Min kropp, min fødsel og mitt valg!

Kommentarer

#3

Min kropp, mitt val!

Nike Rexelius (Oslo, 2020-12-15)

#7

Jeg signerer dette fordi jeg er for valgfrihet. Fordi vi alle er forskjellige og har ulike behov. Fordi jeg tror fødselsomsorgen ville vært enda bedre om fødende kunne få ta informerte valg og faktisk ha mulighet til å velge det som måtte være rett for vedkommende. Og fordi hjemmefødsel er trygt og godt alternativ som ikke er tilgjengelig for alle slik "ordningen" er i dag.

Heidi Hanevold (Forsøl , 2020-12-15)

#8

Kvinner SKAL ha mulighet til å bestemme hvordan de ønsker å gjennomføre sin egen fødsel!

Gunn Urke Remøy (6094 Leinøy, 2020-12-15)

#10

Helt enig. Dette bør bli et reelt valg for alle friske fødende i hele Norge.

Sigrid Norseth (Oslo, 2020-12-15)

#12

Hjemmefødsel bør være endel av den differensierte fødselsomsorgen.

Maria Charlotte Fælla (Drammen , 2020-12-15)

#16

Alle gravide bør ha et trygt tilbud om å føde hjemme i trygge omgivelser, der de og makker føler seg og barnet ivaretatt.

Tommy Kire (Skiptvet, 2020-12-15)

#19

Jeg signerer dette fordi jeg mener at kvinner bør få flere valg når det kommer til fødsel. Det burde også dekkes av det offentlige på lik linje som en sykehusfødsel.

Stine Engh (Løten , 2020-12-15)

#21

Det bør være flere valgmuligheter enn i dag og alle friske kvinner som ønsker å føde hjemme burde selvfølgelig kunne gjøre det med hjelp av jordmor.

Katrine Francesca Andreotti (Oslo, 2020-12-15)

#25

Norge må legge til rette for faglighet, kvalitet, trygghet og tilgjengelighet for kvinner som går gravide, i fødsel og barseltid. Forskning fra hele verden - som støttes av WHO - viser at valgmuligheter og en differensiert fødselsomsorg gir mindre komplikasjoner, både fysiske og psykiske, for både mor, barn og partner.

Cathrine Trulsvik (Drammen, 2020-12-15)

#28

Det er viktig at kvinner har et reelt valg om egen fødesituasjon.

Silje Taje (Raufoss, 2020-12-15)

#31

Er for et differensiert fødetilbud og kvinners rett til å velge. Hilsen hjemmejordmor.

Karin-marie Bjørnestad (Lyngdal , 2020-12-15)

#32

Kvinner bør ha mulighet til å føde der de føler seg tryggest!

Gitte Brochstedt (Årnes, 2020-12-15)

#37

Jeg mener kvinner burde få tilbud om å føde sitt barn på sine egne premisser.

Line Marie Birkelid (Elverum, 2020-12-15)

#46

Alle må har rett på å føde hjemme

Sally Rose (Oslo, 2020-12-15)

#57

Fordi man burde få velge selv. Mange føler seg tryggere og mer avslappet i sitt eget hjem og med jordmor kan dette være et supert alternativ for de som ønsker det.

Susanne Ingram (Trondheim, 2020-12-15)

#67

Jeg signerer fordi jeg ønsker fokus på det normale i fødsel og at de som har jordmor tilgjengelig kan få muligheten til hjemmefødsel. Utfordringen er for de som bor langt unna sykehus, da de uansett ikke kan pga avstand

Sonny Anitha Wibstad (Namsos, 2020-12-15)

#73

Jeg signerer fordi jeg mener at gravide skal ha et allsidig fødselstibud og få muligheten til å velge, hva som føles rett og trygt for seg selv og sitt barn.

Malen Tandstad-Gundersen (Bergen, 2020-12-15)

#76

Jeg signerer fordi dette er særdeles viktig! Jeg ønsker selv å føde hjemme dette svangerskapet, og skulle ønske det ikke var en utgift jeg måtte stå for selv! Det må da være mer lønnsomt å la de som ønsker å føde hjemme få føde hjemme, enn at de velger sykehuset fordi de ikke har økonomisk mulighet til å ta regningen selv. La kvinner få bestemme selv over egen fødsel! Med trygge rammer rundt seg!

Sunniva Engen (Sandnes, 2020-12-15)

#77

Eg vil kunne føde heime istaden for sjukehus.

Marianne Kristiansen (Vestrefjorden, 2020-12-15)

#84

Jeg mener valgfrihet og hjemnefødsel er mer mor/barn vennlig og mer naturlig enn fødsel i sterilt sykehusmiljø

Tone Hamletsen (Lundersæter, 2020-12-15)

#94

Det er en selvfølge at kvinner har dette tilbudet i valg i fødsel.

Oda Weber (Oslo, 2020-12-15)

#96

Jeg heier på alle kvinner og unner de å kunne føde hvor de selv ønsker og at de skal være trygge 🥰

An-Magrit Galåen (Kløfta, 2020-12-15)

#99

Å føde hjemme gjør opplevelsen mer personlig, man føler seg trygg i eget hjem med en god og omsorgsfull jordmor. Ved anledning kan man gå seg en tur ut, spise hva og når du vil, hilse på naboer, gå i dusj ect. Det er mange fødestuer som ikke har tilgang på badebar/dusj i føderommet. Man vet hvilken kompetanse jordmødrene sitter med, og de avgjør om man bør overflyttes til sykehus ved nødvendighet i fødselsforløpet. Og det som ikke kan sammenlignes: man kan legge seg i sin egen seng etter fødsel ❤️
Som Eva presiserer, for mange er det nok privatøkonomien som avgjør om man kan ta valget om å føde hjemme eller ikke og slik bør det ikke være. Hjemmefødsel bør tilbys til alle, som kvalifiserer seg til det og ønsker det!

Ann Margrete Jensen (Borkenes, 2020-12-15)

#102

Noe av det viktigste i livet, er starten!

Marija Terezija Benasic (Oslo, 2020-12-15)

#104

Jeg signerer fordi kvinner må kunne velge hvor de kan føde.

Nazli Daud (Kleppe, 2020-12-15)

#117

Jeg signere fordi jeg ønsker at norske kvinner skal få valgfrihet over sin egen kropp og fødsel!

Synnøve Pedersen-Nafstaf (Oslo, 2020-12-15)

#122

Kvinner føder og burde ha rett og krav på informasjon om alle de ulike måtene å føde på; alt fra sykehusfødseler til hjemme fødsler. Det burde vært langt flere kvinneklinikker hvor man kan føde uten å føle seg som en sykdom som kun er skapt for å være fødemaskin

Helene Nordås (Flekkefjird, 2020-12-15)

#124

Som gravid prøvde jeg alle muligheter for å få hjemmefødseljordmor her jeg bor. Jeg valgte å flytte til min mor 6 timer unna for å føde hjemme i hennes stue med noen jeg kjente og stolte på. Jeg synes alle kvinner skal ha muligheten til å ha jordmor I fødsel om de ønsker det. Også når det vil føde hjemme. Nå er det uassistert eller sykehus som er valget. Og de aller fleste føler ikke det er et valg overhodet.

Ingeborg Kramprud (Malmefjorden , 2020-12-15)

#125

Alle kvinner bør få velge hvor de ønsker å føde.

Anette Hommel (Trondheim, 2020-12-15)

#129

Dette er viktig ! Skulle vært på plass for lenge siden. Jeg ønsker hjemmefødsel!

Sara Rose (Oslo, 2020-12-15)

#132

Hver fødende burde ha retten til å bestemme hvor de ønsker å føde

Rigmor Aufles (Mosjøen , 2020-12-15)

#134

Jeg skulle gjerne født min nummer to hjemme. Og så ønsker jeg at de som vil føde hjemme skal få muligheten til det. Og spesielt for mødre som har styrtfødsler, de vet jeg ofte har angst for å føde på vei til sykehuset uten helsepersonell til stede ved neste fødsel, som kunne ønsket seg å være hjemme i trygge omgivelser med jordmor der.

Armelinda Istrefaj (Rakkestad, 2020-12-15)

#140

Jeg ønsker selv å ha muligheten å føde hjemme, noe jeg ikke har nå pga økonomi og tilgjengelighet. Tenker dette gjelder flere fødende!

Maria Liland Deshommes (Tromsø, 2020-12-15)

#141

Fordi jeg selv ønsker å ha muligheten til å velge

Linnea Larsen-Vikerstrand (Fredrikstad, 2020-12-15)

#142

Helt avgjørende at kvinner får reelle valg

Lene Torgan (Oslo, 2020-12-15)

#145

Når jeg fikk mitt 2.barn,så ville jeg så gjerne føde hjemme,men fikk ikke lov,fordi jeg først hadde et kaisersnitt.jeg skjønner at det finnes retningslinjer for hjemmefødsel,men jeg synes også at det må være mulig å gjøre unntak!hvis jeg ikke føler meg som en risikopasient i det hele tatt,men blir behandlet som det,så synes jeg ikke det er greit!
Jeg hadde et kjempefint svangerskap og følte meg helt frisk og sterk og babyen hadde det bra,så hvorfor får ikke en jordmor lov og hjelpe meg med en hjemmefødsel da?jeg ville jo ikke føde alene heller!
Jeg synes også at det ikke skal være noe prisforskjell om man velger å føde på sykehus eller hjemme!Samtidig som hjemmejordmødrene skal tjene det de fortjener!!
Jeg ønsker meg at alle som velger hjemmefødsel blir støttet mere,økonomisk og psykisk!

Marlene Omlid (Sandefjord, 2020-12-15)

#146

Jeg ønsket å føde hjemme, men det fantes ikke noe tilbud.

Marianne Kvamme (Valestrandsfossen , 2020-12-15)

#150

Jeg signerer fordi kvinner bør ha valgmuligheter!

Mari Jonsson (Oslo, 2020-12-15)

#151

Jeg har født hjemme selv og mener at dette burde være en tilgjengelig mulighet for de som ønsker det!

Evy Kristin Tollånes (Bodø, 2020-12-15)

#156

Jeg signerer fordi tilbudet som finnes i Norge i dag ikke er godt nok, og fødende må ha rett til å velge selv hvordan de ønsker å føde.

Sigrid Solhaug (Tromsø, 2020-12-16)

#157

God fødselsomsorg å la kvinner kunne velge.

Anne Siri Langelandsvik (Oslo, 2020-12-16)

#158

Ofte er hjemmefødsel det beste valget for mor og barn, men så finnes det ikke tilbud. Jeg har selv født to barn hjemme..

Maja Lo (Rindal, 2020-12-16)

#159

Jeg ville hatt hjemmefødsel på mine.

Leila Wegner (Vik i Sogn, 2020-12-16)

#161

Offentlig organisert hjemmefødsel bør være en selvfølge i Norge.

Ragnhild Torjesen (Nesodden, 2020-12-16)

#162

Det burde være et bedre tilbud til fødende og ikkke minst mer autonomi og mer omsorg i fødselsomsorg! Kvinner blir behandlet som umyndige og syke før de er syke!!

Kristina Folkestad (Hareid, 2020-12-16)

#175

Dette er en sak som er viktig for meg som førstegangsfødende. Jeg rammes direkte av dette selv og mener alle som kan burde få tilbudet om å føde hjemme. I dag bidrar det til ulikhet i samfunnet at kun ressurssterke med økonomi til det kan velge hjemmefødsel.

Ingrid Baukhol (Lillehammer, 2020-12-16)

#192

Valgmuligheter er viktig

Kristin Braseth (Malvik , 2020-12-16)

#193

Hjemmefødsler må bli en del av det offentlige fødetilbud i Norge. Konsekvensene av at kvinner heller velger å føde uassistert, fordi det eneste tilbudet er sykehus er svært uheldig og risikofylt.

Anne Vilde Selvåg (Oslo, 2020-12-16)

#196

Jeg er jordmor og mener at hjemmefødsler skal bli et reelt tilbud for kvinner som ønsker dette og at det skal være gratis.

Birthe Ariansen (Eiksmarka, 2020-12-16)

#197

Jeg har født hjemme selv, og vet hvor viktig den muligheten er for enkelte kvinner. Ja til valgfrihet for kvinner 🌞

Hanna Finborud (Oslo, 2020-12-16)

#200

Viktig å gjøre hjemmefødsel del av det offentlige fødetilbudet i Norge!

Kristin Bøhn (Kolbotn , 2020-12-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...