Nei til utbygging i Blomsbukta!

Kommentarer

#613

Viktig med grøntområde som er for alle og la naturen være.

Ingrid Vigmostad Abrahamsen (Kristiansand, 2021-05-24)

#615

Viktig p bevare sentrumsnære friområder

Siren Frigstad (Kristiansand, 2021-05-24)

#619

Nye boligblokker, konteinerhavn, studentby, handels-og kontormekka på østre ringvei skal få plass, mens badeplasser og grønne lunger skyggelegges, skogholt med turområde skal bort og det samme skal parkeringsplasser for den opprinnelige bebyggelsen - vi skal være en sykkelby. Vi må snart sykle lange strekk for å komme til friluftsarealer, mens hele østsiden av krs inviteres til å ta bilen til Lund for å handle og jobbe, og de med årsinntekt langt over snittet kan sitte på verandaen og se på sjøutsikten med bilen i parkeringskjelleren. Hva er egentlig den helhetlige planen for Lund?

Hilde Tice (Kristiansand, 2021-05-24)

#625

Blomma er fantastisk fin

Anette Ropstad (Nye Teglverksvei , 2021-05-24)

#632

-Jeg signerer fordi jeg som småbarnsmor er bekymret for økt trafikk på en allerede smal skolevei.
-jeg signerer fordi jeg mener at med stor befolkningsøkning på Lund vil det bare bli mer og mer viktig med store friarealer og gode rekreasjonsmuligheter som inneholder så mye fri natur som mulig. Jeg tror at disse bygningene vil øke opplevelsen av å bli beglodd på badeplassen og gi oss følelsen av å være omringet av privat eiendom.
-jeg skriver under fordi vi ønsker oss en kommunal lekeplass midtveis i Kuholmsveien som et velegnet møtested for alle barna i området. Plassen har i dag mange naturlige kvaliteter som jeg er redd blir forringet. Vi venter på opprustning og vi mener det bør gjøres uavhengig av en utbygger som lover fine lekeapparater i bytte med en del av plassen for egen søppelhåndtering.

Iselin Jørgensen (Kristiansand, 2021-05-24)

#635

Ønsker å bevare unike naturlommer, perler for fremtiden !

Anna Berthelsen (Kristiansand , 2021-05-24)

#641

Nei til massiv utbygging i Blomsbukta fordi den planlagte bygningsmassen blir for stor, og økt trafikk i området blir en større belastning enn rapporten som er laget tilsier

Lisbeth Vesterhus Vesterhus (Kristiansand, 2021-05-24)

#643

Jeg signerer fordi vi lovet i valgkampen å lytte til nærmiljøet og som ny politiker er jeg nå sint😡

Åse Mosvold Hogga (Kristiansand, 2021-05-25)

#646

Fordi det er en stor inngripen i en naturperle som betyr mye for oss.

Janet Berhus (Kristiansand, 2021-05-25)

#654

La Blomma leve for allmennheten!

Jorunn Midtsundstad (Kristiansand, 2021-05-25)

#663

1. En av de få naturperlene vi har igjen på Lund.
2. Flere hus/blokker/rekkehus forårsaker mer trafikk i en allerede smal enveiskjørt gate uten fortau. Der er heller ingen bussforbindelse.

Nora-Lise Thorsen (Kristiansand , 2021-05-25)

#666

Jeg signerer fordi dette er en perle som jeg håper flere generasjoner etter meg skal oppleve og skape like gode minner som
Jeg har skapt der de siste 45 årene.

Cathrine Tjore (Kristiansand, 2021-05-25)

#669

Jeg signerer fordi Blomma må sikres uberørt for fremtiden. Da må heller ikke området rundt bygges ut med flere hus og leiligheter. Området har også mye trafikk som er utfordrende for oss som
bor i nærmiljøet.

Anders Midtsundstad (Kristiansand, 2021-05-25)

#670

Digger Blomma og hater de moderne gullgraverne, de påtrengende utbyggerne.

Gunnar Thorsen (Kristiansand , 2021-05-25)

#680

De sjønære friområdene hvor man fortsatt har muligheten til å gjemme seg litt bort mellom svaberg og grønt må bevares. De er svært viktige for lokalbefolkningen i byen.

Elin Dale (Kristiansand, 2021-05-26)

#681

La oss beholde disse grønne lungene.

Charlene Eriksen (Lund, 2021-05-26)

#682

Jeg vil beholde Blomma som den perlen den er, og sikre mindre trafikk på en allerede overbelastet vei. La barna vokse opp i et trygt miljø!

Erik Lunde (Kristiansand, 2021-05-26)

#683

Jeg ønsker å beholde grøntarealer!

Synnøve Torgersen Skårdal (Kristiansand, 2021-05-26)

#684

Er imot byggeplanene i Blomma. Vi trenger disse små grønne lungene som er til for allmenheten. Utbyggerne er jo bare ute etter profitt, og bryr seg mindre om kvalitetsområder blir ødelagt for all fremtid. Trafikken på Lund må også vurderes først - enkelte steder er det nærmest ufremkommelig pga parkerte biler.

Anne Wasland (Kristiansand, 2021-05-26)

#689

Det er for få slike steder igjen for allmenheten å benytte seg av.

Tine Moseid (Kristiansand, 2021-05-27)

#691

Er sterkt i mot utbyggingen

Reinier Van der Spek (Kristiansand, 2021-05-27)

#694

Blomma bør beholdes som den naturperlen den er. Kristiansand har flust av eksklusive leiligheter med sjøutsikt allerede. Utbygging nær strandlinjen er irreversibelt. Byens boligstrategi med høy arealutnyttelse dvs leilighetsbygg med flest mulig etasjer på dyre tomter inntil naturområder er ikke forenlig med hensynet til å sikre allmennheten tilgang til strandlinje og badeplasser, og dermed liv og aktivitet i det offentlige rom.

Dag O Ottosen (Kr-sand, 2021-05-27)

#708

Jeg er lei av grådige utbyggere , som gjør seg selv rike på bekostning av andre .

Birgit Augland (4629 Kristiansand , 2021-05-27)

#709

Utbygging i Blomsbukta er helt unødvendig! Vi ønsker at våre barn får beholde litt kratt i nærmiljøet - kratt der det vokser ville bær - bjørnebær, bringebær - og nydelig kaprifol. Et sted der ungdom møtes, bades og flørtes - uten at de føler seg så sett av naboer. Ikke alt må bygges ut og tilrettelegges. Noen små perler bør få bli urørt. La oss beholde Blomma!

Maj-Britt Johansen (Lund, 2021-05-27)

#710

Er imot nedbygging av hele Lund, og spesielt friområdene, som under pandemien har vist seg å være gull verd. Det bør blant politikerne være ei "varsellampe" som blinker når utbyggerne bare hensyntas egen profitt, og ikke fellesskapets interesser for lang tid fremover. Fremtidig utbygging og fortetting bør nøye vurderes, med spørsmål om det virkelig er behov for dette, og ikke bare følge trender i tiden, hvor alle personer fremover "bør" bo i leilighetskomplekser fremfor bolig med egen hage/grøntområder.

Jan Fredrik Wasland (Johan Øydegardsvei 10A, 2021-05-27)

#711

Viktig å beholde grønne arealer som er lett tilgjengelig for beboere i området!

Carl Christian Glad (Kristiansand, 2021-05-27)

#712

Jeg vil at blomma skal være en naturopplevelse uten blokker. Det blir for stor trafikk på kuholmen.

Solgunn Haugen (Kr.sand, 2021-05-27)

#718

Bevare friområdene for allmennheten.

Are Skahjem (Kristiansand , 2021-05-27)

#719

Jeg signerer fordi vi må slutte å privatisere strandsonen.

Bjørne Jortveit (Vennesla, 2021-05-27)

#720

Bruker av Blomma i 40 år. Slike steder må vernes og brukes av alle. En eventuell utbygging er irreversibel og katastrofal. Det må ikke skje.

Kjetil Blakstad (Stavanger, 2021-05-27)

#723

Vern denne flotte naturperlen i nærområdet. Nok bygging i etablerte strøk nå!

Melanie Slåen (Kristiansand , 2021-05-27)

#727

Jeg ønsker å bevare Blomma! Og unngå svære mye ekstra trafikk i området rundt hvor det bor mange barn.

Beate Hedding-Valvik (Kristiansand, 2021-05-28)

#728

Utroligt fint friområde og badested som vil bli borte.

Linda Nilsen (Kristiansand, 2021-05-28)

#735

Vi må bevare de få bynære grønne lommer vi har!

Tone Glomset (Kristiansand, 2021-05-28)

#736

Fortett med vett, det har ikke politikerene i Kristiansand forstått. Først Vabua så dette... Veldig skuffende!

Brynjar Gitlestad (Kristiansand , 2021-05-28)

#738

Jeg signerer fordi et så fint fri område ikke må bli ødelagt av boliger

Jorunn Eriksen (Haugesund , 2021-05-28)

#748

Det er for mye nedbygging på Lund og Kuholmen spesielt

Paul Edvard Jensen (Kristiansand, 2021-05-29)

#751

Bygging i 100-meter sonen må stoppes. Sårbar kystnatur og friområder for byens befolkning forringes. Det blir økt trafikk på allerede trafikkerte småveier til bebyggelsen på Kuholmen/Randsundsgt. Det vil bli økt lysforurensing fra fjellsiden mot blomma/sjøen og Galgebergtangen! Utbygging /fortetting må absolutt stoppes på dette sårbare stedet nå!

Kari Sundsli (4631 Kristiansand, 2021-05-29)

#755

Jeg synes det er synd at området blir ødelagt av utbygging.

Kristine Krohn (Kristiansand, 2021-05-30)

#756

Blomsbukta er en naturperle for Kristiansandere. Et flott naturområde hvor man kan gå på tur og/eller bade. Bare tanken på at dette skal ødelegges, gjør meg rasende. Det horribelt at noen har fremmet forslag om dette. NEI TIL UTBYGGING!!

Unni Holbrook (Kristiansand S, 2021-05-30)

#761

Vi må bevare og hegne om friområdene!!!

My Merete Sundberg (Kristiansand, 2021-05-30)

#763

Vi har nok leiligheter på Lund men alt for lite friområde - La oss verne om Blomma

Susanne Hou Pedersen (Kristiansand , 2021-05-31)

#764

Dette er en fin plass som blir ødelagt hvis de får bygge. Fortettningen på Lund har gått for langt.

Anne Lene Nilsen (Kristiansand, 2021-05-31)

#765

Det er nok utbygging !!!!!!

Margrethe Nygård (Vennesla, 2021-05-31)

#766

Et fantastisk området som ikke trenger mer bebyggelse!

Annette Haugjord (Manganveien 12, 2021-05-31)

#770

Har hatt stor glede av blomma da jeg bodde på Lund. En perle!

Kristine Barli (Hamar, 2021-05-31)

#772

Ønsker ikke at denne badeperlen forsvinner

Stina Than valum (Kristiansand, 2021-05-31)

#774

Jeg signerer fordi blemma er mitt favoritt badested. Her samles vennegjengen om sommeren og nyter, ikke la denne plassen forsvinne fra fellesskapet.

Matilde Holm Søreide (Kristiansand, 2021-05-31)

#775

Trenger å beholde de få bade plassene vi har i krs

Tiril Knudsen (Kristiansand, 2021-06-01)

#777

Bevar Blomma for de neste generasjoner 👏👏👏

Annelise Rutledal (Kristiansand, 2021-06-01)

#779

Bevar badeplassen og la oss ta vare på de få grønne naturplassene vi har.

Anne Lise Andersen (Lund,Kristiansand, 2021-06-02)

#780

Må ta vare på lokal området og ikke ta vekk et sosialt og hyggelig sted

Oda Knudsen (Kristiansand , 2021-06-02)

#782

Viktig å bevare vakre perler som allmennheten kan bruke. Utrolig trist at dette er til vurdering i deg hele tatt.

Mette Aleksandraviciene (Kristiansand, 2021-06-03)

#784

Jeg har oppholdt meg mye i blomma, både under oppveksten og i senere tid. Vi er nødt til å bevare et så fint badeområde og friområde!

Torje Andreas Vik (Kristiansand , 2021-06-04)

#785

Blomma er friluftsområde for alle, faen ikke en plass skal tjene penger på å bygge !!

Glenn Stie (Kristiansand, 2021-06-04)

#786

For oss som liker drømmer, kan en fremfor leiligheter, til noen få, heller fremme frukttrærne og gjenskape det fantastisk historiske landskapet som er grodd litt igjen, til de fleste…

Stian Haagensen (Blomma, 2021-06-08)

#787

Jeg bor i området og setter pris på stillheten, naturen og trygghet.

Giannina Pellerano (Kristiansand, 2021-06-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...