#REDUSERHUSLEIA på SiO sine studentboliger!

Kommentarer

#4

I want to help students who are facing a financial crisis due to covid.

Praveen Sankar (Oslo, 2020-11-17)

#11

Jeg synes det er leit at SiO øker husleia mer enn Lånekassa øker hvor mye vi får utbetalt i lån og stipend.

Pelle Smith (Oslo, 2020-11-17)

#20

Jeg signerer, fordi jeg mener det skal være mulig som student å kunne dekke sine boutgifter og leve tilstrekkelig normalt kun gjennom stipendet fra lånekassen. Det blir sett på som et stort samfunnsproblem at voksne må jobbe over 100% for å få dekket utgifter til livets opphold, da må det også være et problem at studenter må ha deltidsjobb i tillegg til hovedjobben som er å være student på fulltid. Organisasjoner som SiO må kjempe for vår sak og være en aktør som bidrar til at det skal være mulig å leve som fulltidsstudent kun med inntekt fra stipendet fra Lånekassen

Marthe Hamstad (Oslo, 2020-11-17)

#26

Jeg bor i SiO bolig og er godt kjent med at SiO tar beslutninger uten å konsultere med oss som bor her. F.eks. har de pussa opp kjøkkenet vårt og redusert kjøleskapsplassen og personlig skapplass.

Nikoline Olivia Gadmar (Oslo, 2020-11-17)

#27

Vi har bodd hos SiO i fire år og husleien har økt med rundt 3-4% hvert år, uten at støtte fra Lånekassen har økt tilsvarende!

Simon Schrader (Oslo, 2020-11-17)

#36

SiO-boliger blir bare dyrere og dyrere, mens stipendet er det samme.

Eva Aasen (Oslo, 2020-11-17)

#64

Reduser husleiga!

Albert Andersen Øydvin (Oslo, 2020-11-17)

#76

Bor i SiO sjøl, markedsjusteringene deres på flere hundre hvert år dytter stødig studenter ut av boligene og ut i et tettere boligmarked.

Erlend Kok (Oslo, 2020-11-17)

#117

Grunnloven sier at alle skal ha lik rett til utdanning, men hvordan kan man ha det når man trenger god råd til å betale skyhøye leieutgifter for studentbolig og en fast deltidsjobb?

Aurora Kobernus (Oslo, 2020-11-17)

#120

Fordi utleiemarkedet er helt absurd. Bolighaiene tjener seg rike på folk sitt behov om å bo. 8400 kroner i måneden holder ikke til leie i dette markedet. SiO av alle utleiere burde forstå dette og kompensere. Reduser husleia hos SiO og reduser husleia generelt.

Hallvard Bruøygard (Oslo, 2020-11-17)

#122

Jeg mener grenseløs profitt i boligsektor rammer de mange gagner de få. Dette er svært uheldig for samfunnet vårt.

Helle Bakke (Oslo, 2020-11-17)

#134

Jeg bor i en nydelig rønne, Studenterhuset ("Hus"), grunnlagt i 1919 av Norges første kvinnelige professor, Kristine Bonnevie, med det ene mål å tilby studenter et billig botilbud i et pressende boligmarked. Hus er drevet og i stor grad vedlikeholdt av beboerne, og SiO har dermed minimalt av drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til Studenterhuset. Likevel har husleien økt betraktelig de siste 4 årene jeg har bodd her.

Husitter er dritt lei av at SiO skal trekke på skuldrene hver gang vi påpeker denne urettferdigheten og mangelen på respekt av studenthistorie i Oslo.

Vi har påpekt dette år på år, og nå sier vi det atter en gang; Reduser husleia!

Nora Skjelstad (Oslo, 2020-11-17)

#145

I support this petition as I have felt many times that SiO does not care about student's welfare (my own welfare included). I have also supported and taken part in other initiatives to obtain more support from SiO, but they all failed to obtain the desired outcome. SiO has a monopoly and students have no other choice but to comply with SiO decisions that constantly deny students' rights.

Milena Nikolic (Sogn, 2020-11-17)

#156

Jeg signerer for å hjelpe studentene. Ble ferdig utdannet i sommer. Bodde litt på SiOst sine hybler, men flyttet fort ut da det var for dyrt i forhold til hva man får. SiOst sier de er for studenter, men lite av det de gjør tyder på dette.

Astrid Hovind (Fredrikstad, 2020-11-17)

#180

SIO Har et skyhøyt driftsresultat, og for høye lederlønninger. Da bør leia reduseres moderat

øystein 17 (OSLO, 2020-11-17)

#190

Jeg signerer fordi selv om SiO leier til under markedspris så er det altfor mye. Dersom en leilighet er 50 % av inntekten din så er prisene på leiligheter for høy nå. Markedsprisen er spekulativ og pengene fiktive, men det har en reell påvirkning på folk, som blir dårlig av å måtte leve under fattigdomsgrensen.

Karina Sletten (Oslo, 2020-11-17)