Stopp nedleggelsen av Musikk- og Danselinja ved THVS

Kommentarer

#3

Jeg signerer fordi det er viktig å ha et musikktilbud ved THVS da det utgjør en så stor forskjell i livene til de som går der og de som har gått der. Ved å fjerne dette tilbudet så stjeler dere den kulturbyggende sjelen som Larvik har vært kjent for.

NEI TIL NEDLEGGELSE AV MDD PÅ THOR HEYERDAHL VGS!!!

Morten Meyer (Hamar, 2020-10-21)

#4

Vi må bygge opp om kulturen!

Joakim Biondi (Larvik, 2020-10-21)

#11

Jeg signerer fordi jeg ønsker å beholde denne linja

Oda Simonsen (Sandefjord, 2020-10-21)

#12

Jeg signerer fordi jeg vil ikke at denne linjen skal legges ned. Denne linjen er en veldig kreativ linje og thvgs trenger en kulturell/kreativ linje

Thea Eikenes Sørensen (Larvik, 2020-10-21)

#17

Musikklinja skaper så bra engasjement både for de som går på linja og de som går andre linjer. Som musiker selv så er det viktig å ha musikklinje på skolen!!

Sara Rove (Sandefjord , 2020-10-21)

#19

Jeg signerer og støtter dette oppropet fordi dette er en særdeles viktig fremelse av kommende og nåværende kulturliv og musikk

Stig Seierstad (Larvik, 2020-10-21)

#22

Jeg signerer og protesterer fordi Larvik blir så mye fattigere av å legge ned Musikk og Dans ved THVS. Helt uforståelig!

Jojenneke Jørgensen (Larvik, 2020-10-21)

#32

Danselinjen på Thor Heyerdahl vdg var den beste tiden i hele min ungdomstid. Så bra at jeg pendlet mellom Tønsberg og Larvik i 3 år! Ikke legg den ned!

Helene Hiller (Tønsberg, 2020-10-21)

#34

Jeg signerer fordi musikk- og danselinja er viktig å bevare for kommunen, fylket, men også for Thor Heyerdahl.

Ella Eidstad Pedersen (Stavern, 2020-10-21)

#37

Jeg signerer fordi musikk og dans er et viktig element for hele Vestfold og Telemark, da spesielt for gamle Vestfold.
Vi har mange gode danseinstitusjoner hvor det skapes utøvere med masse talent. Disse personene trenger et sted for videre utvikling og profesjonaliserng.

Stian Moldskred (Oslo, 2020-10-21)

#40

Jeg signerer fordi jeg går danselinja selv, og synes det er helt absurd at de vurderer å legge ned dette tilbudet. Dans og musikk er viktig for kulturmangfoldet, og det burde være et tilbud for alle, også de som er yngre.

Stella Brekke (Sandefjord, 2020-10-21)

#41

Jeg signerer dette fordi det er helt forferdelig å se et så flott tilbud bli ødelagt på denne måten. Jeg gikk der selv, og kunne ikke vært foruten de 3 årene på danselinja. Det blir skapt en nydelig familie, som passer på hverandre og løfter hverandre opp

Katrine Hansen (Larvik, 2020-10-21)

#42

Jeg har gått på musikklinja selv og det er en fantastisk linje med flotte lærerere. Det er også mye av grunnen til at jeg fortsatte i fagfeltet som faglærer og musiker. Under ingen omstendighet må den stenges ned

Nikolas Møller (Larvik, 2020-10-21)

#44

Vi trenger en Musikk og danselinje i Larvik. De som satser på dette, har flere timer øving hver dag for å være på høyt nivå, og kan ikke bruke av timene i løpet av dagen til å kjøre buss til annet skolested. Larvik sitt kulturliv trenger også et slikt tilbud👍

Carina Isaksen (Larvik, 2020-10-21)

#47

Jeg gikk selv på Th. Heyerdahl vgs, og selv om jeg ikke gikk på den aktuelle linja hadde jeg mye av mitt sosiale nettverk der- og jeg VET hvor viktig det er med et mangfold av folk og linjer på en slik skole.

Ida Freng (Kolsås, 2020-10-21)

#50

Jeg signerer fordi det er helt absurd å skulle legge ned musikk- og danselinja på THVS. Etter å ha gått der i 3 år har jeg vokst utrolig mye som person, fått venner for livet og utfordret meg selv på måter jeg ikke hadde kunnet gjøre på for eksempel studiespesialiserende. Fylket har sagt de ønsker et rikt kulturliv, men da hjelper det ikke å legge ned en linje hvor nettopp de som kommer til å bidra med kultur går.

Vilde Gjevestad (Bodø, 2020-10-21)

#55

Jeg signerer fordi jeg vil ha Musikk- og Danselinja ved THVS, og påvirke kutt av andre skolers kulturtilbud

Herman Østby (Larvik, 2020-10-21)

#61

Kultur er blant det viktigste vi har for å komplementere et fargerikt samfunn. Å legge ned et tilbud der ungdom har mulighet til å dyrke sine kreative sider samtidig som de får en generell studiekompetanse, vil være en stor tabbe for både kommunen og resten av fylket.

Zenoa Birchler (Tønsberg, 2020-10-21)

#70

Musikk - og danselinja gir et flott mangfold på Thor Heyerdahl vgs. Vi trenger den kreative mennesketypen i alle lag av samfunnet.

Linda Christine Mellum (Larvik, 2020-10-21)

#73

Denne linjen er viktig for mange. Hvorfor er det så mye viktigere at de som driver med idrett skal få tilrettelagt haller og tribuner i hytt å pine for at de kan drive med dette, mens kunst og kultur linjene blir fjernet?

Maya Elodie Risvold (Larvik, 2020-10-21)

#75

Det er viktig å beholde dette gode studietilbudet som er en del av vår identitet. Vi er stolte Heyerdahlitter!

Hanne Bergstrøm Odberg (Hvarnes, 2020-10-21)

#80

Jeg signerer fordi musikklinja var det eneste som fikk meg til å ville dra på skolen hele videregående. Den har gitt meg venner for livet og et sted man alltid kan dra tilbake og besøke, noe de fleste linjer ikke har. Den hjalp meg også veldig mye med å bli mer selvsikker og gjorde at jeg gjorde det bedre i andre fag også.

Selma Holbein (Larvik, 2020-10-21)

#82

Estetiske fag i skolen er nødvendig!!

Markus Sæthre (Horten, 2020-10-21)

#84

Samfunnet trenger mangfold. Thor Heyerdahl har mistet nok linjer for ikke-materielle ferdigheter!

Lars A Solberg (Stavern , 2020-10-21)

#87

Et land, som hevder at det har ett av verdens beste utdannelsessystemer, bør kunne gi elever et bredt tilbud i videregående skole.

Morten Bakkeli (Larvik , 2020-10-21)

#89

MDD er viktig for læring, trivsel, utvikling og menneskeskaping!

Hannah Larsen (Kristiansand, 2020-10-21)

#93

Jeg gikk på denne linja og hadde noen gode år der. Det har gjort at jeg nå har musikk som jobby (hobby/jobb) i tillegg til snekring. Selv om jeg ikke lærte snekring på linja lærte jeg heller det å være åpen, tørre å bry seg og vise følelser, likestilling osv. Det har gjort at jeg tørr å stå fram og å prate foran masse folk. Kunne egentlig ikke hatt noen bedre år enn det jeg hadde på THVGS MDD.

Filip Gundersen (Larvik, 2020-10-21)

#100

Dette kan fylkeskommunen ikke gjøre. Vi trenger denne kulturskatten i byen vår!!!! Skolen skal ikke bare bestå av teori.

Ellen Jane Langerud (Kvelde , 2020-10-21)

#103

Jeg signerer fordi estetiske linjer er for mange en stor motivasjon til skole, og dette er Thor Heyerdahls eneste! Unge kreative mennesker kan ikke bli frarøvet denne viktige veien mot noe som gir mye glede i livet!

Evita Engdahl (Larvik, 2020-10-21)

#104

Ønsker og bevare denne linjen da den er viktig for skolen og for ungdommene våres

Finn-Magne Triger (Larvik, 2020-10-21)

#107

De vet ikke hva de vil kutte ned. Kunstfagene betyr mye for mange, og er viktig for alle de som vil jobbe med dette videre. Gi oss like mye omtanke som idrett

Emma Raundalen (Sandefjord, 2020-10-21)

#115

Viktig å bevare dans og musikklinje i Larvik!

Jon Anders Jørgensen (Larvik, 2020-10-21)

#116

Jeg signerer fordi det er viktig å beholde de kreative linjene på videregående, slik at de som ønsker å holde på med sin lidenskap kan ha et sted å gjøre det, også på videregående.

Emte Barstad (Tønsberg , 2020-10-21)

#120

Det er tull og legge ned denne typen utdanning. Det bør utdannes flere her enn på NHH og BI

Tom Johansen (Larvik, 2020-10-21)

#124

Mangfoldet i samfunnet.

Sigrid Svinndal Ude (Stavern, 2020-10-21)

#125

Jeg signerer fordi Musikk og dans på thvs var med på å forme meg som person. Jeg fikk ha det gøy samtidig som jeg fikk generell studiekompetanse. Jeg fikk utfolde og uttrykke meg samtidig som jeg fikk en utrolig fin «familie» på skolen, noe svært få andre linjer får til. Denne linja må beholdes.

Marte Kristoffersen (Oslo, 2020-10-21)

#128

Jeg gikk på musikklinja selv, og at den skal bli lagt vil få konsekvenser for de som søker vgs! De må få ha valget!

Nora Christiansen (Kristiansand, 2020-10-21)

#132

Fordi kulturlivet står i fare mer enn noen gang pga Coronaen og nedskjæringer på tvers av landet.

Peter Laustsen (Nesttun, 2020-10-21)

#145

Har gått musikklinje selv og kompetansen og erfaringen er uvurderlig

Maria Jensaas (Varangerbotn, 2020-10-21)

#151

Jeg signerer fordi jeg har vært rådgiver på Musikk og Dans på Thor Heyerdahl videregående skole i mange år. Jeg så hvor viktig denne linja var for mange elever. Der fikk de bruke seg selv og sine talenter på en fantastisk måte. Det reddet dem gjennom videregående opplæring. Jeg satt med tårer i øynene når de hadde framføringer, og så hvordan de blomstret.
Denne linja må ikke bli nedlagt!!

Berit Nordbø (Nevlunghavn, 2020-10-21)

#154

I et samfunn må man dyrke fram det å tenke annerledes. Først da kan vi være innovative og møte utfordringer i samfunnet både økonomisk og sosialt. Dette bygger MDD lærere og elever opp under og derfor svært viktig i samfunnsutviklingen. For: der alle tenker likt, tenker ingen særlig mye!

Liv Ragnhild Torneberg (Kolbotn, 2020-10-21)

#158

Jeg signerer fordi det er viktig å ta vare på estetiske yrkesretninger. Det er viktig å ta vare på muligheten til å la videregående elever velge retninger som motiverer, samtidig som den muligjør at elever kan utfolde seg kreativt og utvikle sin identitet.

Mats Moldskred (Skien, 2020-10-21)

#160

Jeg jobber med utdanning av scenekunstnere og kan ikke bare stå å se på at våre rekrutteringsarenaer blir lagt ned.

Linda Stol Strigsve (Asker, 2020-10-21)

#164

Musikk og dans må bestå ved THvgs! Hvem skal ellers videreføre kunsten. Hvis kunsten forsvinner, forsvinner energien i Larvik, de unge flytter for godt og Larvik blir en gammalnanns-by.

Silje Elisabeth Wierød (Husebyskogen, 2020-10-21)

#176

Går selv på Musikklinja på Skien VGs, og vil at andre skal få oppleve å ha det like bra som jeg har hatt det her i snart 3 år.

Anders Vala Jacobsen (Skien, 2020-10-21)

#177

Mister vi evnen til å få utfolde oss kreativt blir vi fattige mennesker på alle plan og dette vil straffe seg økonomisk i samfunnet på et generelt nivå.

Mina Trøen (Sandefjord, 2020-10-21)

#178

Vi må ha dans- og musikklinja. Dette er viktig for hele samfunnet vårt.
Dette er ungdom med ambisjoner, som vil gjøre nytte og glede for seg Senere.

Tone Elisabeth Wierød (Larvik, 2020-10-21)

#186

Man kan ikke legge ned en linje som er nødvendig for så mange elever og kulturen i Larvik

Hanna Linnéa Lindtvedt (Svarstad , 2020-10-21)

#191

Det er tragisk. Dette er et tilbud som er med på å styrke et rettferdig samfunn, legges dette ned, kan det være familier som ikke har råd til å støtte barna sine til å utfolde seg kunstnerisk. Kunst er veldig viktig, samfunnet trenger musikk, dans og annen kultur.

Maria Kornelia Lund (Langhus, 2020-10-21)

#198

Hva skulle vi gjort uten musikk og dans. ????

Kari Pedersen (Larvik, 2020-10-21)

#200

Det er viktig for Larvik at vi har et tilbud til de elevene som ønsker å utvikle seg innenfor musikk og dans.

Bjørg Lisbeth Hansen (Larvik, 2020-10-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook