Mer satsing på jernbanen i Norge!

Kommentarer

#801

Tog er miljøvenleg

Odd Øksnevad (Hommersåk, 2021-02-25)

#804

Jeg mener vi må prioritere mer penger inn i jernbanen. Jeg vil at det skal bli enklere og billigere å velge miljøvennlig.

I første billigere billetter og en nasjonal interrail-billett så det blir enklere å dra på Norgesferie, både for nordmenn og andre turister. Denne billetten vil også passe perfekt for folkehøyskole-klasser som ønsker å reise på tur innenlands

Elin Pedersen (Kristiansand , 2021-02-25)

#805

Fordi jeg er tilhenger av tog og ønsker å kunne reise rundt i Norge med tog

Olav Torvund (Oslo , 2021-02-25)

#814

Satsing på kollektivløsninger er et godt miljøtiltak

Helge Stølen Reiestad (Varhaug, 2021-02-25)

#816

Vi trenger toget!

Torborg Bækholt (Mandal, 2021-02-25)

#827

Vil ha lyntog, og tog til Tromsø.

Arve Vangen (Trondheim , 2021-02-26)

#831

Eg signerer fordi vi må ha eit alternativ til fly i Noreg.

Viggo Skarby (Stamsund, Lofoten, 2021-02-26)

#835

Jeg ønsker å ha mulighet til å reise miljøvennlig!

Solveig Sæternes (Trondheim, 2021-02-26)

#842

Jeg signerer, fordi det er et rævva togtilbud i norge🥲

Jostein Jensen (Hagan, 2021-02-26)

#846

Jernbanen er i ferd med å bli nedprioritert gjennom privatiseringa regjeringen ønsket.....

Øyvind Bing (Mosjøen, 2021-02-26)

#849

Tog har blitt dårligere, ikke bedre, i min levetid. Det er for dårlig.

Dorte Birch (Oslo, 2021-02-26)

#850

Dette er kjempe viktig for meg!

Niklas Fjellet (STORD, 2021-02-26)

#860

Dette er en viktig sak!

Guro Joten Søndmør (Engerdal, 2021-02-27)

#862

Togtilbudet i Norge burde absolutt være bedre, både i praksis, og i kost. Sammenlignet med andre land som f.eks Japan, har vi en lang vei å gå.

Haakon Aasen (Bergen, 2021-02-27)

#863

Det skal være lett å velge miljøvennlig

Maria Aaberg (Oslo, 2021-02-27)

#870

Opprusting og utbygging av jernbanen er et miljømessig godt alternativ til motorvegutbygging. Høyhastighetsbaner kan konkurrere med fly.

Ingvild Hakestad (Erdal, 2021-02-27)

#873

Jeg drømmer om togferie

Aud Kjersti Torbjørnsen (Valle , 2021-02-27)

#885

Jernbanen MÅ tilbake i total statlig regi og bygges ut for at vi skal kunne nå noe klimamål.

Ben-Ottar Johansen (Kirkenes , 2021-02-28)

#886

Person- og godstrafikk over på bane er miljøvennlig og effektivt. Bygg ut Nord- Norge banen! Bygg ut nattog og hurtigtog mellom de større byene.

Silvia Kriz (Nærbø, 2021-02-28)

#890

Det er avgjørende å satse på jernbane i Norge!

Gyda Ulrikke Waagbø (Molde, 2021-02-28)

#892

Jeg syntes det er en viktig sak som er underprioritert

Leo Viken Wåle (Notodden, 2021-02-28)

#896

Jernbane er den mest klimavennlige og gøyeste måten å reise på

Aud Jorunn Hakestad (Stavanger, 2021-02-28)

#897

Jeg vil har mer tog og mindre fly pga miljø

Anne david (Stavanger , 2021-02-28)

#900

Fordi vi ikke kan basere oss på samme type reiser i framtiden som i dag, mer kollektivt er viktig, av hensyn til både oss, miljøet og hele verden. Vi må forbruke mindre enn i dag og at alle går over på el-bil (og kjører like mye på vei og bruker mye strøm på det, er kanskje ikke den beste løsningen på å få ned forbruket totalt og samtidig forbruke fornybar energi. Deling og kollektiv-utbygging kan være en del av løsningen,

Johanne Gram-Nilsen (Ringsaker, 2021-02-28)

#904

Tog er ein miljøvennleg og grei måte å reise på.

Elida Stangeland (Klepp, 2021-02-28)

#909

Jeg kjører gjerne tog, men velger alltid bilen når jeg reiser strekningen Stavanger-Kr. Togbillett er latterlig dyrt!! Denne prisen må også halveres!!!

Edel Kvindesland (Jørpeland, 2021-02-28)

#910

Jeg har reist mye med tog, og synes at kvaliteten dessverre har sunket betydelig.

Ragnhild Svanberg (Bodø, 2021-02-28)

#922

Jeg signerer fordi jeg bruker mye tog, men vil bruke det mer også på utenlandsreiser.

Steinar Utne (Bergen, 2021-03-02)

#928

Signert!

Jimena Rosén (Oslo - Lilleborg skole, 2021-03-03)

#932

Jeg signerer fordi det må bli slutt på dette luftslottet av noen jernbaneplaner.
Vi trenger bærekraftige tanker til beste for landet, både på gods- og persontrafikk.

Vibeke Nilsen (Fredrikstad , 2021-03-03)

#933

Jernbane er viktig for energieffektiv transport av folk og gods.

Jan Torp Pharo (Skjærhalden, 2021-03-03)

#934

Dette er ekstremt viktig. Norge bruker pengene feil med ensidig IC- satsing. Ikke framtidsrettet nok.

Pia Eva Irene Reier (Moss, 2021-03-03)

#936

Jeg signerer fordi jeg vil at myndighetene våkner av 50-årsdvalen og innser at fremtiden krever helt andre, mer effektive løsninger enn den planlagte Intercity-utbyggingen gjennom Østfold. Tog må gå fort på rettest mulige linjer.

Tomas Tálos (Fredrikstad, 2021-03-03)

#939

Jernbane er den transportform som gir best miljøeffekt, arealbruk, energibruk og lønnsomhet designet på rett måte.

Torbjørn Endal (Bærum, 2021-03-03)

#940

Vi må ha en effektiv jernbane i Norge som kan konkurrere med bil og fly. Så må gods over fra vei til tog, da trengs det nye jernbanelinjer.

Andre Simensen (Yven , 2021-03-03)

#943

Jernbanen i Norge trenger utvikling og oppgradering, både for persontog og godstog. En må gå for løsninger som gir mest mulig jernbane for pengene og oppgradere gradvis framfor å svi av milliarder på kvikkleire og dårlig måloppnåelse.

Bjørn Olav Jensen (Lygna, 2021-03-03)

#944

Mer og rimelig jernbane er fornuftig og økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig.

Alf Johansen (Spydeberg, 2021-03-03)

#947

Fra et klima og miljøperspektiv må vi satse sterkt på tog i Norge, og vi må knytte oss til det europeiske jernbanenettet på en langt mer effektiv måte enn i dag.

Reidar Arnmann Nilsen (MOSS, 2021-03-03)

#956

Med å studere hjemmefra så vil det koste over 1000kr tur retur for å reise hjem og dette er med studentpris, så lenge det ikke er lokaltog. Dette synes jeg blir alt for mye da du ofte kan ta fly for billigere om du ikke bestiller 2 månder i forveien. Det er noe der som ikke henger på greip

Toni Joonatan Salanto (Sandnes, 2021-03-04)

#961

Det beste for miljøet!

Wenche Kristiansen (1555 Son, 2021-03-04)

#962

Toget er framtida! Elsker å reise med tog!

Nelly Karidatter Einstulen (VÅGÅ, 2021-03-04)

#973

Gamle sidebaner (Valdresbanen, Numedalsbanen, Ålgårdbanen og Namsosbanen) har et mye større potensiale enn det politikerne klarer å oppfatte...

Nicolai Christie (Vøyenenga, 2021-03-05)

#976

Tog er uovertruffen som fremkomstmiddel...!

Ole Narverud (Oslo, 2021-03-05)

#977

Trenger et alternativ til Syden-charter

Oddgeir Nygjerde (Ulsteinvik, 2021-03-05)

#986

Ein togbillett mellom Trondheim og Stavanger skal ikkje vere 5-10 gangar dyrare enn ein flybillett!

Johan Åsnes (Trondheim, 2021-03-06)

#987

Mest fornuftig med rett linje,er lik kortere reisetid og km.

Bjørn Harald Wold (Halden, 2021-03-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...