Unngå nedleggelse av restaurant og matfag på Sandefjord videregående skole

Kommentarer

#802

Vi ikke har råd til å legge ned flere utdanningstilbud til en bransje som skriker etter arbeidskraft!

Kyrre Dybdal (Stjørdal , 2020-11-25)

#809

Det er svært viktig at slike skoletilbud forsvinner der behovet faktisk er reelt.

Therese Preuss (Skien, 2020-11-25)

#820

Vi trenger valgmuligheter for unge mennesker som vil bli noe her i verden. Vi trenger mennesker som kan ernæring og matfag mht folkehelse, restaurantdrift og matkultur. For mange unge velger almennfag uten at det bringer dem videre.

Idun kristin Kristoffersen (Sandefjord, 2020-11-25)

#830

Det er viktig å ta vare på yrkesfaglinjene.

Jarle Holt (Sandefjord, 2020-11-25)

#835

Vi kan ikke redusere tilbudet til unge mennesker (vår framtid) med begrunnelse i å spare penger!! Det er å spare seg til fant!

Gunnar Gade (Sandefjord, 2020-11-25)

#840

En levedyktig bransje som skriker etter fagfolk og fortrinnsvis de som kjenner matkultur og språk. Mat er viktigste kulturbærer og en kunnskap elevene og deres familie og venner har glede av hele livet

Edmund Eriksen (Andebu, 2020-11-25)

#853

Yrkesfag er VIKTIG!

Ilse Håbjørg (Trondheim, 2020-11-25)

#855

Dette faget har lange røtter i Sandefjord, og startet nettop her. Det viktigste er at dette er en utdanning dom gir mange en framtid de ønsker og vil leve av. Byen trenger det, de unge trenger det, Norge fortjener det!

Thore Sebastian Nielsen (Sandefjord, 2020-11-25)

#856

Jeg er fra Tjølling (mellom Larvik og Sandefjord) og støtter opp om nærmiljøet og gamle minner fra skolen

Lene emilie Hansen wiik (Kongsberg , 2020-11-25)

#859

Vi trenger flere fagfolk i dette yrke

Morten Lenes (stokke, 2020-11-26)

#861

Norge trenger fagfolk

Anne Olsrud (Brumunddal, 2020-11-26)

#865

Jeg selv har gått den linjen på SVGS, og har elsket yrket mitt siden (17 år), syntes ungdom fremdeles burde få muligheten!

Veronica Schanche (Tjøme, 2020-11-26)

#870

Jeg er en elev på RM som trives godt og det er viktig for meg og kunne fortsette på SVGS

Radoslav Vasilev (Sandefjord, 2020-11-26)

#877

Alle kan ikke gå studiespesialisering og denne linjen / retningen er så viktig for mange elever. Vi trenger kokker med god kunnskap om mat, smaker, helse og ernæring!

Linda Christin Sæther Ree (Sandefjord, 2020-11-26)

#878

Ikke alle er teoretikere. Derfor blir det veldig feil å utelukke en stor gruppe ungdommer, som vil noe annet i livet enn å bli akademiker.
Samfunnet bør være for alle. Vi trenger alle. Vi trenger valgmuligheter og mangfold.
Ved å ta vekk Restaurant og Matfag Svgs, tar dere vekk muligheten for mange, som brenner for matlaging.

Line Møller (Larvik, 2020-11-26)

#882

Vi ønsker at alle ungdommer i Sandefjord skal ha et RM tilbud i nærheten

Hanne Sondresen (Porsgrunn, 2020-11-26)

#883

Silke utdanninger må bevares

Marcus Drott (Oslo, 2020-11-26)

#884

Dette er viktig for den største kommunen i det nye fylket!

Odd Rune Langeland (Sandefjord , 2020-11-26)

#888

Mat og restauranter er viktig

Margit Whent Majormoen (Gol, 2020-11-26)

#901

Jeg signerer forde vi trenger kokke linje i Sandefjord

Heidi Irene Lie (Tønsberg, 2020-11-26)

#907

Støtter oppropet fordi en nedleggelse av linjen fører til større frafall i vgs. Mange av disse elevene vil ikke flytte over til Tønsberg eller Larvik. Smått uvirkelig at politikere som snakker om dette i festtaler gjør det motsatte i praksis. Dette strider mot signaler fra sentrale hold om satsing på yrkesfag. Næringslivet lokalt trenger disse elevene. Dessuten er det en linje med dyktige lærere som nå står i fare for å bli arbeidsledige. Er dette resultatet av fylkessammenslåing?

Åge Hvitstein (Sandefjord , 2020-11-26)

#910

Nedleggelse vil gi økt dropouts fra vgs. Mangfoldet i skoletilbudet blir borte. Kutt heller i de økte administrasjonsutgiftene i fylkeskommunen.

Mona Skatteboe (Sandefjord, 2020-11-26)

#912

Robert skal bli

Frithjof Ødegaard (Sandefjord, 2020-11-26)

#925

Det er viktig å utdanne kokker i dette landet, det er ikke flere enn det trenger. RM Svgs har lange tradisjoner, og Sandefjord by gastronomiske muskler. Linja hører naturlig hjemme på Norges største vdg skole. Det nye storfylket burde skjemme seg med sine desperate nedskjæringer i skolesektoren.

Gudmund Nese (Nøtterøy , 2020-11-27)

#933

Dette er en viktig utdanningslinje som andre burde ha muligheten til å gå på.

Erlend M H-H (Sandefjord, 2020-11-27)

#935

Jeg signerer fordi Jeg synes det er teit at RM kankje må legges ned. Matlaging er en stor del av Sandefjord. Vi har fått gode tradisjoner,turister. Scandick Park Hotell har vunnet prisen med beste frokokost over hele landet til og med. Vi trenger mat for å overleve. Ikke minst trenger vi også arbeidere for å lage denne maten. Restaurant og matfag er en yrkesrettet linje og vi trenger flere som velger yrkes fag i Norge. Svgs er jo Norges største skole, den har jo så og si alle linjene i Norge utenom tre linjer. Dette er jo litt av sjarmen til Svgs også! Jeg har mange venner som går på denne linjen. Det er dumt hvis de bytter til Thor Heyerdahl. Da får jeg ikke like mye kontakt med dem som jeg ville ha gjort og Thor Heyerdahl har heller ikke så mange valg på Vg2 som det er på Svgs vg2. Vær så snill, ikke legg ned Resturant og Matfag på Sandefjord Videregående skole!!!

Nanna Hansen Myhre (Sandefjord, 2020-11-27)

#937

Jeg signerer fordi dette utdanningstilbudet ikke KAN forsvinne fra SVGS.

Turid Teigen (Stavern, 2020-11-27)

#940

jeg signerer fordi jeg vil stå opp mot den næringsfiendtlige politikken vi nå ser fra Fylkets administrasjon. Og særlig mot en bransje som trenger flere hundre nye lærlinger hvert år. Det er en tragedie dersom RM ved SVGS blir borte. Våre (Sandefjords) hoteller og restauranter trenger faglærte medarbeidere. LA RM VED SVGS LEVE!!!

Torgeir Øverland (Drammen, 2020-11-27)

#943

Jeg signer fordi, jeg går restaurant og matfag på svgs er den beste linjen man kan søke på. Alle lærerne er så sykt inkludernde og alle får lære seg masse. Jeg var sånn som hata skolen og ikke hadde lyst til å fortsette, men så kom jeg inn på Rm og har aldri tvilt og å ikke stå opp får å gå på skolen. Ikke la politikerne legge ned noe som betyr så mye for så mange!

Amadeus Läckeberg (Sandefjord , 2020-11-27)

#950

Jeg signerer fordi Mathias blir lei seg ):

Victoria Arnesen (Sandefjord , 2020-11-27)

#953

Viktig tilbud, tradisjonsrik!

Grete Sandven (Sandefjord, 2020-11-27)

#960

Jeg er for at et viktig fag skal bestå- mljø og kortreist mat...

Britt Eidsheim (Stavern, 2020-11-27)

#973

Det er viktig å opprettholde tilbudet i Sandefjord hvor de har lang tradisjon med dette!

Ian Skorge Johannessen (Sandefjord, 2020-11-27)

#978

Jeg signerer fordi dette er et opplæringstilbud både unge og næringslivet trenger.

Randveig Berggreen (Sandefjord, 2020-11-27)

#979

Jeg signerer fordi det er viktig at RM-linjen finnes flere steder. Ikke sikkert at de som for eksempel bor i Sandefjord gidder å dra helt til Tønsberg/Larvik. Vi trenger flere innenfor mat-yrket.

Elise Klowning (Tønsberg , 2020-11-27)

#983

Jeg vil at resturant og matfag ved Sandefjordvgs skal forsette i mange år til.

Vilde Røhne (Sandefjord, 2020-11-27)

#984

Utrolig viktig for å beholde rekrutteringen til bransjen.

Per Espen Thorgersen (Svinndal, 2020-11-27)

#985

Dette er en viktig linje for byen og regionen vår. Den bør bevares!

Cecilie Kjæmperud (Sandefjord, 2020-11-27)

#989

Reiselivet er helt avhengig av fagarbeidere innen restaurant og matfag. Ikke bare i Vestfold og Telemark. Hele landet. Utrolig viktig at linjen opprettholdes!

Anne Dorte Carlson (Trysil , 2020-11-27)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...