Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#2209

Jeg signerer fordi jeg er i mot regjeringens forslag om å lovfeste en plikt om å vurdere alle barns språkkunnskaper før skolestart.
Mvh
Bettine Forsberg

Bettine Forsberg (Oslo, 2021-02-25)

#2210

Jeg har mye mer tiltro til de som jobber i barnehage enn jeg har til regjeringa.

Grethe Vollum (Asker, 2021-02-25)

#2220

Pedagoger har mer enn nok å bruke ubundentiden sin på. Vi vurderer barnas norskkunnskaper hver eneste dag og dette er noe vi kan! Slutt å bestem over hodene våre og snakk med oss istedet.

Karoline Stamnes (Oslo, 2021-02-25)

#2226

Det er på tide man lytter til de barnehageansatte!!

Hege Simonsen (Lier, 2021-02-25)

#2242

Jeg signerer fordi det er uakseptabelt at det skal gjennomføres tiltak i barnehagen som har mål som rammer samiske barn og unge som er samiskdominerte tospråklige. Samisk og norsk har likeverdig offisiell status i Norge. Dessuten skal barnehagetiltak være begrunnet i barnehagefaglige formål.

Tove-Lill Labahå Magga (Bugøyfjord, 2021-02-26)

#2246

Jeg signerer fordi jeg ønsker full bemanning hele barnehagedagen, ikke flere kartleggingsverktøy! Flere ansatte hele tiden gir mye bedre muligheter for å observere og samhandle med barna gjennom dagen - og da oppdager man om det er noe barna ikke henger med på. Nei til flere skjemaer, ja til bedre bemanning!!!

Julie Askjem (Nøtterøy, 2021-02-26)

#2247

Jeg er uenig med kartleggingen, språk jobbes med aktivt i barnehagen hver eneste dag uten kartlegging, dette er en del av barnehagehverdagen. Og hva gjøres videre på skolen, om barnehagene går med på denne kartleggingen?

Christine Müller (Hamar , 2021-02-26)

#2256

Barn må få lov å være barn. De lærer mye gjennom lek og samhandling med andre. Ikke å bli språkvurdert hver mnd

Fadumo Hassan (Sandvika, 2021-02-27)

#2271

Barnehager vet hva de skal se etter for å fange opp og hjelpe de som trenger hjelp med språk, det er bare belastende med mer testing!

Ragnhild Løwgren (Bærum, 2021-02-28)

#2272

Å fylle ut skjemaer på alle tar mye tid bort fra barna. Bhg personell skal se hvem som henger litt etter å kunne fylle ut og jobbe ekstra med de som trenger det.

Helene Hunsbedt (Skiptvet, 2021-02-28)

#2288

Jeg jobber som språkpedagog, og vil derfor sterkt anbefale og heller bruke ressursene på å utdanne flere pedagoger slik at det kan bli større pedagogtetthet i barnehagene. Pedagogene som jobber i barnehagene pr dags dato har for liten kunnskap om barns språkutvikling generelt, og om hva det vil si å lære seg et andrespråk spesielt. Legg heller inn ressursene her!

Kristin Åby Lillelien (Oslo, 2021-03-02)

#2296

Syns ikke barn burde bli rangert, livet handler om å lære og ha det gøy med det, i tillegg lære andre typer gøy og for gøy.

Lazaro Bertelsen (Oslo, 2021-03-11)

#2298

Jeg opplever at dette gir mer arbeid og unødvendig arbeid til oss i barnehagen. Vi arbeider mye med språk i det daglige i barnehagen og jeg opplever at vi gir barn som spesielt trenger hjelp får den hjelpen de trenger.

Sunfríð Helgadóttir í Gong (Karmøy, 2021-03-12)

#2303

Bruk de menneskelige ressursene riktig. Ikke slik kartlegginger i barnehagen! Ting tar tid

Solfrid Habte-Sønsteby (Askim, 2021-03-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...