Vær med oss i kampen for gratis briller til barn!

Kommentarer

#21401

Jeg signere fordi jeg selv har hatt briller fra 10mnd alder.

Stine Andersen (Stavanger , 2020-11-14)

#21403

Skammelig av den nåværende regjering å ikke la alle barn få gratis briller...😢 Det er maaange andre ting de kunne spart på!!!!

Eva Fredriksen (Sortland, 2020-11-14)

#21413

Alle barn bør ha like muligheter. Det å SE er så grunnleggende for alt man noen gang skal gjøre eller lære, og når det kan bøtes på på en så enkel måte som med briller som ikke hindrer livsutfoldelse, KAN det ikke være sånn at bare de rike får mulighetene. Ikke her. Ikke i Norge. 💔
PS: Dette påvirker ikke meg og min økonomi.

Hanne Warlo (Gjøvik , 2020-11-14)

#21416

Jeg signerer fordi den nye ordningen er med på å lage større forskjeller på rik og fattig.

Anne Gresvoll (Førresfjorden , 2020-11-14)

#21418

Det er heilt urimeleg at dette ikkje er gratis!!!

Ingebjørg Dale Madsen (Bremnes, 2020-11-14)

#21419

Jeg signerer fordi øyne er ikke plutselig sluttet å være en del av kroppen.

Ingrid Reitan (Selbustrand, 2020-11-14)

#21426

Jeg mener dette er viktig.

Kristine Vatten Helgaland (Stord, 2020-11-14)

#21427

Briller bør være gratis for barn !!

Irene Nielsen (Tau, 2020-11-14)

#21430

Helsa til barn går først!

Marion Jakobsen (Stanghelle , 2020-11-14)

#21433

For at familiens økonomi ikke skal være avgjørende for om barn får den hjelp de trenger.
For at barns behov for helsehjelp og -tiltak skal være garantert gjennom den norske velferdsordningen.
Fordi barn ikke skal være salderingspost for polititiske prioriteringer.

Wenche Hoelstad (Ottestad , 2020-11-14)

#21439

Eg støttar Blindeforbundet si sak om gratis briller til barn!

Ann-Iren Lefdal (FØRDE, 2020-11-14)

#21441

Alle barn bør ha mulighet til å få briller når de trenger det.

Anne Renate Haug Andresen (Varteig , 2020-11-14)

#21443

Datteren min m downs trenger nye stadig. Progressive er dyrt!

Kristin Svela (Bø, 2020-11-14)

#21445

Klart mennesker med dårlig syn skal ha gratis briller..

Sissel Johansen (Holmestrand., 2020-11-14)

#21447

Jeg brukte briller som barn og foreldrene min slet mye med brillekostnadene mine. Barn må ofte han nye briller av ulike grunner som både slitasje og endring i syn ettersom aldring.
Bruker fortsatt briller idag og syns det er viktig at alle barn har rett til like muligheter.

Mona Echkantena (Skien , 2020-11-14)

#21461

alle barn skal ha like muligheter, lik rett til å se tavla i klasserommet og ha like muligheter for å lære. Dette får de kun ved at brilleordningen er gratis!

Inger Natland (Stavanger, 2020-11-14)

#21464

Dårlig syn er ofte arvelig. Har hatt briller siden 10 års alder og hatt syn som har endret seg hvert annet år. 4 av 6 i vår familie ville vært handicapet uten briller. Da ville vi ikke klart hverdagens gjøremål. Briller burde vært gratis uansett alder, da synet også er en viktig sans og del av allmenn helse. Briller er et hjelpemiddel på lik linje med rullator for de som har vansker med å gå.

Vivian Skretteberg (Valldal, 2020-11-15)

#21474

Jeg har to barn som begge er avhengigav briller. Bare glassene koster 10000/pr barn. Vi er heldige som kan kjøpe briller, men selv med «normal» middelklasse inntekt, er dette en stor sum for mange å ut med. Dette er med på å skape store forskjeller i samfunnet og det er barna det går utover!

Beate Neslund Øverland (Alvdal, 2020-11-15)

#21479

Barn med behov for briller kan ikke være prisgitt foreldrenes økonomi eller deres prioriteringer. Barnebriller skal dekkes av staten!

Hilde Hyttemoen (Tynset, 2020-11-15)

#21482

Jeg kjenner godt til kostnadene med briller til to små barn. Tannbehandling, briller og høreapparat er så viktig at det børe være gratis opp til minst18 år.
Mvh. Per Arild Spjeld.

Per Spjeld (Porsgrunn, 2020-11-15)

#21484

Jeg signerer fordi alle barn fortjener så godt syn som mulig.

Monica Skogly (Modum, 2020-11-15)

#21485

Har nå en 18 åring med briller og linser. Vi har fått støtte hver gang. Det må fortsette.

Anna Haug (Gjerdrum, 2020-11-15)

#21488

Barn skal være sikret briller uansett foreldres økonomiske situasjon

Mette E Brekke (Hvam, 2020-11-15)

#21498

Jeg signerer fordi jeg har en sønn som er helt avhengig av briller og årlige tilpasninger, men han har fylt ti år, så vi får ikke noe mer støtte!

Merete Fossum (Soknedal, 2020-11-15)

#21504

Alle fortjener en god start og like muligheter i skole og oppvekst

Eva Jensaas (Kvaløysletta , 2020-11-15)

#21507

Syns at barn som trenger ekstra pga. Synsendringer skal få dette av staten.

Randi Arntsen (Tomter, 2020-11-15)

#21508

Alle barn som trenger briller; burde ha rett til å få det uansett den økonomiske situasjonen til foreldrene!

Jane Skjensvold (Oslo, 2020-11-15)

#21511

Jeg signerer fordi briller/linser er dyrt, og må normalt byttes hvert 2. år. Barn med synsproblemer må kanskje bytte flere ganger pr år. Ikke alle foreldre har økonomi til dette, noe som igjen kan føre til at barna ikke klarer å henge med i skole- og dagligliv, og dermed får redusert livskvalitet.

Sissel Bårdsen (Hammerfest, 2020-11-15)

#21512

Personlige erfaringer med samsynsvansker, og det samme har mange i nær familie hatt. Vi fikk hjelp hos optiker på Voss, evig takknemlig! Fantastisk hjelp! Mange i fam. fikk ikke dekket kostnadene selv om dette ble redningen vår. Jeg engasjerer meg sterkt i denne saken, at kostnadene er for høye og at ikke alle i landet får samme info. om behandlingsmuligheter. Jeg har klart å gjennomføre min utdanning og jobber med barn i dag. Dette er min store hjertesak!

Solrun Halvorsen (Bergen, 2020-11-15)

#21513

Alle barn burde ha like rettigheter til å lære og leve og se best mulig!!!

Hege Anbette Gullstrand (Tønsberg, 2020-11-15)

#21514

Jeg selv har et barn som trenger briller, og vet hvor mye det koster! Jeg er bekymret for at man velger å kutte støtten til noe som mange barn er så avhengige av for å kunne fungere og utvikle seg godt. Barnekonvensjonen er tydelig på at barn skal få nødvendig helsehjelp. Det tror jeg ikke de får, når kostnadene er så høye for foreldrene.

Lillian Eikefjord (Gjøvik, 2020-11-15)

#21516

Jeg signerer fordi det burde være en selvfølge!

Berit Thiis (Oslo, 2020-11-15)

#21524

Det får store konsekvenser for barna med store utfordringer med synet, som ofte må ha flere par briller i året.
Synet er en utrolig viktig brikke i utdanningen til elevene.

Kristin Irene Kalviknes (Sandnes , 2020-11-15)

#21531

Jeg støtter det at briller til barn bør dekkes.

Marianne Brauti (Arendal, 2020-11-15)

#21538

Jeg signerer fordi at dette er en svært viktig sak for normal synsutvikling i den norske befolkningen❤️

Lotte-Guri Bogfjellmo Sten (Asker, 2020-11-15)

#21540

Jeg signerer fordi jeg er alenemor til to barn som er avhengig av briller for å ha en normal hverdag.

Cathrine Johansen (SØR-FRON, 2020-11-15)

#21541

Vi har en 4 år gammel sønn som er veldig langsynt og skjeler, som ofte trenger nye briller for å styrke sitt «svakere» øye.

Linn Nowak (Lørenskog, 2020-11-15)

#21544

Det skulle bare mangle!

John Kristian Trønsdal (Oslo, 2020-11-15)

#21555

Alle barn har rett til hjelp, uavhengig av familiens økonomi!

Gunn Marit Thomassen (Alta, 2020-11-16)

#21556

Jeg signerer fordi jeg er 100% alene mamma, og har barn som bruker briller. Er en dyr utgift som jeg synes barn burde få gratis på lik linje som med leger osv.

Ann Helen Tømmerholen (Løten, 2020-11-16)

#21557

Briller er nødvendig og forebygger fremtidige synsplager. Gratis briller for barn vil sikkert på sikt gi økonomisk gevinst både i arbeidslivet og føre til betydelige innsparelser i helsevesenet og i NAV.

Gudmund Johnsen (Evenskjer, 2020-11-16)

#21561

Briller er alt for dyrt, i vår familie trenger alle barna briller.

Rainer Knutsen (Råholt, 2020-11-16)

#21562

Jeg har tre barn som alle er helt avhengig av å bruke briller!

Maja Venås Eriksen (Levanger, 2020-11-16)

#21563

Har barn med briller og koster skjorta😡😡

Cathrine Fjelstad (3145, 2020-11-16)

#21566

I likhet med skoletannlegeordningen må også alle barn og unge med behov for briller være et offentlig ansvar og utgiftene dekkes av staten.

Irene B. Wittusen (Oslo, 2020-11-16)

#21575

Jeg støtter denne saken.

Ragnhild Erlandsen (Trondheim , 2020-11-16)

#21577

Barn skal kunne se for å lære uansett om foreldrene har økonomisk frihet til å betale for brillene. På lik linje som tannlege til barn er briller like selvfølgelig.

Lise-Lotte Lillebø-Farestveit (Lørenskog, 2020-11-16)

#21584

Jeg mener barn og unge må få gratis linser/briller!

Gunn Damstuen (2164 Skogbygda, 2020-11-16)

#21588

Barna trenger å ha optimalt syn for å henge med på skolen

Line Kielland (Norge, 2020-11-16)

#21599

Fordi min datter bruker selv dyre briller

Annette Hovda (Sandnds, 2020-11-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...