Innspill til revidering av nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen.

Kommentarer

#803

Jeg er selv jordmor og ser hvordan sykehusene overkjører de normale fødslene. Kvinner skal føle seg trygge og ivaretatt under sin fødsel, og i dette burde det være et valg om man vil føde hjemme eller ikke. I Norge har vi praktisk talt ikke et valg å føde hjemme fordi så mange krefter jobber mot det.

Tine Melby (Rakkestad, 2021-10-02)

#808

Kvinner skal ha en rett til å velge hvordan de skal føde. De fortjener å behandles på en etisk og medisinsk forsvarlig måte. Dette skjer blant annet ikke i Oslo i dag.

Siri Von Krogh (Oslo, 2021-10-04)

#812

For fremtidens kvinner våre døtre.

Nina Gadøy (Rakkestad, 2021-10-05)