Mer satsing på jernbanen i Norge!

Kommentarer

#604

Togreiser må ned, og mer lokaltog må prioriteres

Edvard Aamodt (Vikersund, 2021-02-10)

#605

Jeg er enig i oppropet.

Marita Bjerga (SANDNES, 2021-02-11)

#619

Tog er en flott måte å reise på, og det er framtidsretta miljøvennlig.

Helga Sannes Marthinsen (Bø, 2021-02-14)

#627

Jeg signerer fordi dette er en veldig viktig sak for meg, jeg ser ikke hvorfor Norge isteden for å satse på nye veier rundt om i hele landet, ikke kan satse mer kollektivt.

Ingvild Dahl Rust (Bergen, 2021-02-17)

#630

Det skal kunne bli lettere, billigere og mer miljøvennlig å komme seg rundt i Norge

Kristine Fossland (Harstad, 2021-02-19)

#631

Vil ha jernbane i helle landet

Wilhelm Mathisen (Harstad , 2021-02-19)

#635

Fordi vi trenger mer tog!

Ida Riis-Johansen (Skien, 2021-02-21)

#636

Fordi det er uhørt og urettferdig at det kun er flyselskapene som blir prioritert og satset på, når det er tydelig at det er tog og ande lavutslipps-fremkomstmidler vi må bruke i fremtiden.

Laura Vaagland (Bergen, 2021-02-21)

#640

Togtilbudet er forferdelig dårlig, som oftest mye dyrere enn å fly

Kaja Ingdal Hovdenak (Bergen , 2021-02-22)

#647

Jeg signerer fordi godt tilbud med jernbanen er viktig. Politikerne sier de vil satse på miljøet, men hvorfor bygges og forbedres veier framfor togbaner?

Sunniva Langås-Røiland (Bø i Telemark, 2021-02-22)

#657

Ønsker at tog skal bli det mest kostnadseffektive alternativet, ikke bare et verdirasjonelt samvittighetsboost.

Ragna Rian (Oslo, 2021-02-22)

#671

Tog er fremtiden!

Eirik Kvalbein (Bergen, 2021-02-23)

#679

Jeg har så lyst til å reise, men ikke med fly!

Ingvill Statle Skjørten (Oslo, 2021-02-23)

#683

beste måten å reise på synes jeg! jeg vil det skal bli det enkleste alternativet for alle, og utkonkurrere bil og fly som brenner co2

Synne Grimsæth (Oslo, 2021-02-23)

#686

Jeg signerer fordi det er mer miljøvennlig enn fly og bil.

Anna Pernu (Tromsø, 2021-02-23)

#692

Miljø!!!!

Pia Mæhle (Bergen , 2021-02-23)

#693

Jeg signerer da jeg er veldig enig med oppropet sitt ønske om et bedre togtilbud i Norge, og synes de konkrete idéene med lavere priser og mulighet for biletter av "interrail-type" burde vært en selvfølge fra før av, men knall at studenter fra Bømlo folkehøyskole løfter problemstillingen til høyeste hold!

Johannes Voll Kolstø (Trondheim , 2021-02-23)

#695

Jeg kommer fra Østfold og har kjempet for dobbelt spor og bedre jernbane lenge. Dette er en viktig sak for miljøet!

Silje Halvorsen (Bergen , 2021-02-23)

#698

Jeg vil så gjerne reise uten latterlig høye CO2-avtrykk!!

Frida Fliflet (Tromsø, 2021-02-23)

#707

Jeg signerer, fordi jeg mener dette er utrolig viktig! I tillegg til at jeg syns billettene er skamdyre og at VY nesten alltid har problemer med de gamle togene sine.

Camilla Netland Heistad (Kongsberg, 2021-02-23)

#720

tog er mat

Jon Vassenden (Bergen, 2021-02-23)

#740

Å ikkje satsa på toget, er tankelaust!

Hallgeir Håbakk Langeland (Stavanger, 2021-02-24)

#750

Jeg signerer fordi jeg mener det er veldig viktig å satse på kollektiv transport.

silje midtaune (Lofthus, 2021-02-24)

#758

Jeg er storforbruker av togreiser. Både av nødvendighet og ren glede.

Grethe Teigland (Bergen, 2021-02-25)

#759

Togsatsingen i Norge har vært for dårlig i alle år.

Yngve Bøe (Bergen, 2021-02-25)

#762

Togdrift er fremtidens transportmiddel i Norge.

Ole Helge Gundersen (Bergen, 2021-02-25)

#763

Ønsker at det satses mer på jernbanen.

BENTE Nilsen (Stavanger, 2021-02-25)

#766

Jarnvegen er framtida!

Mette Holmefjord Olsen (Eikelandsosen, 2021-02-25)

#772

Tog er det beste framkomstmiddel

Sigrid Sørensen (Prestfoss , 2021-02-25)

#773

Jeg signerer fordi tog er trygg og
bærekraftig InterCity-mobilitet som bør prioriteres fremfor flyplasser og motorveier!

Narve Endresen (STAVANGER, 2021-02-25)

#774

Jernbane er mer miljøvennlig.

Terje Myhre (Nedenes, 2021-02-25)

#778

Tog er framtiden. Tog sksl ikke privatiseres...

Tor Finn Wersland (Stavanger, 2021-02-25)

#779

Fordi Noreg er Jernbanesinke. Meir transport på kjøl og bane!

Lilliann Høyvang Andreassen (Eidfjord, 2021-02-25)

#780

Tog er det eneste realistiske kollektive transportmidlet vi har. Som vi kan fylle opp med mange, mange reisende. Som setter gode muljøavtrykk.

Dolores Karina⁹ Karlsen (OSLO, 2021-02-25)

#787

Å få gods øve på tog å kjøl må væra det desidert besta for det grønna skifte!

Harald Christian Kruse Lothe Eriksen (Haugesund, 2021-02-25)

#790

Jeg elsker Europa og syns det er en fantastisk måte å møte folk og steder på

Eli Nessa (Stavanger, 2021-02-25)

#797

Vi må satse grønt og da er lyntog mellom regionene løsningen framfor breie firefelts motorveier eller flere fly i lufta.

Heidi Bjerga (Sandnes , 2021-02-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...