Åpne lesesalene. Nå.

Kommentarer

#619

Studentene er en svært marginalisert gruppe som ikke har noen andre i ryggen til å garantere for anstendige arbeidsforhold. Den øvrige befolkningen påbys hjemmekontor "så langt det lar seg gjøre"; studentene har ingen slik "så langt det lar seg gjøre"-garanti. Beslutningstagerne utøver ingen empati overfor dem. Veldig mange studenter er helt avhengig av lesesalene for å ha en fungerende studiehverdag.

Aksel Rogstad (Oslo, 2021-03-16)

#623

Avhengig av tilgang på mitt fakultet IMV(musikkvitenskap) for å få gjennomført emner som Studioproduksjon og utøvende sang.

Dionisia Fjelldalen (OSLO, 2021-03-16)

#642

Vedtaket er uten legitimitet og har ikke en god begrunnelse.

Elisabeth Ripe (Oslo, 2021-03-16)

#647

Jeg signerer fordi jeg som student har opplevd mye ensomhet i tiden når lesesalene (og alt annet) har vært stengt, og ser ikke at det kan være effektivt å stenge ned lesesalene igjen når vi har vist oss flinke til å overholde restriksjoner og smittevern. Det har overraskende mye å si for studenter som bor på små hybler å ha et annet sted enn eget soverom å studere.

Andrea Fernløf Arntzen (OSLO, 2021-03-16)

#651

Lesesalene er det siste vi studenter har igjen. Å stenge de vil medføre langt flere negative konsekvenser enn positive. Den økende smitten har ingen sammenheng med at lesesalene har holdt åpent, så det gir virkelig ikke mening å stenge de.

Victoria Lolland (Oslo, 2021-03-16)

#659

Jeg signerer fordi det ikke finnes noen berettigelse for å stenge lesessalene, da det ikke er påvist at det skjer betydelig smittespredning der. Koronatiltak er som all annen politikk, og må bygge på faktabaserte vurderinger

Jonas Bakkeli Eide (Oslo, 2021-03-16)

#666

Jeg begynte endelig å benytte meg av lesesalene nå nylig, og jeg elsket det. Det er tungt å sitte på samme rom, i samme stol, ved samme pult, stirrende i den samme hvite veggen dag inn og dag ut

Benedicte Holsen (Oslo, 2021-03-16)

#675

Vi studenter har lidd nok under denne pandemien. Ikke ta fra det lille vi har igjen for å kunne komme oss gjennom hverdagen og mestre eksamen.

Anette Salvesen (Oslo, 2021-03-16)

#688

Ensomheten, vanskelige lese- og eksamensforhold ødelegger en hel generasjon. Lesesalen er for flere den eneste trygge havnen under pandemien, videre har det ikke vært noen smitte koblet til bruk av lesesaler!

Hanna Elstad (Sarpsborg, 2021-03-16)

#691

Nedstengningen er en ubegrunnet overreaksjon fra universitetets side.

Fredrik Aarnes (Oslo, 2021-03-16)

#695

Bestevenninna mi bor alene på en hybel og jeg vil at hu skal få komme ut å være litt sosial

Christine Eelund (Enebakk, 2021-03-16)

#712

Som student er lesesaler det eneste i hverdagen som er igjen av dagligdagse rutiner. De er også en enorm ressurs mtp. skolearbeid og lesing til eksamen, da hjemmekontor i fullt kollektiv på få kvadratmeter ikke er ideelle forhold for å fullføre en grad.. Det er også tydelig på smittetallene at dette ikke er et nødvendig tiltak som vil ha noen ordentlig innvirkning på koronasituasjonen. Det har derimot en betydelig innvirkning på unge menneskers mentale helse, og deres akademiske fremtid.

Lisa Zonno (Oslo, 2021-03-16)

#723

Orke ikke å ta LIT2000 og EST2000 på nytt.

Emilie Rætta (Oslo, 2021-03-16)

#726

Er student sjølv og vil kjempe for andre studenter i landet. Vi kan ikkje fortsette å bli nedprioritert!

Katarzyna Sikorska (Bergen, 2021-03-16)

#734

Skriver masteroppgave

Anna Vik (Oslo, 2021-03-17)

#744

Tiltakene er upresise og gis uten begrunnelse. Lesesaaktivitet har ikke vist seg å være smittefarlig, det er viktig å forsøke å bøte på problemene tiltak og nedstengning medfører. Åpne lesesaler er minstekravet til noe slikt

Birk Stokke Hunskaar (Oslo, 2021-03-17)

#749

Jeg skriver under fordi jeg støtter mine medstudenters rett til trygge og tilrettelagte omgivelser for å gjøre sitt virke. Stengte lesesaler går på bekostning av mental helse, studiekvalitet og fremtidig yrkeskompetanse, og kan kun rettferdiggjøres av virkelig alvorlige smittevernshensyn. Studenter er en svært sårbar gruppe - prioriter dem!

Vegard Myrland Alvestad (Oslo, 2021-03-17)

#758

Det tas ikke hensyn til studenter!

Dia Sohad (Fredrikstad, 2021-03-17)

#763

Fordi jeg er avhengig av å lese på sal for å komme igjennom semesteret. Er trangt og mye støy hjemme på hybelen.

Kaja Øien Hultgren (Oslo, 2021-03-17)

#779

Lesesaler kan ikke holdes stengt

Karoline Rebekka Kjeljebakken (Oslo, 2021-03-17)

#780

Jeg signerer fordi vi må ha et åpent lesesal for å kunne bestå eksamen 💪🏻

Aya Sayes (Oslo, 2021-03-17)

#789

Studenter har vært en neglisjert gruppe under hele pandemien. Våre interesser har verken blitt ivaretatt under kategorien «barn og unge» ei heller som «arbeidstakere». Studenter i Oslo har vært særlig hardt rammet av svært strenge tiltak over lang tid, og mitt inntrykk er at politikerne aktivt unnlot å stenge universitetene denne gangen for å bøte på dette. Da er det ekstra frustrerende at UiO som eneste høyere utdanningsinstitusjon i Oslo likevel frivillig stenger lokalene, på tross av smittetall på campus som har vist seg mye lavere enn i befolkningen forøvrig. Jeg mener den potensielle gevinsten av dette tiltaket ikke veier opp for de negative konsekvensene dette kan føre til.

Sissel Hoel (Oslo, 2021-03-17)

#795

!!!!!

Hannah Nygaard (Oslo, 2021-03-17)

#799

Jeg trenger et sted å lese. Verken motivasjon eller konsentrasjon holder i studenthybelen.

Daniel Kristiansen (Oslo, 2021-03-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...