Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#2013

Jeg brenner for barnas beste

Eli Katrine Ellefsen (Torød, 2021-03-28)

#2016

Dette er utrolig viktig å få gjort noe med både med lønn og bemanning

Berit Brændø (Bergen, 2021-03-28)

#2021

Jeg arbeider i Bhg, helt enig i det som står skrevet. Jeg er barnepleier og alltid arbeidet innenfor helse, men har jobbet 100% i Bhg de siste 2 årene, i tillegg til sykehus. Jeg har selv 3 barn hvor en har en alvorlig kronisk sykdom, men alikvell må jeg på jobb risikere å dra med smitte hjem hver dag. Jeg drar meg i håret av hvordan myndighetene håndterer denne situasjonen. Helt uakseptabelt.

Cathrine Solvang Aasli (Hønefoss, 2021-03-28)

#2023

Jobber i barnehage sjøl. Og er heilt enig!

Annette Guldsmedmoen (Hornnes, 2021-03-28)

#2030

Jeg er helt enig med alt som står i oppropet. Jeg jobber 100 % som pedagogisk leder og får kjenne dette på kroppen daglig. Den vonde samvittigheten jeg kommer hjem med de dagene jeg føler jeg ikke strekker til og får sett hvert enkelt barn skikkelig gjennom barnehagedagen og når vi ikke får gjennomføre pedagogiske planer uke etter uke fordi vi er så få personal på jobb pga sykdom eller karantene. Noe må gjøres for alle barnehager og barn der ute.

Mariann Hodnefjell (Mosterøy, 2021-03-28)

#2032

Dagens bemanningsnorm fungerer ikke. Vi trenger full bemanning gjennom hele dagen!

Marianne Skogstad (Marianne.skogstad@hotmail.no , 2021-03-28)

#2038

Vi trenger høyere bemanning. Når pedagogene har plan tid, pedagog møter, foreldre samtaler og kurser så settes det ikke inn ekstra bemanning, De blir vi underbemannet, noe som igjen sliter ekstra på oss som sitter igjen. Høyere bemanning vil gjøre att det blir lettere å jobbe godt med de som krever litt ekstra om det er språk, motorikk eller andre ting. Det gir også dagen mer forutsigbarhet, å vi slipper all den dårlige samvittigheten for alt som vi vet att vi "skal" gjøre (rammeplan) men ikke får til. Heier også på høyere lønn! Vi har jo verdens viktigste jobb. De små er framtiden vår.

Lena Løken (Bjørkelangen, 2021-03-28)

#2046

Jeg vil ha bedre vilkår for oss barnehagefolk. Bedre bemanning må til for å forebygge psykisk helse, språklige utfordringer, vold og overgrep mot barn, mobbing og utestenging. Vi fortjener å bli møtt med respekt for den viktigste jobben som finnes nemlig å legge det beste grunnlaget for barna- Norges fremtid!!!! Slutt å kreve- start forebygging NÅ!

Tone Enlid (Rælingen , 2021-03-28)

#2048

Bemanningsnorm må gjelde hele tiden! Og vi må få så god bemanning at pedagogene plantes ikke medfører dårligere bemanning når den avvikles!

Grethe Mølmshaug (Spydeberg, 2021-03-28)

#2054

Hvis det ikke gjøres noe med bemanning i barnehagesektoren kommer ikke ansatte klare å stå i jobben sin. Barnet i fokus, ikke økonomien!

Sigrid Folland Hagen (Averøy, 2021-03-28)

#2055

Jeg er selv barnehagelærer~ og vi bør høres!

Marte Gundersen (Oslo, 2021-03-28)

#2057

Jeg jobber i barnehage. Vi snur oss rundt’, og ordner opp. Endrer vakter, vasker leker, bord, stoler, deler inn inneområdet, uteområder, går på tur (for det er best fir helheten). Holder avstand på tur også. Vi treffer jo stadig andre turgåere.. Det er mange hensyn å ta, hele tiden, i alle retninger, bare ikke til fordel for oss som jobber i barnehagen.

Ellen Kristin Torgersen (Moss, 2021-03-28)

#2059

Barnehage ansatte jobber livet av seg, og står på for at andre kan gå på jobb.

Wenche Stensli (Brumunddal , 2021-03-28)

#2085

Jeg står i det til daglig, og kjenner det på kropp og sinn😳

Tove Askevold (Fetsund, 2021-03-28)

#2099

jeg syntes det er på sin plass at vi har godt nok bemannet nå spesielt i pandemitiden.

Martin Dahl Eriksen (Lillehammer, 2021-03-28)

#2111

Jeg signerer fordi jeg jobber som barnehagemedarbeider og kjenner meg igjen i jobb hverdagen som blir nevnt.
Ønsker en endring som gavner både barna og de ansatte!

Einar Parelius Unneland (Oslo, 2021-03-28)

#2121

Det er stort behov for bedre bemanning i barnehagene.

Marianne Simarud (Hallingby, 2021-03-28)

#2130

Støttes helhjertet

Jeanette Hansen (Porsgrunn, 2021-03-28)

#2136

Jobber i barnehage og kjenner det på kroppen selv

Dina Slettingdalen (Sandefjord, 2021-03-28)

#2138

Jeg er lei av at bemanningen er skjært til benet samtidig som kravene til barnehagen stadig blir større.

Kristine Jenssen (Tromsø , 2021-03-28)

#2139

Jeg signerer fordi vi trenger en bedre barnehagehverdag for personalet og barna i barnehagen

Victoria Fallet Filtvedt (Bjørkelangen , 2021-03-28)

#2140

Det er en skam at vi ikke allerede har dette.

Elin Skimmeli (Trondheim , 2021-03-28)

#2149

Jeg signerer fordi dette er så viktig. Barna er de viktigste vi har, og de er fremtiden. Det må prioriteres å bruke ressurser på barna våre.

Inga Årseth Fahre (Lunde, 2021-03-28)

#2152

Jeg jobber som barnehagelærer/ pedagogisk leder. I tillegg til at jeg merker et stort arbeidspress på jobb, for mange oppgaver og fir liten tid, har jeg siden ferdig utdannelse kun hatt vikariater. Selv om det snakkes om at det trengs flere barnehagelærere er ikke dette bestandig en realitet. Det avhenger av hvor i landet du bor. Det er vond og tungt å hele tiden brette opp ermene jobbe som om jeg skulle hatt 8 armer og 8 ben og hele tiden må skifte jobb. En bedre bemanningsnorm vil forhåpentligvis gi oss som bor på mindre steder mer muligheter i forhold til faste stillinger. I tillegg synes jeg det er på høy tid at vi som i utgangspunktet skal være et likestilt land gir såkalte lavtlønnsyrker en god lønnsforhøyelse.

Anette Vådal (Larvik, 2021-03-28)

#2154

Jeg er barnehagelærer

Jonas Dedekam (Porsgrunn , 2021-03-28)

#2160

..fordi jeg selv jobber i barnehage og føler på og er enig i alt som står i denne teksten.

Anders Wenger (Oslo, 2021-03-28)

#2166

En grunnbemanning i barnehage har alt å si for barnas utvikling. De tidlige barneårene preger barn og er derfor særs viktige, og å ha nok voksne til å bli sett og hørt.

Ingrid Louise S Erstad (Gjøvik , 2021-03-28)

#2167

Jobber selv som pedagogisk leder, og synes det er altfor dårlig bemannet i barnehagen for å utføre den viktige jobben vår med å se hvert enkelt barn

Heidi Moe (Drøbak, 2021-03-28)

#2171

Veldig viktig å få frem og tydeliggjøre den jobben vi står i hver dag, å viktigheten av den.

Stine Taskerud (Brumunddal, 2021-03-28)

#2175

Jeg synes dette er en kjempeviktig samfunnsmessig krav for alle våres barn og fremtiden deres!

Katalin Kozak (Oslo, 2021-03-28)

#2186

Det er høyst nødvendig med bedre rammer slik at vi får utført vårt mandat.

Vanja Larsen (Drammen , 2021-03-28)

#2191

Dette er en så viktig sak!

Silje Nordberg (Nesodden, 2021-03-28)

#2194

Fordi jeg er lei, sint og oppgitt. Det trenges bedre bemanning, mer penger til samarbeidsinnstanser, mer ressurser til barnehagene, bedre vilkår for ansatte, respekt for yrket og mulighet for å gi ALLE barn de det fortjener og har behov for!

Karin Jonlund (Oslo, 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...