BEVAR KONTANTSTØTTA!

Kommentarer

#3

Kontantstøtta gjev foreldra valfridom til det beste for barna!

Aina Alfredsen Førde (Svelgen, 2021-05-21)

#9

Må ikkje fjerne kontantstøtta!

Iselin Tullut (Brattvåg, 2021-05-21)

#24

Valgfrihet er viktigfor familier. Barn blir integrert i bhg om de begynner når de er 2 år også. Det er snakk om en bitteliten periode av barnas første leveår.

Julia Idland (Ålgård , 2021-05-21)

#52

Jeg signerer fordi små barn trenger tid med sine foreldre.

Lise Christensen (Lyngdal, 2021-05-21)

#53

Jeg vil at familien skal få bestemme når deres barn er klar for banehage

Veronica Johnsen (Straume, 2021-05-21)

#56

Jeg ønsker denne tiden med barnet mitt, der er en tid jeg aldri vil få igjen❤️ Hva som er best å gjøre, bør være opp til hver familie.

Silje Bratteli (Oltedal, 2021-05-21)

#63

Kontantstøtten må stå!
La oss få ta vare på egne barn!
Ikke alle passer inn i adskillelses-kulturens institusjonaliserings-prosjekt!

Ranja Olaisen (Tromsø, 2021-05-21)

#75

Viktig at familiene har ulike valgmuligheter for hva som passer dem.
Kontantstøtten er et veldig fint alternativ for mange. Bevar kontantstøtten og gi familiene mulighet til å velge selv.

Linn Pouey (Kristiansand , 2021-05-21)

#83

Jeg ønsker muligheten til velge selv om mitt barn skal i barnehage fra 12mnd eller ikke. Fokuset må være på BARNETS BESTE, og all forskning tilsier at så små barn ikke har godt av å være lenge borte fra hovedomsorgsperson da de ikke har begrep for at denne personen kommer tilbake igjen. Å starte i barnehage er stressende for små barn. La familien få velge selv når barnet er modent.
Det vil på ingen måte føre til økt likestilling å fjerne kontantstøtten, men heller fremme forskjellene i samfunnet der de med god inntekt vil ta seg råd til å holde barna hjemme, mens de med lavinntektsjobber blir nødt å la barna starte i bhg tidlig.

Linn E (Oslo, 2021-05-21)

#88

Det er viktig at hver familie selv kan bestemme når barnet er klart for Bhg

Asmira Hodzic (Kristiansand, 2021-05-21)

#93

Dette er med å utsetter barnehagestarten til de minste barna. Bhg får jo støtte når barna går der, så hvorfor kan ikke vi foreldre få den støtten i stedenfor ved å holde ungene hjemme ett år lenger og la barna få den tryggheten de trenger hjemmefra før de starter i bhg. Dette rammer de minste barna, ettåringer er ikke klar for bhg.

Linn Andersen (Finsland, 2021-05-21)

#99

Kontanstøtte er viktig og beholde

Anette Vigsnes (Lyngdal, 2021-05-21)

#100

Ved å fjerne kontantstøtten er jeg redd for at enda flere kvier seg for å sette barn til verden. Med dagens permisjonsordning tvinges mor ut i jobb mens barnet er 7 mnd. Og barnet må begynne I bgh ved 10 mndalder. Mange synes dette er altfor tidlig og velger da å utsette bhgstart ved å benytte kontantstøtten. Jeg har 4 barn og jeg har benyttet meg av den hver gang. De to første begynte ikke i bhg før de var 3 år. Jeg jobbet noen kvelder i uka og helg. Den mellomste begynte da hun var 2 år og den minste begynner nå i august da hun blir 2 år. Og dette er takket være kontantstøtten. Trist hvis en sånn mulighet skal forsvinne. Og jeg har likevel vært integrert i samfunnet og jobbet redusert ved siden av. Ikke alle kvinner higer etter karriere, for noen kvinner er karrieren å bruke disse første få årene på barna. La hver enkelt kvinne bestemme selv hvilke karriere som er viktig for seg selv og ikke ta i fra de mulighetene til å velge. Ikke fjern kontantstøtten!

Nina Sjøblom (Valldal, 2021-05-21)

#101

La oss nu velge selv 🙄

Cathrine leding (bodø, 2021-05-21)

#102

Det skal være lov å sette familie foran jobb! Alle er ikke interesserte i karriere og karrierejag, dette må politikerne respektere!

Marta Siqveland (Vigrestad, 2021-05-21)

#110

Kontantstøtte gir foreldre muligheten til å ivareta sine barn i tråd med barnekonvensjonen (og grunnlovens paragraf 104) som sier at myndighetene plikter å legge til rette for barns utvikling -fortrinnsvis innad i egen familie, og også i tråd med nyere hjerneforskning som tilsier at barn må skånes for for mye stress disse tidlige, sårbare årene.

Nadia Olonkin (Tønsberg, 2021-05-21)

#111

Jeg og mine barn har hatt stor glede og nytte av å være litt ekstra hjemme sammen, takket være kontantstøtten og jeg unner andre å kunne gjøre det samme!

Andreas Løland (OSLO, 2021-05-21)

#112

Signerer fordi foreldrene skal ha en valgfrihet for seg og barna.

Benthe Hetty (Bodø, 2021-05-21)

#118

Jeg synes at familier skal ha mulighet til å velge om mor eller far selv skal ta seg av sine barn lenger enn 1 år. Vi var hjemme med våre 3 barn hele barndommen, på 80/90-tallet, uten kontantstøtte! Ville gjort det samme idag. 1-åringer har ikke noe i barnehage å gjøre (med noen få unntak)

Torhild Myhre Skarstein (Evje, 2021-05-21)

#122

Slutt å jobb imot barnefamilier!!!!! Vi lever i 2021

Stine Lysholt (Haugesund , 2021-05-21)

#124

Viktig at familien får frihet til å velge og syntes også det er viktig at småbarn får være med mor eller far helst til de er tre år, det handler om trygghet. Det er altfor tidlig å sende dem i barnehagen når de er ett år.

Randi Elisabeth Krüger (Nyborg , 2021-05-21)

#127

Alle barn har godt av å kunne være hjemme hos mor/far, gjerne til de er 2 år. Dette er de viktigste tilknytningsårene for barnet! Kontantstøtten gjør det litt lettere å gjennomføre. Staten dekker også store beløp for hvert barn i barnehagen!

Inger Hindenes (Radøy, 2021-05-21)

#136

Vi må gi familien mulighet til å gjøre det de selv syns er best barnet og familien

Natassja Holvik (Kristiansand, 2021-05-21)

#138

Jeg selv har barn, ønsker flere og VET hvor sårt di ekstra kronene trengs!

Weronica Opdal Olsen (Harstad, 2021-05-21)

#148

Jeg signerer fordi jeg som psykologspesialist mener at kontantstøtten er viktig for å hindre at barn begynner for tidlig i barnehagen og de negative konsekvensene dette kan ha for barnets videre utvikling og fungering i samfunnet. For de fleste barn er det for tidlig å begynne i barnehagen når de er 12 måneder, de har det bedre hjemme med en av foreldrene sine. Jeg opplever politikere som er imot kontantstøtten som arrogante når de mener at barn har det bedre i barnehagen enn hjemme. Jeg opplever også argumenter om at kontantstøtten hindrer god integrering som rasistisk! Jeg mener at man heller bør se på kontantstøtten som en form for borgerlønn, som er mer på å holde økonomien i samfunnet i gang, samtidig som den styrker familiene og dermed barnet. Familiene og dets medlemmer er de viktigste byggesteinene i samfunnet og bør styrkes. Jeg mener at samfunnet blir svekket ved at barn må begynne for tidlig i barnehagen og ved at foreldre sliter seg ut ved å presses ut i arbeidslivet i en periode av livet der dette skaper mer stress.

Keth Brekke (Kongsberg, 2021-05-21)

#156

Dette kveler valgfriheten til familien.
Noen ser viktigheten av å gi barna en rolig start på livet, og bør i aller høyeste grad få god mulighet til å gjøre det.

Silje Røisgård (Andebu, 2021-05-21)

#161

Nå er jeg så drit lei av at staten forventer at kvinnene skal være fødemaskiner, og absolutt alt av rettigheter blir fratatt, for mor, barn og far! La folk få bestemme over sin egen familie, la familiene tilrettelegge det som passer de best

Emilie Paulsen (Tønsberg, 2021-05-21)

#164

Jeg signerer fordi:
Vi ønsket barn for 5 år siden men staten endret permisjonsorsningen som gjorde at vi måtte vente. For tre år siden fant vi ut at om vi fikk barn i august 2021, så kunne vi ved hjelp av kontatstøtta jobbe 40% og dermed få mulighet til å følge opp første barn på skolestart, da dette er litt ekstra nødvendig, samtidig oppdra det andre barnet hjemme til han er to år. Dette er det som er best for vår familie.

Jeg har jobbet hardt siden jeg var 13år. alltid maks mengde og alltid gitt 100%- i en alder av 30 med god livserfaringer skulle en tro jeg er ansvarlig nok til å se hva som er best for min familie. Om kontantstøtta fjernes må jeg overlate skolestart til skole og sfo- hvor jeg kan hjelpe førstemann med lekser og litt mat før jeg legger ham for kvelden og andre mann må jeg overlate til barnehage, legge ham inn på gulvet hvor han skal ligge og vente på at ansatte har tid til å hjelpe ham med alt, da en 9 mnd gammel baby ikke kan gjøre så mye eller har så mye glede av andre barn+ tilvenne han morsmelkerstattning og varierte faste føder da jeg ikke kan forlate jobben hver 3 time for å amme.. begge barna skal da være i BHG/skole/sfo 8,5-9 timer hver dag- er vi heldige rekker vi middag og en liten samtale med dem før leggetid. Alt annet av husarbeid, plikter og andre krav samfunnet vårt har med å være oppdatert og flotte i fasader må da på topp komme etter dette. Søvn trenger en vell ikke for å oppdra barn og være tålmodig- så lenge alt er A4- ikke sant?

Er det dette som er meningen?
Skal jeg enten slutte å jobbe/bytte arbeid til kveldsarbeid for å kunne være mor, eller skal jeg bare være en inkubator og overlevere barna mine til staten/samfunnet og håpe at systemet fikser ialt og at ikke dette gir dem noe varige psykiske men for framtiden?

Tomine-Alice Alice (Egersund, 2021-05-21)

#166

Vi har benyttet oss av kontantstøtten dette året for at barnet vårt skulle slippe å starte så tidlig i barnehagen. Hun kan nå startet etter fylte 2 år. Mannen min jobber 24-timers skift, slik at han jobber 2 døgn i uka og har fri de 5 andre dagen, jeg har da gått ned til80% stilling dette året og har da fri de dagene mannen min jobber. Kontantstøtten har gjort dette mulig for oss. Jeg jobber selv som pedagogisk leder i barnehage og ser hver dag hvor slitsomt noen barn har det med fulle uker og lange dager. Ønsket ikke det for mitt egent barn, det å kunne ha kontantstøtten har vært fantastisk slik at vår familie ikke mistet mange tusen i måneden.

Aina Helen brandfjell Klevwn (Brumunddal , 2021-05-21)

#167

Ingen familier er like, ettåringer er for små til å være lange dager i bgh. La de bli mentalt og fysisk klare for bhg først!

Ida Sandberg (Skogn, 2021-05-21)

#173

Kontantstøtten er et viktig tilskudd for å sikre at barnet kan ha en forelder hjemme frem til det er klart til barnehagestart. Regjeringspartiene ønsker fleksibel barnehagestart men setter forskning og kunnskap til side og tar ikke inn over seg at ikke alle spedbarn har noe i barnehagen å gjøre før de er modne for det noe som er veldig individuelt. Ja til frihet for familier!

Cecilie Hegge (Nordland, 2021-05-21)

#174

Det er viktig å kunne få tid til barnet ditt. Ikke bare sette det til verden ❤

Linda Ovesen (Tjodalyng , 2021-05-21)

#192

Fordi det gir mange en mulighet til og få være hjemme med det kjæreste man har altså barnet sitt. Ett barn har ikke gått av og begynne i barnehage når den er 1 år. Og barna våre er bare små en gang. Man burde virkelig få benytte all tiden man kan med disse små. Barnehagen og skolen kommer tidsnok. Samt er det en verdifull tid for barnet og mor som ikke kan erstattes av barnehage. La nå folket få bestemme hva de ønsker og gjøre med sitt barn og ikke opp til staten. Jeg har benyttet meg av kontantstøtten med min datter og elsker den tiden vi har sammen. De som har mulighet til og ha barnet sitt hjemme med og ha kontantstøtte burde virkelig få ha det.

Therese Kviteberg (Bergen , 2021-05-21)

#197

Vi har god nytte av kontantstøtten for å finansiere barnepass, fordi vi ikkje har fått barnehageplass før barnet er nesten 20 mnd.

Ellen Eckhoff Holsvik (Bergen, 2021-05-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...