Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter

Kommentarer

#5

Fordi jeg ikke ser noen grunn til at atomubåter og atomvåpen på noen måte bistår med økt sikkerhet, tvert i mot.

gitte sætre (Bergen, 2021-01-07)

#9

Om få dager trer, så vidt jeg vet, et forbud mot atomvåpen i kraft. Det er både selvsagt, logisk og lovlydig å nekte
slike anløp tillates"

Kari Elisabet Svare (Østre Gausdal, 2021-01-08)

#10

Atomubåter bør ikke få tilgang til norske havner.

Ståle Olsen (Hetlevik, 2021-01-08)

#11

Eg signerer, fordi eg meiner Norge ikkje bør vere ein del av NATOs atomstrategi.

Espen Lothe Hareide (Bergen, 2021-01-08)

#17

Atomvåpen er en trussel mot jordens eksistens

Brit Steinsvik (Oslo, 2021-01-08)

#22

Jeg vil verken atomvåpen eller fremmende militære baser i Norge.

Arne Wiik (Kvamsøy, 2021-01-08)

#25

Atomvåpen er det mest avskyelig som finnes. Alle som forsvarer atomvåpen som en legitimt forsvarsredskap og ikke aktiv arbeider for deres avskaffelse mangler det minimums kvalifikasjon for å kalle seg sivilisert.

David Watson (Bergen, 2021-01-08)

#28

Norge skal være fritt for atomvåpen

Tronn Leander Eriksen (5936 Manger, 2021-01-08)

#33

Vil ikke ha atomubåter innenfor landegrensene.

Marianne Ulevik (Vaksdal, 2021-01-09)

#37

Jeg er enig om at atomubåter ikke skal få komme til Norge

Kaare-Andreas Krog (Bergen, 2021-01-09)

#38

.

Aud Oppedal (Laksevåg , 2021-01-09)

#43

Sikkerheten mot atomulykker er allerede dårlig nok over land fra atomkraftverk om ikke flytende kjernekraftverk og atomubåter også skal komme til og øke risikoen. Begge deler må forbys og forhindres. Våre og verdens ressurser er truet nok som det er. Det viser seg at ingen myndigheter tar ansvar for å rydde opp når kjemiske utslipp skjer, det er flust av rester i sjø og på land etter verdenskrigene og andre kriger som aldri er blitt destruert eller uskadeliggjort. Atomavfall tar det århundrer å uskadeliggjøre vi vil ikke ha det!

Anna Helleland (Bergen, 2021-01-09)

#44

Vi må stoppe den amerikanske militæriseringa som pågår i mer eller mindre i det skjulte.

Håkon Furdal (Mosterhamn, 2021-01-09)

#48

Imot atomvåpen generelt og i tettbygde strøk spesielt

Kenneth lo Bergersen (Fyllingsdalen, 2021-01-09)

#49

Jeg er absolutt imot atomvåpen! Norge har det ikke og skal ikke ha det via NATO heller!!

Vigdis Hagan (Nordreisa, 2021-01-09)

#50

Jeg er NATO- og atomvåpenmotstander

Torhild Jevanord Kjoss (Ulsteinvik, 2021-01-09)

#71

Atomubåter truer vår sikkerhet.
Liksom all spredning av atomdrevet materiell og også atomkraftverk.

Marianne Sælen (Bergen, 2021-01-11)

#72

Jeg tror det er stor sannsynlighet for at de har atomvåpen.

Inger Margrete Hagemann (Bødalen, 2021-01-11)

#75

Jeg ønsker ikke atomvåpen i Norge og støtter ICAN i kampen for å forby atomvåpen.

Birthe Nielsen (Oslo, 2021-01-11)

#79

Jeg er pasifist

Fred Ove Reksten (Bergen, 2021-01-12)

#87

Vi trenger ikke den usikkerheten som dette medfører. Det er alt for mye krigshissing allerede.

Eli Bjørklid (Manger, 2021-01-12)

#92

jeg er nasjonal koordinator for Internasjonal Kvineliga for Fred og Frihet

Liss Schanke (Oslo, 2021-01-13)

#95

Støtter alle punkter i oppropet

Geir Hem (Oslo, 2021-01-13)

#96

Organisasjonen stopp NATO signerer oppropet fordi vi er i mot militariseringen, utenlandske baser og anløp (og ferdsel) av atomdrevne ubåter i norske farvann

Stopp Nato (Oslo, 2021-01-13)

#101

Rødt Bergen kan også slutte seg til.

Sofie Marhaug (Bergen, 2021-01-14)

#114

Økt risiko for ulykker

Lisbeth Sunde (Bergen, 2021-01-16)

#128

Å motta atomubåtar til norske hamner med veldig truleg atommissiler ombord er brot på norsk basepolitikk, jmf. Base-doktrinen frå 1974.

Ivar Jørdre (Bergen, 2021-01-19)

#130

Jeg har signert valgfritt fordi jegvil ikke pga atom botter ihokunsvern

Assadullah Mohammadi (Bergen, 2021-01-20)

#134

Det er rett og slett galskap og si ja til Atomvåpen.

Roy Henrik Eriksen (Bergen, 2021-01-20)

#142

Forbud mot atomvåpen er det viktigste kravet i vår tid for å bevare det unike livet på vår klode. Det haster!

Sonja krohn (oslo, 2021-01-22)

#150

Nuclear weapons are the greatest crime against humanity.

Birgitte Grimstad (Oslo, 2021-01-23)

#151

Jeg vil ha meg frabedt å bli «forsvart» ned atomvåpen!

Susanne Urban (Bergen, 2021-01-23)

#154

Alt som har med atomubåter, NATO-øvelser, forhåndslagring av tungt militært materiell burde vært under demokratisk kontroll. Det er det ikke. Menneskene er prisgitt verdens makthavere. Derfor må vi bruke det eneste vi kan - demonstrere eller engasjere oss i underskriftskampanjer!

Fredrik Arentz (0983 Oslo, 2021-01-25)

#155

Det finnes allerede for mye global forurensing og radioaktivitet er en av de verste formene av forurensing på vår planet.
Jeg støtter samtidig bystyrets vedtak om ikke å tillate atomvåpen i denne byen.

Ludwig Aigner (Bergen, 2021-01-26)

#159

atomvåpen av noe slag hører ikke hjemme i Norge, og er såvidt jeg vet, ulovlig! dessuten - må vi alltid føye oss etter stormakter som truer hverandre?

Wennicke Eide Cox (Bergen, 2021-02-02)

#176

Signerer på vegne av kvekergruppen i Bergen

Linda karen Eide (Bergen, 2021-02-17)

#181

Norge skal være et atomfritt land, og ingen utenlandske soldater på Norsk jord i fredstid

Helge Ruud (Mjøndalen, 2021-02-21)

#187

Jeg signerer både fordi krig er en uintelligent og primitiv form for konfliktløsning, fordi atomvåpen i henhold til folkeretten er et ulovlig masseødeleggelsesvåpen, og fordi atomvåpen er forbudt i Norge i fredstid.

Kirsten Osen (Oslo, 2021-03-02)

#192

Jeg ønsker nedrustning og fred.

Marit Røyne (Hagan, 2021-03-20)

#195

Jeg signerer fordi jeg føler mig truet af atom-risikoen i min hverdag. det gør mig konstant utrygg!

Frans Jacobi (Mathopen, 2021-03-21)

#196

Jeg signerer fordi vi må unngå atomvåpen i norske havner.

Harald Garmannslund (Bergen, 2021-03-21)

#197

Jeg misliker at Satans USA skal ha adgang til Norge.

Lars Birkelund (Oslo, 2021-03-21)

#198

Jeg signerer fordi dette er en meget viktig sak.

Grete Osvoll (Trondheim, 2021-03-22)

#199

Dette øker krigshissing og er helt feil.

Otto Kalvø (Oslo, 2021-03-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...