sultestreiker på Trandum er det ikke for å tulle. Siroos leker ikke. Han ønsker å få leve videre. Å bli sendt Iran vil bli fatalt for Siroos. Kan Norge virkelig med åpne øyne sende mannen rett inn i tortur, fengsling og sannsynlig død? Det er ubegripelig at dette er holdningen til norske myndigheter. Og dersom våre myndigheter ikke forstår den akutte risikoen dette er for Siroos, viser de en ubegripelig kunnskapsløshet, arroganse og likegyldighet som ikke hører hjemme i vårt sosiale system hvis verdier er tuftet på likeverd og menneskerettigheter. Det vil være en stor skamplett de for ettertiden må forsvare overfor Siroos sine venner i Norge, som står for nøyaktig det samme som han, men uten å risikere livet for det.

Beate Lavik (Frekhaug , 2021-07-19)

#39

Jeg signerer fordi Siroos risikerer å bli torturert og miste livet hvis han blir sendt til Iran.

Solvor Grande Øygard (Bergen, 2021-07-19)

#43

Astrid Bjørtomt

Astrid Bjørtomt (2066 Jessheim, 2021-07-19)

#56

Jeg signerer fordi det er brudd på menneskerettighetene å sende Siroos tilbake til Iran, der han risikerer fengsel, tortur og i verste fall å bli drept.

Reidun Witsø Johnsen (Frekhaug, 2021-07-19)

#63

Støtter fullt ut argumentasjonen for å gi beskyttelse til Siroos i Norge. Uforståelig at Norge som snakker høyt om brudd på menneskerettigheter i andre deler av verden kan gå for utsendelse av iranske Siroos - uten hensyn til dokumentasjonen om hvor farlig dette er for hans liv.

Ingunn Myrlid (Frekhaug, 2021-07-20)

#68

Jeg går god for mine venner, som kjenner Siroos.

Kim Lillejord (Asker, 2021-07-20)

#70

Jeg signerer fordi jeg vil kjempe for at mine medmennesker skal få dekket sine grunnleggende behov og rettigheter som mennesker i det samfunnet/landet jeg selv lever i.

Dag Reidmar Pettersen (Øygarden, 2021-07-20)

#78

Iran er ikke trygt.

Bagher Mohebali (Oslo, 2021-07-20)

#91

Siroos ikke er trygg i Iran. Det strider mot non-refoulment-prinsippet å sende ham til Iran.

Ketil Hindenes (SÆBØVÅGEN, 2021-07-20)

#97

For Rettferdighet!

Julie Kvalevaag-Holm (Brumunddal, 2021-07-20)

#98

Han er en mann med hjerte av gull.

Steinar Edis (Bergen , 2021-07-20)

#101

Fordi eg kjenner han godt, og eg veit det er veldig farlig Iran for ham. Eg veit han er ærlig

Raha Tanha (Bergen, 2021-07-21)

#102

Han er god ven og god person.

Behzad Bayat Baruoni (Bergen , 2021-07-21)

#104

Min samvittighet gir meg ikke fred dersom jeg ikke gjør det. ‘Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv’ Øverland

Kristin Sjøvold (Oppdal, 2021-07-21)

#111

Jeg støtter denne saken

Ida Munck (Bergen , 2021-07-21)

#113

Mehdi Reza Kabiri Asl(Siroos)

Danesh Kabiri Asl (Magdeburg , 2021-07-21)

#114

Mehdi Reza Kabiri Asl

Mohammad Reza Kabiri Asl (Magdeburg , 2021-07-21)

#115

Siroos (Mehdireza)

Farzad Keyvani (Bergen , 2021-07-21)

#116

Siroos
Mehdi Reza Kabiri Asl

Ulrike Lankisch (Magdeburg , 2021-07-21)

#117

Jeg synes vi trenger å gi politiske motstandere asyl i Norge (eg er vel imot at alle som helst kan søke asyl)! Frihet og motstand er ein demokratisk rett som vi må støtte i Europeiske land som Norge.

Judith De Haan (Norheimsund, 2021-07-21)

#118

Mehdi Reza Kabiri Asl(Siroos)

Isabel Lankisch (Magdeburg , 2021-07-21)

#119

Mehdi Reza Kabiri Asl(Siroos)

Daniel Müller (Magdeburg , 2021-07-21)

#120

Mehdi Reza Kabir Asl (Siroos)

Marie Müller (Dessau , 2021-07-21)

#123

Mehdi Reza Kabiri Asl (siroos)

Mia Schmidt (München , 2021-07-21)

#128

Jeg mener at i denne saken har norske myndigheter vurdert saken feil. Og det vil kunne få fatale konsekvenser.

Marit Bjørsvik (Bergen, 2021-07-21)

#130

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg skjemmes over hvordan landet mitt møter mennesker som trenger hjelp. Det gjør meg rasende og fortvilet å se hvordan vi i et av verdens rikeste land behandler grupper av mennesker som om de var mindre verdt enn andre. Norge påberoper seg ofte en rolle som forkjemper for menneskerettigheter og toleranse i verden, men lever ikke opp til dette selv. Jeg er også sjokkert over mangelen på forståelse for tro og trosfrihet, og den totale mangelen på vilje til å forstå tro og trosfrihet som jeg ser i opptredenen til både UNE og UDI i denne og mange andre saker. Representanter for myndighetene har i denne saken vist en arroganse, kunnskapsløshet og merkelig, barnslig trass som jeg virkelig hadde håpet de holdt seg for god for. Jeg skammer meg over at de skal representere meg som norsk borger.

Marte Lavik (Dal, 2021-07-21)

#136

Er enig i at Siroos må få opphaldsløyve i Norge

Else Marie Skartveit Dale (Sæbøvågen , 2021-07-21)

#140

Mehdi Reza Kabiri Asl(Siroos)

Kourosh Baseri (Magdeburg , 2021-07-21)

#141

UNE kan ikkje fortsette å bryte menneskerettighetene og sende Siroos til fengsel og tortur.

Marita Gustad (Verdal, 2021-07-21)

#144

Siroos er en venn av meg og jeg vet at Norge er et bedre land med ham som en del av det. Han er et fantastisk menneske og et verdifullt medlem av samfunnet.

Livet hans står også i fare hvis han blir sendt tilbake til Iran - han vil bli ansett som både forræder og apostat av myndighetene; å sende ham tilbake er å myrde en god mann.

Joachim Engevik Walle (Bergen, 2021-07-21)

#150

En Iransk regime kritiker betyr døden om han blir sendt tilbake!!

Thomas Bjørtomt-haug (Jessheim, 2021-07-21)

#160

Mehdi Reza Kabiri Asl (Siroos)

Sina Mosallanejad (Magdeburg, 2021-07-21)

#162

Heilt klart veldig farlig for han å bli sendt tilbake. Han må bli trudd!!!!!!!

Aud Else Vesetvik (5265 Ytre Arna, 2021-07-21)

#163

Jeg signerer fordi Siroos er et høyt verdsatt aktivt medlem av kirken vår DELK Bergen,og vi har lært han å kjenne som en levende kristen. Han er arbeidssom, nøysom og hjelpsom og ville som en fri mann i Norge være en verdifull ressurs for menighet og samfunn. Jeg er skremt og sjokkert over at våre myndigheter i over 20 år beskyttet Mulla Krekar i Norge på tross av hans bakgrunn som terrorist, fordi man fryktet for dødsdom over han ved retur til hjemlandet. Måtte våre myndigheter ha den samme omsorg for vår kristne bror og la oss få slippe å se han som martyr og offer for en feilvurdering av norske myndigheter som kan koste han livet.

Ulf Karlsen (Tjeldstø, 2021-07-21)

#176

La Siroos få bliuuæ

Tormod Hanstveit (5265 Ytre Arna, 2021-07-21)

#186

Jeg støtter saken.

Hilde Olsson (Fredrikstad, 2021-07-22)

#195

Menneskerettighetene er under sterkt press i Norge! Grunnleggende endringer må gjøres for enkeltindivider og system

Randi Gran Tørring (Oslo, 2021-07-22)

#198

Jeg synes det er feil å sende Siroos ut av landet til fengsel og tortur

Alfred Abbasi (Bergen, 2021-07-22)

#200

Norge er en rettsstat. Siroos har rett på å få sin sak behandlet på ny når nye momenter i saken hans dukker opp.

Jacob Jenu-Hauge (Bergen, 2021-07-22)