Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#3404

Vi treng meir bemanning i barnehagen!!

Åse-Mari S. Våge (Ulsteinvik , 2021-03-29)

#3409

Jeg jobber i barnehage og ser behovet for bedre bemanning hver eneste dag

Trine Vuttudal (Hitra, 2021-03-29)

#3411

Etter 22 år på avdeling i barnehage orker jeg ikke tanken på å jobbe så travelt og krevende i 20 år til. Kravene og åpningstidene øker, bemanningen øker ikke.

Cecilie Thompson (Leirsund, 2021-03-29)

#3413

Elendig lønn for en veldig viktig jobb . E faktisk barnehageansatte som gjør d mulig for folk å jobbe, bo å leve normalt. Mange får tid til tjene sæ rik, så sitt dæm sjøl å får dårlig betalt for det

Gøran Nordby (Tromsø, 2021-03-29)

#3416

Jeg jobber i barnehage og er enig i at vi trenger fler folk og høyere lønn. Vi passer "Norges Gull"

Kari-Anne Strøm Tvetmarken (Svelvik, 2021-03-29)

#3420

Enig med oppropet. Er nyutdanna og fekk fastjobb som pedagogisk leiar i august i verdens beste barnehage. Eg er samde i at arbeidsvilkåra og lønna er for lab ut i frå ansvar og arbeidsoppgåve vi har, og no som smitta auka at 'alt anna enn barnehage' skal stengast. Der smitta er høgast og med 20+++++ nærkontakta i løpet av ein dag utan moglegheit å halde avstand....

Sigmund Stokken (Ålesund , 2021-03-29)

#3426

Barnehageansatte er en yrkesgruppe som har en viktig jobb. De bidrar til å holde hjulene i gang i samfunnet. Å arbeide med barn er en intens og slitsom jobb, men de ansatte blir ikke verdsatt verken i form av anseelse eller eller lønn.

Jessie Iqbal (Oslo, 2021-03-29)

#3428

Jeg jobber i bhg. Og synest at vi trenger mere folk og mere lønn😊

Aasta Nornes (Loddefjord , 2021-03-29)

#3439

Jeg jobber i barnehage og har barn. Jeg utdannet meg ril førskolelærer for å skape gode og trygge rammer for barna. De ramme vi jobber under nå, er ikke til barns beste. Det er trist, vondt og frustrerende å ikke strekke til. Samtidig er det et stort svik at vi i rike Norge, sparer på bekostningen av våre egne barn - det er utilgivelig.

Helen Haugbjørg (Samdefjord, 2021-03-29)

#3441

Har selv erfaring og vet at dette fortjener vi og barna!!

Inger-Helene Jeremiassen (Oslo, 2021-03-29)

#3444

Jeg signerer fordi det er på høy tid at vi som jobber i barnehage blir behandlet med den verdigheten vi fortjener.

Karina Hoffmann (Oslo, 2021-03-29)

#3446

For barnehage ansatte har for lav lønn.Dem har et stort ansvar.

Sonja Thon (Tromsø, 2021-03-29)

#3448

Mitt yrke dette. Ser at behovet er enormt! For hvordan skal vi klare å møte alle 25 barna sine behov.. til neste år blir vi til og med 26😮

Silje Hveding (Kristiansand, 2021-03-29)

#3469

Bemanningsnormen vi har nå er til tider uforsvarlig, og gir ikke rom for å følge opp barna på det nivået de har behov for og fortjener.

Kristine Byre (Stavanger, 2021-03-29)

#3476

Fordi jeg er enig

Charlotte Iversen (Ålesund, 2021-03-29)

#3483

Jeg ønsker det beste for barna. Full bemanning i hele åpningstiden og bedre betalt for den viktige jobben vi gjør!

Stian Torgersen (Fredrikstad , 2021-03-29)

#3487

Jeg signerer fordi jeg er barnehagelærer!

Tutti Sillen (Lillestrøm, 2021-03-29)

#3494

Kommer fram av kravet.

Haldis Søbstad (Farstad, 2021-03-29)

#3500

100 % enig, og full støtte til de barnehageansatte!

Anja Andresen (Skien, 2021-03-29)

#3502

Jeg er lei av å ikke bli hørt, forstått eller respektert. Jeg er lei av å kjenner på at jeg og yrke mitt er verdiløs. Jeg er lei av de som lager reglene for barnehage er de som ikke har grundig kunnskap om hva en barnehage dag innebære. Jeg er lei av å høre at barnehage er trygt. Se på FHI sin siste statistikk, vi ligger HØYT på toppen og er fortsatt åpen...UANNSETT! Jeg er utslett, fysisk og psykisk og ikke minst redd. Nå er det nok!

Katherine Titlestad (Halden, 2021-03-29)

#3505

Fordi jeg selv jobber i barnehagen. Vi har reel bemanning 1,5 time for dagen. Selv om vi nå har nesten alle møter på kveldstid er det ikke reel bemanning i barnehagen. Med åpningstider på 10-11 timer er deg klart det er vanskelig med bemanning. Samt pedagoger som må ha sin planleggingstid sol går fra tid sammen med barna.

Nina Nesbø (Os, 2021-03-29)

#3514

Jeg selv jobber i bhg og er enig med oppropet!

Linn Moen (Bergen , 2021-03-29)

#3520

Vi må ha en bedre bemanning for de første årene i et barns liv, er avgjørende for videre utvikling, og for at ansatte at skal klare å stå i jobben, og gi barn det de trenger.

Laila Naalum (Mysen, 2021-03-29)

#3521

Jeg jobber i barnehage og føler meg veldig ubeskyttet og utsatt på jobb.

Ruth Hege Mydland (Kristiansand, 2021-03-29)

#3524

Jeg signerer fordi jeg jobber i barnehage

Sissil Monrad (Drammen, 2021-03-29)

#3525

Det må virkelig endringer til for at jeg skal holde ut i dette yrket. Min samvittighet for barna blør! Og at min evne til å utføre en god nok jobb som gjør at jeg kan dra hjem med en god følelse svekkes av for få hender, for få ører og altfor mange andre uforutsette og planlagte praktiske nødvendige ting. Vi som står igjen i barnehagen føler oss uverdige når kravene bare stadig øker. Vi føler oss nesten udugelige. Vi får stadig høre at vi må bli mer effektive, organisere bedre, gjennomgå flere kurs og jobbe oss igjennom nye utviklingsarbeid. For barna sin skyld! Gi barna først og fremt et fang og trøst når de trenger det, lytte til hvert enkelt barn som trenger deg så sårt. Følelsen av å ikke strekke til taper meg for krefter. Jeg ser det på alle sammen. Og barna, de merker det godt de også. Gi barna flere fang å sitte på når de gråter. Gi de flere voksne slik at alle barn kan få oppleve å bli sett og hørt. Gi oss flere voksne i barnehagen med god kompetanse som ser hva barna har behov for. Vi har behov for å tenke fremover på hvordan vi skal håndtere en barnehagehverdag som vil fremme psykisk helse for barna. At de får gode opplevelser gjennom gode relasjoner og dager i barnehagen som gjør at de kan finne roen i seg selv og oppleve-erfare gode ting. Jeg er også rett og slett redd for generasjon prestasjon! La barna LEKE sammen med nok pedagoger og faglærte som kan gi de støtte og veiledning gjennom HELE barnehagedag. La barn være barn! Og det er vi pedagoger og dagarbeidere som skal hjelpe de med nettopp dette! Men da må vi hjelp til å holde ut slik at ilden ikke slukkes. Vi trenger sårt flere pedagoger og hjelp til å orde praktiske ting som matlagingen. Mange barnehager har egen kokk som tar seg av måltider og opprydding. Det er gull hvert da vi som er sammen med barna kan slutte å fly fra den ene oppgave til den andre. «veldig fin lek her nå gutter men jeg må bare inn en tur og ordne maten» når jeg kommer ut igjen er leken oppløst og tre av gutta har begynt å sloss. Sukk, mat må vi ha, men vet jo samtidig at jeg burde vært der en stund til. Og hva med Lotte som sitter i et hjørne for seg selv igjen. Jeg må rekke bort til henne også. Også var det de to bleiene som skulle vært skiftet. Altså, sa ble det bare igjen en pedagog ute med 16 barn. Altfor at ting skal gå rundt. En hverdag preget av stress, uforutsigbarhet, store forventniger fra foreldre om å få gode og nøyaktig informasjon om hva akkurat deres barn har hatt det i barnehagen. Jeg kjenner på ansvaret om å se de alle , og jeg prøver virkelig. Alltid vært stolt av yrket mitt, men nå vet jeg ikke lenger. Det føles ikke helt riktig, hverken for oss som er der for barna , eller for barna. Skulle vært en superhelt! Men det er jeg ikke! Og det vil jeg heller ikke. Jeg vil være ped.lederen som føler kontroll på avdelingen og kan ta ansvar for det pedagogiske og veilede både barn og voksne. I en slik hektisk hverdag må vi velge bort noe fremfor andre ting. Vi trenger å bli sett og hørt og bli vist at vi er dyktige-men vi har bare to hender og et hode. Vi trenger også bedre lønn som kan bidra til at de gode kompetente fagfolkene vi har i barnehagen ikke trekker seg. Og i fremtiden trenger vi å jobbe med hvordan vi kan gi barna være et godt tilbud dom omfatter nok tid, ressurser og rom. Det er på tide å bygge opp gode barnehager som er for barna! Ikke legge opp til maskinbånd og effektivitet! VI TRENGER KVALITET! Vi trenger ØKT BEMANNING. Og vi som står i det trenger at politkerne stoler på hva vi sier til dem. Vi ROPER VARSAKU enda en gang. Jeg blir litt til, men hvor lenge til, det vet jeg ikke. Mitt hjerte blør for barnas travle hverdager❤️

Monica Skjærbekk (Stange, 2021-03-29)

#3528

Barnehageansatte fortjener en bedre arbeidsavtale og bedre lønn!

Kari Anne Nordgård (Trondheim , 2021-03-29)

#3535

Skjer det ikke noe snarest blir jeg rett og slett nødt til å finne en annen jobb, for mine barn, for familien og for helsa.

Børre Lien (Oslo, 2021-03-29)

#3537

Jobber i barnehage og har kjent på følelsen av å ikke strekke til. Det ER et høyere press nå under koronaen, men også med alt "det andre" vi skal ha oversikt på og kontroll over i løpet av dagene. På tide med et løft. Høyere bemmaning større deler av dagen. Vikar når pedleder har plantid - høyere lønn!

Rita Sæhli Karlsen (Stavanger , 2021-03-29)

#3551

Ressursene strekker ikke til hverken før eller under korona. Hverken barnas beste eller arbeidsforholdene til de ansatte blir ivaretatt. Mørketallet på de mange timene barnehagelærere jobber i året uten å bli betalt er garantert høyt og ikke rapportert. Dette er et enkelt regnestykke som aldeles ikke går opp.

Ingrid Løhre Hunnestad (Oslo, 2021-03-29)

#3556

Jeg er barnehagelærer💪

Beate Holmen (Sandefjord, 2021-03-29)

#3559

Nok er nok. Jeg er lei av å lese forskningsrapporter hele tiden om hva vi kunne gjort bedre. Få en ekstra person på avdelingen så kan vi ta mesteparten av utfordringene barn og foreldre står i før det eskalerer og de drar problemene inn i skolen. lønnen står ikke i stil til utdannelse og ansvar. Risikoen er altfor stor i disse smittetider. det er ikke rom for engang å dele opp i kohorter pga manglende personell. Ingen pause på rødt nivå. Vi fortjener vaksiner, høyere lønn, og mer personell NÅ!!!

gunvor kommedal (stavanger, 2021-03-29)

#3560

Jeg har jobbet mange år i barnehage, og vet at bemanningen er for dårlig store deler av dagen. Personalet strekker ikke til, og får ikke gjort en så god jobb som de hadde kunnet.

Ann Elin Oldren (Stadsbygd, 2021-03-29)

#3562

Jeg signerer fordi jeg jobber i barnehage.

Berit Bjerke (Finnestadveien 388, 1880 Eidsberg , 2021-03-29)

#3568

Bemanningen er altfor dårlig i barnehagene. Vi rekker ikke å følge opp alle barna på en god nok måte.

Kristin Grimsvang (Oslo , 2021-03-29)

#3571

Jeg er pedagogisk leder , og mener dette er virkelig noe å kjempe for .

Emily Johannessen (Kongshavn , 2021-03-29)

#3592

Barn er fremtiden i verden og deres grunnlag er viktig

Mala Kristin Myrset (Trondheim , 2021-03-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...