Støtt heismontørene i kampen mot fagforeningsknusing og NHO

Kommentarer

#3

Jeg ønsker med denne signeringen å vise solidaritet samt stå opp mot den behandlingen tillitsvalgte Alexander Jordnes og andre medarbeidere i Schindler har vært utsatt for fra ledelsen i selskapet. Jeg håper at deres forsøk på å kneble arbeidernes rett til medbestemmelse ikke vinner frem.

Line Bråtebæk (Neskollen , 2020-12-03)

#4

Jeg er mot fagforeningsknusing. Mot politiske oppsigelser. For streikeretten og for en sterk arbeiderklasse! Stå på!

Geir Sundet (Mandal, 2020-12-03)

#5

Lei av å bli sett ned på av ledelsen som bare ser oss som noen maur med arbeidsnummer. Er ett menneske jeg også på samme måte som dem

Lars Erik Mørch (Oslo, 2020-12-03)

#10

Jeg signerer fordi gode fagforeninger har en sentral rolle i en velfungerende velferdstat.

Bernt Øiann (Trondheim, 2020-12-03)

#16

Nei til alle forsøk på fagforeningsknusing!

Rune Bjørnson (Nittedal, 2020-12-03)

#22

Solidaritet

Frode Bjørnson (Lørenskog, 2020-12-04)

#24

Vi må bekjempe fagforeningsknusing

Roy Syrdal (Oslo, 2020-12-04)

#26

Fagforeninger trengs for felles kamp

Liv Henriksen (Tromsø, 2020-12-04)

#35

Fagforeningsknusing truer velferdsstat og demokrati.

Alexander Hopland-Wøien (Oslo, 2020-12-04)

#38

Full støtte til kampen for å få jobbene tilbake

Ingjald Gaare (Trondheim, 2020-12-04)

#39

Stopp knusingen av fagforeninger!

Ingri Ruud (Trondheim , 2020-12-04)

#43

Støtter fagforeningen, hva skal vi med fagforeninger, hvis vi ikke kan forhandle med arbeidsgiver

Britt kristin Gulbrandsen (Årnes, 2020-12-04)

#47

Jeg signerer fordi jeg ikke godtar det minste forsøk på å ramme fagforeningers kamp for et anstendig arbeidsliv!

Magnus Skrunes (Oslo, 2020-12-05)

#54

Jeg signerer fordi heismontørenes kamp er hele arbeiderklassens kamp og dermed dypest sett selve menneskehetens kamp for en framtid på Jorda der vår neste ikke er fienden men samboeren. Menneskehetens samboerskap på Jorda.

NÅR JEG EN GANG BLIR KJENDIS

Når jeg en gang blir kjendis og
blir oppringt av VG.
Når det endelig er min tur til
å svare på enquête.

Om hva som var min siste fin-
kulturopplevelse.
Du veit, alt sånt som kjendiser
går rundt og blafrer med.

Og siste spørsmål: - Hvem vil du
stå fast i heisen med?
- Helt soleklart en heismontør.
Du skjønner da vel dét.

Ola Bog, 5. desember 2020

.

Ola Bog (Oslo, 2020-12-05)

#59

Det er viktig å få stoppa aggressive arbeidsgjevarar og NHO.

Per Bj. Ørjansen (Førde, 2020-12-05)

#61

Enig

Johnny Eide (tromsø, 2020-12-05)

#69

Viktig sak!

Hanna Røberg (Lillehammer, 2020-12-05)

#71

Dette er forferdelig.

Morten Aasen (Fredrikstad , 2020-12-05)

#73

Fordi det er "livsviktig" med en sterk forening og en kampvillig bevegelse som tør å ta kampen mot fagforeningsknusing.

Per Melheim (Kirkenær, 2020-12-05)

#77

Man tuller ikke med tilitsvalgte

Herman Linde (Linde, 2020-12-05)

#84

Jeg hater urett.

Per Kjellstad (Bergen, 2020-12-06)

#90

Som bedriftsleder er det opprørende å se at en stor aktør som Schindler ikke forstår hvordan samspillet i arbeidslivet er. Ønsker de ikke å konkurrere med andre på like vilkår? I stedet for å håndtere «problemet» med lovlige midler, så forsøker de å kvitte seg med det. Ingen respekt fra min side, som NELFO medlem.

Roy Halvorsen (Krokstadelva , 2020-12-06)

#96

Dette er en kjempeviktig kampsak. Arbeidsgiverne får større og større makt. Dessverre er det få som virkelig tør å stå opp og si ifra hvis en kollega blir urettferdig behandlet eller gi støtte når noen sier ifra om problemer på arb.plassen. Solidaritet og samhold er blitt fremmedord i dag. Dere står sammen og det støtter jeg fullt ut. Ikke gi dere!

Kristina Kristensen (Lillehammer, 2020-12-06)

#105

Jeg signerer for å støtte Alexander Jordnes og HMF. I VÅR ALLES kamp mot fagforeningsknusing.

Mats stangeland (Jørpeland, 2020-12-06)

#106

Jeg er i mot fagforenings knusingen som Schindler driver på med

Gunnar Paulsen (Bergen, 2020-12-06)

#108

Jeg signerer fordi kravene er viktige og rettferdige

Kari Austbø (Nesodden, 2020-12-06)

#121

Jeg støtter dette viktige budskapet.

Agathe B Waage (Bergen, 2020-12-07)

#122

Jeg signerer fordi det er på tide å få stoppet fagforeningsknusing!

Stig Riise Pettersen (Haugesund, 2020-12-07)

#126

Jeg signerer fordi heismøntørene i flere 10-år har vist oss veien for hvordan faglig kamp kan lykkes.
Det tjener hele arbeiderklassen på. God Jul!

Bjørn Harald Jordan (Kristiansand, 2020-12-07)

#128

Fagforeningsknusing er noe av det verste som finnes.
Dette må vi få en stop på umidellbart

Stian Berntsen (Bergen , 2020-12-07)

#132

Jeg signerer fordi en ser at fagbevegelse, vernetjeneste m.m systematisk rundt om blir prøvd hindret i å utøve sitt virke av forskjellige bedriftsledere, noen plasser premiert for å ikke være fagorganisert. De sørger videre for å skape en frykt og redsel, samt ikke skille mellom person og sak Videre plukkes gradvis opparbeidete goder bort uten noe kompensasjon.

Jan Erik Kjøsnes (Bergen, 2020-12-08)

#143

Mot slavedrift og diktatur

Jan Torstein Fjellheim (Kristiansand , 2020-12-08)

#144

Signerer i solidaritet med heismontørene som nå fronter kampen mot fagforeningsknusing.

Tom Campbell (0692 Oslo, 2020-12-08)

#147

Jeg støtter heismontørene i deres konflikt mot Schindler.

Thomas Danielsen (VINTERBRO, 2020-12-08)

#148

Jeg signerer fordi denne fagforeninga alltid har støttet arbeidsfolk

Bjørn O. Bjørnsen (Oslo, 2020-12-08)

#152

Slik skal det ikke være..

Ørjan Tønder (Kristiansand , 2020-12-09)

#161

Jeg vil støtte heismontørene, fagbevegelsen og tilbaketrekkingen av oppsigelser his Schnidler.

Dita Sulejman (Oslo, 2020-12-09)

#162

Kamp mot fagforeningsknusing!

Geir Løkke (Oslo, 2020-12-09)

#166

Jeg er klassebevisst.

John I Henriksen (Oslo, 2020-12-10)

#171

Jeg ønsker en forsatt sterk fagbevegelse

Lars Emil Oma (Oslo, 2020-12-13)

#178

Jeg støtter kampen mot fagforeningsknusing!

Ingvald Ramsrud (Oslo, 2020-12-26)

#181

Vi aksepterer ikke angrep på tillitsvalgte

Øystein Smestad (Skedsmokorset, 2021-01-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...