Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#3004

Jobber i barnehage og har barn i barnehage! Enig!!

Line Larsen (Bodø, )

#3010

Nok er nok

Astrid Nyplass (Lørenskog, )

#3019

Jeg jobber i barnehage og er enig i oppropet.

Tor Arne Lillehammer (ÅS, )

#3022

Jeg signerer fordi dette må til visst vi vil at flere skal utdanne seg og fortsette i barnehagesektoren.

Stine-Marie Rinde (Sande I Sunnfjord, )

#3025

Jeg støtter økt bemanning og høyere lønn for oss som jobber i barnehage.

Line Wolsdal (Hurdal, )

#3027

Vi såååå fortjener høyere lønn og barna trenger flere voksen rundt seg

Janne Køgel Quiron-Blondin (Støaveien 116 , )

#3033

Jeg jobber som pedagogisk leder i barnehage

Renate Larsen (Bergen, )

#3037

Jeg er BUA, har barnehagebarn selv fra 2022

Belinda Fredriksen (Vigra, )

#3045

Jeg signerer fordi vi har verdens viktigste jobb, men vi blir ikke verdsatt deretter. Vi har utrolig mange krav, men utrolig liten tid. Hverdagen preges av dårlig samvittighet fordi man må gå unna selvom man ser at man burde blitt.

Vis oss den respekten vi fortjener, for hvis vi ikke gjør det beste for barna. Hvilket utgangspunkt får de som skal styre landet om 20-30 år?

Anniken Bugten (Bjørkelangen, )

#3050

Fordi det er på tide med bedre ramme, reell bemanning i barnehagen gjennom hele dagen, hver dag hele året, og fordi ansatte fortjener bedre lønn!

Ann-Kristin Nordang (Fredrikstad, )

#3057

Eg signerer for dei som slit kvar dag for å hjelpe andre, dei som ventar med å gå på do fordi det er for lav bemanning ifht ungar i avdelinga, dei som ikkje får spise når dei treng det, ikkje får pause når det trengs - ikkje eingong veit når ein kan ta pause, og dei som har i bakhovudet heile tida at dei må følge med klokka for å hugse å ta viktig medisin til rett klokkeslett sjølv om ein eigentlig ikkje har tid å gå ut av avdelinga for å hente medisinen sin og ta den utan at ungane ser og lurer på kvifor dei ansatte spiser "drops" og ungane ikkje kan få.

Dette er mi erfaring frå berre 5 veker i ein barnehage, lønna var på 154kr i timen og om eg hadde jobba med yrket mitt som kokk den perioda i staden for å teste om barnehage var noko for meg, hadde eg hatt 190kr i timen. Korleis er dette rettferdig for alle tilkallingsvikarane som blir ringt inn til hjelp? Om lønna til ufaglærte er så lav, tør eg ikkje tenke på kor lav lønna er til dei som er faglærte.
Det er meir krevande å jobbe i barnehage enn å styre eit kjøkken. Tenk på det. Og kokkane er også underbetalte om ein reknar med alle dråpar blod, svette og tårer som går med ila hektiske dagar - det er som regel dei som slit mest og gir 150% i jobben sin, som får minst lønn for det. Korleis rettferdiggjere det?
Skam dykk.

Nina Renate Røyset (Hareid, )

#3069

Jeg signerer fordi kvaliteten på i en barnehage er så viktig for barna!
Personalet i bhg er sammen med barna mellom 7,5 - 9,5 timer hver dag.
Uten foreldrenes kjærlighet og omsorg er det helt avgjørende for barnas utvikling at personalet har tid, energi og kunnskap for å kunne gi alt barna trenger hver dag.
Personalet ønsker å kunne klare alt men det er ikke mulig når man ser på innholds-, struktur- og prosesskvalitet!
Lønnen har alltid vært mindre god og endelig ser vi vel at uten bhg kan ikke andre samfunnskritiske personell gå på jobb! Så, ja til bedre bemanningsnorm og høyere lønn!

Linda Wettre (Oslo, )

#3071

Det er helt nødvendig at det settes tungt fokus mot sektoren. Mye er uforsvarlig i dag og personalet sliter seg ut. Ped.ledere kan ikke gjøre pålagt plantid siden vi regnes med i bemanningen. Barna fortjener en hverdag med mindre stress i de utrolige viktige første leveårene.

Unni Elisabeth Selvåg (Drøbak, )

#3074

Det bør ikke være nødvendig å skrive hvorfor, det sier seg selv!

Tiril Martinsen (Langesund, )

#3083

Jeg jobber i barnehage, og er stadig underbemannet.

Therese hafstad Hafstad (Oslo, )

#3088

Marianne Faldalen Jensen .

Marianne Faldalen Jensen (Sande Holmestrand , )

#3093

Jeg signerer fordi jeg er enig i budskapet, og fordi jeg er sikker på at det gangner barna både i den tiden de går i barnehage og senere i livet at bemanningen styrkes betraktelig.

Linn-Anita Uttersrud (Oslo, )

#3098

Jeg jobber selv i barnehage

Tor-Andre Stuland (Oslo, )

#3104

Jeg jobber selv i barnehage og kjenner veldig på dette..og har kjent på dette lenge!

Cecilie Sæbø (Lindås , )

#3105

Jeg signerer fordi jeg er enig, som en sliten barnehagelærer ønsker jeg bedre bemanning og høyere lønn!!!

Thea Johansen (Brumunddal, )

#3110

Jeg signerer fordi de ansatte som tar imot og skaper en god hverdag og fremtid for barna våre med et smil selv om de er utslitt fortjener å bli verdsatt for den unike jobben de gjør.

Bente Linjordet (Olav Nygårdsvei 32, )

#3119

Vi trenger en større voksentetthet som varer gjennom hele barnehagens åpningstid.

Astrid Gravdal (Krokstadelva , )

#3120

Alt skrevet over! Bedre lønn og bemanning!!! Bedre omsorg og tilrettelegging for barna, tidlig innsats som faktisk funker.

Anne Marie Tobiassen (Asker, )

#3126

Jeg ønsker å jobbe under forsvarlige forhold.

Silje Mathisen (Sarpsborg, )

#3136

Dette er helt sant og vi fortjener bedre .

Annette Thorsen (Kristiansand, )

#3147

Jeg har jobbet i barnehage i over 20 år. Bemanningsnormen har ikke endret seg, men det har kravene til oss voksne og samfunnet har også endret seg.

Eli Sundseth (Støren, )

#3156

Jeg støtter alt som er skrevet i teksten og noe må skje med yrkesstatusen til barnehageansatte for at folk skal velge å jobbe i barnehage.

Martine Kavli Gundersen (Oslo, )

#3159

Jeg jobber i barnehage og vi blir ikke hørt!

Charlotte Olsen (Sarpsborg, )

#3175

Pedagog normen førte til mye mindre tilstedeværelse av voksne på avd. Jeg savner en evaluering av denne normen og en utregning på reel bemanning .

Elin Kjeksrud (Drammen , )

#3177

Jeg signerer for en bedre hverdag i barnehagene med en bedre/høyere bemanningsnorm gjennom hele åpningstiden!!

Lene Kvernbakken (Roverud, )

#3180

Jeg signerer fordi jeg er møkka lei av at vi aldri blir hørt av politikere. I tillegg har jeg vært utslitt siden i fjor og går på reservebatteriet.

Syed Ahsan Shafiq (Oslo, )

#3182

Skal vi øke kvaliteten i barnehager trenger vi en bedre bemanningsnorm. Samtidig syntes jeg det er helt bak mål at mange av det kritiske yrkene under pandemien er lavt lønnede yrker, de som for Norge til å gå rund og risikerer egen helse har lav lønn, mens det som sitter trykt og godt på hjemmekontor ofte har høyere lønn enn barnehageansatte.

Christine Gabrielli (Mjøndalen , )

#3191

Det er på høy tid barnehageansatte blir sett og belønnet for den fantastiske innsatsen de gjør. De har stått sterke gjennom året med pandemi, de tilpasser seg alle krav og de stenges ikke, for de «sårbare barna» må ha et sted å være. De må risikere egen helse hele tiden. På toppen av dette tillater Melby og Høye seg å spørre om de «har benyttet seg av utemiljøet?» og de foreslår endog å sette inn «hvem som helst, bare det er noen» i de faste og kjente og ikke minst trygge relasjonene. Hva betyr egentlig våre sårbare små for dem???
På tide å anerkjenne de som gjør innsatsen og tar vare på fremtiden vår! NÅ!

Hege Simonsen (Lier, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...