Krisepakke for yngre forskere / Crisis funding for younger researchers

Kommentarer

#2

Pandemien har satt Norges posisjon som verdensledende kunnskapsposisjon i fare! Vi kan ikke tillate at neste generasjon forskere mister halvannet år av utdanningsløpet sitt og forskningen de gjør, og dermed i praksis egentlig ikke har hatt en skikkelig forskerutdanning. Kunnskaps er statens goder og statens ansvar!

Margrethe Voll Storaas (Oslo, 2021-05-03)

#17

Stiller meg bak universitetsrepresentant Hatlebak sitt opprop.

Håkon Magne Vegrim (Universitetet i Bergen, 2021-05-04)

#31

Jeg signerer fordi Norge som nasjon allerede har gått inn med tusenvis av kroner på å utvikle framtidige forskere. Å ikke komme inn med de nødvendige midlene som gjør det mulig for oss å faktisk fullføre gradene vi har begynt på vil bety at de pengene effektivt går tapt.

Peder Fuglevik (Bergen, 2021-05-04)

#35

I am a PhD and my research has been (and still is) strongly affected by the pandemic.

Sinziana Rasca (Grimstad, 2021-05-04)

#47

Jeg mener forskning er svært viktig og vil forbli viktig i fremtiden, og fordi jeg mener det er mye å jobbe med på samfunnsplan når det gjelder rammevilkårene for å drive mangfoldig, god og etterrettelig forskning.

Anne Mari Røsting Strand (Elverum, 2021-05-04)

#65

Jeg signere fordi retten til arbeid for midlertidig ansatte i forskning er svært dårlig sikret, langt under det som ellers er standard i norsk arbeidsliv.

THOR JENSEN (BERGEN, 2021-05-04)

#74

Jeg signerer fordi ingen er tjent med at stipendiater og postdoktorer ikke får fullført forskningsprosjektene sine.

Runa Falck (BERGEN, 2021-05-04)

#93

Jeg er stipendiat og rammer av forsinkelser grunnet pandemin.

Anna Karlsson (Bergen, 2021-05-04)

#95

Er stipendiat og forsker

Ulvhild Færøvik (Bergen, 2021-05-04)

#100

Vi risikerer at et stort antall stipendiater ikke rekker å bli ferdig med sin doktorgrad på normert tid og må gå over i annet arbeid uten en offisiell grad. En fullført PhD er et viktig steg for å utvikle forskerkompetansen videre og mange uferdige avhandlinger under dårligere vilkår som følge av Korona påvirker Norges forskningskompetanse negativt.

Lars Erik Espedalen (Oslo, 2021-05-04)

#110

Det er alt for lite midler idag

Richard Hjellestad (Bergen, 2021-05-04)

#126

Dette er en veldig viktig sak! Mange sliter, og vi kan ikke la unge forskere havne mer bakpå enn nødvendig!

Eli Smeplass (Trondheim, 2021-05-04)

#133

Jeg er PhD stipendiat og er påvirket af corona forsinkelser

Solveig Chaudesaigues-Clausen (Bergen, 2021-05-04)

#175

Det angår meg direkte som stipendiat med pliktarbeid og skoleforskningsprosjekt som avhenger av tilgang på klasserom.

Jonas Velde (Kristiansand, 2021-05-04)

#181

Jeg er selv stipendiat og signerer av solidaritet med mine medforskere da jeg kan bekrefte problemstillingene beskrevet i oppropet.

Ingvild Haugen (Oslo, 2021-05-04)

#186

Fordi jeg har sett på nært hold hvor utfordrende og frustrerende denne perioden har vært til fortsatt er

Grethe Fuglevik (Dilling, 2021-05-04)

#191

Vi trenger yngre krefter i norsk forskning.

Knut-erik Grorud (Oslo, 2021-05-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...