Tilrettelegging av nasjonale prøver

Kommentarer

#2

Enig

Birgitte Arntzen (Porsgrunn , 2021-02-08)

#4

Jeg signerer fordi jeg mener dette er diskriminering av elever som har et handicap som andre ikke har, og at jeg mener dette er urettferdig.

Wenche Todnem (Randaberg, 2021-02-08)

#5

Jobber som spes.ped på ung.skolen

Sofie Skriung (Fredrikstad , 2021-02-08)

#7

Barn og ungdom med dysleksi kan få mer hjelp / tilrettelegging på de nasjonale prøvene.

Connie Kraus (Sarpsborg, 2021-02-08)

#22

Jeg er lærer på ungdomstrinnet og ser hvor urettferdig dette er og at mange strever. Det å bli målt på noe man ikke mestrer er veldig urettferdig. Vi må heller ikke glemme nasjonale prøver i engelsk, som for en dyslektiker kan være vel så vanskelig, pga av lesingen/avkodingen.
Har også ett barn med dysleksi, så jeg får også kjent dette hjemmebane.

Merethe Glendrange (Vennesla, 2021-02-08)

#23

Dette er på tide !!!
Disse barna strever nok i skole hverdagen om de ikke skal gjøre det under prøver staten/fylke/kommune pålegger barna å ha !!
Da bør alle bli sett/hørt !!!!

Heidi Mork (Eidsvoll, 2021-02-08)

#25

Min sønn har dysleksi og selv med brev fra fylkesmannen med fritak mente rektor at hun bestemmer og min sønn måtte ta prøven alene. Dette ble en negativ og vond opplevelse for en gutt som opplevde usikkerhet og at han overhodet ikke mestret.

Jeanette Larsen Magnes (Råholt, 2021-02-08)

#30

Barn med dysleksi får ikke vist hva de egentlig kan på nasjonale prøver. Disse barna trenger avkodingshjelp for å få vist hvordan de mestrer leseforståelsen.

Ronny Samnøen (Skien, 2021-02-08)

#34

Jeg er helt enig i det dysleksi Norge foreslår. At prøver skal være grunnlag for statistikk, og dermed gi barn som allerede har ekstra utfordringer, enda en følelse av å ikke mestre, synes jeg ikke er greit.

Idunn Helland Fjelldal (7340, 2021-02-08)

#54

Like muligheter for alle barn å vise hva de kan og mestrer. Alle skal med!

Janice Medlien (Ås, 2021-02-08)

#59

Min datter har dysleksi, og jeg ser hvordan hun gruer seg i ukeavis til de nasjonale prøvene. Hun blir målt i noe hun ikke har sjans til å få til. Dette er svært ødeleggende for hennes selvbilde, og hennes følelse av mestring og trivsel.

Tina Kopstad (Hof, 2021-02-08)

#63

For at de som har dysleksi skal ha lik mulighet til å vise sin kunnskap

Susanne Karoliussen (5542 Karmsund , 2021-02-08)

#65

Elever med dysleksi får i dag ikke vist hva de kan gjennom nasjonale prøver. Nasjonale prøver bidrar tvert imot til å trykke elevenes selvbilde enda lengre ned.

Ann-Kristin Vike (Eresfjord, 2021-02-08)

#77

At det skal være forskjell på hvilke hjelpemidler som du får bruke på nasjonale prøver er ikke rettferdig ovenfor elevene.
Elever skal føle mestring i skolen.

Christian Rolland (Bergen, 2021-02-08)

#79

All faglig kompetanse tilsier at gjennomføring uten tilrettelegging ikke gir riktige mål på det som skal måles, og eleven kommer dermed feil ut i forhold til måloppnåelse/nivå. Testen kan sees på som ikke valid, og dermed for dårlig kvalitet. Vil vi ha det i den norske skolen?

Kjersti Tveit (Trondheim, 2021-02-08)

#81

Har en gutt 13 år med dysleksi og han bruker mye lenger tid til å skjønne hva han leser, og håper derfor mye over ting han i utgangs punkte kan. Blir lei og umotivert.

Trine Hagelin (Flateby , 2021-02-08)

#85

Jeg signerer fordi elever med dyseleksi fortjener å føle mestring i form av tilrettelegging og bli tatt hensyn til i forhold til sine vansker.

Annie Jenssen (Sandnessjøen, 2021-02-08)

#97

Jeg signerer fordi selvrespekten ødelegges når hjelpemidlene blir fjernet. Ingen vil kreve at svaksynte ikke får bruke briller, hvorfor aksepteres ikke dysleksi på samme måte ?

Trygve Egenes (Nøtterøy, 2021-02-08)

#107

Jeg er lærer på grunnskolen og er helt enig.

Kine Holm Jensen (Ålesund, 2021-02-08)

#118

Det slår feil ut når elever får uforholdsmessig lav score på nasjonale prøver pga manglende tilrettelegging. Dette går også på selvfølelsen løs hos disse elevene.

Tone Villanger (Fyllingsdalen , 2021-02-08)

#121

Jeg synes det er sykt urettferdig at dyslektikere ikke får vist hva de kan fordi de ikke får hjelpemidlene de trenger! Det er spesielt urettferdig med tanke på at vi er verdens rikeste land

Mariya Eriksen (Oslo, 2021-02-08)

#126

Dagens system ikke er optimalt for dem det gjelder, og vi kan med enkle grep forbedre det

Therese Hammouchi (Erdal, 2021-02-08)

#138

Jeg er mor til en med dysleksi og lærer for barn med dysleksi. Barn med dysleksi burde få muligheten til å vise hva de kan med de hjelpemidlene de ellers i livet har rett til å bruke.

Åshild Kråvik (Kleppestø, 2021-02-08)

#139

Barn med dysleksi skal få vise sin kunnskap uavhengig av lesehastighet.

Åse Lill Haldorsen (Krokelvdalen, 2021-02-08)

#144

Dette er en sak som er viktig og gjelder mange .

Stig Roar Edorsen (Narvik , 2021-02-08)

#155

Dette er en viktig sak for dem det gjelder!
De har det tungt nok som det er, og trenger ikke at «høye herrer» skal tråkke ekstra på dem

Line Vesterheim (Ankenes, 2021-02-08)

#159

Jeg signerer fordi ordningen som den er nå diskriminerer de med lesevansker. Dessuten er den slik jeg ser det i strid med formålsparagrafen i opplæringslova § 1-1 avsnitt 5.

Tom Major (Frogner, 2021-02-08)

#196

Jeg har et barn med dysleksi, og ved å ikke få tilrettelagt nasjonale prøver gir det selvbilde en knekk.

Elin Katharina Særsten (Bergen, 2021-02-08)

#197

Det er på tide. Vi samler ikke inn briller og linser når nasjonale prøver skal gjennomføres.

Grethe Lill Vikdal Eriksen (Alta, 2021-02-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...