Frisbeebanen på Brannfjell må fjernes

Kommentarer

#15

Jeg synes naturen blir slitt, den rekker aldri å hente seg inn. Freesbee brukerene fortrenger også andre som bruker nærskogen til løping, tur og lek

Ingeborg Øderud (Ekeberg Odlo, 2021-06-02)

#17

Naturen blir veldig skadet

Eelco Van weerdhuizen (Oslo, 2021-06-02)

#22

Brannfjell sjal være for alle og fredet

Guri Monsen (Oslo, 2021-06-02)

#26

Helt enig! Har bestandig brukt Brannfjell og lysløypa til trening siden jeg var guttunge på 80-tallet. Dessverre måtte jeg slutte med det for noen år siden pga frisbees man må dukke unna, uansett dag i uka eller årstid. Skogen er ikke til å kjenne igjen. Ligger også mye søppel og flasker igjen etter frisbee «utøverne». Skogen og området tåler ikke den type slitasje året rundt.

Jaran Engh (Oslo, 2021-06-02)

#35

Jeg har brukt Brannfjell som rekreasjon i mange mange år. Kommer til å fortsette med det, men føler meg utrygg.

Knut Hebo (Simensbråten , 2021-06-02)

#55

Vårt lokale paradis blir ødelagt.

Kari Mathisen (Brannfjell, 2021-06-03)

#56

Det startet forsiktig. Jeg var redd for at konsekvensene kunne bli slik de er blitt, men syntes det var et fint lavterskeltilbud. Nå har det utviklet seg til å bli et tilbud som ødelegger for all annen bruk av dette unike grøntområdet. Brannfjell må bevares.

Tor Høie (1181, 2021-06-03)

#57

Vil bevare Brannfjell.

Odd Svendsen (Oslo, 2021-06-03)

#60

De utgjør en risiko ved at gående risikerer å
bli truffet av platene deres. Alternativ til stengning er begrenset åpningstid.

Gunnar Kvalvaag (Oslo, 2021-06-03)

#74

Jeg signerer fordi jeg er nabo til banen. Har opplevd mange negative hendelser.

Arne Halvorsen (Oslo, 2021-06-05)

#76

Jeg signerer fordi her mener jeg det ikke blir tatt nok hensyn til naturverdier på Brannfjell og hensyn til folk som ferdes og bor i området. De blir overkjørt av frisbee-golferne og tvunget ut av naturområder områder de har brukt i generasjoner.

Julie Askjem (Nøtterøy, 2021-06-05)

#79

Jeg bor på Ekeberg og har sett forfallet i skogen. Dette kan ikke fortsette

Roger Kristiansen (Oslo, 2021-06-07)

#83

Frisbeebanen har ødelagt Brannfjell som nærturområde. Annen aktivitet blir fortrengt. Dyrelivet forstyrres, vegetasjonen raseres, trafikken i nærområdet har økt… Svært mange savner Brannfjell som et fredelig og trygt friluftsområde. Jeg synes det er viktig at naturen på Brannfjell vernes og ber innstendig om at frisbeebanen fjernes.

Sonja Maria Krag (Oslo, 2021-06-08)

#84

Området blir helt rasert. Trist å se. Brannfjell er et turområde for veldig mange, og det er viktig å verne det.

Gunnar Olving (Oslo, 2021-06-09)

#86

Området har forandret seg til det verre.

Anton Krag (Oslo, 2021-06-10)

#89

Dette er et område som må kunne brukes av alle, det er lite forenlig når så store områder blir beslaglagt til frisbeebane. Den har vokst med årene, så fra å være begrenset, så er den nå dominerende.

Camilla Torvik (Oslo, 2021-06-11)

#90

With 40.000 frisbee players annually, you don't need too much imagination to realize how much damage is being done within the wooded area. This will take generations to recover, basis the activity is stopped NOW !

john hughes (oslo, 2021-06-11)

#92

Vi er daglige brukere av stiene og turveier på Brannfjell. De er nå ubehagelige og til dels farlige å benytte.

Stein Sandbo (Oslo, 2021-06-11)

#93

Jeg går mye på Brannfjell. Elsker dyrelivet der, og ser at blant annet fuglene holder seg unna frisbeetraseen. Risikerer også selv å få frisbee i hodet.

Cilje Alexandersen (Oslo, 2021-06-12)

#94

Mitt herlige oppvekstområde.

Arne Clarholm (SKI, 2021-06-13)

#95

Bor inntil banen. I tillegg til de argumentene som er nevnt i oppropet oppleves mye høy skriking og ukvemsord fra de som bruker banen.

Atle Klungrehaug (Oslo, 2021-06-13)

#96

Signerer fordi vi opplever de samme trasige faktorene dim i Brannfjell ved en rel nyopprettet discgolfbane i Bassengparken- En park/ naturpark i Holmestrand. Også her protesteres det !!!

Anna Selvaag (Holmestrand, 2021-06-14)

#98

Frisbeebanen i Brannfjell er populær, men naturen gåter. Gammelt kulturlandskap er ødelagt. Marken er brun og trist. Under pandemien har mange samles her. Det er mye hoing og skriking til sene nattetimer. Gangveien ved siden av frisbeebanen burde være den tryggeste veien til bussen, skolen, legekontoret og sletta. Det er den ikke. Frisbeedisker flyr alle veier! En nabo fikk en frisbeedisk i bakhodet. Hun ble hentet av ambulanse og måtte sy åtte sting. Legen var redd for hjerneskade.
Barna skal være trygge i barnehagen og på skoleveien. Det drives øvelseskasting rett foran barnehagen. Verken gangveien eller stien på tvers av frisbeebanen er trygge nok. Friluftsområdet skal være for alle! Det er fint med frisbee, men banen burde ha vært plassert på et tryggere sted der det ikke ferdes så mye folk som her på Ekeberg. Hvem har lyst til å ta på seg hjelm hver gang de skal ut på spasertur i nærmiljøet sitt?

Anitta Irene Erlandsen (Oslo, 2021-06-21)

#106

Født og oppvokst på Simensbråten

Lars Per Sterud (Gan, 2021-06-27)

#110

Jeg er helt enig i begrunnelsen for oppropet. Delen av det sårbare lille friluftsområdet Brannfjell, som frisbee banen har okkupert, er nærmest blitt ødelagt. Trærene blir sakte, men sikkert hakket i stykker av alle frisbee platene som kontinuerlig treffer dem. All bunn vegetasjon er nærmest borte i banen. Søppel flyter. For ikke å snakke om urinering etc. i og ved banen. Denne banen må fjernes for å redde Brannfjell.

Ørnulf Løssfelt (1182 Oslo, 2021-09-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...