VI ER BLITT SVEKET AV VÅRE KOMMUNEPOLITIKERE - NEI TIL EIENDOMSSKATT

Kommentarer

#2

Løftebrudd fra AP, SP om at de går til valg og ikke skal innføre eiendomsskatt

Olav Andreassen (Eidsfoss, 2020-11-26)

#7

Eiendomsskatt slik den er innrettet er urettferdig for svake grupper, minstepensjonister, uførestrygdede og alene boere som blir foprskjellsbehandlet i forhold til der det er par.

Per Bøhlum (Sande i Vestfold og Telemark, 2020-11-26)

#9

Jeg føler meg regelrett sveket av det partiet jeg stemte på og som nettopp var helt klare på at Eiendomsskatt skulle det bli slutt på !

Berit Kvifte (Sande, 2020-11-26)

#12

Dette er et valgløftebrudd!

Daniel Stensson-Oreviken (Sande, 2020-11-26)

#16

Posisjonen har gjort et grovt løftebrudd. Det bør stilles mistillit mot dem.

Alexander Johnsen (Sande i Vestfold, 2020-11-26)

#23

Mot eidomskat

Milevka Bråthen (Holmestrand, 2020-11-26)

#25

Dette er et svik mot de som har stemt mot sammenslåing av Sande til Holmestrand

Ronald Hushovd (Sande, 2020-11-26)

#27

Dette er en skatt som rammer veldig urettferdig. Skal man øke skattenivået er dette ikke riktig måte å gjøre det på.
I tillegg er det et helt uakseptabelt løftebrudd. Det å sammenligne seg med andre rettferdiggjør ikke et løftebrudd.

Liv Bente Hanssen (Drammen, 2020-11-26)

#28

Eiendomsskatten er den mest usosiale skatten i dagens samfunn!

Jørgen Elstad (Sande, 2020-11-26)

#32

Politikere som ikke holder det de lover

Johnny Thorseth (SANDE I VESTFOLD, 2020-11-26)

#37

Fordi eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer de med lite HARDT. For å ikke snakke om valgløftene som ikke er verd en dritt , som vanlig

Marius Simonsen (HOLMESTRAND, 2020-11-26)

#39

Ble lovet at eiendomsskatt skulle bort når vi ble stor kommune og nå 1 år etter så blir det det igjen!

Anita Cederborg (Wingejordet 33b, 2020-11-26)

#40

Man kan ikke sitte stille å se på slike brutte løfter

Ronny Nybakken Solbraa Bay (Sande, 2020-11-26)

#48

Dette er ikke greit..

Lise Lotte Ederklep (Sande , 2020-11-26)

#49

Jeg mener at falske mennesker ikke skal få virke uten at det får konsekvenser!

Anders Guldahl (Sande, 2020-11-26)

#50

Ordfører er en sviker

Henning Halvorsen (Sande, 2020-11-26)

#54

Jrg vil ikke ha eiendomsskatt. Har allerede betalt for min eiendom.

Henrik Engen (Holmestrand , 2020-11-26)

#55

Dette er urettferdig og uærlig

Wanne Kristin Rosenvinge (Hof, 2020-11-26)

#57

Vi ble lovet NULL eiendomsskatt etter kommunesammenslåingen, så her har politikerne gitt beboere falske forhåpninger og fikk kanskje flere stemmer for sammenslåing enn hva de burde, hvis man hadde vært tydelig på at det ville bli innført eiendomsskatt.

Lars Sæther (Klevjerhagen, Holmestrand, 2020-11-26)

#61

Jeg signerer, fordi jeg ikke ønsker innføring av eiendomsskatt!

Jale Adawi (Holmestrand , 2020-11-26)

#72

Er helt og holdent imot eiendomsskatt en unødvendig belastning for innbyggerne

Finn Tindvik (Holmestrand, 2020-11-26)

#73

I kommunesammenslåingen ble vi lovet: IKKE eiendomsskatt! Var dette for å oppnå ønsket retningsvalg?? Løftebrudd, hva om vi ikke betaler?? Og hva med valgprogrammene???

Vigdis elin Jahren (Reksta 8 , 2020-11-26)

#75

Jeg er mot eiendomsskatt.

Jan Vogt (Holmestrand , 2020-11-26)

#76

Løftebrudd!

Liss Heidi Jonli (Sande, 2020-11-26)

#81

Ikke greit mot minste pensjonister, lavt lønnet og trygdede. Og ikke minst tillits brudd mot velgere

Steinar Nålby (Holmestrand, 2020-11-26)

#83

Eiendomskatt er ran av befolkningen

Niels Suthmann (Holmestrand , 2020-11-26)

#86

Jeg signerer fordi jeg aybes dette er helt horribelt.

Desiree Lund (Holmestrand , 2020-11-26)

#89

er uføretrygdet

Kristian Tandberg (Holmestrand, 2020-11-26)

#98

Holmestrands innbyggere er blitt lurt!

Jørgen Kveine (Sande, 2020-11-26)

#99

Er ikke int i å betale for noe jeg allerede eier.

Rune Grønvold (Sande, 2020-11-26)

#104

Et hån mot innbyggere. Skatt skal være forbeholdt inntekt. Selv statsministeren sa det nylig. Hus med gjeld er ingen inntektskilde for andre enn banken.

Knut Engen (Holmestrand, 2020-11-26)

#105

Lei av uærlige (ap)politikere

Geir Hansen (Sande, 2020-11-26)

#107

Jeg signerer fordi det er løgn og brudd på avtalen og mandatet gitt til politikerne

Tommy Emanuel Myhre (Holmestrand , 2020-11-26)

#110

Er i mot endomskatt

Trond Nordhagen (Holmestrand, 2020-11-26)

#112

Jeg er totalt imot eiendomskatt. Blir den innført blir den nok ikke noensinne fjernet igjen. Kommunen blir avhengig av de pengene, og den øker helt sikkert hvert år til maksbeløp er nådd. Det er en urettferdig skatt som ikke tar noen hensyn til personlig økonomi, eller gjeld på eiendommen. Ofte blir eiendommen vurdert til høyere verdi enn skattetaten/markedsverdi.

Andrea Vangen (Holmestrand , 2020-11-26)

#117

Fordi jeg føler meg lurt,svindlet og ranet med loven i hånd.

Tor Espe (Sande, 2020-11-26)

#123

Er mot Eiendomsskatt nå.

Anne Grimsrud (Sande i Vestfold, 2020-11-26)

#124

Vi blei lovet at vi ikke skal betale mere eindomsskat, når vi gikk inn i Holmestrand. Det er en skam at politikerne ikke holder det de liver😡. Nok er nok.

Laila Stampe Rustad (Sande I Vestfold, 2020-11-26)

#131

Politikerne lovet at det ikke skulle være eiendomsskatt i kommunen. Nå vil de innføre det igjen. Dette er brudd på valgløfter.

Berit Engh Larsen (Sande , 2020-11-26)

#132

Føler meg lurt.. Kommunale avgifter har gått opp og tilbudet dårligere... Bl. A

Mona Selvaag (Sande , 2020-11-26)

#138

Jeg signerer fordi jeg er imot at vi skal betale eiendomsskatt o Holmestrand kommune, vi ble lovet at det ikke skulle skje , politikerene må holde ord.. også må de gå ned på forbruket sitt.. det blir for mange folk i kommuneadministrasjonen.. det var ikke sånn dey skulle være.. rydd opp i rotet deres uten å pålegge oss skatter dere har lovet bi ikke skulle få..

Berit Synnøve Holen (Brekka 1 3077 Sande i Vestfold, 2020-11-26)

#161

NEI til eiendomsskatt nå og for alltid!!!

Marianne A. Fjærvoll (Sande, 2020-11-26)

#173

Et løfte er et løfte og det skal holdes for innbyggerne i Holmestrand Kommune

Tina Gottlieb (Holmestrand, 2020-11-26)

#183

Jeg krever politikere som utfører godt politiker håndtværk! Dette er rett og slett for dårlig. Budsjettstyring er det minste vi kan kreve av folkevalgte som bevilger seg million lønninger.

Sverre Zachariassen (Sande, 2020-11-26)

#185

Blitt sveket og lurt!!!!

Tove Anita Stensnes (Holmestrand , 2020-11-26)

#188

Jeg signerer på dette fordi jeg mener at jeg allerede har betalt skatt på inntekt. Dette blir dobbelt beskatning. Uhørt 😡

Hege Funder (Sande, 2020-11-26)

#193

Det sier seg selv. Spark ordføreren og rådmannen. Overhodet ikke egnet.

Tommy Haslestad (Holmestrand , 2020-11-26)

#198

Ved sammenslåing ble vi lovet at det IKKE skulle bli noe eiendomsskatt.

John Nysted (Sande, 2020-11-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...