Stopp raseringen av Oslo sin viktigste utfartparkering på Sognsvann!

Kommentarer

#2

Meningsløs sløsing av befolkningens midler som kunne benyttes til fornuftige tiltak!

Hans Arthur Aanesen (Oslo, 2020-10-12)

#4

Stopp raseringen av Oslo! Nok er nok!

Cecilie Findeisen Rein (Oslo, 2020-10-12)

#10

NÅ må snart Oslo bystyre begynne å prioritere HVA de bruker de pengene de IKKE har til!!!

Kari Navestad (Oslo, 2020-10-12)

#13

Oslo for alle

stefan Lauridsen (oslo, 2020-10-12)

#16

Jeg signerer fordi jeg protesterer på denne vanvittige pengebruken!!

Erik Normann (Oslo, 2020-10-12)

#18

Må jo ha en parkeringsplass til alle som må kjøre bil (etc. småbarnsforeldre med mye å dra på). Dette er inngangsporten til Nordmarka!!!

Gyri B Bjørklund (Oslo, 2020-10-12)

#21

Jeg er født i Oslo, og ser med sjokk på hva som skjer med min fødeby

Tone Sundal Søderstrøm (1476 Rasta , 2020-10-12)

#22

Dette er feilslått politikk med feilprioritering av pengebruk! Dette trenger vi ikke!

Ida Døssland (Oslo, 2020-10-12)

#25

Jeg elsker bilen

Anett Carlsen (Oslo, 2020-10-12)

#26

Nå er det nok!

Britt Fossum (Oslo , 2020-10-12)

#27

Jeg signerer fordi Sognsvann er et fint og flatt turterreng for meg som er lungesyk. Er avhengig av parkering. Nå er hele Oslo nesten stengt for eldre og syke, la oss få ha noe igjen

Aud Steen (Kolbotn, 2020-10-12)

#28

Jeg mener dette er rasering av tilbudet til Oslo’s befolkning og tilgangen til marka

Hege Bjørkås (Oslo, 2020-10-12)

#34

Kan ikke skjønne hva som er miljøvennlig med dette!!!!

Camilla Solberg Christensen (Oslo, 2020-10-12)

#35

Idiotisk å bygge park ved marka. Vi trenger parkeringsplassene sånn at folk kan komme seg ut i marka.

Becky Stokke (Oslo, 2020-10-12)

#37

Jeg bor på Tåsen og kjører eller sykler ganske ofte til Sognsvann for å gå turer rundt vannet eller inn i marka. Kan ikke se behov for park ved inngangen til området. Fotgjengere og syklister kunne ferdes trygt og sikkert som det var. P-plassene bør bevares, det er mer behov for dem. Også for hotellet ved siden av.

Stig-Erling Brodal (Oslo , 2020-10-13)

#40

Plassene trengs. Det er vanskelig nok å finne plass der på utfartsdagene

Gro Enger (Oslo, 2020-10-13)

#42

Jeg signerer fordi nå må de bli stoppet

Anita Elshoy (Oslo, 2020-10-13)

#48

Dritt lei av all raseringen av Oslo foretatt av et byråd som ikke konsekvensutreder noen ting av det de utfører.....(ødelegger).

Tore Kløvstad (OSLO, 2020-10-13)

#50

Dette er en dårlig ide, hvorfor gjøre det vanskeligere for folk å komme seg til den fantastiske marka vår.

Herman Aanesen (Oslo, 2020-10-13)

#51

Jeg signerer fordi vi trenger P plasser til bil, og lett adkomst til marka. Å sanere gode P plasser til fordel for park er dårlig prioritering og sløsing med penger. Hvem trenger uansett park som inngang til marka?

Ellen Wego (Oslo, 2020-10-13)

#52

Jeg er imot den raseringen som , etter min mening, nå skjer i Oslo. Spesielt MDG står i spissen for dette. Nå må vi si ifra om at nok er nok

Terje Heide (Oslo, 2020-10-13)

#56

Dagens byråd raserer byen på så mange områder. De som styrer byen nå er ikke for ALLE innbyggerne, men arbeider bare for å lage flest mulig vanskeligheter for å mange som ikke passer inn i den "malen" som de har definert.

Ellen W Movig Ronæss (Oslo, 2020-10-13)

#59

Det er helt forkastelig å fjærne parkeringsplasser ved sognsvann. Det største utfartstedet i Oslo. I disse korona tider hvor vi advarer mot å ta kollektiv.

Birger Eriksen (Oslo , 2020-10-13)

#60

Bortkastede penger. Meningsløst med en «park» uten Nordmarka 😂

Henning Stene (Oslo, 2020-10-13)

#63

Nok nå i forhold til å gjøre det vanskelig å bruke bil!

Vegard Liven (Oslo, 2020-10-13)

#65

Sognsvann er en av Oslos viktigste friluftsområder, som allemannseie og lavterskeltilbud for alle aldersklasser og også folk som ellers har det vanskelig å komme seg ut i marka. I tillegg er det « porten» til mange fine naturoopplevelser for alle ski- og friluftsentusiaster, toppidretten/NIH.

Rita Karina Parvanova (Oslo, 2020-10-13)

#66

Rekrasjon skal ikkekoste penger

Johnny Steen (Oslo, 2020-10-13)

#68

Dette er ikke nødvendig å bruke penger på

Cecilie Lyngby (Oslo , 2020-10-13)

#70

Innbyggere i Oslo må få lov til å bruke bil for å komme seg til både skog og vann . Det passer ikke alle å bruke offentlig transport for å komme ut i naturen . Nå er nok nok byrådet !!!

Nina Gade Tenvik (0374 Oslo , 2020-10-13)

#71

Dette er rett og slett galskap! NÅ ER DET FADERN MEG NOK😳😡

Karina Bjørklund (0679, 2020-10-13)

#73

Bruk heller pengene på oppgradering av turveien rundt Sognsvann

HANNE DALÅSEN (OSLO, 2020-10-13)

#74

Det er sløser med offentlige midler å anlegge en park her ved inngangen til marka. Finnes ingen nytteverdi av tiltaket for befolkningen i byen.

Christian Holmesland (Oslo, 2020-10-13)

#77

Horribelt

Ann-christin Tangen (Svartskog, 2020-10-13)

#78

Galskap - ferdig snakka!
Opplevde i dag tirsdag en nærmest fullpakket parkeringsplass ved Sognsvann. Hvordan blir det I helgene når folk skal ut i marka?
Bruke nærmere 7 mill. på å skape et grøntareale ved porten til milevis med skog og mark. Galskap!

Geir Hamnes (Oslo, 2020-10-13)

#81

Raseringen må ta slutt!

Tommy Myran (Oslo, 2020-10-13)

#83

MDG og AP ødelegger byen vår til vanvittig kostnad.

Dag Myhre (Oslo, 2020-10-13)

#84

Helt absurd hvordan de holder på.

Roy Hernandez (Oslo, 2020-10-13)

#87

Vanvittig bruk av offentlige midler. Grønn adkomst rett inn i Nordmarka, med kilometer etter kilometer med grønn skog. Med slik pengebruk kan ikke det Rødgrønne byrådet hevde at Oslo Kommune har dårlig råd.

Trygve Graff-Wang (Oslo, 2020-10-13)

#89

Sognsvann er ett av Norges viktigste utfartssteder. Der må det legges best mulig til rette for adkomst med bil og kollektivtransport. Parkmessig anlegg her gir dårligere adkomst og vil frata mange muligheten til å komme seg ut i naturen.

Haakon Langballe (Oslo, 2020-10-13)

#90

Meningsløst å etablere park ved marka - her er det enorme områder med skog og turveier tilgjengelig. Viktigere å beholde parkeringen slik at flest mulig benytter marka. Å bruke mer enn 6MNOK på park med nye trær i skogkanten må jo vinne en eller annen pris for mest håpløse vedtak?

Arthur S Jensen (Oslo, 2020-10-13)

#92

Jeg er skikkelig sint!! Det er mange som ikke har annen mulighet enn å kjøre bil til Sognsvann.

Bente Charlotte Brunland (Oslo, 2020-10-13)

#93

Jeg vil ikke at parkeringen po Sognvann slal raseres-stopp

Marius Parvanov (Oslo, 2020-10-13)

#95

Galskapen MÅ stoppes!👊

Erik Erikbraun2011@gmail.com (Oslo, 2020-10-14)

#98

Dette er nok et eksempel på byrådets sløsing med midler - symbolpolitikk!! Gyldenløvesgate, beboerparkering som fjernes i bydeler over hele Oslo....NOK ER NOK!!!

Hanne Mustad (Oslo, 2020-10-14)

#100

Vi må ta tilbake byen vår. Tilgang til marka er ekstremt viktig for Oslos befolkning og må kunne nås også med bil.

Ilona Jambor (Oslo , 2020-10-14)

#104

Dette er tøvete bruk av penger

Haakon Larsen (Oslo, 2020-10-14)

#106

Vi behøver alle plassene som er der nå. Ikke færre.

Gunnar Vaag (Oslo, 2020-10-14)

#107

Byrådet i Oslo bruker våre skattepenger til å forvanske livet for oss som er avhengige av bil. Dessuten er det totalt bortkastet å lage en park på det aktuelle stedet. Ingen savner park i skogen! Motivet er høyst tvilsomt, og ikke et byråd verdig.

Geir Jacobsen (Oslo, 2020-10-14)

#108

Oslo kommune er full av lobotomerte politiker. Det hjelpe ikke signaturer men stor aksjon og ulydighet.

Dana Stranska (Oslo, 2020-10-14)

#109

Jeg signerer fordi det er meningsløst å bygge park og sykkelparkering ved inngangen til marka!

Gro Gjertsen (Oslo, 2020-10-14)

#110

Det brukes her av fellesskapets midler til å gjøre det verre for fellesskapet.

Jørn Ryssdal (Oslo, 2020-10-14)

#114

Dette er sykt. Ikke alle har mulighet å ta kollektivt eller sykle hit for å ha glede av marka. Riksarkivet må også ha parkeringsplasser her.

Thomas Löfvendahl (Løken, 2020-10-14)

#115

Det å forhindre at biler parkerer på sognsvann er rett og slett skuffende. Det er ingen som ønsker å sitte i en park på en parkeringsplass når man har hele nordmarka foran seg. Noen må snart ta ansvar for denne forferdelige inkompetente planleggingen som ødelegger for allmen ferdsel

Jon Åsmund Guttulsrud (Oslo, 2020-10-14)

#116

Noen må snart stoppe MDG fra å ødelegge hovedstaden totalt. Alle kan ikke gå eller sykle til alt mulig.

Berit Vrålstad (Frogner, 2020-10-14)

#119

Nå MÅ galskapen ta slutt!!!

Kjetil Farstad (OSLO, 2020-10-14)

#123

For 90% av tur- og skigåere som har 1 eller flere barn er det særlig vinterstid helt avgjørende å kunne parkere på Sognsvann!

Emil Pollastri (Oslo, 2020-10-14)

#135

Jeg signerer fordi jeg er lei av at mdg og ap ødelegger byen vår, og gjør det vanskelig for alle som bor i eller nær byen vår. Nå skal de lage bøll med utfartsparkeringen også

Tim Rosenkilde (Hosle, 2020-10-14)

#136

Jeg signerer fordi det simpelthen er nok park og grønt i området. Å fjerne parkeringsplasser her er å ødelegge tilkomsten til et flott område av marka som mange har glede av.

Arne Martin Bolstad (Oslo, 2020-10-14)

#145

Tilgang til marka for alle er viktig. Det må finnes mer hensiktsmessige måter å gjøre tilgangen enklere for funksjonshemmede. Det trengs bedre ankomst både for kollektivtrafikk/fotgjengere OG kjørende. Vi trenger Ikke mer "grønt" rett ved siden av skogen.

Jon Øivind Stenerud (Oslo, 2020-10-15)

#147

Meningsløs bruk av penger. Vi trenger alle parkeringsplassene til biler. Det var et problem før Korona med plass nok. Det er et viktig utgangssted for alle som bruker marka. Ikke lag det vanskeligere for oss som brukere...

Einar Hatlo ( Nils Lauritssønsvei 49b, 2020-10-15)

#154

Galskap å fjerne for folk som vil ut i marka.

Lasse Brinck Løvstad (Oslo, 2020-10-15)

#165

Jeg signerer fordi dette etter min mening er et tåpelig initiativ og ufornuftig bruk av penger. Det viktige må være at folk benytter marka og det er ikke her det bør skrenkes inn på parkeringsplasser, det kan heller gjøres i sentrum

I tillegg mener jeg at det kunne vært mange andre mye mye mer fornuftige formål å bruke disse pengene på. Eks er mange, elder, unge men konkret eksempel er undervarme på noen av byens mange fotballbaner som gir bedre treningsforhold,

Thor Hæstad (Oslo, 2020-10-15)

#171

Symbolpolitikk.

Erik Hjort (Oslo, 2020-10-15)

#178

Den utfartsparkeringen trenger vi!

Snorre Langseth (Oslo, 2020-10-16)

#185

Dagens byråd er det værste eksempelet vi har i Oslos historie når det gjelder å forsvare og representere interessene til Oslo’s borgere under ett. De spiller bydelene opp mot hverandre ved å spre usannheter gjennom propaganda. De rike i vest mot de fattige i øst osv. Det sitter partier i posisjon, som er så ekstreme og totalitære at det mangler sidestykke i nyere tid. AP og SV gir innpass for denne politikken, som har minimal støtte fra Oslos innbyggere generelt. Vi trenger et byråd som opptrer som samlende for byborgerne og som kjenner byens lokal historie. En by - ett folk - likt for alle!

Steffen Andersen (Oslo, 2020-10-16)

#187

Det er så utrolig at de kan bruke penger på tull og tøys.
Det er trær og mark så langt øyet kan se.

Lise Marie Laro (Oslo, 2020-10-16)

#189

Disse parkeringsplassene er godt benyttet og muliggjør bruk av marka for mange. Legg en ny park et sted som mangler rom for aktiviteter ikke her.

Simen Eriksen (Oslo, 2020-10-16)

#193

Galskapen må ta slutt

Bente Havik (Oslo, 2020-10-16)

#195

Helt meningsløst. Bruke penger på å lage park der vi alle har hele skogen å boltre oss i. Ta bort parkeringsplasser som gir tilgang til skogen, for store og små, to og firbente; provoserende, ekstremt dårlig politikk.

Aase Settevik (Oslo, 2020-10-16)

#198

Anne Werner

Anne Werner (Oslo, 2020-10-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...