Si nei til kutt i ressurser på Vetland skole for hørselshemmede!

Kommentarer

#204

Dette er en menneskerett

Sissel Husand (Hakadal, 2021-06-03)

#207

Utdannelse er veien til et liv med mestring og valgmuligheter! Alle barn har rett til utdanning - noen barn trenger tilrettelegging for å få utdanning og det er deret rett og vår alles fremtid!

Rikke Werge Nilsen (Oslo, 2021-06-03)

#211

Vet hvordan det er å trenge tegnspråk!!

Lars Børre Lofthaug (Sannidal, 2021-06-03)

#212

Helt uhørt å kutte i ressursene.

Siri Bakken (Lørenskog, 2021-06-03)

#230

Vært der selv og vet hvor viktig det var for meg i livet mitt!!

Jeanette Larsen Magnes (Råholt, 2021-06-03)

#241

Støtte til en sårbar gruppe

Edith Haga (Kristiansund, 2021-06-03)

#248

Hørselshemmede elever trenger denne flotte skolen!

Sigrun Slettner (Tønsberg, 2021-06-03)

#249

Jeg støtter Vetland skole, elevene og de ansatte.

Marit Bergsås (Tønsberg, 2021-06-03)

#269

Alle døveskoler i Norge er allerede nedlagt. NÅ ER DET NOK! Vi døve har rett på anstendig opplæring!

Leni K.M. Wågsås (Drammen, 2021-06-03)

#270

Vi trenger døvskoler!!!!

Anette Flögstad (Hunnebostrand, 2021-06-03)

#273

Nei beholde !!’ 🤞

Mette kari Hjelen (Porsgrunn , 2021-06-03)

#276

Det er ikke forskjell på barn,med eller uten handicap.
Å barnas beste gjelder alle barn!

Kari Andersen (Horten, 2021-06-03)

#279

Vetland er landets største skole for døve og hørselshemmede elever og en av Norges viktigste arenaer for utvikling av identitet, relasjoner, selvstendighet, ferdigheter, kompetanse og kunnskap.

Charlotte Helene Agerup (Trondheim, 2021-06-03)

#280

Som andre barn er også døve/ tegnspråkbrukere i behov av å kunne kommunisere på morsmålet sitt, få opplæring av tegnspråklige lærere og ha et sosialt miljø å utfolde seg i. Integrering på nærskolene er feilslått og skaper isolasjon og ensomhet! Barnekonvensjonen må også gjelde for disse barna! Stopp diskrimineringen av døve!

Gerd Samuelsen (Ridabu, 2021-06-03)

#292

Hørselshemmede barn MÅ og SKAL ha en likeverdig oppvekst og skoletilbud som alle andre.

Terje Smerud (FREDRIKSTAD , 2021-06-03)

#295

Jeg signerer fordi Vetland har unik kompetanse. Ikke kutt i kompetanse til barn som trenger sin utdanning.

Frida Josefin Carlberg-Wold (Drammen , 2021-06-03)

#297

Vetland skole er svært viktig for hørselshemmede barns oppvekst og opplæring.

Rita Lindanger (Oslo, 2021-06-03)

#298

Min mor og far er tunghørte og jeg vil at alle som trenger det skal få hjelp

Snorre Solberg Austbø (Oslo, 2021-06-03)

#300

Jeg signerer fordi alle døve og hørselshemmede barn har rett til opplæring i og på tegnspråk fra kompetente fagfolk.

Marie Straume (Bergen , 2021-06-03)

#309

En gruppe som trenger mer - ikke mindre støtte

Bjørn V. Kløvstad (Sørskogbygda, 2021-06-03)

#326

Vetland er viktig for barn og morgendagens ledere.

Vegard Aspelund (Oslo, 2021-06-03)

#333

Jeg signerer fordi jeg har sett døveskolene ble nedlagt i etappe at det er nærmest bort. Derfor er det viktig p beholde skoler som ble redningen for døve og hørselshemming.

Benjamin Nesse (Oslo, 2021-06-03)

#336

Jeg signerer fordi jeg vet viktigheten av spesialressurser, for barn med utfordringer. I tillegg har jeg bekjent med hørselshemmet barn.

Kristin Hanzal (Manstad, 2021-06-03)

#342

Dette tilbudet må fortsette som det gjør! Jeg vet hva det betyr for mange. Kutt i stillinger er aldri noe positivt, og ihvertfall ikke når det rammer hørselshemmede barn.

Anna Skogen (Volda, 2021-06-03)

#350

Jeg har 2 døve søsken og har sett verdien av døveskoler, som allerede er nedlagt desverre og for å oprettholde de ressurser som er igjen.

Lene Marie Appel-Johannesen (Sarpsborg , 2021-06-03)

#362

Jeg signerer, fordi vi må verne og støtte de barna som ikke har like forutsetninger i starten av livet som alle andre. Skolen og det offentlige har et stort ansvar med å legge til rette for at de med forskjellige grader av handikap kan fungere optimalt sosialt, i skole/utdannelse og i arbeidslivet. Ta samfunnsansvar, ikke løp fra det!

Terje Flo (Oslo, 2021-06-03)

#365

Jeg brenner for et inkluderende og mangfoldig samfunn! I det ligger det også at alle har rett til et fullverdig liv uavhengig av funksjonsnivå, om du er gammel eller ung, om du er syk eller frisk. Da må vi som samfunn tilrettelegge så den tanken hele tiden kan etterstrebes. Man trenger god opplæring og gode voksne rundt seg som barn for å bli en godt rustet voksen. En god rustet voksen kan bedre takle livets og samfunnets små og store utfordringer, opp og nedturer. Heia Vetland! Og heia at tegnspråk også blir en del av den norske allmenne opplæringa! Go!

Kristine Sundberg (Horten, 2021-06-03)

#374

Jeg har en hørselshemmet datter som går på Vetland, jeg ser hvor viktig og riktig tilbudet der er for henne!

Anders Mørk (Nittedal , 2021-06-03)

#381

Alle barn skal gis muligheter i livet!

Anne Skårdal (Skien, 2021-06-03)

#384

Fordi jeg selv er døv og vet selv at hørselshemmedeelver trenger godt oppfølgninger og ressurser. Og godt tiltak rundt seg for å møte fin fremtid foran seg

Andreas Skogstad (Oslo , 2021-06-03)

#387

Jeg signerer fordi å kutte ned budsjettet til Vetlandskole kommer til å påvirke elevenes utdannelse på en negativ vis.

Selma Kaldalóns (Selfoss, 2021-06-03)

#388

Den er best skole til barna som hører dårlig.😊

Warda Abouaid (Oslo, 2021-06-03)

#392

Jeg har barn ved Vetland skole! Og kutte i midlene til denne skolen blir og ta fra de som alt er særlig utsatte på alle måter! Nå må politikerne våkne, og forstå alvorligheten indet de driver med! Barn er ikke bare tall!!

Monica Hansen ( Nittedal, 2021-06-03)

#393

Det er opplagt at jo flere lærere jo bedre læring.

Stina Jenseth (Oslo, 2021-06-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...