Ja til ett nærskoleområde i Bærum!

Kommentarer

#6

Mine barn er veldig tydelig på at de ønsker et miljøskifte og/eller et spesifikt skoletilbud som deres «nærskole» ift ny ordning ikke tilbyr.

Annicken Kildahl (1363 Høvik, 2020-12-05)

#11

Det er viktig for mitt barn.

Rūta Mataitytė (Eiksmarka, 2020-12-05)

#14

Ingen grunn til å endre et opplegg som har fungert bra veldig lenge. Og så blir det håpløst for det ene kullet som rammes samt alle skolene som nå har ulike profiler (fagdag-skoler, realfags-skoler etc) skal måtte bli «like». Og så dette oppi alt dette med korona.

Øystein Holo (Eiksmarka, 2020-12-05)

#23

I Bærum har vi korte avstander mellom skolene og gode muligheter for kollektiv og sykkel. Her mener jeg ambisjonen om at elever skal få plass på skole i nærhet av hjemmet uavhengig av karakterer fint kan ivaretas samtidig som elevene får beholde valgfriheten mellom alle skolene i kommunene. Især er dette viktig for studiespesialisering. Mange ungdommer har store forventninger til og glede av å kunne velge. En utvidelse av avstandsmålene for «nærskole» til eks 15 km vil kunne skape denne fleksibiliteten.

Hilde Skretting (Stabekk, 2020-12-05)

#26

Jeg synes det er utrolig dumt med nærskole i både Asker og Bærum, alle jeg kjenner synes det er bra med forskjellige miljøer på forskjellige skoler, så de som vil kan være i et veldig fokusert læringsmiljø, og de som vil kan satse på russetiden. Dette nærskole prinsippet går også mest ut over studiespesialisering. F.eks på Eikeli videregående som jeg sogner til har de ikke biologi for Vg2 og Vg3, noe som gjør at man kanskje må ta opp fag til å studere.


En annen ting er det at nærskole kommer isåfall bare for å være for 05 kullet, siden regjeringen har sagt at de ikke vil ha nærskole fra 2022. Hvis det hadde fortsatt med nærskole hadde miljøet på skolene endret seg, og nærskole hadde ikke vært så ille. Men i og med at 06 kullet som skal begynne i 2022 får velge skole basert på hva de er opptatt av vil dette miljøstempelet og normene på skolene opprettholdes, og vi som er 05 vil bli inneklemt mellom kull som har fått velge miljø, og vårt miljø fra ungdomsskolen vil endres og påvirkes.


Politikerene har heller ingen gode argumenter for nærskole i Asker og Bærum, det må jo være en fordel å jobbe hardt å få gode karakterer. Videre i arbeidslivet har innsats og prestasjon alt å si, så det er bare dumt å ta fra oss det arbeidsmiljøet vi vil være i. Noen vil nok oppleve det vanskelig og umotiverende å havne i et læringsmiljø de ikke liker så godt, som kan føre til at langt flere slutter på skolene. Politikerene har til og med sagt at vi elever ikke vet vårt eget beste, hva slags argument er dette? Jeg vil nesten si at vi elever er mer voksne, vi holder oss nemlig saklige mens de bruker hersketeknikk.

Tusen takk til alle dere som skriver under!

Signe Holo (Eiksmarka, 2020-12-05)

#27

Det berører mine barn

Anne Mette Nygard (Jar, 2020-12-05)

#28

Jeg anser alle skoler i Bærum som nærskoler og synes det er meningsløst å differensiere på postnummer. Hvorfor ikke beholde skoler med litt variasjon og ulik profil, og la elevene få søke seg dit de mest ønsker/ har karakterene til.

Solveig Sæl (Jar, 2020-12-05)

#33

Jeg syntes det er urettferdig at de som har jobbet hardt med skole i ti år for å få plass på den skolen de vil, må gå ett annet sted.

Sander Eidseter Olsen (Jar, 2020-12-05)

#35

Jeg syntes dette er jævlig teit

Patrycja Sliwa (Eiksmarka, 2020-12-05)

#45

Fordi jeg fortsatt er bitter for selv å ha vært et offer for nærskoleprinsippet på 1980-tallet og jeg unner dagens ungdom muligheten til å søke seg til et miljø som passer for dem. Fordi alle skolene i Bærum er bra nok, så hvorfor er det mer rettferdig at de flinke ikke får det de vil enn at de som ikke er flinke slipper å bytte buss? Fordi inndelingen slik den er nå er helt idiotisk og ikke oppfyller nærskoleidealene: barn og unge som har gått sammen på barne/ungdomsskole splittes bare pga postnummer, ikke sosial og akademisk tilhørighet. Dette må dere kunne gjøre bedre, Viken!

Sarah Hambro (Stabekk, 2020-12-05)

#55

Jeg er tilhenger av at eleven selv må gis mulighet til å velge mellom ulike skoler ned ulike profiler innen et begrenset geografisk område.

Henrik Boehlke (Eiksmarka , 2020-12-05)

#62

Barna fortjener fritt skolevalg for videregående skole.

Guri MacFarlane (Stabekk, 2020-12-05)

#66

Alle skoler i Bærum oppleves som nærskoler, me kort reiseavstand. Er sterkt imot at elever med dårlige karakterer og kanskje lav motivasjon må få unødig lang reisevei, men det er det ikke snakk om her. Har ett barn som har reist fra 1358 Jar til Rud og har en nå som går på Rosenvilde. Tredjemann går på ungdomsskolen og planlegger å starte på Valler..

Ragnhild Nissen-Lie (1358 Jar, 2020-12-05)

#70

Håpløst forslag

Trond Rune Lund (Oslo, 2020-12-05)

#78

Jeg vil ha nærskoleområde i Bærum

Nora Robinson (1367, 2020-12-05)

#88

Jeg signerer fordi det er viktig med valgfrihet av skole, både av faglig årsaker, tilhørighet ungdommen selv føler av skole og område, men like viktig av sosiale årsaker slik at ungdommen kan velge også hvem de vil gå på skole sammen med om mulig. At postnummer skal styre hvor ungdommen skal gå på skole er uheldig for mange i en kommune som Bærum.

Richard Schiørn (Jar, 2020-12-05)

#95

Dette er helt urimelig mot elevene og tvinger dem til å søke seg til andre linjer for å slippe å gå på nærskolen

Tale Lindblom (Bærum , 2020-12-05)

#101

Det er helt uakseptabelt at ungdommene ikke skal få velge skole selv.
Dette er en mulighet for de som ikke har funnet seg til rette med nåværende medelever til å kunne finne sammen med venner. Altså gjør vi det verre for de som allerede lider med eksempelvis mobbing i hverdagen.
Videre vil dette snevre inn elevenes mulighet til å velge ønskelig og passende fagkombinasjoner.
Dette vil føre til at flere elever flytter over til private skoler som igjen vil gi større forskjeller i samfunnet.
Dette vil videreføre utfordringene barne-og ungdomsskolene allerede har idag, de klarer ikke å gi de flinkeste tilpassede utfordringer ei heller de svakeste.

Vibeke Warløs Næss (Jar, 2020-12-05)

#103

Jeg signerer for det første fordi ungdommen vår ikke trenger nye, store omveltninger i en allerede svært krevende skolesituasjon pga. corona. Timingen er således svært dårlig for innføring av store endringer. For det andre mener jeg at det skal være være mulig å få komme inn i nye, sosiale miljøer når så mange har sterkt behov for miljøskifte. Nærskoleprinsippet begrenser dette unødvendig i Bærum, der slle skoler i utgangspunktet er gode, men også har forskjellig kultur. For mange innebærer dette en trygghet når steget skal tas opp et skolenivå.

Kjell Sommerseth (Jar/Eiksmarka, 2020-12-05)

#111

Elevene trenger mulighet til å velge et miljø som passer dem, eller velge bort ett miljø de har behov for å skifte bort fra.

Tomas Tenden (Stabekk, 2020-12-05)

#116

Det bør være valgfritt hvor man vil gå på skole. Mange skoler i Bærum har sin «spesialitet». Man kan ikke bare flytte på folk eller forvente at en faglærer skal omstille seg til «standard-skolen». Man vil tape mangfold og mulighet for ungdom til å bli egenmotivert fordi de har valgt «studiespesialisering» som kultur, musikk, realfag, økonomi etc. Økt egenpåvirkning av EGEN hverdag øker lærelyst!

Marianne Huun (Jar, 2020-12-05)

#117

Jeg vil at mine barn skal kunne velge skole selv.

Ida Sande (Jar, Bærum, 2020-12-05)

#118

For å støtte elever og lærere

Terje NORTVEDT (Bærums Verk, 2020-12-05)

#120

Det bør være fritt skolevalg på vdg nivå.

Hilde Edvardsen (Bekkestua, 2020-12-05)

#125

Jeg signerer dette oppropet fordi det er viktig med valgfrihet når dette er mulig. Spesielt i en kommune som Bærum med mange gode skoler som har ulik profil. Det er jo ikke sånn at alle vgs per def er like. Tvertimot har skolene i Bærum ulike profiler noe som er viktig når mine barn vurderer hvilken vgs de skal velge. Sosialt er det også sunt å skifte skolemiljø når man har gått sammen i 10 år. Det er dumt å skulle velge bort denne muligheten for alle i Viken selv om det finnes områder i fylket der kun én vgs finnes i nærområdet. Det er så små avstander i Bærum kommune at alle vgs kan defineres som nærskoler. I tillegg kommer motivasjonen: Ingen tvil om at det for veldig mange er mer motiverende å jobbe med skolearbeid når man vet man trenger et visst karaktersnitt for å komme inn på den skolen man ønsker.

Sverre Holt-Francati (Jar, 2020-12-05)

#127

Jeg har hatt 2 jenter som har gått på Nadderud og jeg det er katastrofalt hvis ikke ungdom i Bærum får bestemme selv hvilken vgs de vil gå på. Valgmuligheter for ungdommen er viktig!

Janicke Henæs (Jar, 2020-12-05)

#130

Våre 10. klassinger har mistet nok dette året: vanlig konfirmasjon med leir, samlinger og kanskje ikke feiring med alle en skulle ønske, tur til Polen ell som er vanlig, samlinger, cuper og kamper med idretten sin... Det føles som noe mistes nå også ved kanskje ikke få gå på skole med de vennene en ønsker.

Mari Waage (Jar, 2020-12-05)

#131

Dette er virkelig tullete.

Vidmantas Tumelionis (Eiksmarka , 2020-12-05)

#132

Jeg mener elevene bør få velge selv hvilken skole de ønsker å gå på. Ikke politikerne , som skal bestemme pga bostedsadresse .

Marianne Fossum (Eiksmarka , 2020-12-05)

#133

Det er mange vidaregåande skular i Bærum på eit ganske lite geografisk område. Argumentet om at fritt skulevalg er årsak til at dei karaktersvakaste elevane får lengst skuleveg gir ikkje meining i ei såpass geografisk lita kommune.

Elevane har mange skular å velge mellom med godt utvikla spesialisering/profilar, og mange (truleg veldig mange) av dei har preferansar for kva som er viktig ved skulevalg. Dette bidreg allereie til at elevane sprer seg ut over alle skulane.

Å fjerne denne moglegheita for å velge skule på grunnlag av interesser og andre behov for å skifte skule/miljø, er å fjerne ein sterk motivasjonsfaktor som i dag bidreg til at elevane tek bevisste valg for kva dei sjølv ynskjer for dei neste åra.

Jorild Marie Eiksund (Eiksmarka , 2020-12-05)

#137

Nettopp sammensetningen av Bærums skoler, med forskjellige profiler og programmer, tilbyr et nær unikt tilbud av studieretninger, miljøer og muligheter for elevene. Kombinert med en infrastruktur som tilgjengeligjør flesteparten av skolene uavhengig av bosted, har man som 10.klassing en unik mulighet til å velge en skole som kan gi deg det du ser etter.

Muligheter for miljøskifter etter ti år i samme miljø er også et behov som både kan være utviklende og svært tiltrengt. Det å bestemme at alle elever har best av å fortsette i samme miljø tre år til, er for meg både kunnskapsløst og lite reflektert. Å vise til at fritt skolevalg fører til A- og B-skoler, viser en manglende forståelse for dynamikken i området, der elever ikke velger skoler fra A/B, men heller interesser og sosiale årsaker.

Å ta en beslutning om å fjerne denne muligheten viser mangel på tillit til skolene, foreldrene, kommunen og, ikke minst, elevene selv.

Et ønske om å levere et bedre tilbud til Bærums unge burde etterleves gjennom å tilby dem en trygg utdanning på deres premisser; å mene at 16-åringer ikke er skikket til å bestemme hvilket miljø som er best for dem, blir for dumt.

Jakob Eiksund Sæthre (Eiksmarka, 2020-12-05)

#142

Ja til fritt skolevalg!

Trude Wessel Eide (Snarøya, 2020-12-05)

#145

Forelder til en svært trist 10 klassing som synes dette er dårlig gjort!

Eline Ekker (1358, 2020-12-05)

#150

Fordi det er helt idiotisk at man skal gå på skoler utifra hvor man bor. Jeg har vist helt siden jeg startet på ungdomsskolen hvilken videregående jeg vil starte på. Jeg vil starte på akkuratt hvilken skole jeg vil og jeg vil også komme meg unna andre folk, møte nye og ikke gå med de samme folka i 13 år

Gunde Tumelionis (Østerås, 2020-12-05)

#151

Å få ett alternativ, er ikke noen valgmulighet i et område der de ulike skolene har utviklet sitt særpreg. Elevene bør få søke skole ut fra hva de tror passer best.

Lars N. Sæthre (Eiksmarka, 2020-12-05)

#155

Jeg vil at Bærum skal være et nærskoleområde der man kan søke på alle skolene man vil, og kan da komme inn på hvilken skole man vil!

Sigrid Vestgarden (Fossum terrasse, 2020-12-05)

#162

Jeg signerer fordi nærskoleprinsippet er urettferig, og politikerene eksperimenterer med vår fremtid og det er IKKE greit.

Elise Thorseng (Eiksmarka , 2020-12-05)

#163

Det skulle bare mangle at elevene får velge selv. Det er overkommelig avstand til alle skolene, så de kan alle kalles nærskole!

Kjersti Jørgensen (1344 Haslum, 2020-12-05)

#166

Alexander ønsker en helt annen skole enn Nadderud! Dette til tross er Nadderud knall bra. Men Rud og Dønski har fag og linjer som passer bedre enn studiespes. For han.
Samt Eikeli. Det blir helt feil at elever blir presset inn på skoler og fag som ikke passer de.

Tone Hvam (Bekkestua Stabekk, 2020-12-05)

#176

Jeg signerer da vi har to døtre som var russ 2020, som stortrivdes med fritt skolevalg. Vi ønsker at vår tredje datter, også skal ha mulighet til dette.

Turid Widding (Jar, 2020-12-06)

#178

Fordi jeg har ungdom som ønsker å velge annen skole pga idrett

Gry Lundiin (Østerås , 2020-12-06)

#182

Jeg signerer fordi jeg tror det er bra at barna selv bestemmer hvilken skole de ønsker å gå på.

Mari Gedde (Stabekk, 2020-12-06)

#189

Det bør være ett felles opptak for Stabæk, Nadderud og Eikeli

Mats Nordraak (Jar, 2020-12-06)

#192

Ønsker valgfri skole for mitt barn født 2009

Anett Rafen (Jar, 2020-12-06)