Tilrettelegging av nasjonale prøver

Kommentarer

#1406

Jeg er sjokkert over hvor lite innsyn skolevesenet har og hvor lite tilrettelegging/hensyn det vises en dyslektiker. Hadde en hatt bedre kompetanse og innsikt hadde en aldri krevd at en dyslektiker skal gjennomføre disse prøvene på nåværende premisser. Dette gjør meg fly forbanna!

Katrine Straand (Vrådal, 2021-02-24)

#1408

Dyslektikere må også få vise hva de kan og hva de kan få til med hjelpemidler de ellers ville ha brukt!!

Ida Eriksen (Kongsvinger, 2021-02-24)

#1421

Uten tilrettelegging vil ikke dyslektikere ha noen mulighet til å vise hva de egentlig kan

Ingrid Sletteland (Bergen, 2021-02-24)

#1424

Jeg er dyslektiker og nasjonale prøver var noe jeg alltid gruet meg til siden jeg fikk dårlig resultater. Dette bidro til å senket selvtilliten min på barneskolen.

Madelen Olsen (Oslo, 2021-02-24)

#1431

Jeg signerer dette for jeg har en gutt på 13 år med dysleksi. De nasjonale prøvene knekker selvtilliten hans.Han strever generelt med fag, så dette hjelper ikke.Han sitter i timesvis med prøvene som er helt unytting for hans del, bare fortvilende for både han og oss foreldre. Ligger nederst på score hver gang.Det er så ille at vi har vurdert å holde han hjemme disse dagene. Men skjønner jo at det blir gjennomført før eller seinere uansett 😒

Jeanette Næss Brurås (Bergen , 2021-02-24)

#1432

Jeg signerer fordi jeg føler at mitt barn får en dårlig opplevelse og liten mestringsfølelse sånn nasjonale prøver er lagt opp nå.

Heidi Lock (Furnes, 2021-02-24)

#1433

Jeg har 2 barn med dysleksi, som ikke har noen positiv opplevelse med nasjonale prøver.

Gro Anette Katerås (Iveland, 2021-02-24)

#1438

Elever med dysleksi må få bruke avkodingshjelpemidler – det vil si opplesning – under nasjonale prøver.

Kari Kolås (Asker, 2021-02-24)

#1445

Min datter har dysleksi og opplever dårlig selvbilde og dårlig mestringsfølelse knyttet til nasjonale prøver. Alt handler om sammenligning med andre, og da kommer hun alt for kort. I tillegg brukes disse prøvene som grunnlag for lærernes videre oppfølging av elevene, og gir et feil bilde av deres kunnskaps- og mestringsnivå.

Liv Bente Strømhaug (Trondheim, 2021-02-24)

#1452

Som Skoleansatt ser jeg behovet.

Alfred Fjermeros (Iveland, 2021-02-24)

#1463

Jeg signerer fordi de med dysleksi MÅ fritas fra nasjonale tester til AS Norge slik det gjennomføres i dag. Barnet mister mestringsfølelse når det er som i dag! 😳ingen er tjent med det.

Laila Aandstad (Arneberg, 2021-02-24)

#1469

Det burde være en selvfølge. Barna får elendig mestringsfølelse etter de nasjonale prøvene.

Kamilla Hagberg-Olsen (Tenvikveien 224, 2021-02-24)

#1471

Jeg signerer fordi barn/ unge med dysleksi skal få rettferdige betingelser til prøver og eksamen. Det er evnene til forståelse og læring som skal prøves ikke dysleksien

Kirsten Møller-Pedersen (Røahagan 33A 0754 Oslo, 2021-02-24)

#1472

Jeg signerer fordi, opplest tekst er et hjelpemiddel på linje med briller og høreapparat. Det bør ikke være teknisk lesing, men forståelse for tekstens innhold og læring som er viktigst

Inger Lea (Tananger , 2021-02-24)

#1481

Fordi dette er viktig.

Synnøve Nesbakken (Oslo, 2021-02-25)

#1486

Jeg har barn og bekjente med dysleksi

Tove Botnedal (Fana, 2021-02-25)

#1497

Jeg signerer fordi alle barn har rett til mestringsfølelse på skolen og det kan kun oppnås med tilrettelegging.

Mari eia Bringedal (Larvik, 2021-02-25)

#1500

Mestringsfølelsen til barn med dysleksi blir ødelagt av måten testen gjøres på i dag -dette er barn som trenger å tro på seg selv, ofte har veien mot en diagnose vært vannskelig og ødeleggende for mestrinsfølelsen og selvbildet. De lærer like godt som andre, men de lærer på en annen måte, og det må det tilrettelegges. Det er jo hva elevene sitter igjen med som teller til sist, ikke hvordan de tilegner seg kunnskapen.

Christina Hessen (Valderøya, 2021-02-25)

#1504

Gi elevene like forutsetninger:)

Gunn Asheim (Haugsvær, 2021-02-25)

#1507

Jeg signerer fordi sønnen min har dysleksi.

Inger Bergum (Søndre Land, 2021-02-25)

#1508

Jeg signere fordi jeg forstår at prøven må være akkurat det samme for alle (inntil 2024), men ser ikke poenget at enkelte elever skal ta et prøve uten tilrettelegging som de har dokument behov på. Alt dette fører til er å senke mestringsfølelse og selvtillit til de som sliter allerede.

Asa-Jane Stuart-Campbell (Høvik, 2021-02-25)

#1512

Min datter har vanskeligheter på disse prøvene!!!!

Linda S (Mysen, 2021-02-25)

#1517

Jeg har en sønn med sterk dysleksi og han trenger lesestøtte. Dette er en rettighet på alle prøver, bortsett fra de nasjonale...

Janet Albrigtsen (Hemsedal, 2021-02-25)

#1520

Jeg signerer fordi at barn med dysleksi skal få opplest nasjonale prøver i lesing.

Camilla Milde (HELLEVIK I FJALER, 2021-02-25)

#1521

Nasjonale prøver er ikke tilpasset barn med dysleksi. Dermed har det en ødeleggende effekt på eleven når de må ta nasjonale prøver på lik linje som barn uten dysleksi.

Siv Aavik (Korshamn , 2021-02-25)

#1524

Vi vet at barn som har gode erfaringer med hva de får til lærer mer og elevene som har dårlige erfaringer lærer mindre. Da er det ikke greit å utsette disse elevene for store nederlag for at statistikken skal ha færre feilkilder. Prøvene gjennomføres også veldig forskjellig med tanke på antall elever, arbeidsro, psykisk støtte osv.

Maria Skråmestø (Bergen, 2021-02-26)

#1535

Min datter har dysleksi og nasjonale prøver har ført til mye tårer og fortvilelse for henne. Det blir feil å «måle» ferdigheter nå hun ikke får riktige forutsetninger til å vise hva hun faktisk kan.

Stine Vik (Vestby, 2021-02-26)

#1537

Jeg er helt enig i at disse elevene må få erfaring i prøvesituasjon og med at de må kunne bruke de hjelpemidlene de trenger for å kunne gjennomføre på en reel måte. De trenger å kunne se utviklingen til elevene på den måten de ser på andre elever.
Fritak er greit om det anses som riktig og formidle å skade elevene.

Lene marie Bestby (Sagstua, 2021-02-26)

#1546

Mitt barn skal få ta nasjonale prøver med samme forutsetninger som sine klassekamerater og uten hjelpemidler er ikke forutsetningene like, nasjonale prøver viser da ikke barnets kunnskap men barnets utfordring.

laila oppedal (Kleppestø, 2021-02-27)

#1553

Jeg registrerer årlig at elever med dysleksi kan få til mye med tilpasninger på NP. Jeg jobber som spesialpedagog på 5.-7. trinn

Lene Andersen (Sandefjord, 2021-02-27)

#1556

Jeg som lærer har sett hvor uheldig dette er for dyslektikere. At de skal tvinges gjennom nasjonale prøver i lesing er et overgrep!

Siw Haugen (Kongsberg, 2021-02-28)

#1557

Siden de med briller får ha på de, må dyslektikere også få den hjelpen de trenger.

Trygve Egenes (3138, 2021-02-28)

#1561

Jeg signerer dette fordi jeg har en sønn med dysleksi, så dette er viktig for hans del❤

Monica Thorsheim Turøy (Haugland, 5392 Storebø, 2021-02-28)

#1563

Eg signerer fordi elevar med dysleksi har ingen forutsetninger for å klare å gjennomføre desse prøvene. Mange av desse barna sit frustrert og lei seg igjen etter ein prøve. Føler seg mislykket, og at dei «ikkje kan lese». Desse barna har rett på å bruke hjelpemidler og får lenger tid på eksamen, men ikkje som 10 åring på nasjonale prøver. Her er noko som ikkje stemmer.

Jannicke Høyland (5381 Glesvær, 2021-02-28)

#1564

Min datter som har dysleksi må ha like gode muligheter for å vise sine kunnskaper som en uten hennes utfordring. Akkurar på samme vis som en elev som får lov å bruke sin brille for å klare å lese teksten, så må dyslektikere få tilrettelagt for sin svakhet i å lese teksten. Vi kan ikke ha en slik diskriminering/ forskjellsbehandling i år 2021.

Siv Tone Johansen (Arendal, 2021-02-28)

#1567

Min datter trenger hjelp ved prøver.

Per-Sigve Nedreberg (Drøbak, 2021-03-01)

#1569

Jeg signatur for jeg har også dysleksi

Hege-Anita Nilsen (Sundbyfoss, 2021-03-01)

#1573

det er urettferdig at ikke elever med dysleksi får den tilretteleggingen de har krav på. Det er forskjellsbehandling av elever og det er ikke greit!!

Hilde Brænna (SKJETTEN, 2021-03-01)

#1577

Jeg signerer dette da jeg har barn med dysleleksi og spesifikke lese og skrive vansker.

Berit Tomter (Nannestad, 2021-03-01)

#1586

Jeg signerer fordi jeg mener at elever med dysleksi må få tilrettelegging ved nasjonale prøver. På samme måte som de med nedsatt syn får bruke briller.

Tone Lise Haugen (Trondheim , 2021-03-02)

#1588

Det er viktig!

Elise Charlene Helgesen (Sarpsborg , 2021-03-02)

#1593

Jeg har selv Dysleksi, Dyskalkuli og ADHD og mener at nasjonale prøver gir fullstendig feil resultat om ikke de med Dysleksi og andre utfordringer, får tilrettelagt prøvene. Om ett barn sitter i rullestol, vil dette barnet få tilpasset aktivitet i f.eks gym. Skolen stiller ikke samme kravene til fysisk aktivitet til ett barn i rullestol som en frisk og aktivt barn og slik bør det også være for barn med lese/skrivevansker også. Selv er jeg 51 og har en sønn med ADHD og vi har jobbet beinhardt med skolen for å få tilrettelagt forskjellige ting for ham, men skolen har ikke møtt oss og vi har ikke blitt hørt. Min sønn har ingen problemer med Dysleksi og leser kanskje bedre enn de fleste i hans alder. Men pga hans ADHD-diagnose, gir ikke nasjonale prøver ett korrekt bilde av hans leseferdigheter. Derfor mener jeg at nasjonale prøver må tilrettelegges for å gi ett mer riktig bilde av barnas ferdigheter. Det er ikke alle barn som passer inn i skolens A4-boks, derfor må skolene være mer fleksible og tilrettelegge uavhengig av utfordringer barn har.

Yngvar Lie (Stange, 2021-03-03)

#1596

Sønnen min har dysleksi

Caroline Picker (Farsund, 2021-03-03)

#1598

Forferdelig å skulle oppleve dette nederlaget og unødvendig. Man vet hva eleven sliter med. Virker meningsløst å skulle vise virkelig hvor "dårlige" de er. De blir lært kompensatoriske hjelpemidler, men når det gjelder skal de ikke få bruke dem.......

Helene Østrem (Lørenskog , 2021-03-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...