Terje Mikkelsen Ønskes i programmet Debatten,med Fredrik Solvang.

Kommentarer

#603

Eg synest dette er ei viktig prinsippsak som må drøftast skikkeleg.

Reidun Saxvig (Lerkerinden 26, 5099 BERGEN , 2020-11-24)

#614

Jeg er helt enig i dette initiativ.

Finn Larsen (Bergen, 2020-11-24)

#618

Jeg synes det er viktig.

Ivar Amundsen (Tromsdalen , 2020-11-25)

#625

Tannhelse er en del av kroppen.

Lisbeth Otelie Pettersen (Hovin i Gauldal , 2020-11-26)

#626

Jeg signerer fordi jeg synes dette er en viktig sak.

ina bostad (snåsa, 2020-11-26)

#627

Dette er viktig å få frem.
Tannhelse er også en del av kroppen.

Kathrin Snevoll (Stange, 2020-12-01)

#629

Tannhelse er minst like viktig som all annen helse og bør ha lik prioritering .

Christel Brunes (Innhavet, 2020-12-03)

#639

Jeg signerer fordi tannlege er alt for dyrt for veldig mange folk.

Lise Bye (Trondheim , 2021-01-04)

#644

Dyrt å få ordnet tennene 🥴

Ellen Aksberg (Alta, 2021-01-04)

#648

Fordi jeg er enig i at Tannhelse bør likestilles med all annen helse behandling som andre helsetjeneste, og noen må tale saken

Cecilie Dahlin (Drangedal, 2021-01-04)

#651

Tenner er en del av kroppen!

Bjørg Blikeng (Trondheim , 2021-01-04)

#652

Synes dette er viktig

Tommy Nordby (Knarvik, 2021-01-04)

#653

Jeg syns det er for dyrt og gå til tannlegen

Hjørdis Ingebrigtsen (Verdal, 2021-01-04)

#655

Alt for dyrt for folk flest

Gunnar Soleng (Sørstraumen, 2021-01-04)

#658

Jeg signerer fordi jeg er enig i budskapet

Remy Alden (Wrocław , 2021-01-04)

#660

Dette er viktig!!

Sissel Daaland (Y, 2021-01-04)

#663

Tenner burde høre til resten av kroppen i folkehelsa

Merethe Bjørnå-Sakshaug (Kvalsund , 2021-01-04)

#667

Det er viktig debatt

Karina Pettersen (Vadsø, 2021-01-04)

#668

Jeg ønsker at tenner må inn under egenandelsordningen. Da tennene er en del av kroppen

Sissel Bergsodden (Moelv, 2021-01-04)

#671

Vil ha gratis tannbehandling

Gro Edvardsen (Vestfossen , 2021-01-04)

#694

Saken er viktig for meg.

Edel Nilsen (Porsgrunn, 2021-01-04)

#696

Tenner er like viktig som helsen ellers og er mange som sliter økonomisk og ikke får ordnet tennene sine.

Hege Bakken (Raufoss, 2021-01-04)

#699

Det er altfor mange som ikke tar tak i tannhelsen men utsetter den pga økonomi.. Det er viktig å få dette frem.

Anja Stokkenes (Haugesund , 2021-01-04)

#712

Dette betyr mye for meg!

Bente Apeland (Haugesund , 2021-01-04)

#713

Tenner er like viktig som resten av kroppen.

Camilla Melbøe (Alver, 2021-01-04)

#714

Jeg skulle absolutt vært hos tannlege, men dessverre ikke råd til det på uførepensjon 🥲

Ann Kristin Nordli (7120 Leksvik , 2021-01-04)

#722

Jeg synes det burde vært sånn som ordningen er når en går til vanlig lege.

Kenneth Hansen (Orkanger, 2021-01-04)

#729

Dette er en veldig viktig sak

Eva Gulbrandsen (Oslo, 2021-01-04)

#730

Jeg signerer fordi tennene mine er en del av kroppen. Og det tar jeg for gitt at alles tenner er, helt til de må byttes ut fordi det ikke har vært anerkjent som et faktum.

Rigmor Halvorsen Sveen (Østfold , 2021-01-04)

#734

Det er på tide å få en bekreftelse at tenner også hører med til kroppen vår, slik at vi kan få reduserte tannlegeutgifter.

Reidun Fjaeren (BERGEN, 2021-01-04)

#743

Jeg brenner for at tannhelse bør inngå under retten til helsehjelp, uavhengig av økonomisk status.

Kristina Syversen (Fredrikstad, 2021-01-04)

#745

Jeg er enig

Eva Andrea Ofstad (Trondheim, 2021-01-04)

#746

Det er en selvfølge!

Margareth Pedersen (Kirkenes, 2021-01-04)

#749

Jeg signerer fordi jeg støtter denne saken

Hilde Totland (Bergen, 2021-01-04)

#756

Tannhelse er like viktig som. År fysiske helse!

Christine Sognlien (Greåker, 2021-01-04)

#758

Fordi dette er viktig for alle

Bjørg Vigre Fonne (Vigre Nærbø, 2021-01-04)

#766

Det er en viktig og hittil svært forsømt sak.

May-Irene Eliassen (Rykkinn , 2021-01-04)

#770

Sette er viktig

Vigdis Walle Nordgård (Stokmarknes, 2021-01-04)

#773

Tennene er en del av kroppen og vi er mange eldre som ikke har penger til tannlege

Bente Mona Gjertsen (Bergen , 2021-01-04)

#774

Det er viktig å rette fokus på dette. Tannhelsen er like viktig som helsen forøvrig.

Kari Lise Hagen (Tolvsrød, 2021-01-04)

#776

Jeg signerer fordi dette er en del av helsen vår og mange lir fordi de ikke har råd til tannbehandling.

Liv Tone Sandbekk (Merkurveien 5, 2021-01-04)

#778

Som enslig ufør, er tannlegeutgifter et mareritt for meg.

Sonja Skaug (Knapstad , 2021-01-04)

#784

Helt klart! Kjør på!

Camilla Jensen (Trondheim, 2021-01-04)

#787

Alle bør få mulighet til å gå til tannlege

Monika Bjørnstad (Ottestad, 2021-01-04)

#788

Ønsker at han skal tale/fremme vår sak.

Eddie Andersen (Ilseng, 2021-01-04)

#791

Dette er kjempeviktig!!

Elinor Hanssen Nygård (1860 Trøgstad , 2021-01-04)

#796

Jeg mener tannhelse skal være gratis i Norge

Anne Grethe Lee (Holmestrand, 2021-01-04)

#800

Jeg signerer fordi dette er en sak som i aller høyeste grad er et stort hull under norske velferds og helsesystemet

Synnøve søndergaard (Tromsø, 2021-01-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...