NEI til utvidelse av abortgrensen

Kommentarer

#401

Menneskeverdet er viktigst

Sina Saltbones (Tingvoll , 2021-05-02)

#406

Barnets rettsvern, og for å opprettholde ein viss grad av respekt for liv

Elisabeth Nordgarden (Åmotsdal, 2021-05-02)

#417

Jeg er imot drap på uskyldige små barn.

Kristian Hansen (Alta , 2021-05-02)

#419

Barnet i mors liv bør beskyttes, og vi bør bli flinkere til å hjelpe gravide mødre til å beholde barnet.

Øydis Løvbukten (Strømmen , 2021-05-02)

#420

Abort er drap. Jo mer samfunnet tøyer grensen, jo mer bedøvet blir samvittigheten. Til slutt mister man helt evnen til å vurdere hva som er rett og galt.

May Kristine Hansen (Alta, 2021-05-02)

#424

Jeg signerer fordi jeg tror at idet befruktningen skjer er barnet et menneske. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at abortgrensen skal utvides. Kvinnen kan ikke e bare si at hun bestemmer over egen kropp. Hun har selv risikert å bli gravid ved samleie.

Gerd Margrete Ivesdal (Ålgård , 2021-05-02)

#425

Barnet i morsliv er ukrenkelig.

Anne Ottesen (Tertnes, 2021-05-02)

#427

Fordi dette er drap. Burde vært straffet med fengsel på lik linje med andre drap

Bjørnar Nilsen (Alta, 2021-05-02)

#431

Det er barnedrap!

Synnøve Bysheim (Bergen , 2021-05-02)

#439

Barnet i magen trenger rettsvern!

Inger Hindenes (Radøy, 2021-05-02)

#444

Jeg vil verne om det ufødte liv

Ruth Lilleberg (Heimdal, 2021-05-02)

#448

Fosteret er like fullkomment som det nyfødte barn. Hvordan ta livet av det nyfødte barn? Blir det lettere å avlivet barnet når det er beskyttet av mors liv? Hva med å ta ut barnet og dele det i biter, mens hjertet banker? Når blir det virkelig nok?

Elisabeth Haglund (Grimstad, 2021-05-02)

#450

Jeg er motstander av drap. Politikere som stemmer for abort, regner jeg som mordere.

Tor Landsem (Malm, 2021-05-02)

#456

Jeg er imot drap!

Reidun Håverstad (4635, 2021-05-02)

#464

Barnet trenger større rettsvern

Fröydis Johansen (Moss, 2021-05-02)

#466

Utvidet abortgrense er helt horribelt!! Ta livet av barn i uke 22!!!! Galskap! Nei nei nei!!!

Anne Magnhild Storemark (Fedje, 2021-05-02)

#467

Det er små mennesker som mister livet i et brutalt og egoistisk samfunn.

Tom Omdal (Lillestrøm , 2021-05-02)

#471

All abort är mord.

Martin Pounu (Alta, 2021-05-02)

#472

Jeg signerer forde det er et barn som blir drept i mors mave.

Øystein Martinus Wiig (Ostereidet , 2021-05-02)

#474

Jeg signerer fordi det er å drepe et menneske. Fosterets hjerte begynner å slå når det er gått 22 dager fra befruktning. Så da er det det samme om du tar livet av et foster eller om du tar livet av et menneske som ønsker å dø pga sykdom eutanasi. (Aktiv dødshjelp), og det er ikke lov i Norge. Så hvorfor skal en da få lov til å ta livet av et menneske i magen.

Monica Kalheim (Stavanger, 2021-05-02)

#475

Det er en skam å ta liv at et barn som er levedyktig!

Annikken Moen (Bjorbekk, Arendal, 2021-05-02)

#482

Anne Marie Berg Tornesm

Anne Marie Berg Tornes (Molde, 2021-05-02)

#485

Viktig

Juni Tobiassen (Stavanger , 2021-05-02)

#492

Jeg signerer fordi abort er det samme som barnedrap

Judit Haaland (Sandnes , 2021-05-02)

#493

Jeg signerer fordi det er altfor sent å abort.Beholde det slik det er dag

Renate Kubica Høyland (kongshavn , 2021-05-02)

#496

Abort er drap

Irene Aahjem Vik (Vik 36, 2021-05-02)

#497

Jeg er helt imot drap på mennesker i alle aldre!

Benedicte Haakonsen (Melhus, 2021-05-02)

#505

Kun meg bestemmer over min kropp. Ferdig.

Hanne Lundin (1363 ,Hosle, 2021-05-02)

#507

Jag signerer fordi jeg mener vi skal ha de reglene vi har i dag

Morten Landa (Åmøy, 2021-05-02)

#509

Jeg signerer på vegne av de 41 barna som overlevde (etter statistikk fra 2020) og fremtidige liv som kan reddes. Vi kan ikke sette noen kvinners ubehag ved nemd over liv, det er helt absurd.

Malene Bjorgaas (Oslo, 2021-05-02)

#515

Barnet i magen er en fullverdig person uavhengig av funksjonalitet.

Hanne Christine Øvrejorde (Hovet, 2021-05-02)

#518

Det er snakk om to liv. Det går an å tenke nytt. Hva med å styrke mors rettigheter OG babyens rettigheter med å finne andre løsninger? Hva med adopsjon f.eks? Da får babyen leve, og en annen familie kan få et etterlengtet barn!❤️ Det er mulig å finne andre løsningerenn å drepe babyen💔

Gunn Mette Grindhaug (Skudeneshavn, 2021-05-02)

#520

Ufødte liv har også verdi❤️

Wenche Sviund (Kristiansand, 2021-05-02)

#521

Barnet i mors mage er et selvstendig liv som har rett til beskyttelse og vern.

Gjertrud Røyland (Stavanger, 2021-05-02)

#522

Et barn i mors mage trenger en stemme og har høy like høy verdi som et hvilket annet menneske! Sykt å mene det er greit å drepe disse uskyldige små.

Mariann Gabrielsen (Bergen, 2021-05-02)

#526

For å hjelpe de barna som urettferdig blir tatt fra livet

Åslaug Lindland (4362 Vigrestad , 2021-05-02)

#539

Jeg signerer fordi jeg mener at et foster er et barn med et verdig liv helt fra dagen når hjertet begynner å dunke (dag 22) jeg siterer fra et innlegg i filternyheter 1 mai 2021: I uke 12 er embryoet blitt et FERDIG UTVIKLET «minifoster», med kropp og organ som skal vokse og modnes. På dette tidspunktet skjer de fleste spontanaborter, for i disse ukene skjer det mye utvikling, og mye som kan gå galt.

Det er i uke 12-13 som er det beste tidspunktet å oppdage alvorlige skader eller tilstander på fosteret med ultralyd, ifølge Kjell Å. Blix Salvesen, sjef for Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital. Av samme grunn blir uke 12 sett på som et godt tidspunkt for videre overvåkning av fosterutviklingen – også internasjonalt.

Christina Østby (Indre Østfold , 2021-05-02)

#546

Jeg mener at man kan ta valget før man har kommet så lang, når man har kommet så langt i svangerskapet, er det på grensen til å ta liv. Det blir for enkelt,noen vil da bare skyve problemet lengre ut i tid. Og de som må fjerne det pga sykdom eller annen nødvendighet, vil få god hjelp av nemda. Det ufødte liv skal også tas hensyn til.

Benedicte Visding Holst Lensberg (Steinberg, 2021-05-02)

#550

Dette er etter mine verdier å ta liv. Syntes kun abort er rett når det står fare for mors liv. Eller at et barn er så skadet at livet ikke er mulig å redde.

Lill Ridder Kronberg (Gjerdrum, 2021-05-02)

#551

Det ufødte liv må telle. Og bare forslaget er sykt. Dette har vi som nasjon råd til, å ta vare på alle også det ufødte.

Marius Watson (Stavanger , 2021-05-02)

#557

Dette er groteskt.
Hvem skal utføre disse abortene?
Norge er i moralsk forfall. Et samfunn som legger til rette for at mor dreper barnet sitt, er et samfunn som ikke kan overleve.

Anne Isefjær (Stavanger, 2021-05-02)

#561

Barnet i mammas mage er et menneske

Barclay Stevenson (Hundvåg, 2021-05-02)

#574

Vi må bevare det ufødte barnets rettsvern og gi individene rett til å leve. De av oss som har blitt gravide (ikke voldtekt) må ta ansvar for egne handlinger. Folk er godt informert om prevensjon i dagens samfunn.

Lisa Rollnes (Frogner, 2021-05-02)

#576

Barnet i mors mage har rett til å leve!!!!!!! Nei til abort helt fram til 22 uke!!!!!

Synnøve Ivesdal (Vear, 2021-05-02)

#577

Barnet i mors liv er et menneske med rett på beskyttelse. Ingen grupper i samfunnet bør ha råderett over andres liv eller død.

Håkon Hovda (Ålesund, 2021-05-02)

#579

Et foster er et lite menneske og har krav på vern og beskyttelse som alle andre mennesker.

Bjørn Runar Nes (Nittedal, 2021-05-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...