Ja til ett nærskoleområde i Bærum!

Kommentarer

#602

Denne endringen i opptaksregler er dårlig begrunnet og dårlig utredet, særlig i en lokal kontekst. Når det i tillegg kan komme føringer nasjonalt, som vil overprøve ordningen etter kort tid, er det unødvendig å hastegjennomføre dette nå.

Åse kari Haugeto (Jar, 2020-12-08)

#603

Postnummerbadsert inntak gir ingen mening i et område som Bærum der det er svært kort avstand til mange skoler.

Erik Hicks (Hosle, 2020-12-08)

#607

Mange elever trenger å bevege seg ut fra nærmiljøet sitt etter 10 år på grunnskole. I tillegg er det en berikelse for det sosiale livet å bli kjent med elever i både Asker og Bærum, ikke bare de innenfor 3 km fra huset sitt.

Sigurd Michaelsen (Bærums verk, 2020-12-08)

#610

...

Jonas Åkerlund (Jar, 2020-12-08)

#611

Det er urettferdige inntaksregler når foreldrenes økonomi og bostedsadresse skal avgjøre hvor elevene skal gå på skole

Kristin Røhne (Haslum, 2020-12-08)

#616

Jeg ønsker at elevene skal kunne velge skolen som passer dem best.

Maren Reisvang (Bekkestua, 2020-12-08)

#620

Bærum kommune er ikke sammenliknbar med de fleste andre kommunene i Viken. Veldig mange elever har fått et helt nytt og bedre liv etter å kunne velge seg bort fra nærmiljøet!!! Ikke glem det i vurderingen. Jeg mener definitivt at elevene skal kunne selv velge hvor man vil gå! Både av faglige, sosiale og praktiske hensyn.

Hege Follvar Weihe (Høvik, 2020-12-08)

#621

Jeg signerer fordi jeg mener valgfrihet er viktig for ungdommene våre.

Cecilie Wium (Høvik, 2020-12-08)

#624

Bærum skiller seg fra andre kommuner i Viken. Nærskole forslaget passer bedre i kommuner med mer spredt bebyggelse. Eleven bør definitivt selv få velge skole basert på faglige, miljømessige- og praktiske/geografiske hensyn. Idag har ulike videregående skoler ulike profiler og karaktersnitt. Forslaget kan få dramatiske konsekvenser både for elevene og skolene vi for all del må unngå! Hele Bærum bør derfor defineres som en sone, med inntak basert på karaktersnitt som tidligere.

Thomas Weihe (Høvik, 2020-12-08)

#633

Jeg er enig i at bærum burde bli et nærskoleområde

Simeon Mambo (Eiksmarka, 2020-12-08)

#634

Jeg signer fordi jeg har lyst til å komme i et godt klasse miljø med personer jeg kjenner

Daniel Aamodt (Jar, 2020-12-08)

#635

Skolen mange kommer på er overhodet ikke reell nærskole. Det er 2-3 andre skoler som er mye enklere å komme seg til. Skal en starte med dette må det forberedes bedre og ikke flatt kjøre postnummer uten noen fleksibilitet. Dette er ikke reelt nærskoleprinsipp. Tildelt skole er den vanskeligste å komme seg til.
For kort frist å ta denne bestemmelsen nå for et skoleår de skal søke på om et par måneder og allerede har brukt tid på å vurdere. Her blir det ekstremt dårlige forberedelser på så kort tid. Fullstendig overkjøring med kort planlegging. Prinsippet om nærskole kan være bra, men dette var et dårlig planlagt og ikke noe reelt nærskoleprinsipp.

Trude Elstad (1358, 2020-12-08)

#636

Alle skoler i Bærum bør anses som nærskoler. Ikke ta fra elevene den motivasjonen som ligger i å jobbe for å komme inn på en skole de ønsker seg.

Anne-Lise Knoph Birkeland (1358 Jar, 2020-12-08)

#637

Fordi Bærum er en liten kommune og valgfrihet har bare fordeler og ingen ulemper!

Agnes Brande (Oslo, 2020-12-08)

#645

Støtter fullt ut ønsket om valgfrihet basert på skolenes ulike profiler og elevers mulige ønske om å skifte miljø, kombinert med det faktum at skolene i Bærum ligger såpass tett at det er naturlig å se hele Bærum som ett felles inntaksområde.

Jo Heier (Haslum, 2020-12-08)

#655

Jeg signerer med et håp om å stoppe dette uhørte forslaget. Fritt skolevalg er et meget viktig ledd i ungdommens prosess med å finne seg selv. Mange fra 05-kullet fortviler over å bli tvunget til å velge nærskolen, når de heller vil søke en annen skole. Dette forslaget vil føre til oversøknad til andre linjer, for å komme unna nærskolen. Evt at man melder flytting til en annen sone, for å kunne søke til den skolen man ønsker. Å frata elevene et reelt fritt skolevalg er respektløst.

Vivian Torp (Hosle, 2020-12-08)

#656

Fordi jeg ønsker at barna kan gå på de skolene som passer best deres behov og fokusområder.

Sonja Klafstad (Stabekk, 2020-12-08)

#658

Har betydning for skolefreemtiden for min sønn

Mette Vigsnæs (Haslum , 2020-12-08)

#660

La ungdommen få lov til å ta egne valg. Psykisk helse blir ivaretatt og man kan bli kjent med andre enn de man har gått på skole med i 10 år.

Christin Nordahl (Hosle, 2020-12-08)

#662

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg for alle landets fylker f.o.m høsten 2022. Da gir det ikke mening å stramme inn og gå motsatt vei for Viken kun for ett år.
I tillegg rammer forslaget elevene skjevt og urettferdig: noen får velge mellom fire skoler mens andre blir låst til én videregående skole. Dette er urimelig!

Ruth Ingvild Birknes-Berg (Hosle, 2020-12-08)

#670

Er for valgfrihet

Egor Dmitriev (Stabekk, 2020-12-08)

#678

Det er viktig å kunne søke seg til den skolen man selv ønsker å gå på. Mulighet for miljøforandring er viktig.

Christine Frigaard (Hosle, 2020-12-08)

#681

Inntaksordningen i Akershus har fungert godt generelt og i Asker og Bærum spesielt. Nærskoleforslaget sparker bein under det arbeidet som har vært lagt ned på de ulike videregående skolene i (Asker og) Bærum, med å ha ulik profilering og faglige satsningsområder, som utfyller hverandre og som kan gi elevene et godt variasjon i tilbud, innenfor et område med 1mil i radius. Nå venter dessverre tvangsstandardisering og "alle skal ned"-tankegang.

Fredrik Gade (Sandvika vgs, 2020-12-08)

#685

Jeg signerer fordi, jeg mener at karakterene dine ikke skal bestemme hvor du kommer inn.

Cecilie Zubi (Stabekk, 2020-12-08)

#696

Fremlagt forslag er meget demotiverende for elever som ønsker å jobbe for et mål og har sett seg ut skoler som ikke lenger er nærskole selv om den kun ligger 2 km fra huset. Meningsløst!

Ingrid Høgnes (Stabekk, 2020-12-08)

#700

Jeg er bekymret for de skolene som har opparbeidet seg et inspirerende og resultatorientert læringsmiljø.

Lars-Erik Larsen (Haslum, 2020-12-08)

#711

viktig

tobias lossius (bærum , 2020-12-08)

#720

Jeg signerer fordi det virker absurd å forandre en ordning som fungerer utmerket for det store flertallet med en ny ordning som virker både urettferdig og usikker.

Fred Gonsholt (Blommenholm, 2020-12-08)

#730

Jeg signerer fordi jeg vil at min sønn skal få velge videregående skole utifra egne ønsker.

Linda Melsom (Bekkestua, 2020-12-08)

#733

Dette innskrenker studie mulighetene til barn/ ungdom og grenseskillene mellom postnummere er helt vilkårlig mtp på vennskap

Ole Benjaminsen (Jar , 2020-12-08)

#735

Støtter fritt skolevalg

Christian Bryn (Stabekk, Bærum , 2020-12-08)

#737

Det er flere skoler som er innenfor kort avstand og elevene bør få velge ift faglig interesse og miljø/tilhørighet. I tillegg dr det svært tungvint for oss på Nedre Høvik å komme til Nadderud med offentlig transport.

Ellen Kjær (Høvik , 2020-12-08)

#740

Jeg signerer dette oppropet da jeg ikke ønsker at de mulighetene mine barn kan ta i valg av videregående begrenses. Vi har et system som fungerer godt, så jeg ser ingen forbedring med den foreslåtte endringen. Det vil nok en gang bare medføre kaos og er også i strid med de nasjonale føringene for valg av videregående.

Cathrine Notland (Blommenholm, Bærum, 2020-12-08)

#742

- Jeg mener alle skolene i Bærum bør være nærskole
- Skoleveien fra Høvik verk til Nadderud er håpløs og tidkrevende (det bør da settes opp buss på denne tversretningen)
- de som ikke har funnet sitt miljø på ungdomskolen bør ha frihet til å endelig komme seg videre!

Siv K. Kvåli (høvik, 2020-12-08)

#743

Det skulle bare mangle at de ikke skulle kunne velge!

Siri Mette Amble (Jar, 2020-12-08)

#765

Vi har så stor tetthet med skoler i Bærum at reisetiden er overkommelig for alle. Inntaksområdene burde vært definert av reisetid ikke postnummer

Knut Omholt-Jensen (Gjettum, 2020-12-09)

#770

Jeg mener elever må ha større muligheter Til å velge sin fremtid og arbeide mot den.

Torvild Oftestad (Oslo, 2020-12-09)

#771

Fritt valg i Bærum!

Tommy Hille (Hosle, 2020-12-09)

#772

Vi ønsker å kunne benytte skoler som er. Penere ig enklere i reisevei for barna.

Ellen Meyer knutsen (Høvik, 2020-12-09)

#773

Forslaget er inkonsekvent og bryter med elevenes rett til fritt skolevalg. Postnummer er uansett en dårlig indikator for å definere nærskole, fordi kollektivtilbudet er godt i retning øst-vest, men utilstrekkelig sør-nord. Hele Bærum bør derfor være en nærskolekrets. Da behandles alle elever i Bærum likt, og vi oppnår valgfrihet OG nærskole.

Rolf Eldevik (Høvik, 2020-12-09)

#775

Jeg ønsker at elevene skal kunne velge skole selv. Selv om postnummeret tilsier at en hører til én skole, kan en annen skole være nærmere, mer praktisk, mer ønsket- å gå på.

Kahrine Buer (Hosle, 2020-12-09)

#783

Jeg signerer fordi jeg ønsker at mine gutter skal kunne ha hele Bærum som nærskoleområde, at de ikke blir tvunget inn i en videregående skole på bakgrunn av postnummer.

Henriette C. Piene Grønvold (Jar, 2020-12-09)

#784

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig at elever skal ha mulighet for å velge en skole hvor de får mulighet for et miljøskifte. Jeg mener også det er viktig at elever skal ha mulighet for å velge den skolen som har den profilen som passer best for dem.

Kjersti Engelstad Stokke (Jar, 2020-12-09)

#785

Jeg vil ha større valgfrihet

Lars Bratsberg (Jar, 2020-12-09)

#788

Jeg signerer fordi det ikke er bussforbindelse fra nedre Høvik til Nadderud vgs.

Merete Markussen (Høvik, 2020-12-09)

#793

Det siste videregående utdanning i Norge behøver er enda mindre valgfrihet, og karakterer på ungdomsskolen blir meningsløst hvis de ikke kan brukes til noe.

Jacob Henning Rothschild (Lund, 2020-12-09)