Mer satsing på jernbanen i Norge!

Kommentarer

#1

Vi trenger grønn endring, NÅ!

Ylva Aamodt (Vikersund, 2021-02-03)

#2

Fordi jeg har lyst på billigere togbilletter og en interrailordning i Norge

Sofie Kalvatn (Molde, 2021-02-03)

#4

Støtter Ylf<3 og underskriftskampanjen ofc;)

Ine Goodchild (Bergen, 2021-02-03)

#5

Dette er utrolig viktig!

Eirin Oda Nordskog (Tolga, 2021-02-03)

#6

Fordi Ylva har alltid rett

Ingrid Solemdal (Bergen, 2021-02-03)

#8

Tog er et effektivt transportmiddel, bare det er adganger;)

Karoline Myro (Drolsum , 2021-02-04)

#11

Støtter deg alltid brooo!

Live Grøndahl (Auli, 2021-02-04)

#16

Jeg signerer fordi jeg håper på at bærekraftige løsninger kan bli den nye normen, og ikke bare fortsette å være bærekraftige alternativer

Emma Wister (Bømlo, 2021-02-04)

#18

Vi må ha et bedre jernbane tilbud!
Gjerne helt til Kirkenes!

Vidar Skagen (Nordlisletta , 2021-02-04)

#29

Tog har fått alt for lite støtte i Norge og togtilbudet lider av det. Man bør satse på nye og utbedra togstrekk framfor stadig nye, omfattende veiprosjekter som ferjefri E39.

Eskil Opedal (Stavanger, 2021-02-04)

#31

Det er så viktig med gode, miljøvennlige alternativer!! Og tog er så bra <3

Lea Grøstad (Bergen , 2021-02-04)

#36

Fordi klima og natur er de viktigste arbeidsoppgavene for en samferdselsminister!

Thor Due (Molde, 2021-02-04)

#48

Fordi det er for dyrt og dårlig tilbud

Thomas Ekerholt (Oslo, 2021-02-04)

#49

Vi trenger et bedre, mer rettferdig og grønnere reisetilbud i hele Norge for fremtiden!

Vilde Berg-Nilsen (Porsgrunn, 2021-02-04)

#54

Jeg signerer fordi dette er en utrolig viktig sak, som jeg er svært opptatt av og støtter fullt ut.

William Ingvaldsen (Bergen, 2021-02-04)

#61

Vi trenger å erstatte fly på lengre strekninger.

Lars Erik Keskitalo (Porsgrunn, 2021-02-04)

#71

Det er viktig å satse på tog

Bente Nikkerud (Lørenskog, 2021-02-04)

#73

Dette er et flott initiativ! Jeg ønsker raskere og bedre tog i, til og fra Norge. Vi bør få avganger på langdistansestrekningene minst annenhver time, med så mange seter at en norsk "interrailbillett" som det foreslås her blir mulig.

Kristian Skjellum Aas (Oslo, 2021-02-04)

#82

Jeg synes at satsing på tog å fremtiden er viktig. Tog er miljøvennlig å det er veldig behagelig å reise med tog. Så jeg skriver under for fremtiden skyld. Håper vi alle kan ta initiativ for denne saken. Å for mer jernbane og tog.💺🚅

Daniel R Fjell (Oslo, 2021-02-04)

#91

jeg ønsker flere toglinjer, flere tog og hurtigere togreiser

siv bleiklie (trondheim, 2021-02-04)

#95

Flaut dårlig jernbanenett

André Wauthier (Halden, 2021-02-04)

#102

Tog er kjempeviktig og det ende fornuftige å satse på ur miljøhensyn. Må få fler og raskere tog

Helene Altinius (Malmö, 2021-02-04)

#109

Jeg vil reise mer med tog men fly er billigere, enklere og raskere i veldig mange tilfeller.

Elin Ekornes Håskjold (Bergen, 2021-02-04)

#111

Jeg ønsker å kunne reise til resten av Europa med tog! Og å kunne fortsette å reise med tog fremfor buss til Sørlandet og Bergen. Større satsing på nattog og gode forbindelser med tog som går til Øst Europa.

Johanne Noddeland (Billingstad, 2021-02-04)

#114

Ja til jernbane - slutt å bruke penger på enda flere motorveier og økt biltrafikk! Slik kan Norge bidra til levelige livsvilkår på jorda for generasjonene etter oss!

Nina Weidemann (Trondheim, 2021-02-04)

#117

Utbygging av en moderne jernbane vil være en investering som vil vare i minst hundre år og kaste av seg mer for hvert år. Dessuten vil det være en nødvendig investering for å kunne møte utfordringene som er i ferd med å hope seg opp

Arvid Bårdstu (Ålen, 2021-02-04)

#118

Tog er miljøvennlig og senker farten i en travel hverdag. Nattog er helt ypperlig og vi må holde tritt med resten av Europa.

Randi Sæter (Fredrikstad, 2021-02-04)

#122

Jeg er signerer fordi jeg foretrekker tog over annen transport, og tar tog ofte

Aaron Veliz (Porsgrunn, 2021-02-04)

#127

Jeg signerer fordi det må bli billigere og lettere tilgjengelig å reise miljøvennelig!

Louise Næss (Oslo, 2021-02-04)

#129

Vi må satse på moderne jernbane som kan ta over litt av flytrafikken

Gro Gangfløt (Fredrikstad, 2021-02-04)

#132

Jeg vil støtte dette

Thomas Bøe (Tau, 2021-02-04)

#133

...det er denne veien vi må gå!

Ruth Baumberger (SIGGERUD, 2021-02-04)

#134

Jeg ønsker jernbane til Troms og Finnmark

Fredrik Andersson (Tromsø, 2021-02-04)

#135

Tog er raskest, enklest og mest behagelig for forbrukeren. Et moderne tognett bør være en prioritering i en god og langsiktig samferdselsstrategi.

Tobias Ruus (Oslo, 2021-02-04)

#139

Vi trenger mer kollektiv trafikk med flere avganger og mer utbygging. Mindre store veier

Anne Grøndahl (Mysen, 2021-02-04)

#141

I en tid hvor CO2 drevne kjøretøy er dominerende i både privat og offentlig sektor, trenger vi en velfungerende, billig jernbane som kan erstatte flyreisene som skader jorda vår. Vi trenger ikke et alternativ men en norm om en jernbane som er rask, trygg og økonomisk vinnende å bruke i steden for fly eller bil. Tiden er moden for endring, og selv om det allerede skjer, er Nordmenn såpass avhengig av pendling at tog burde være en førsteprioritert når man skal investerer i transport.

Olav Solberg (Lillehammer, 2021-02-04)

#143

Tog er enkelt, trygt og miljøvennlig. Norge burde satse mer på jernbane!

Rebecca Damhaug (Longyearbyen, 2021-02-04)

#149

Fordi vi trenger mer jernbane 🚞

Jan Alfred Borgenvil (Råholt, 2021-02-04)

#156

Miljø

Malin Skulstad Størksen (Jæren, 2021-02-04)

#158

Utbygging av raskt jernbanenett er framtidsrettet! Lyntog med dobbeltspor! Stå på!

Svein Aastrup (Inderøy , 2021-02-04)

#165

Fordi eg vil d ska satsas meir på jernbane og ikkje bygga meir firefelts vei og at d byggas nye jernbane strekninger og billigera tog

Daniel Kaj Håland Solomons (Klepp , 2021-02-04)

#168

Vi trenger mye mer jernbane i Norge, dobbeltspor med tog mellom alle store byene, flere regionale tog, mye mer natt tog. Mye mer godstrafikk på skinner, ikke minst, bygge ut jernbane mot Ånesund/Digerneset der det stoppet på Åndalsnes selv om det skulle ble bygget videre.
Mye bedre satsning fra Norge mot bedre togforbindelser til kontinentet (Hamburg) , spesielt natttog Oslo-Hamburg med god forbindelse til Bergen/Trh/Ålesund/Stavanger, og bedre tog til Sverige/Danmark/Russland.

Johannes Josef Niesen (Ålesund, 2021-02-04)

#169

fordi miljø er det viktigste hensyn å ta i alle saker, tog er det beste alternativet pt, punkt.

Robert A Chr Aune (Oslo, 2021-02-04)

#170

Jeg signerer fordi tog er et fantastisk framkomstmiddel, men blir ikke proiritert høyt nok.

Grete Lind (Bergen, 2021-02-04)

#172

At toget gir en infrastruktur som bidrar til bosetting både i stasjonsområdet og i omlandet, tror jeg bli oversett av mange. Det fortjener å løftes fram.

Sølve Sandaker (Nittedal, 2021-02-04)

#177

Tog er et av de mest miljøvennlige framkomstmidlene. Det må erstatte flyreiser i framtida.

Bente Olsen (Oslo, 2021-02-04)

#181

Viktig å prioritere jernbane som et miljøvennlig alternativ til fly, både nasjonalt og med gode forbindelser til utlandet.

Torunn Hovde Kaasa (Tuddal, 2021-02-04)

#185

Dette er ei viktig sak. Vi må få på plass ein infrastruktur som er framtidsretta og miljøvennleg!

Jon-Olav Strand (Risør, 2021-02-04)

#192

Tog er en trygg, sikker og miljøvennlig måte å reise på, og banenettet trenger opprustning.

Anne Maria Langeland (Voss, 2021-02-04)

#200

Jeg personlig er veldig glad i å reise med tog. Dessuten synes jeg det burde vært rimeligere og særlig sovekupeplass sånn at flere kan velge det over fly. Togutbygging nordpå bør også skje i nær fremtid

Lea Sofie Westad (Bergen , 2021-02-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...