Mot bygging av bru over Syltefjorden

Kommentarer

#14

Eg signerer av kjærleik til denne fjorden, og fordi prosjektet framstår beint framt kunnskapslaust, drive av effektivitets- og økonomilogikk og ikkje av omsyn til økosystemane i området. Dette er eit overraskande steg i feil retning - gjort i ei tid der alle krefter no burde gått inn i å verne, ikkje utfordre, artsmangfald.

mette karlsvik (OSLO, 2021-05-20)

#16

Helt bortkasta 0g ha bru over der ta heller og utvid vegen helt rundt så blir de bedre

Laila Bruland (Fiskå, 2021-05-20)

#23

Jeg bor ikke i vanylven.. men er ofte hjemme på besøk.. ser ikke behovet med ei slik bru.. Bruk heller pengane på å forbedre vegane.

Gudrunn Endal (Volda, 2021-05-20)

#30

Fordi det er vårt ansvar som mennesker å verne om Naturen for alle skapninger som lever på jorden, nå og i fremtiden.

Torill Bernatek (Fiskå, 2021-05-20)

#31

Vi treng levande bygder, og naturen treng eit sterkare vern. Lytt til dei berørte, eit slikt naturøydeleggjande bruprosjekt er ikkje framtidsretta.

Marit Aklestad (Sæbø, 2021-05-20)

#35

Det har ingen samfunnsnyttig verdi å bygge denne fyllinga/brua.
Det tar også livet av en av dei mest fiskerike fjordane på vestlandet i prosessen.

Kunnskap og logikk MÅ gå foran egeninteresse.

Robert Sylte (Fiskå, 2021-05-20)

#40

Det vil være ødeleggende for både fiske og natur i fjorden. Galskap på høgt nivå!

Jarle Wrfring (Fiskå, 2021-05-20)

#45

Slike miljø- og naturinngrep er irreversible - nei til nedbygging av vakker og verdifull natur.

Brit Bildøen (Oslo, 2021-05-20)

#46

Vi har bare en jord, den må vi ta vare på. En bro som skader en hel fjor er ikke mindre enn miljøkriminalitet. I tillegg er et prosjekt med så liten samfunnsøkonomisk effekt på grensen til sløsing med offentlige midler.

Bente Løvold (Tunheim, 2021-05-20)

#48

Destruktivt og oydeleggande - og unødvendig - prosjekt!

Harald Ulvestad (Oslo, 2021-05-20)

#55

Eg er imot øydelegging av norske fjordar, og brubygging det det ikkje er nødvendig.

Tove Emilie Baldysz (Knarvik , 2021-05-20)

#56

Bruk heller resusser på å fikse veier i vanylven eller å bygge en større molo med mange fleire båtplasser i vanylven!

Samuel Lillebø (Fiskå , 2021-05-20)

#67

Jeg signere fordi jeg vill at fisken og miljøet skal bevares

Martine Alnes (Godøy , 2021-05-20)

#69

Ej vil ha syltefjorden som den er

Åse Anita Brekke (Nordfjordeid, 2021-05-20)

#70

Forkastelig å øydelegge ein heile fjord for å spare 5 min...

Anita Munck (Sylte, 2021-05-20)

#74

Viktig å hindre bru over Syltefjorden . Bevare uberørt natur , verne om fiskerik fjord.

Ståle Thunem (Fiskå, 2021-05-20)

#78

For det er galskap og øydelegge en terskelfjord som syltefjorden,

Steinar Vidnes (Sylte, 2021-05-20)

#86

Det er et veldig dårlig forslag. På alle måter. Ødeleggende for fjorden. Ødeleggende for beboere og besøkende.

Webjørn Eikrem (Fiskå, 2021-05-20)

#90

Naturødeleggende, og tøvete bruk av penger. Fiks veien istedenfor.

Gunnar Haavik (Bergen og Åheim, 2021-05-20)

#92

Eg er mot bygging av bru over syltefjorden!

Bjørg Telseth Brekke (Sylte, 2021-05-20)

#95

Hodeløst prosjekt. Potensielt ødeleggende for en dobbel terskelfjord. Rasering av fluder, holmer og natur ellers. Her er naturen og naturmangfolded mye mer verdt mer enn 8 min spart på å kjøre rundt fjorden.

Terje Slagnes (Åheim, 2021-05-20)

#99

Synes det er korttenkt, og unødig, å ødelegge en sårbar fjordarm for at noen få skal få 8-10 min kortare kjøretur!! Skadene blir ureversible. Kan dette være til kommunen og innbyggernes beste???

Jan Baldysz (Isdalstø, 2021-05-20)

#104

Ta vare på naturen for våre etterkommere 💚💚💚

Mona Riste (Ulsteinvik , 2021-05-20)

#105

Oppgrader heller vegen rundt fjorden til glede for fastbuande og reisande.

Sissel Anita Øyen Hareide (Volda, 2021-05-20)

#106

Eg signerar grunna at dette forslaget er miljøfiendtleg og eit hån mot innbyggjarane i Vanylven sin søre del. Nytta veid opp mot kost er formidabel negativ og vil øydeleggje ein idyllisk fiskerik fjord.

Terje Wefring (Sylte, 2021-05-20)

#107

Ødeleggelsen av havmiljøet og fiskelivet i ein heil fjord kan ikkje forsvarast for at kommunepolitikarane våre skal ha 5 minutt kortare veg til jobb:)

Adrian Vidnes (Ålesund, 2021-05-20)

#111

Bevare Syltefjorden

Tove Knutsdatter Sylte (6010 Ålesund, 2021-05-20)

#112

Fullstendig galskap med bru der. Først og fremst miljømessig, deretter så må vi fokusere på Rovdefjordbrua. Det er den som er viktig for kommunal vår.

Nina Molvik (Fiskå, 2021-05-20)

#122

Fordi dette er ødelegger heile fjorden.

Asgeir Vik (Ålesund, 2021-05-20)

#125

Fordi det er urett å skal øydeleggje fjorden på denne måten. Lytt til folka som bur der.

Ellisiv Gryt Grimstad (Hareid, 2021-05-20)

#129

Sett i stand vegen rundt Syltefjorden

Roy Ekrem (Sylte, 2021-05-20)

#143

Eg er mot øydelegginga av Syltefjorden. Dei har nok å stri med, bygdefolket.

Magne Sandnes (Eidså/Bergen , 2021-05-21)

#156

Dette er en katastrofe for denne vakre fiskerike fjorden. Vi trenger ikkje flere utkanter vi trenger noe som binder folket sammen og vei er noe av det som binder oss sammen.

Beate Madsen (Sylte, 2021-05-21)

#162

Syltefjorden er ei perle i Vanylven kommune og ein treng slett ikkje bru over for å spare nokre minutt på å køyre rundt. Dette tykkjer eg er tøv og ein bør heller bruke pengar på utbetring av vegen rundt fjorden!

Anne Grethe Eikrem (Eikremstranda 163 , 2021-05-21)

#165

Det må være mer fornuftige ting å bruke overskuddsmassene på enn å demme igjen syltefjorden🙈

Frank Vedeld (Skodje, 2021-05-21)

#181

Bygging av bro er idiotisk

Sebastian Lien (Sylte, 2021-05-22)

#200

Vi er grunneigarar på Korsnest og vert sterkt råka av effektene av prosjektet.

Evelyn og Verner Larsen (Ulsteinvik, 2021-05-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...