Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#203

Pålagt soråkvurdering av barn i bhg er helt unødvendig bruk av ressurser. Stol på vår fagkompetanse!

Tove Berg Gundersen (Drammen, 2021-01-31)

#214

Det er ikke kartleggingen som er viktig, men god språkstimulering fra første barnehagedag. Da trengs det mer ressurser fra start, for at barn kan lære gjennom lek og vennskap ved å inkluderes i fellesskapet og de må få god stimulans hele barnehagealderen!!

Inger Nordby (Sandefjord, 2021-01-31)

#216

Fordi vi er dyktige nok til å vurdere språk allerede. Det finnes allerede flere kartleggingscerktøy. Dette tar pedagogene unødv3ndig tid vekk fra barna som kan brukes på andre ting. Vi må jo språkteste alle. Språk er viktig. Men testing er IKKE veien å gå. D r så mange faktorer som påvirker resultatet. Hvordan er voksen barn relasjonen interessen for temaet osv. Masse som spiller inn. Vi jobber allerede med språk i alle aktiviteter vi gjør omterent. Utvekslingstone fremfor undervisningstone i barnehagen. Hvordan fungerer barnet i sosiale samspill og bruker det språket hensiktsmessig er viktigere enn feks uttale. Kunne skrevet masse mer

Hanne rygg Håven (Oslo, 2021-01-31)

#232

Barnehagen verken trenger eller ønsker en lov som forplikter de ansatte til å vurdere barnas norskkunnskaper. Det barnehagene trenger er anerkjennelse for at arbeidet er komplekst. De økte kravene til vurderinger, kartlegginger og standardiseringer kan lede fokuset vekk fra et helhetlig, ressursorientert blikk på barnet. Samtidig kan det frata de som jobber i barnehagen den fleksibilitet og autonomi som er nødvendig.

Anne Hilde Stokke (Lindesnes , 2021-01-31)

#258

Ikke rør barnehage loven.

Solfrid Hernes Hirth (Voss, 2021-01-31)

#264

La barn være barn til de begynner på skolen. Vern om frileken.

Aud Magnhild Klingen (Bjerka, 2021-01-31)

#275

Oppropet støttes fullt ut! Intensjonene bak lovforslaget er gode og kan støttes, men det stopper der. Vurderingene som beskrives er allerede god ivaretatt gjennom gjeldende lovverk, barnehagens rammeplan og barnehagenes arbeidsmåter. For å videreutvikle og sikre barnehagenes arbeidsmåter rundt språkutvikling og gode språkmiljø, bør man heller styrke videre- og etterutdanningsordningene for barnehagelærerne. Det bør settes i gang tiltak for å styrke og følge opp enkeltbarnehager og/eller kommuner, som har særskilt behov for å øke sin kompetanse på språkutvikling.

Linn Therese Myhrvold (Kapp, 2021-01-31)

#278

Jeg signerer dette oppropet fordi dette ikke er hva barn eller ansatte i barnehagen trenger. Vi vet hvem som trenger ekstra oppfølging både når det gjelder språk og andre utviklingsområder. Vi trenger ikke mere kartlegging men tid, bemanning og kompetanse til å sette inn de tiltakene dyktige barnehagelærere mener er nødvendig.

Hege Sletvold Slørdahl (Trondheim, 2021-01-31)

#283

Jeg støtter..

Anne Fagerhaug Andreassen (MOEN, 2021-01-31)

#296

Jeg er barnehagelærer, og signerer oppropet på faglig grunnlag.

Nina Wehn (Moss, 2021-01-31)

#303

Vi må bruke ressursene på mer fornuftige ting i barnehagen. Å vurdere alle barns språkutvikling, nå man vet at under 10 % vil ha en språkvanske. Når det kommer til barn som lærer norsk som andrespråk vil barnehagene uansett ikke ha kompetanse til å skulle vurdere disse barna på første språket. Viktigere at man bruker til og ressurser på å bygge gode relasjoner og vennskap i barnehagen, da mennesker, små som store lærer språk i samhandling med andre. Tilgjengelighet, gode tiltak, relasjoner, deltakelse og vennskap er det vi må bruke tiden på.

Linn evy Iversen (Oslo, 2021-01-31)

#307

Jeg signerer fordi jeg mener dette er både misbruk av tiden personalet heller burde bruke med barna og at det pedagogiske personalet har kunnskap til å kartleggge de barna som trenger det.

Ann Linda Fürstenberg (Oslo, 2021-01-31)

#312

Før vi kan bli pålagt enda flere oppgaver i barnehagen. Trenger vi flere hender. Voksentettheten burde prioriteres nå. Ikke enda mer «unødvendige» kartlegginger som holder oss pedagoger borte fra avdelingen mer enn vi allerede er

Berit Tønsaker (Jessheim, 2021-01-31)

#314

Jeg vet hvilke barn ikke har godt nok norsk ved skolestart. Problemet er at alle resurser til å gjøre noe med det, har gradvis blitt fjernet. Derfor ingen vits å kartlegge.

Gerran Tangye (Bergen , 2021-01-31)

#316

Her må pedagogens kompetanse og vurdering i det daglige samspillet med barna være avgjørende. Nå må politikerne stole på at vi som har riktig utdannelse kan faget vårt!!!

Gro Anita Rjånes (Stranda, 2021-01-31)

#317

Pedagogene i barnehagene ser barna og deres behov.

Liss-Berit Ingebrigtsen (Melsomvik, 2021-01-31)

#326

Et slikt forslag om aktiv språkvurdering ikke bare vil utfordre norske barnehagers holistiske læringssyn, men også ta fokuset vekk fra de uformelle læringsøktene der mesteparten av språkrelaterte utfordringer avdekkes

Anders Flengsrud (Nittedal, 2021-01-31)

#331

Før ordet er bilde.
Språket er mer enn ord satt sammen i korte og lange setninger.
Vil du vite om barnet behersker morsmålet sitt eller utviklingen av det norske språket, la barnet uttrykke seg fritt uten å invadere barnets tankegang!

Sonia Bustos Alfaro (Oslo, 2021-01-31)

#357

Det griper inn i foreldreretten. J.fr. Barnelova paragraf 30.

Marta Straume (BERGEN, 2021-01-31)

#359

Vi har dekket dette innenfor dagens lov og rammeplan

Frank Bergli (Ørsta, 2021-01-31)

#363

RP for bhg ivaretar allerede problemstillingen

Torunn Lorentzen Sørby (1658 Torp , 2021-01-31)

#367

Det er helt unødvendig å innføre.

Arne Kjos (Trondheim, 2021-01-31)

#376

Jeg stoler på profesjonen til å gjøre de komplekse vurderingene som skal til uten å pålegge kartleggingsverktøy som fører til et snevert syn på språkutviklingen og binder opp mye tid i en allerede hektisk hverdag.

Jane Lomax (Heggedal, 2021-02-01)

#377

Det er helt feil fokus, lek=læring❤️

Ida Fossnes (Lena, 2021-02-01)

#391

Jeg signerer fordi det er et forslag som er dårlig faglig forankret! Politikerne må begynne å lytte til profesjonen!

Lotte Eriksen (Hønefoss, 2021-02-01)

#398

En språkkartlegging av alle barn vil føre til mer papirarbeid og personal borte fra avdeling. Barn lærer språk naturlig gjennom lek og samspill med voksne og andre barn. Læring skjer i ulik grad og tempo, og ansatte med mindre tid sammen med barna hjelper ikke på språklig læring, eller annen type læring for den saks skyld. Lag heller rom for mer personal!

Wiktor Lokander (Oslo, 2021-02-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...