Nei til utbygging i Blomsbukta!

Kommentarer

#402

En av få perler som er igjen i denne byen 👍

Ragnar Andersen (Kristiansand , 2021-03-13)

#411

Blomma må ikke nedbygges med boligblokker som ødelegger både Blomma og Trolla.

Tone Vhile (Kristiansand , 2021-03-13)

#413

Jeg signerer fordi naturperlene er noe av egenarten til Kristiansand, som neste generasjon også skal få oppleve. Det er i 100 metersbeltet!
Vi trenger fellesarenaer i dette samfunnet.

Milly Johnson (Kristiansand, 2021-03-13)

#426

Behold naturen!

Jorunn Jensen (Kristiansand , 2021-03-14)

#428

Bevare blomstbukta som badested og friområde for alle i Kristiansand.

Oda Bech (Kristiansand, 2021-03-14)

#430

Blomma må ikke bygges ut!!!!!

Aud Signe Ubostad (Torsgt.35 4632 Kristiansand, 2021-03-14)

#436

Jeg ønsker natur! Ikke bare betong

Lise Peersen (Kristiansand, 2021-03-14)

#437

Vil hindre utbyggingen

Aud Karin Dahle Jensen (Kristiansand, 2021-03-14)

#443

Strandsonen skal være for alle..

Merete Howe (Kristiansand, 2021-03-14)

#444

Allmenheten må ha tilgang til friområder

Stein Furuseth (Kristiansand, 2021-03-14)

#445

Jeg signerer fordi vi er i ferd med å miste enda et grøntområde på Lund.

Anne Marte Haugen (Kristiansand, 2021-03-14)

#466

Blomma er en flott plass som vi må bevare som den er.

Svein Ryen (Kristiandsand, 2021-03-19)

#470

Jeg har brukt Blomsbukta som badested og det er en altfor flott til å bli et boligfelt

Tallak Tveide (Kristiansand, 2021-03-19)

#471

Kristiansand må bevare sine bynære naturperler. Å tillate blokkbebyggelse på denne måten en har tenkt i dette tilfellet er helt merkelig. Dette er et inngrep i strandsona i 100-metersbeltet som ville være utenkelig andre steder i kommunen.

Randulf Roaldsnes (Kristiansand, 2021-03-22)

#476

Slike sjønære områder bør bevares mest mulig.Kr.sand kommune har vært alt for liberale i slike saker. Tomteeier har tatt en bevisst risiko ved anskaffelsen av eiendommen.

Jens Freuchen (kristiansand, 2021-03-24)

#478

Jeg signerer fordi dette flotte, stedet MÅ forbli til folkets beste, til turer, bading og rekreasjon. Det MÅ IKKE bli brukt til boliger og leiligheter.

Hilde Halvorsen (Kystveien 558 , 2021-03-27)

#482

Bevar naturen!

Karen Klausen (Krisitansand , 2021-03-31)

#485

Dette vil rasere en av de siste grønne lunger i området. Det er helt utrolig at politikerne gjennom de siste år har latt utbyggere få fritt spillerom, med å fortette området rundt. Nå er det på tide at noen sier NOK ER NOK og la BLOMMA ligge urørt, som byens fineste badeplass.

Thor Thorsø (Kristiansand, 2021-03-31)

#492

Blomma er en perle som rekreasjonsområde - og vil miste stedets ånd (genius Loci) dersom det blir åpnet for bygging!

Kristian Andersen (Kuholmsveien 47b, 2021-03-31)

#494

Blomma og området rundt Trolla er helt uerstattelig for alle på Lund og sikkert mange andre Kristiansandere.

Solveig Voldmo (Kristiansand, 2021-03-31)

#500

Jeg signerer fordi jeg mener vi må bevare det lille som er igjen av uberørt natur. Og fordi jeg mener at verdien av rekreasjon, lek og moro aldri kan måkes i penger. Bygges det ut vil vi aldri kunne tilbakeføre det.

Tone Sagedal (Mosby, 2021-04-01)

#503

Ønsker at fremtidige generasjoner skal få nyte denne naturperlen i Kristiansand. Byen trenger ikke flere blokker og nedbygging av strandsonen, men grønnelunger og allmenn tilgang til strandsonen.

Vibeke Sand (Tanum / Kristiansand , 2021-04-01)

#505

Absolutt i mot utbygging i Blomma.

Merethe Almrost (lund, 2021-04-01)

#515

Blomma må ikke røres, den er ei uberørt perle, midt oppi ellers all bebyggelse..🏖🏊‍♂️🏊‍♀️🏊

Siw Anette Fosby (Kristiansand , 2021-04-02)

#523

Strandsonen må bevares. Kortsiktig profitt ved utbygging er uansvarlig. Vi har et ansvar for å bevare det unike kulturlandskapet vi har langs kysten.

Elise Roll-Lund (Kristiansand , 2021-04-04)

#524

Jeg ikke ønsker utbygging

Lars Martin Fardal-Engedal (Kristiansand, 2021-04-04)

#526

Vi må bevare de få grønt områder vi har igjen, ikke la utbyggere Styre byen.

Geir Ranneberg Nilsen (Kristiansand , 2021-04-04)

#536

Mitt barndoms paradis.

Jørg are Gjermundnes (Kristiansand, 2021-04-05)

#539

Sentrumsnære grøntområder blir det bare færre av!

Tobias Lima (Kristiansand S, 2021-04-05)

#550

Jeg bor i Randesundsgate og benytter blomma daglig med hund og barn. Lind er allerede tett, bilene for mange, veiene for små. La oss ha denne stille plassen å nyte videre midt oppi alt annet. Det vil ikke bli det samme med først byggestøy, så lysstøy og ikke minst hjemmene til andre hengende over oss. Vi må bevare disse viktige fristedene, ikke minst for de som kommer etter oss.

Marianne Eik (Kristiansand, 2021-04-05)

#554

Vi trenger ikke blokkbebyggelse i dette vakre området med natur & fjell. La det være noen naturoråder igjen.

Tonje Hoff (Stabekk, 2021-04-06)

#555

Bevar Blomma!!

Lisan Gjendem (Kristiansand, 2021-04-06)

#556

Enig💫

Karin Gran Kvaase (Isefjærveien 67, 2021-04-06)

#557

Et naturinngrep i et verneområde for byens befolkning. La Trolla forbli et landemerke

Karin Lindeberg Sand (Gjettum, 2021-04-06)

#559

Jeg signerer fordi stedet har en mye større rekreasjonsverdi for folk flest en utbygging av noen tomter, og økonomisk berikelse for noen få. Beslutningsprosessen om utbygging bør i mye større grad ta hensyn til forringelse av denne rekreasjonsverdien. Politikere og ikke minst utbyggerne selv må ta dette perspektivet inn over seg. Løsningen ligger i å tillate noen ytterst få leiligheter (f.eks kun den bakre rekken inn mot fjellet).

Arne Ranneberg-Nilsen (Kristiansand, 2021-04-07)

#563

Jeg signerer fordi dette vil ødelegge en av de fineste badeplassene i byen!

Nicolai Nor Olsen (Kristiansand , 2021-04-07)

#566

Vi må ta vare på denne perlen og ikke ødelegge området med utbygging.

Merete Hille Andersen (Kristiansand, 2021-04-07)

#570

Blomma og området rundt Trolla er helt uerstattelig for alle på Lund og sikkert mange andre Kristiansandere.

Tove Trydal (Kristiansand , 2021-04-08)

#577

Bevaing av grønne lunger for alle framfor profitt for noen få!

Lita Seland (Kristiansand, 2021-04-16)

#579

Det unike området, som benyttes av så mange, må bevares som den viktige «lungen» den er for både naboer og andre som bruker området.

Marit Høigilt (Kristiansand , 2021-04-24)

#591

Jeg bor Galgebergveien og bruker Blomma på en ukentlig basis! La naturen leve!

Mirjam Ilstad (Kristiansand, 2021-05-09)

#598

Det er nok fortetting på Lund.

Andreas Aase (Kristiansand, 2021-05-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...