Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Kommentarer

#3602

Jeg mener at det er viktig å ha muligheten til tidligere pensjon i tøffe og hardt belastende yrker

Tove Rigmor Berg Enger (Arneberg, 2021-06-13)

#3604

Jeg er uenig i den nye regel om særaldersgrense, ønsker å beholde eksisterende særaldersgrense

Linda oline Helle (Bergen, 2021-06-13)

#3613

Fordi vi fortjener særaldergrense!

Stine Marie Johansen (Bærum, 2021-06-14)

#3616

Jeg syns dette er et hån fra regjeringen, som sørger veldig godt for sine egne rettigheter.

Haldis Møgster (Stavanger, 2021-06-14)

#3620

Jeg jobber som brannkonstabel i Larvik Brann og redning

Atle Evensen (Larvik, 2021-06-14)

#3626

Fordi det er min arbeidstittel det gjelder.

Anita Korsane (Alvdal, 2021-06-14)

#3627

Det er heilt på trynet at man skal jobbe i slike stillinger lengre, det samme gjelder nødmeldesentralene. Man trenger et kjapt og klart hode.

Benedicte Valberg Svardal (Florø, 2021-06-14)

#3636

Vil ikke dø på jobb

Liny Ringhus (Åmot, 2021-06-14)

#3641

Jeg signerer fordi rettighet på rettighet blir tatt fra oss i krevende jobber.

Kirsten Nyborg (OTTA, 2021-06-14)

#3645

Jeg signerer fordi at oss som jobber i utrykningsetatene skal kunne gå av tidliger med en verdig pensjon og noe helse igjen. Vi dør 10-12 år tidligere en di fleste gr høy belastning i yrket.

Raymond Sakshaug (Vestby, 2021-06-14)

#3652

Etter snart 40 år i et belastende uttryknings yrke med turnus, fysiske og psykiske påkjenninger. Er det ikke forsvarlig å jobbe ut til vanelig pensjonsalder.

Frank Noenberg (Drammen, 2021-06-14)

#3669

Jeg signerer fordi jeg jobber som sykepleier på natt og dette er en fysisk stor belastning på kroppen. De som jobber i fysisk krevende jobber sliter veldig på kroppen med tunge løft og krevende arbeidssituasjoner. Vi vil bli en belastning for samfunnet hvis vi må jobbe til vi er 70 år med utslitte kropper.

Line Hole Hole (Solbergelva, 2021-06-15)

#3677

Fordi arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber fortjener en trygg og god pensjon.

Trond Bjørner Olsen (Tromsø, 2021-06-16)

#3689

Jeg signerer på grunn av helt åpenbare negative konsekvenser dette medfører. Dette er en stor gruppe som har mer en nok krevende arbeidsforhold fra før!!!

Kristin Michelsen (Vikersund, 2021-06-17)

#3698

Inger Lise Vestgård

Inger Lise Vestgård (Kolbotn 17/6 - 21, 2021-06-17)

#3703

Trenger å få mere gjevnt fordelt,har blitt for stort gap fra de som har mye før til de som har lite🙈

Kitt Rigmor Vermundsberget (Braskereidfoss, 2021-06-17)

#3708

Dette er en skam og et ran mot sliterne i samfunnet utført av en avtroppende regjering.

Ronny Urheim (Mosjøen, 2021-06-18)

#3712

Jeg signerer fordi særaldersgrensen må bestå og videreføres. Mange har yrker som gjør det helt nødvendig å gå av med pensjon tidligere.

Hans Thorstein Dalen (Øyer, 2021-06-18)

#3717

Behold Særaldersgrensen slik den er! Behold den gode pensjonsordningen

Ann-Kristin Skjellstad (Reipå , 2021-06-18)

#3720

jeg jobber som både ambulansearbeider og brannkonstabel og sliter ut både kropp og sinn for å redde verdier og liv. begge jobber er psykisk og fysisk krevende og til en lønn som er langt under pari. og dette må jeg nå gjøre i ti ekstra år.

Bjørn Engnes Kassan (Sande i Vestfold, 2021-06-18)

#3721

Jeg signerer fordi jeg selv jobber med utagerende personer og kjenner på at jeg begynner å bli sliten etter 30 år i ‘gamet’.

Karin Foss (Fagernes , 2021-06-18)

#3726

Jeg signerer fordi dette ikke må få bli stående som en endelig avgjørelse !

Lise S Midtun (Bergen, 2021-06-18)

#3735

Jeg er sykepleier og jeg vet at jeg ikke holder ut i yrket som er fysisk og psykisk tungt til 67 år eller om det da blir 72 år som også diskuteres om at skal være grensen i fremtiden. Det er ikke aktuelt. Jeg mener at jeg har rett til å bli vernet fra å løfte tunge pasienter fra gulv når jeg blir så gammel eller til å slippe å følge med på en utvikling som er umulig når arbeidsgivere ikke tilrettelegger for videreutdanning og skolering av sykepleiere.

Liselotte Aspeli (Moss, 2021-06-19)

#3739

Jeg mener det er et pensjonssvik.
Dette er ikke greit !

Liv Tustervatn (Mosjøen, 2021-06-19)

#3740

Jeg synes at det ikke er greit å ta fra oss alle fordeler. Det er faktisk ikke greit

Anne-Marie Rødseth (KRISTIANSUND N, 2021-06-19)

#3747

Uten en ny avtale om særaldersgrenser risikerer 250 000 arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber å tape store summer i årlige pensjonsutbetalinger.

Inger Hansen (Oslo, 2021-06-20)

#3754

Viktig å beholde særaldersgrenser i disse yrkene.

Synnøve Heiberg (Flisa, 2021-06-20)

#3756

Jeg mener det er uforsvarlig at man skal jobbe som brannmann til man er 67år.

Stian Kjensli (Oslo, 2021-06-21)

#3758

Denne signeringen gjelder arbeidstakere som har stressende, tøffe og tunge arbeidsdager der det forventes mye av dem. Disse jobbene er fysisk krevende å forlange at disse skal jobbe like lenge som kontorfolk henger ikke på greip.

Oddgeir Kristoffersen (Tromsø, 2021-06-21)

#3759

Det sliter på kroppen og det stilles fysiske krav i brannvesenet. Derfor føles det som et svik at vi kan miste særaldersgrensa

Per Ansgar Østby (Brandbu, 2021-06-21)

#3765

Det vil medføre at flere brann og redningspersonell blir å gå av som uføretrygdede. Det blir iallefall dyrere.

Oddbjørn Hanssen (Tromsø, 2021-06-21)

#3769

Nå rr det nok, opparbeidede rettigheter må beholdes.

Olav Georg Huseby (Løkken Verk, 2021-06-22)

#3773

Dette er ikke greit!!!

Lene Skaret gulla (SMØLA, 2021-06-22)

#3777

Støtter opprettholdelse av særaldersgrense, og tenker enda flere yrker burde hatt dette.

Sven Gunnar Andersen (Kongshavn, 2021-06-22)

#3778

Jeg jobber i helsevesenet.

Hege Johansen (Valnesfjord, 2021-06-22)

#3791

Er ikke enig med Stortinget om endring av særavtalene . Vi har krevende og harde yrker , det vil bare føre til sykemeldinger og ufør

Greta Skagen (Færder, 2021-06-24)

#3798

Mener dette er ei viktig sak for oss og fremtidige arbeidere .

Jon Bertil Løvbrand (Røn, 2021-07-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...