Vi krever at fellesfagene i videregående opplæring består!

Kommentarer

#2

Grunnene er mange! Kort sagt bør utdanning i VGS ta sikte på å oppnå mer enn bare direkte nytteverdi. Og den beste læringen for elevene, den får de av lærere i trygge jobber, og tydelige skolerammer. Jeg signerer for å ikke ta danninga ut av utdanning. Da står man igjen med "ut"?

Asbjørn Smeland (Kristiansand, 2021-03-29)

#14

Som historielærer er det helt uforståelig at klassiske fag som all kunnskap bygger på skal bort.
Hvis elevene ikke kan historie, hvordan skal de da forstå vår samtid og kunne forberede en framtid?

Ingunn Kristensen (Gjøvik, 2021-03-29)

#21

Dette forslaget er virkelig det rareste jeg har hørt fra en regjering når det gjelder skolepolitikk.

Ole Asbjørn Bergstøl (Kristiansand, 2021-03-29)

#30

Innholdet i fellesfagene er viktig nettopp for å lære om kritisk tenkning, demokrati, likestilling, etikk, bærekraftighet og klimaendringer. Fagene bidrar til å gi elevene allmenndannelse, og er nødvendig for at de skal bli rustet til å ta del i samfunnslivet og takle fremtidens utfordringer.

June Lyslo (Oslo , 2021-03-29)

#31

Jeg ønsker å gi elevene mulighet til å bli dannede mennesker, tolerante individer med kunnskap om andre kulturer og språk

Anette Haugen (Kristiansand, 2021-03-29)

#35

Dette er fullstendig håpløst fra kunnskapsministeren!

Stine Prøysen (Sveio, 2021-03-29)

#39

Fellesfagene utgjør grunnmuren i fellesskolen og samfunnet. Dette er et særdeles uklokt og lire gjennomtenkt forslag som ikke tjener til noe godt.

Bjørg Irene Samuelsen (Kristiansand, 2021-03-29)

#49

Jeg oppfordrer kunnskapsminister Melby til å heller sette seg grundig inn i fagfornyelsen, slik vi lærere har gjort i flere år nå, med høringsrunder og kurspakker. Jeg er mildt sagt sjokkert over ideene og holdningene regjeringen nå legger for dagen. Valgfrihet er ikke alltid ensbetydende med paradisiske tilstander, og når skal liksom eleven velge akademisk vei? Når de er 15 og et halvt år? Jeg vet ikke hvor hodet til alle andre var da de var 15, men for min egen del kan jeg understreke at jeg på ingen måte hadde oversikt over hva ulike fagretninger faktisk innebar. Jeg visste heller ikke helt hva jeg var særlig god på eller hadde talent for på et mer avansert faglig nivå da jeg var 15. Jeg vet hva som var "status" i hjembyen min, så da ville jeg vel valgt noe i den retning. Og antakelig fått 2-ere og 3-ere jeg ikke kunne brukt til noe som helst i videre studier. Har de tenkt på hvordan feilvalg fører til frafall?

Birgitte Berggreen (Larvik, 2021-03-29)

#53

Dette er rasering av offentlig skole

Lillian Drange (Kristiansand S, 2021-03-29)

#76

Jeg signerer bl.a fordi jeg mener at kunnskap om vår historie er grunnleggende og viktig for å forstå vår samtid

Beathe Sætveit (Alta, 2021-03-29)

#83

Ta bort kroppsøving, virkelig? Hva skjedde med viktigheten av folkehelse?

Tidspunktet for lansering av ønsket om omfattende og hasteinnførte endringer tett i fagfornyelsen og midt i pandemi, sammen med ovenfraogned-holdingen som forslaget ble servert med gir vondt langt inn i kroppen. Se gjerne på løsninger rundt organisering (religion og etikk på høsten og naturfag til våren for eksempel), men vær så snill og ikke kutti fellesfagene. Elevene trenger forutsigbarheten og samholdet de får gjennom fellesfagene. Og de trenger kunnskapen, diskusjonene og refleksjonene.

Marie Ingeborg Kroka (OS, 2021-03-30)

#107

Jeg vil la fellesfagene bestå i VGS for de er en del av allmenndannelsen vår!

Anne Kristin Holte (Kristiansand, 2021-03-30)

#108

Dette trugar ein kjerne i skulen sitt føremål.

Vidar Kalsås (Oslo, 2021-03-30)

#112

Allmenndanning!

Siri Hangeland (Kristiansand, 2021-03-30)

#113

Samfunnsfag og de andre fellesfagene er ekstremt viktige og bør ikke reduseres til noe annet enn nettopp fellesfag. De er helt avgjørende for opplæring av demokratiske unge.

Ida Lovise Bjørnerås (Trondheim, 2021-03-30)

#116

Jeg et lærer i naturfag, biologi, matematikk, KRLE samt Religion og etikk. Jeg mener bestemt at elever i vgs er avhengig av å fortsette sin fordypning i fellesfagene. Det er dette som forbereder til høyere utdanning og samfunnsliv. Vårt samfunn blir fattigere uten.

Håkon Lindquist (Smedgata 6, 2021-03-30)

#117

Jeg signerer fordi jeg synes et er viktig med bred allmenn dannelse.

Lise Moss (Kristiansand, 2021-03-30)

#118

Jeg er førsteamanuensis i musikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Tor Einar Bjørnhullet Bekken (Trondheim, 2021-03-30)

#121

Jeg signerer fordi jeg mener at fag som historie og samfunnsfag er viktige for danningen av mennesket og bør være en del av alle elevers utdanning.

Christine Ellingsen (Sævelandsvik, 2021-03-30)

#124

Jeg signerer fordi forslaget virker lite gjennomtenkt og dårlig.

Marie Felde (Nittedal , 2021-03-30)

#128

Jeg jobber som lærer og er sjokkert over forslaget

Kristine Eriksen (Kongsvinger, 2021-03-30)

#136

Naturfag, Geografi, samfunnsfag og andre fremmedspråk er viktige allmenndannende fag.

Marit Bakkerud (Arendal, 2021-03-30)

#139

Jeg signerer fordi allmennfagene i vgs er viktige for Norges framtid. La oss ikke utdanne ignorante og overfladiske mennesker.

Mona Sunde (Sandefjord, 2021-03-30)

#143

... Fordi det faga som er foreslått fjerna er NETTOPP dei faga som skal hjelpe oss å tenke kritisk, styrke demokratiet, og møte framtida.

Stig Tore Aaberg (Grimstad, 2021-03-30)

#146

Jeg erklærer meg imot regjeringens forslag om å vrake viktige dannelsesfag som fellesfag.

David Montoya Espín (Mo i Rana, 2021-03-30)

#155

Jeg er religion, geografi og samfunnsfag-lærer (i tillegg til norsk), og jeg vil undervise i de fagene jeg har tatt utdannelse i.

Frode Kinserdal (Drammen , 2021-03-30)

#160

Endringskompetanse, og fleire karrierer i eit livsløp er noko vi må førebu ungdomane på. Dei må ha ei brei allmennutdanning med mange fag som viser dei moglegheiter . For å kunne reflektere, må ein også ha brei kunnskap. Dette er tett knytt til opplæring og modning. Vi skal gi dei moglegheiter, ikkje avgrense dei. Å la elevane måtte ta så viktige val når dei er 16, er å gjere dei ei bjørnetjeneste , uansvarleg! Dei har meir enn nok med å velje fagområde på vidaregåande. Korleis kan dei vite kva dei vel? Dei må vite noko for å velje, og det skal dei lære på skulen m.a. Det kjem fort til å bli om å gjere å velje dei «lettaste» faga for å få best karakterar. Er det slik skulen skal bli? Er det «kunnskapen» som skal vere avgjerande for om ein kjem vidare i utdanningssystemet?Den viktigaste institusjonen for å oppretthalde demokratiet??? Det finns land som gir denne smale type utdanning til ungdommen. Det er ikkje alltid land vi likar å samanlikne oss med. Det er forska på kva som er viktig at elevane skal kunne når dei skal vidare i utdanningssystemet, å gi dei «smal» kunnskap er ikkje noko av det.

Karen Bogsnes (Vestland, 2021-03-30)

#166

Det blir ei utarming av skulen dersom desse faga vert tekne bort. Dessutan gir faga krle, historie og gym ein variert dag for elevane og lærdom for framtida og livet.

Bjørge Aardal (Brennåsen, 2021-03-30)

#173

Jeg signerer fordi samfunnsfag, geografi og historie gir oss forståelsen for verden utenfor lille Norge

Signe Jauslin Stangeland (Bryne, 2021-03-30)

#176

Fordi "uviktige fag" som samfunnsfag, historie og religion er superviktige for å kunne være et oppegående voksent menneske.

Karsten Tollheim (Oslo, 2021-03-30)

#178

Jeg ikke vil ha en kunnskapsløs skole

Siri Reinertsen (Klepp, 2021-03-30)

#184

Disse fellesfagene er viktige for å forstå hvordan verden, både gjennom natur, samfunn, religion, historie og kultur.
Hvis vi ikke vet hva som forårsaker hvilke utfall, eller hvordan historien har forspilt sine sjanser, blir det vanskelig å bygge et verdenssamfunn som tar vare på alle elementer.

Ragne Myklestad (Trondheim, 2021-03-30)

#188

Jeg signerer, fordi det å ha flere felles fag innen forskjellige program kan hjelpe elever å kunne velge videre studier ved høyskoler/universiteter.

Olga Salianik (Bergen, 2021-03-30)

#191

Fordi det et et dårlig forslag

Knut Moe boye (Oslo, 2021-03-30)

#194

Jeg signerer fordi vi trenger forståelse for historie, religion, samfunnsfag og naturfag for å forstå nåtiden. Et ullent «fremtidsfag» er ikke veien å gå! For mange valg er ikke nødvendigvis noe som gjør det lettere for elevene, ofte tvert i mot!

Linn Gjerde (Bjoa, 2021-03-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...