NEI til utvidelse av abortgrensen

Kommentarer

#1204

Barn trenger voksne som tar vare på dem. Barnet i mors liv trenger beskyttelse.

Gullborg Aasgaard (Samnanger, 2021-05-05)

#1212

Me må forsvare fosteret og barnet sin verdi og rettigheter.

Hilde Romarheim (Hjelmås, 2021-05-05)

#1219

Fosteret er mye MER enn en del av kvinnens kropp! Det er et menneske, bare enda litt lite!

Gunbjørg Bakke (Kristiansand , 2021-05-05)

#1222

Jeg er imot abort

Jorunn Hansen (Finnsnes, 2021-05-05)

#1224

Dette er ein heilt unødvendig utvidelse av loven! Dei som treng hjelpen får den slik ordninga er i dag. Kvifor flytte "den tøffe belastning" det er for kvinna å møte ei nemnd over på helsepersonell som må utføre handlingene.. !!! NEI!!!

Belinda Kalvenes (Kolbeinsvik, 2021-05-05)

#1225

Liv starter ved unnfangelsen

Kristina Anti-Gaup (Kautokeino , 2021-05-05)

#1228

Livet er en gave fra Gud som vi mennesker ikke skal leke HERRE over

Joar Helgaas (BERGEN, 2021-05-05)

#1236

Det er utrolig at det blir sett på som positivt å drepe barn under noen omstendighet i dette landet.

Jostein Eide (Randaberg, 2021-05-05)

#1243

Jeg signerer fordi jeg er imot abort generelt og mot økning av selvbestemt abort spesielt

Jørn Are Lolland (Kodal, 2021-05-05)

#1244

Jeg tror livet begynner ved unnfangelsen
og at barna i mors liv, er den mest sårbare gruppen av alle mennesker som finnes på denne jord. Derfor trenger dem noen med stemme til å tale sin sak..

Sven Terje Henry Engstrøm (Finnøy, 2021-05-05)

#1245

Å ta liv er galt. Å berge og gi liv er rett.

Sjur Hopland (Seim, 2021-05-05)

#1251

Dette er galskap

Hannah Marie Berg (Bergen, 2021-05-05)

#1256

Jeg tror at menneskelivet skal være ukrenkelig fra unnfangelse til død.

Anne Lise Eira (Kautokeino, 2021-05-05)

#1259

Jeg signerer fordi jeg generelt er abortmotstander og vil si klart ifra på at abort inntil 22.uke ikke er greit!!

Morten Gundersen (Bergen, 2021-05-05)

#1263

Vi har alle vært et foster. Retten til å ta livet av fosteret er en rett kunn de har som ikke selv en gang ble offer for den samme retten.

Anders Nordrum (Leira i Valdres, 2021-05-05)

#1266

Et foster er et barn som har rett til livet og som ikke skal drepes.

Oddgeir Strand (Stjørdal, 2021-05-05)

#1276

Det bare er helt grunnleggende feil.

Helle Tveiten (Kristiansand, 2021-05-05)

#1280

Jeg regner å ta livet av et ufødt barn blir mord, (intet mindre)

Alf Skeie (Bergen, 2021-05-05)

#1287

Eg er for kvinners rettigheter til selvbestemt, men en plass går grensen!

Monica Opedal Rekve (Ringebu, 2021-05-05)

#1291

Et menneskeliv er verdifull og skal ivaretas før og etter fødsel.

Gary Robert Reynolds (Fyllingsdalen , 2021-05-05)

#1294

Dette er syyyykt viktig!

Julie Kvalevaag-Holm (Brumunddal, 2021-05-05)

#1297

Grensen blir pushet litt etter litt. Til slutt vil det kanskje være for sent å snu. Store samfunn endres ved at «små» ting flyttes litt etter litt. Dette er en av de tingene som jeg mener ikke bør flyttes på.

Knut Amund Låstad (Bergen, 2021-05-05)

#1302

Vi bør utvide at kvinner skal få hjelp tvinge menn å bruke kondom og ha sex med mye kjærlighet. Etter seks skal men ha også ansvar og krav for aå forsørge barn og ikke presse kvinner for å ta abort. Menn skal ikke utøve seksual vold med alkohol til hjelp og være uansvarlige med å skade kvinne og gi henne alvorlig livs komplikasjoner både fysisk, psykisk og mentalt.

Berzat Ihtimani (Drammen, 2021-05-05)

#1303

Jeg signerer fordi jeg vil beskytte barnas liv i mors mage.

Mathias Ballovarre (Tromsø, 2021-05-05)

#1305

Jeg signerer fordi jeg er imot å drepe babyer.

Jørn Andre Halseth (Levanger, 2021-05-05)

#1317

Abort er mord

Liv Engebretsen (ALVERSUND, 2021-05-05)

#1323

Jeg signerer fordi barnet også har rettigheter, ikke bare mor.

Elise Foldøy (Kviteseid, 2021-05-05)

#1325

Jeg er imot nazisme i praksis.

Andrew Richard Backe-Kårjord (Råde, 2021-05-05)

#1328

Jeg signerer fordi jeg mener fosteret er et eget selvstendig liv, og at morens kropp beskytter fosteret, ikke tar dets liv! Moren trenger heller hjelp og støtte av samfunnet til å bære barnet fram, og ikke til å ta dets liv. Det skulle legges tilrette for muligheten til at noen kunne adoptere de barna som blir født inn i vanskeligstilte personers liv, om de ønsker abort/hjelp, eller barnet bli tatt hånd om av noen som virkelig er istand til det på en god måte, dersom det er veldig sykt og dersom dette ønskes av den gravide kvinnen. Abort er ikke veien, det er galt å ta liv. KHL

Kirsten Husabø Ladstein (Stavanger, 2021-05-06)

#1332

Fosteret er et selvstendig individ som trenger beskyttelse - har rett på livet

Berit Iversen Drivdal (Kristiansand , 2021-05-06)

#1341

Det ufødte liv skal ha samme grunnleggende rett til liv og rettsvern som alle mennesker.

Bente Leer Salvesen (Nodeland, 2021-05-06)

#1346

Fosteret har egenverdi og bør ikke miste rettigheten til liv.

Aslak Rønneseth (Kristiansand, 2021-05-06)

#1347

Barnet er skapt i mors liv, og er et menneskebarn, uansett hvor langt i prosessen barnet er komt i utviklingen, men det å utvide abortgrensen til hele 21-22 uker ut i svangerskapet syns jeg er uakseptabelt! Da sparker barnet, det kan høre lyder, og kan overleve hvis det blir født! Det er et menneske som fortjener å få leve!

Bente Dyrøy Bødker (Samnanger, 2021-05-06)

#1349

Barnet er allfor stort til å ta abort på da

Rosemari Søvik (Haugesund , 2021-05-06)

#1353

Jeg mener at det er et liv fra det blir unnfanget så i teorien er jeg i mot abort uansett tidspunkt.

Elisabeth Olstad (Råde , 2021-05-06)

#1356

Eg ser på det som å ta liv, og ønsker å støtte barnets rettigheter

Marit Hagen (Bergen, 2021-05-06)

#1358

Dette er snakk om et barn som ikke skal drepes.

Astrid Nestvold (Nordre Follo, 2021-05-06)

#1362

Barne i mors mage er et menneske som har livets rett.

Per-Arne Gjerde (Bergen, 2021-05-06)

#1364

Jeg signerer fordi det å ta livet av noen ikke er en rettighet som noen burde ha, uavhengig av alder. Å øke abortgrensen er å øke antall liv som vil bli tatt som ikke burde være. En person, uansett alder, skal beskyttes og ikke utsettes for fare.

Roger Daniel Hefley (Trondheim, 2021-05-06)

#1373

Abort er drap på barn.

Ingrid Hjertvik (Aukra, 2021-05-06)

#1379

Abort er det samme som drap av eit uskyldig barn.

Wenche Svortevik Birkeland (6811 Førde, 2021-05-06)

#1382

Fordi dette er helt feil! Det holder mer enn lenge nok med abort i uke 18, allerede da kan man oppdage misdannelser. Vil man av andre årsaker ta abort mener jeg at det kan skje LENGE før uke 22 og uke 18!

Esther Birkeland Hordvik (Bergen, 2021-05-06)

#1389

Det er snakk om et liv.

Stine Regina Tusvik (Kristiansand, 2021-05-06)

#1393

Jeg signerer fordi jeg er imot drap på barn i mors mage.

Tone Cecilie Due (TØNSBERG, 2021-05-06)

#1394

Er imot abort

Helena Kristiansen (Fredrikstad , 2021-05-06)

#1397

Signert

Helen Lie (Oslo, 2021-05-06)

#1400

Jeg signerer fordi fosteret fortjener ett livsvern.

Mikael Orre Rye (Orkland , 2021-05-06)



Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...