Nei til kuttene for samtidsmusikken i Oslo! / No to new music cuts in Oslo!

Kommentarer

#4

nyMusikk gir tre råd og tre påminnelsar til politikarane i Oslo kommune:

1. Legg til rette for at det profesjonelle kunstlivet har forutsigbare arbeidsvilkår. Husk også institusjonelle kutt spreier seg nedover i feltet og rammar enkeltkunstnarar - det vere seg komponistar, bratsjistar, lydfolk eller konsertprodusentar.

2. Styrk mulighetene for nytenking innan kunstmusikkfeltet. Husk at det norske samtidsmusikkfloraen er eit finstemt økosystem der enkeltaktørar, ensembler, festivalar og arrangørar står i eit gjensidighetsforhold. Endringar hos ein part påvirkar umiddelbart andre.

3. Invester i det gode arbeidet som blir gjort for å styrke mangfaldet i samtidsmusikkfeltet. Husk at ein pr i dag ligg føre andre felt mtp kjønnsrepresentasjon, på utøvar- så vel som komponistfeltet.

Dette betyr ikkje at samtidsmusikken er ferdig snakka på alle områder, at feltet ikkje har nye mål å nå. Men me treng alle aktørane me har, også Ultima og Cikos, for å fortsette med å lage den beste samtidsmusikken me kan, for eit så bredt publikum som me kan nå, og med ei så mangfaldig kunstnargruppe som me kan bygge opp.

Signer oppropet om å reverse desse kutta!

Bjørnar Habbestad (Oslo, )

#10

Det fire feltet må styrkes, ikke kuttes! Disse kuttene får store ringvirkninger for profesjonelle frilansere i Oslo, musikere, scenearbeidere, teknikere, komponister, samarbeidspartnere i skoler, andre sceniske uttrykk, og internasjonale kunstnere som ikke lenger kan inviteres. Ikke for seint å gjøre om på dette.

Maja S. K. Ratkje (Oppegård, )

#20

Jeg signerer fordi disse miljøene representerer kunnskap, nyskapning og stolthet for byen vår!

Bjarne Kvinnsland (Oslo, )

#29

Jag tycker det är förkastligt att nedskärningar i dessa viktiga kulturinstitutioner ens finns på kartan. Kulturen är det som gör staden levande och det som gör tillvaron dräglig i dessa oroliga tider. Jag hoppas verkligen, både för min egen del som snart utexaminerad musikstudent och för alla som har ett intresse för kultur eller någonsin deltagit i ett kulturellt evenemang att ni omvärderar detta förslag och omedelbart stryker budgetnedskärningarna!

Anna Flodmark (Oslo, )

#40

Det er avgjerande viktig for utviklinga av norsk musikkliv at desse institusjonane får føre vidare sitt arbeid med full kraft.

PAAL-HELGE HAUGEN (Nodeland, )

#44

Jeg signerer fordi både Cicada og Oslo Symfonietta har stor betydning for musikklivet nasjonalt og internasjonalt. De må fortsatt få økonomisk støtte til å utvikle samtidsmusikk og dyktige musikere! Kutt er ikke akseptabelt!

Anne Emilie Thelin (Skien , )

#45

Cliff A. Moustache

Cliff Moustache (Oslo, )

#66

Ingen ting er viktigere enn kultur når samfunnslimet går i oppløsning.

Mona Levin (Sandefjord, )

#68

Jeg vil ikke leve et liv uten seriøs - ikke spekulativ kunst.

Jørn Simen Øverli (Oslo, )

#72

Jeg signerer fordi disse kuttene rammer det beste av den seriøse musikken i Oslo enormt hardt. Dette er veldig opprørerende. Offentlige media flommer over av pop-musikk, hvor skal folk få kontakt med at det finnes en annen musikk om ikke ved festivaler og gjennom høyt kvalifiserte ensembler?

Lasse Thoresen (Oslo, )

#74

Ultima og Oslo Sinfonietta
og Cikada er institusjoner som er helt essensielle for mangfold, nyskaping og det frie feltet, og for Oslo som internasjonal kulturby. Forslaget strider dermed også mot byrådets egen politiske plattform. Ultimafestivalen, Oslo Sinfonietta og Cikada er sentrale fundamenter for den eksperimentelle og sjangeroverskridende musikken, som fra før har altfor dårlige kår i offentligheten og i media, og som også gjør et viktig arbeid overfor barn, unge, minoriteter, for likestilling og for integrering i alle dimensjoner av begrepene, og åpner på en svært inkluderende måte opp for at alle kan oppleve kunst og musikk på et høyt profesjonelt nivå innenfor mange ulike uttrykk og sjangre. De bidrar også til oppdrag og arbeid for kunstnere, musikere og komponister over hele landet, og til å opprettholde og videreutvikle den høye kunstneriske kvaliteten i norsk kunst- og musikkliv.

Stine Sørlie (Oslo, )

#75

Festivalene, Oslo Sinfonietta og Cikada er ledende institusjoner i verdensklasse og utgjør selve kjernen og ryggraden i norsk samtidsmusikk. Kuttene vil få negative ringvirkninger for hele det norske musikklivet og Oslo som kulturby.

Hege Imerslund (Oslo, )

#78

Samtidsmusikk og samtidskunst tar oss videre.

Per Øystein Berglund (Oslo, )

#80

Jeg signerer fordi dette er viktig!

Stig Aarskog (Trondheim, )

#83

Cikada, Oslo Sinfonietta og Ultima er grunnsteiner i samtidsmusikken i Norge, Norden og Europa. Utallige komponister har samarbeidet med de to ensemblene og utallige komponister, musikere og ensembler har hatt konserter og forestillinger på Ultima. De har brakt norske musikere og norsk musikk ut i verden og hele verden inn til Norge. Det er i disse dager og i dagene som kommer at vi trenger dem aller mest, gjemt som vi alle er bak private dører og skjermer. Vi trenger å samles i levende live om den musikken disse grunnsteinene i norsk kulturliv spiller for oss. Den poetiske, vanskelige, utforskende, motsetningsfylte, drømmende og undrende musikken.

Henrik Hellstenius (Stabekk, )

#88

Jeg er i mot at en så stor del av samtidsmusikkfeltet i Norge og oslo raseres.

Bjørn Bolstad Skjelbred (Oslo, )

#105

Stoppa detta vansinne!!! Det är inte klokt det som händer just nu! Ultima är världens bästa festival likaså Oslo Sinfonietta och Cikada. Försök hitta tillbaks igen, denna festival behövs.

Benjamin Staern (Malmö, )

#113

Jeg har jobbet med å promotere samtidsmusikk i 35 år overfor internasjonale festivaler og store fremføringsinstitusjoner. Jeg vet for et arbeid som ligger bak oppbyggingen av disse insitusjonene og hvilken enorm betydning de har hatt for norsk - og Oslos - musikklivs anseelse i utlandet. Cikada, Oslo Sinfornietta of Ultima er på internasjonalt toppnivå. Oslo kommune vil fremstå som uvitende og ukulturell om de nå må bygges ned.

Hilde Holbæk-Hanssen (Oslo, )

#115

Det er viktig at mangfold i musikk- og kulturlivet bevares. Å kutte midler til dyktige aktører i samtidsmusikken, som i høy grad bidrar til et mangfoldig og stadig fornyet musikkliv i Oslo og Norge, vil være en tragedie. Slike ensembler og festivaler trenger å vernes for å sikre et bredt kulturtilbud for musikk- og kunstinteresserte i hele landet.

Åsmund Perssønn Ødegaard (Oslo, )

#116

En reduksjon av festivalens og ensemblenes bevilgning på denne størrelsen vil ha ringvirkninger for musikklivet i hovedstaden som er større enn det som overskues umiddelbart. Siden 1990 har festivalen vært en samlende kraft for hovedstadens musikkliv av både tradisjonell og eksperimenterende karakter, og et kontaktpunkt for internasjonale impulser. Oslo-baserte ensembler som Cikada og Oslo Sinfonietta er og har vært uvurderlige for eksporten av norsk kunstmusikk. Det skal satses på barn og unge forstår jeg, men hvilket musikkliv skal de henvende seg til når de vokser opp?

Jøran Rudi (Oslo, )

#126

Dette er totalt feilslått prioritering.

Einar Idsøe Eidsvåg (Oslo, )

#131

Oslo har ett starkt och internationellt viktigt namn som en stad där den bästa och mest levande samtidsmusiken finns. Ultima är en av världens viktigaste festivaler för den nya och experimentella musiken, från Sverige ser vi med beundran på vad Oslo har byggt upp inom detta område. Gör inte detta kortsiktiga och farliga misstag - det går aldrig att göra ogjort!

Anna Lindal (Stockholm, )

#141

Svåra tider för musik och konserter i koronatiden. Så stora nedskärningar i tillägg blir helt ödeläggande för Cikada oslo Sinfonietta och det fria klassiska samtida musiklivet

Kenneth Karlsson (Vollen, )

#147

Et mangfoldig musikkliv er så utrolig viktig! Vi befinner oss i en vanskelig tid, men løsninga er ikke å kutte i støtte til uerstattelige aktører som Ultima, Oslo Sinfonietta og Cikada. Et profesjonelt og mangfoldig musikkliv kan skape store kunstopplevelser og bidra til å utvide vår horisont ikke bare estetisk, men også filosofisk, sosialt, kulturelt, politisk, etc. Kunsten nyanserer og bringer inn nye perspektiver. Dette er kanskje viktigere enn noensinne.

Mikael Aksnes-Pehrson (Oslo, )

#157

Ønsket om kutt i driftstilskuddet til disse 3 sentrale, internasjonal anerkjente og livsviktige kulturaktører er en skam! BYGG OPP istedenfor å rive ned. Gjør deres jobb.

Amel Mahi (Nesodden, )

#175

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å si fra om at slike kutt er skadende for kunsten og spesielt samtidsmusikken i Oslo.

Siri Wigdel (Fagernes, )

#185

Kultur og ringvirkninger fra disse aktørene er så viktig å oppretholde et solid fundament for. Spesielt i den tid vi nå lever i.

Robin Garen Aaberg (Bergen, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...