Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#1401

Jeg signerer
- fordi en lovpåkagt kartlegging undergraver det profesjonelle, faglige skjønnet
- fordi det representerer en avsporing i arbeidet med barns språk
- fordi det er lite hensiktsmessig tidsbruk, det medføre redusert tid for det viktige samspillet mellom barn og pedagoger

Jane Haugseth (Lillehammer, 2021-02-17)

#1403

Jeg er imot at barnehagepersonell skal bruke tid og ressurser på å kartlegge språkutviklingen til alle barn. Dette bør kun iverksettes der en ser at det er nødvendig.

Bente Owren (Bergen, 2021-02-17)

#1406

Jeg signerer fordi jeg er på parti med barndom.

Kine Soleng (Tønsberg , 2021-02-17)

#1413

Ressurser inn på fleire kompetente folk som kan tilrettelegge og fleire bhansette med kunnskap om temaet.

Hjordis Toprak (Bergen , 2021-02-17)

#1424

La barn få være barn i barnehagen. La de få leke.

Anja Blomlie (Rissa, 2021-02-17)

#1428

Jeg ikke enig med nye regler.

Martyna Lisowska (Bergen , 2021-02-17)

#1435

Testing fører ikkje til betre språkutvikling.

Unni Seim (Bømlo, 2021-02-17)

#1437

Unødvendig med språkkartlegging av alle barn. Det trengs heller mer personalressurser slik at personalet kan bruke mer av sin tid sammen med barna. Slik vil man kunne avdekke utfordringer og kunne tilrettelegge et godt språkmiljø for alle barn.

Kristin Pedersen (Oslo, 2021-02-17)

#1454

Fordi jeg vil....

Hege Skeide (Ulsteinvik , 2021-02-17)

#1456

Fordi jeg vi bør slutte å teste små barn og sette en nårm, da alle barn er forskjellige og unike. Vi bør i stedet øke bemanningsnormen. Slik at alle barn får den læringen og utviklingen de har krav på gjennom en vanlig barnehagehverdag.

Tonje Bye (Sjetnemarka , 2021-02-17)

#1473

Barn skal få være barn og få utvikle seg individuelt ikke i en "støpeskje"

Karen Flaten (Tertnes, 2021-02-17)

#1479

Støtter alt som står ovenfor her.

Sandra Pozzi Jacobsen (Oslo, 2021-02-17)

#1488

Barn vokser lærer og trives med nære voksne som ser dei som dei er, speiler dei og utfordrer dei på deira premisser!
I det gjensidige respektfullt møte vil den beste utvikling skje! Barn er subjekt i dette møtet.
Telling og testing og new public m. gjer at barn tidlig opplever måling og opplevelse av å ikkje vere god nok.

Eldrid Skudal (Sande i Sunnfjord, 2021-02-17)

#1493

Enig i oppropet!

Ragnhild Bronken (Løten, 2021-02-17)

#1514

Fordi vi trenger ikke mere testing

Maja Alnes (kirkenes, 2021-02-17)

#1515

Jeg signerer fordi jeg selv har opplevd at mitt barn ble sendt videre til utredning uten å ha et behov.
Hun er flerspråklig og hadde et godt nok språk allerede i barnehagen.
Desverre opplever jeg at ressursene ofte blir brukt feil. Der er mange som ber om hjelp uten at det tas hensyn til, disse gruppene bør prioriteres fremfor en generell kartlegging gjennomført av barnehageansatte.

Maria Alexeeva (Kirkenes, 2021-02-17)

#1530

Vi trenger kreative mennesker. Dette er bare enda et skritt på veien til å kvele kreativitet.

Christian Clasén (Moss, 2021-02-18)

#1532

Vi er allerede helt i knestående når det gjelder bemanning i barnehagen. At det nå foreslås en lov om at alle barn skal språkkartlegges, mener jeg er et hån mot vår profesjon og kunnskap. Behovet er ikke at vi skal kartlegge alle barn, men gi de barna som trenger ekstra oppfølging den hjelpen. Da kan man IKKE ta bort enda mer tid til å kartlegge. Vi trenger flere folk i grunnbemanningen, slik at man kan nettopp godt språkarbeid.

Malin Lifvergren (Skotbu , 2021-02-18)

#1542

Merete Kolstad Tørlen

Merete Tørlen (ÅLESUND, 2021-02-18)

#1543

Jeg er enig med det som skrives i oppropet. Som pedagogisk leder synes jeg at det allerede er nok oppgaver som tar oss bort fra barna. Jeg tror ikke mer kartlegging vil ha en positiv effekt på barn som strever med språk og samspill. De trenger jo nettopp at vi er tilstede. Ressursene bør heller brukes på bemanning og kompetanse.

Hege Stende Simonsen (Oslo, 2021-02-18)

#1547

Jeg mener å innføre en testplikt vil være å kaste bort ressurser i barnehagen. Bruk heller politisk energi på å øke bemanninga hele dagen.

Christine Mathea Meisterlin (Sortland, 2021-02-18)

#1550

Jeg er ferdig utdannet barnehagelærer i 2021 å syns regjeringen sitt forslag her er helt idioti ! Barn skal da ikke bedømmes etter språk ! Vettu va!

Elias Stokkan (Hamar, 2021-02-18)

#1555

Noe annet ville blitt for dumt!!!

Jeanette Paulsen (Kolbotn, 2021-02-18)

#1561

De som tar avgjørelser på vegne av en hel profesjon og på vegne av barn, må ha kunnskap om det de tar beslutninger rundt. Pedagogikk er ikke noe som foregår i papirform. Pedagogikk er noe som foregår i relasjoner mellom mennesker, voksne og barn. Kartlegging og vurderinger vil ta verdifull tid vekk fra disse relasjonene. Lytt til de som kan og vet, nå!

Linn Florin (Skotbu, 2021-02-18)

#1581

Det er viktigere at de som jobber i barnehagene får tid til å være med barna og snakke med dem enn at de skal bruke tid på å fylle ut skjemaer!

Mette Kottmann (Holmlia, 2021-02-19)

#1582

Hvor skal tiden til dette taes fra?
Hva er viktigst?

Siri Kriszat (Oslo, 2021-02-19)

#1595

Barn lærer best gjennom lek

Eive Aalberg (Trondheim, 2021-02-19)

#1596

Ressurskrevende, unødvendig, feil og sette alle inn i samme boks

Tonje Wiker (Oslo, 2021-02-19)

#1598

Jeg signerer fordi jeg er sterkt uenig i kartlegging av norskkunnskapene til barna i barnehagen!

Elise Prestmo (Bjørkelangen , 2021-02-19)

#1599

Jeg signerer fordi barn ikke trenger å bli evaluert i språk. Det er flere barn med minoritetsbakgrunn og norske som uke ligger godt i dette, og det skal være en hindring til å begynne på skolen eller ikke.

Andrea Alarcon (Oslo, 2021-02-19)



Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...