Wizz Air ut av Norge

Kommentarer

#1407

Israels apartheidpolitikk overfor palestinerne er en åpenlys og voldelig hån av menneskeretter og demokrati som ikke kan tolereres.

Helge Lorentzen (Oslo, 2021-01-13)

#1415

Wizzair er fagforeningsknusing .
Wizzair bryter ILO konvensjon om retten til organisering.
Norske myndigheter må stanse Wizzairs virksomhet i Norge ,( ut av Norge).
Norge har ratifisert ILO ,og må følge dette opp.
ILO- konvensjoner må ha forrang ,framfor EØS- avtalens artikler om fri etableringsrett.
.

Jens-Petter Hvidsten (Nordre Follo, 2021-01-16)

#1416

Avdelingsstyret vedtok signering av oppropet på vegne av hele fagforeninga torsdag 21. januar.

Oslo Akershus Handel og Kontor HK (Oslo, 2021-01-16)

#1420

Jeg ønsker ikke Wizzair og deres holdning til et seriøst arbeidsliv, velkommen i Norge.

Idar Burheim (Oslo, 2021-01-21)

#1421

ønsker ikke useriøse bedrifter etablert i Norge

Berit Moen (Oslo, 2021-01-21)

#1422

Med sosial dumping kommer arbeidslivskriminalitet, alltid!!!

Erik Hagen (Oslo, 2021-01-21)

#1424

Selskapet undergraver arbeidernes rettigheter.

Henning Strand (Rasta, 2021-01-21)

#1425

Jeg er mot sosial dumping

Håvar solli Wenaasen (Oslo, 2021-01-21)

#1438

Uansett bransje så skal Norske lønns og arbeidsvilkår gjelde for alle som jobber i Norge

Hans Aksel Endresen (Sandnes , 2021-02-05)