La bygdene leve,bevar Brekken- og Glåmos oppvekstsenter!

Kommentarer

#1010

Jeg har et nært og sterkt forhold til Brekken da mor kommer derfra. Alle våre ferier har blitt tilbrakt der fra jeg ble født og hele min oppvekst. Slik har det også vært i mitt voksne liv, men nå også flere helger i måneden da jeg har hatt egen hytte her ca 30 år.
Gjennom alle disse årene har jeg fulgt med utviklinga i bygda og fulgt interessert med og kjenner bygdas historie godt.
Jeg er imponert over hva bygdas innbyggere, barnehage og skole, nærbutikken, næringslivet forøvrig samt idrettslag, «husmorlaget», saniteten (nå nedlagt) og ungdomslaget har fått til sammen og hver for seg til det beste for bygda både for de fastboende, hyttefolk og turister! Jeg vil nesten si på flere områder på tross av kommunens administrative- og politiske ledelse og vedtak.
Jeg stiller meg undrende til manglende demokratiske prosesser i flere saker bla:nedlegging av ungdomsskolen, flytting av den samiske skolen og nå sist forslag om nedlegging av skolen.
Hvor er hensynet til elevene og småbarns familier? At unger fra 5/6 årsalderen skal busses ca 3,5 mil/tur-retur hver dag, er uforsvarlig.
Forståelsen for hva som skal til for å skape levende lokalsamfunn synes fraværende så også vyer og planer for Brekken.
Beklagelig å høre ledere som «dolker» sine ansatte ved å trekke deres kompetanse i tvil.
Har også undret meg over bruken av «Aursundsfondet» og næringsmidler/tilskudd i kommunen over mange år -
Jeg har stor forståelse for bygdas protest og støtter den helt og fullt!
Oppfordrer derfor kommunens folkevalgte til å vise innbyggerne/sine velgere at de er verdt den tilliten de har fått til å være deres ombud - å være tillitsvalgte for hele kommunen!
Bruk klokskap og vær visjonær og ta gode avgjørelser, lytt til innbyggerne og følg demokratiske spilleregler og lovverk.
Britt-Inger Volden

Britt-Inger Volden (Trondheim, 2020-10-27)

#1012

Som utflytta rørosing vet jeg at skoler rundt om i bygdene er viktig pga lang reisetid til å fra skole med buss. Dårligere tid til lekser pga aktiviteter på ettermiddagene å dårligere kosthold.

Thomas Bukkvold (Oppdal, 2020-10-27)

#1017

Uten hjertet i bygda vil ikke pulsen i fjellet slå...

Solvår Kverneng Evavold (Glåmos, 2020-10-28)

#1019

Jeg signerer fordi jeg vet hvor viktig det er å bevare levende bygder, som Brekken hvor jeg har vært flere ganger. Blir skolene lagt ned dør de sakte, men sikkert.

Jørån Slettum Skarphol (Disenå , 2020-10-28)

#1023

Jeg signerer fordi jeg vil at barna som vokser opp på Brekken, skal gå på sin nærskolen, og slik at skolen kan forbli en viktig institusjon i bygda.

Ivar M Husby (Stjørdal/Brekken, 2020-10-28)

#1028

Jeg vil bevare bygde-Norge!

Ann Elin Mebust (Trondheim, 2020-10-28)

#1034

Viktig å bevare bygdene. Det er vanskelig uten skoler og barnehager

Brita Haugan (Røros, 2020-10-28)

#1035

Jeg er Brekking

Jo Bjørner Haugom (Røros, 2020-10-28)

#1055

Viktig å beholde de små lokalsamfunnene. Skolene er limet.

Solvor Sand (Røros, 2020-10-28)

#1058

Det er viktig og for fremtiden

Paul Nyang'owo (Otieno, 2020-10-28)

#1068

Jeg har venner i Røros kommune som er veldig bekymret for nedleggelsen

Kamilla Starholm (Oslo, 2020-10-28)

#1069

nei til nedlegging av skolene

tron tronsmed (røros, 2020-10-28)

#1071

Skolen er veldig viktig for bygda og faktisk det eneste direkteutgiften for Røros kommune. Lavere verdi av eiendommer i Glåmos og Brekken vil ta kanskje 1-2 mill av eiendomsskatten.

Odd magne Sandkjernan (Glåmos, 2020-10-28)

#1072

Jeg selv har opplevd at bygdeskolen min har blitt lagt ned.

Vegard Fjeseth (Kvål, 2020-10-28)

#1081

Som utflytta Aursuning vet je kor viktig skola og barnehagen e for at bygda ska overleve. Så dokk som bestemme ta te fornuft og la det bestå.

Laila Holm-Bull (Snåsa, 2020-10-28)

#1089

Jeg signerer fordi jeg er oppvokst på Røros og vet hvor mye bygdene betyr for bergstaden.

Ine Dahl (Trondheim , 2020-10-28)

#1090

Jeg unner tantebarna mine nær-skolen sin.

Ann Voldmo Odden (Søre Osen, 2020-10-28)

#1092

Bevar bygdene!!!!!

Heidi Bukkvoll (Røros, 2020-10-28)

#1098

Viktig sak!

Aase Skiple (Oslo, 2020-10-29)

#1104

Dette er viktig. Vi kan ikke klage på sentraliseringen fra storting og regjering hvis kommunen bidrar til å gjøre det vanskeligere for unge mennesker med barn å bo i utkanten. Det er rent prinsipielt.

Eli Neby (Røros, 2020-10-29)

#1115

Nedleggelse er korttenkt og skadelig for bygdenes muligheter

Even Erlien (Røros, 2020-10-29)

#1117

Jeg har 3 barnebarn som går på Glåmos Skole

Jorun Fosseide Strøm (Koppang, 2020-10-29)