Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#802

Jeg signerer fordi vi i barnehagen hele tiden får nye oppgaver. Vi gjør en samfunnskritisk jobb og burde få betalt deretter, og alle barn trenger å bli sett og hørt, derfor må vi ha flere voksne inn i barnehagen

Hanne Hansen (Andebu, 2021-03-28)

#805

Jeg signerer fordi jeg støtter kravene og selv er spesialpedagog i risikosonen. Ønsker også bedre beskyttelse, som f.eks av typen med gjennomsiktig plastvisir.

Bjørg Uhlin Hansen (Melhus, 2021-03-28)

#808

Førskolelærer

Thomas Gulbrandsen (Orkland , 2021-03-28)

#819

Jeg elsker jobben min, men ikke orker mer av dårlige arbeidsvilkår som ingen av de som bestemmer her i landet ville funnet seg i! Og jeg mener barna mine, og andre barn fortjener så mye mer!

Madel Andersen (Jar, 2021-03-28)

#820

Vi fortjener mer!

Melanie Nyland (Våler i Østfold, 2021-03-28)

#832

Når skal politikere respektere den kunnskapen vi besitter og barnas rett på en god barndom? Vi er en yrkesgruppe som alltid blir totalt ignorert. Vi blir aldri spurt eller hørt. Vi får bare nye ordre fra oven, fra folk som overhodet ikke vet hva de snakker om. I hvilket andre yrker blir fagfeltet så totalt utelukket når det snakkes om hva som er skjer og er best? Vi, som arbeidstakere, blir aldri hensyntatt. Andres behov er alltid viktigere. Barna blir stuet sammen i store grupper, med alt for få voksne, hvor hvert enkelt barns behov drukner i alt annet som man også må gjøre for å få dagen til å gå. Vi strekker aldri til for hvert barn. Hvordan skal vi kunne gi dem en god barndom fylt av trygghet og mestring, og kunnskaper og lærdom fir fremtiden, når vi aldri har tid? Og hvordan skal vi klare å oppfylle alle kravene dere setter til oss når vi aldri får bedre og mer realistiske arbeidsvilkår? Av respekt for hvert barn i norske barnehager, må dere gjøre noen kraftige endringer på barnehagepolitikken NÅ! De pengene dere på liv og død skal spare kommer til å bite dere i rævva når disse barna faller ut av skolen og fyller opp ungdomspsykiatrien om noen år. Vi har ropt høyt i mange år. Vi har aldri blitt hørt. Nå er det nok. Det er på tide vi setter foten ned for oss selv, som like verdifulle arbeidstakere som alke andre, med lik rett på like arbeidsvilkår. Og vi setter foten ned for alle barna. De kan ikke snakke sin egen sak - det er vår jobb. Og det er deres ansvar å lytte!!!! Hva gjør Norge uten folk som vil jobbe i barnehage lenger? Hva gjør politikerne når når de må arbeide i barnehagen under samme vilkår som oss? Barnehagepolitikken er en skam for politikere, menneskene som jobber der og, ikke minst, barna, som tilbringer de viktigste årene av livet sitt der! NÅ ER DET NOK!!!

Liv Brekkåsen (Steinberg, 2021-03-28)

#844

Arbeidsrettigheter Hms smittevern regler blir brutt . Jobber med samfunnskritisk arbeid som burde få bedre lønn . Yter mer etter fellesferier som befolkningen tar . Det går utover oss i bhg og skoler . Da går vi i rødt ..

TINA ALEXANDRA Eriksen-vik (Høvik, 2021-03-28)

#851

Eg ønsker å vere i barnehagen lengst mulig, men om en skal klare å vere der helsemessig, og kjenslemessig, så er en avhengig av bedre arbeidsvilkår. Høgre bemanning vil gjere arbeidsvilkåra og kvaliteten på arbeidet mykje betre!

Anette Vatnehol (Vatne , 2021-03-28)

#854

Vi trenger mere lønn, viktig at også private barnehager gir samme lønn som komunale barnehager.
Forsvarlig bemanning!!!

Ann Kristin Vinje (Oslo, 2021-03-28)

#858

Jeg signerer fordi det er HELT NØDVENDIG med en REELL bemanningsnorm som gjelder hele dagen, og fordi barnehageansatte fortjener et kraftig lønnshopp!

Julie Karina Askjem (Nøtterøy, 2021-03-28)

#860

Jeg syns barnehagesektoren blir bare tråkka på av politikre under pandemien når vi er i frontlinja hele tiden og står på under mye press og korte frister fra dem.
Vi blir ikke lagt merke til og vi er en glemt yrkesgruppe. Vi viser hele tiden atvi elsker jobben vår og står på for de skjønne barna og foreldrene men vi selv blir ikke ivaretatt på noe som helst måte.

Cecilie Nøttestad (Oslo, 2021-03-28)

#867

Det er NØDVENDIG!!

Elise Øye (Sandnes , 2021-03-28)

#869

Det skulle bare mangle at de fikk dette! Om ikke regjeringen handler nå, får man håpe på en ny regjering til høsten med ryggmarg!

Mari J. Schei (Trondheim , 2021-03-28)

#882

Jeg signerer, fordi jeg ønsker at barna skal ha de beste forutsetninger for god utvikling. Jeg ønsker også et bedre arbeidsmiljø for alle som jobber i barnehagen. Dette er den eneste løsningen på disse problemene.

Heidi Kristoffersen (Råholt, 2021-03-28)

#889

Barnehageansatte blir ikke tatt på alvor. Barna er samfunnets fremtid, men få ansatte fører til at mange barn ikke får dekket behovene.

Sabine Scheidt (Bønes, 2021-03-28)

#893

Nok er nok!!!

Marie-Therese Sandum (Hønefoss, 2021-03-28)

#899

Jeg er helt enig i det som kreves. Nå må det skje noe!

Lena Narjord (Arendal, 2021-03-28)

#902

Jeg er helt enig! Det må mere bemanning i barnehagen for at barna mine skal ha en trygg hverdag!

Anette Javenes (Vega , 2021-03-28)

#907

Nå må noen høre våre rop om hjelp!

Suzann Christin Andersen (Drammen , 2021-03-28)

#912

Jeg synes barnehageansatte fortjener høyere bemmanning. 4 voksne på 9 barn (under 3) og 18 barn (over 3). Jeg var selv barnehagelærer, men byttet yrke da jeg så denne utviklingen, beskrevet i teksten, i barnehagen.

Carine Meyer (Bardu, 2021-03-28)

#926

Dette er viktig! Barna fortjener kvalitet, - bedre bemanning vil sikre dette.

Mona Kinn (Skomakerbakken 20, 2021-03-28)

#946

Vi som jobber i barnehage sliter oss ut med å være for få på jobb til enhver tid. Til tider driftes det uforsvarlig

Asveig Gjerde (Harstad , 2021-03-28)

#947

Jeg jobber i barnehage og ser behovet for bedre bemanning, og for å ta vare på barndommens verdier der alle barn føler seg sett og hørt.

Ellen Knudsen (Sande, 2021-03-28)

#955

Vi trenger bedre bemanning i barnehagen både for barna og for oss ansatte. Jeg er pedagogisk leder og stortrives med å jobbe med barn, men jeg ser at rammene som blir pålagt barnehageansatte gjør at vi ikke strekker til i jobben vår. Det skyldes ikke at vi ikke har kunnskap, motivasjon, engasjement eller pågangsmot. Årsaken er at vi er for få ansatte i forhold til barn gjennom dagen.

Anita Engan (Bergen, 2021-03-28)

#959

Jeg signerer fordi vi er avhengige av bedre lønn og bemanningsnorm for å beholde gode pedagoger/medarbeidere i barnehagen, og for å sikre god og trygg kvalitet for barna.

Elisabeth Larneng (Oslo, 2021-03-28)

#979

Barnehageansatte må få bedre betingelser for å kunne utøve yrket sitt.

Camilla Hovden (Moss, 2021-03-28)

#989

Dette er viktig for meg.

Carina Frey (Jessheim, 2021-03-28)

#996

Jeg signerer forbi jeg selv jobber i barnehage og er så enig så enig.
Har en følelse at vi ikke betyr noe ondet hele tatt, bare vi er på jobb.

Hilde Jakobsen (Hundvåg , 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...