Produksjon av legemidler i mindre doser som letter nedtrapping

Kommentarer

#1

Jeg vil ha produksjon av Tapering Strips i Norge

Siv H. Rydheim (Hurdal, 2020-09-08)

#3

Saken er viktig for meg. Medisinfrie tilbud bør være 1 valg.

Vidar Rødsjø (Elverum , 2020-09-08)

#9

Tapering strips er for mange avgjørende for å lykkes med nedtrapping.

Turid Markussen (Tennevoll, 2020-09-08)

#10

Jeg signerer fordi jeg er på nedtrapping seroxat . Jeg har heldigvis mixtur og er på 0,52 Ml.
Alle er ikke så heldige desverre. En tablett skal ikke deles hvis det ikke er delestrek så det har gjort meg veldig psyk før jeg fikk mixtur ❤️

Gro-Anita Kjøl (Trondheim, 2020-09-08)

#12

Har selv lykkes med nedtrapping ved bruk av tapering strips

Siri Westerås (Borkenes, 2020-09-08)

#13

Jeg signere fordet at å seponere er vanskelig, farlig og leger har for lite kunnskap om seponering. Legemidler er ikke laget for å deponeres. Taperingstrips vil få langt flere gjennom uforsvarlig og farlig seponering.

Jannicke Vaabenø (Sundvollen, 2020-09-08)

#14

Jeg mener at det burde være en selvfølge at man får hjelp til å trappe ned eller helt slutte med medisiner.

Espen Pedersen (Oslo , 2020-09-08)

#16

Dette er vikyig

Karl olaf Sundfør (Sauda , 2020-09-08)

#17

Dette er så viktig!

Ingrid Johanne Vaalund (Tinn Aystbygd, 2020-09-08)

#28

Jeg har sett i praksis at dette er et behov! Vi trenger muligheten for mindre medisindoser.

Kari Anne Holtet (Eidsvoll Verk, 2020-09-08)

#30

Det er en en fundamental å få hjelp til å kunne trappe ned på overmedisinering. Det handler om retten til et verdig liv, bygget ut fra et tanken om naturlig fritt valg.

Lasse Østervold (2923 Tisleidalen , 2020-09-08)

#32

Har prøvd nedtrapping 3 ganger på 14 år å har ikke klart det, blitt for tøft.

Sissel Gundersen (Tromsø, 2020-09-08)

#33

Ser utfordringer med dagen nedtrapping

Tone Winnem (Hurdal, 2020-09-08)

#38

Jeg jobber ved Hurdalsjøen recoverysenter medisinfri /nedtrapping på medisiner

Toril Stavsøien (Eidsvoll, 2020-09-08)

#39

Ser altfor mange som ikke får god nok hjelp

Anne Pettersen (Nannestad, 2020-09-08)

#42

Det er på høy tid å rive ned troen på at psykiatrien alltid vet hva som er best for oss. Vi skal ta tilbake kontrollen over egne liv. Piller har skadet for mange, det må slutte nå.

Vibeke Meland (2010 Strømmen , 2020-09-08)

#43

Jeg signerer fordi det spises alt for mange tabletter i Norge.

Gunnar Grøsland (Stavanger, 2020-09-08)

#52

Jeg støtter saken fordi jeg møter så mange flotte folk som er feil og overmedisinert på Medisinfri Døgnenhet Akershus universitetssykehus. Med tapering strips vil de få en skånsom og forsvarlig nedtrapping!

Anders Wenneberg (Oslo, 2020-09-08)

#53

Jeg signerer fordi dette er viktig, og jeg kjenner mange som sliter med å trappe ned på psykiatriske legemidler

Siv Johanne Hansteen (Gamle Fredrikstad, 2020-09-08)

#55

Jeg signerer fordi jeg selv har vært innlagt og jobbet på medisinfri døgnenhet. Alle fortjener et valg.

Raymond Løver (Løken, 2020-09-08)

#59

Jeg tror på medisinfrie tanker og følelser

Marianne Mjaaland (Heggedalsbakken 41 1389 Heggedal, 2020-09-08)

#81

Det er viktig å legge til rette for nedtrapping av medisiner for de som ønsker og har behov for det.

Arve Almvik (Trondheim, 2020-09-08)

#83

Veldig viktig at de som ønsker å slutte med medisiner får all mulig hjelp til dette.

Britt Joramo (Bodø, 2020-09-08)

#84

Fordi det er livsviktig!

Hildegun Flatabø (Oslo, 2020-09-08)

#91

Jeg synes at dett er viktig og riktig.

Liv Margrethe Simonsdn (Tana, 2020-09-09)

#92

Medicinalindustrien ødelegger folk og fordi hver 3. Dødsfall skyldes medicin

Kirsten Padkjaer (9912, 2020-09-09)

#96

jeg kjenner folk som slit med nedtrapping

kristin Kristiansen (Honningsvåg , 2020-09-09)

#105

Jeg ser daglig overmedisinering og abstinenser ved nedtrapping. Sørg for et bedre alternativ og tenk medisinfrie behandlingstiltak!!

Ingunn Storholm Nagel-Dahl (Åsgreina , 2020-09-09)

#107

Det er viktig at nedtrapping av medisiner gjøres mest mulig skånsomt for mennesket og må derfor trappes ned med små doser av gange slik at kroppen får tid til å omstille seg uten medisiner.

Siri engmark Neerland (Hagan, 2020-09-09)

#113

Jeg signerer fordi slike strips er avgjørende for best mulig tilpasset nedtrapping for personer som ønsker dette.

Jan Stensland Holte (Lillehammer, 2020-09-09)

#119

Jeg signerer fordi jeg er enig i behovet.

Ragnhild Johnsen Meldalen (2219 Brandval, 2020-09-09)

#122

Big Pharma helbreder intet som helst, de skaper livstidsavhengige KUNDER/KLIENTER.

Bob Foss (Oslo, 2020-09-09)

#127

Medisinbruken i psykiatrien må ned.

Hans Ove Galtung (5072, 2020-09-09)

#132

Jeg ønsker å støtte en trygg nedtrapping av psykofarmaka slik at flest mulig skal få muligheten til å bli medisinfri.

Maria Totlandsdal (Røn, 2020-09-09)

#139

Jeg støtter oppropet.

Thor Frøitland (Stavanger, 2020-09-09)

#140

Jeg er fastlege og opplever behovet

Andreas Johannes Heck (Hamar, 2020-09-09)

#143

Fordi dette er svært viktig, og kan for mange være avgjørende for å klare og gjennomføre, og livsreddende.

Anita Maria (Asker, 2020-09-09)

#144

Jeg signerer fordi dette er en reell utfordring for veldig mange. Til tross for at forskning rundt seponering er knapp, kan erfaringer tyde på at en rolig og kontrollert nedtrapping er gunstig for utfallet for den det gjelder.

Anne Blindheim (Nesttun, 2020-09-09)

#145

Jeg signerer fordi jeg syns det er alt for mye overmedisinering i psykiatrien.

Anita Meyer (Eidsvoll, 2020-09-09)

#147

Dette gjelder rett til helsehjelp. Mange har fått disse medikamentene ved tvang. Og til hvilken pris. Skadelige og helsefarlige bivirkninger. Les hva brukerne skriver på nettet på norsk/engelsk. Dette er myndighetenes ansvar.

Bjørg Bjerke (Holmestrand, 2020-09-10)

#151

det er en fornuftig måte å hjelpe folk til å bli medisinfrie og friske igjen

Jorunn Odenmarck (ås, 2020-09-10)

#154

#

Ole Hakon Kolberg (Heggedal, 2020-09-10)

#156

Alle som ønsker og kan bør få et liv uten medisiner

Oløf Gunnarsdottir (Rykkinn, 2020-09-11)

#159

Det blir gitt for store doser - for mange medisiner - som gir så mange bivirkninger at det er skaderlig. Trenger hjelp til nedtrapping, spes. fordi bevirkningene / tilbakevendende symtomer foregår ved og under nedtrapping - forsåtelsen for at dette skjer, tilbake til høyere dose NOEN dager til bakkekontakt og så forstsette nedtrappingen. "neddoping av antipsykotiske medisiner" får ikke pasientene tilbake til jobb, eller får bort problemene / symtomer men heller forverrer.

May-Sylvi Nilsen (Oslo, 2020-09-11)

#170

Jeg signerer fordi di detter er en meget viktig sak som jeg har personlig kjennskap til

INGMUNN B. EIDSKREM (FLATÅSEN, 2020-09-13)

#173

Jeg synes det er viktig! Og har erfaring med at det er dårlig med tilbud og kompetanse på nedtrapping i Norge

Tonje Husum (Oslo , 2020-09-13)

#178

Jeg signerer fordi det er helt nødvendig for noen å trappe ned veldig langsomt. Det er viktig å ta mennesker på alvor, og hvert menneske har ulik metabolisering og reaksjoner på psykiatriske medisiner. Hvis ikke det er mulig å få tapering strips så vil mange mennesker kanskje gi opp å bli medisinfrie.

Marit Leiros (Prestfoss, 2020-09-14)

#179

Jeg har selv erfaring med at antidepressiva er nødvendig i en periode. Men ikke for alltid.

Sissel Heines (Sarpsborg , 2020-09-14)

#182

Jeg vet selv hvordan det er å skulle trappe ned på div medisiner.

Silje Mari Paaske (Elverum , 2020-09-14)

#189

Jeg signerer fordi det er viktig at folk kan motta dette tilbudet sitt, f.eks. via fastlegen sin.

Solrun Elisabeth Steffensen (Trondheim, 2020-09-22)

#190

Det er kjempeviktig å kunne trappe ned på medisiner

Eva Kjersti eggen (Oslo, 2020-09-23)

#191

Jeg har forgjeves forsøkt alle metoder for å trappe ned på Remeron, helt umulig, blir bare syk, fordøyelse særlig, helt stopp, og søvn. Prøvd å dele opp, prøvd å hoppe over dager , prøvd å veksle med annet medikament, alt er prøvd, gitt opp.

Tove Åshammer (TØNSBERG, 2020-09-25)

#192

Viktig for mange som vil trappe ned på helseskadelige medikamenter.

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen (Sarpsborg, 2020-09-25)

#194

Jeg signerer fordi jeg mener mindre doser vil gjøre det lettere å trappe ned, samt gi større muligheter for individuelt tilpasset behandling

Håkon Hammeren (Oslo, 2020-09-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...