Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#7402

Ikke bare er vindmøllene forurensende i seg selv, men hele samfunnet blir forurenset av dette. Overkjøringen av lokaldemokratiet, bruk av politiet for å bekjempe ytringsfriheten.
Mange ting som skurrer i disse sakene...

Per Ivar Strømhylden (Skien, )

#7407

Det er provoserende når lokalsamfunn blir overkjørt på denne måten.Rasere små øyperler og lokalsamfunn på denne måten

Kenneth Dætre (Gursken, )

#7409

Det som nå blir gjort strider i mot sunn fornuft for befolkning, land og kommende generasjoner. Derfor er det viktig at en uavhengig instans går igjennom vedtak som er gjort.

Jorunn Odenmarck (ås, )

#7415

Jeg vil ha mest mulig uberørt natur.

Ole Christian Tunheim (Jevnaker, )

#7416

For vårt demokrati og i respekt for folket. Ja, her må en uavhengig gransking til.

Solbjørg Storrønning (Bjugn, )

#7418

Eg er mot vindmøllene som raserer min hjemplass Stadlandet og resten av den Norske natur

Tommy Sande (Stadlandet, )

#7419

Norge trenger ikkje vindturbiner

Jarleif Igesund (Eggesbønes, )

#7451

Unødvendige naturinngrep.
Overkjører naboene til disse anleggene.

Bård Mikkelsen (HARSTAD, )

#7452

Jeg er imot vindmølle utbygging og rovdrift av naturen!

Mari-Ann Sæle (Hafrsfjord, )

#7453

Pga Voldtekt av Norsk natur

Odd Brattås (Jaren, )

#7455

Lovligheten med utbyggingen må sjekkes

Bjørnar Vik (Strandvik , )

#7459

Jeg signerer fordi jeg krever at en uavhengig instans skal gå gjennom konsesjonene og begrunnelsene for gitte konsesjoner.

Inger Steinan (Trondheim, )

#7464

Slutt å raser naturen, slutt å forringe livene til dem som må bo nær vindturbinene, utnytt vannkraft bedre

Karen Flaten (Bergen , )

#7466

Dette e rasering/vandalisme av naturen og folke retten til å nyte naturen. Støtter fult ut tiltake her.

Geir Pedersen (NESTTUN, )

#7467

Jeg er imot vindmøller

John-Erik Sandaker (Rennebu , )

#7475

Jeg signer fordi dette er etisk og nødvendig.

Svein-H. Jørgensen (sandefjord, )

#7478

Jeg er mot all vindkraft, den er naturødeleggende.

Jan Geir Ollestad (5574 Skjold, )

#7479

Vindkraft er helt meningsløst og fullstendig hjernedødt, ødeleggende for naturen og for dyrelivet. Stopp all vindkraft!

Trond M. Langeli (Ås, )

#7480

Jeg er i mot rasering av naturen. Inngrepene er omvendt proporsjonal i forhold til nytten.

Stig-Arnfinn Molvik (Stavanger, )

#7483

Vi raserer naturen til ingen nytte! Vannkraft er den reneste formen for energi, og der har vi store muligheter til å utvide kapasiteten

Egil Blengsli (Ålesund, )

#7484

Ikke behov for vindturbiner i Norge. Oppgrader vannkraftverk istedenfor å rasere naturen.

R Nilsen (Grimstad, )

#7486

Jeg er imot overgrep mot folket og naturen og styring fra EU. Tyskland skal ikke ha herredømme over oss og vår natur.

Kjell Ingebrigtsen (Sundetunet 20 Hafrsfjord, )

#7488

Vi ønsker ikke å industrialisere sårbar natur for å berike utenlansk kapitalspekulanter. Dette er rett og slett et brudd på grunnloven!!!

Haakon Hartvedt (Notodden, )

#7489

Nok Smurfe Tull nå
Og vi trenger ikke dette

Espen Johannessen (Baza, )

#7492

Er imot voldtekt av norsk natur

Jahn Vik (Sveio, )

#7495

Jeg er totalt mot all ødeleggelse av vår flotte natur, samtidig som det det er så mange andre negative ting med vindkraft.

Petter Jernes (Kristiansand, )

#7503

Stopp rasering av VÅR natur og dermed også VÅRT eget land og folk.

Willy Rasmussen (Larvik , )

#7514

Dette er bare så feil! Nå må myndighetene ta til vettet å stoppe galskapen!

Ragnhild Johansen (Ålesund, )

#7520

Er totalt imot vindturbiner!

Remi Hjelmseth (Valderøya, )

#7529

Vindmøllebygging raserer Norsk natur.

Olav Moen (Surnadal, )

#7530

Galskap å ødelegge vår natur😡

Jan Harald Gustavsen (Eydehavn, )

#7539

Jeg signerer fordi det er åpenbart at prosessene ikke foregår på en demokratisk og god måte. Mer enn 20 år gamle konsekvensutredninger blir lagt til grunn, deretter tillater man at det bygges noe helt annet.
Det blir som at naboen nedenfor deg i Holmenkollen søker om å bygge en dukkestue, plutselig kommer det opp ei boligblokk som stenger all utsikt foran deg.
Man kan spørre seg om hvorfor det gis tillatelser på denne måten, samfunnet fortjener en gransking og en forklaring på hvordan det kunne dra så feil av sted.
De politikere som slipper gjennom dette har i mine øyne svertet sitt ettermæle for evig.

Asbjørn Solberg (7350 Buvika, )

#7554

Jeg er sint og fortvila.

Wenche Bergmann (Rindal, )

#7556

Jeg signerer dette slik at spørsmålene kan utredes på en forsvarlig måte.

Ann- Christin Revillard (Kristiansand , )

#7562

Jeg signerer fordi vindindustrien har en framferd som vi ikke har sett siden den tyske okkupasjonen. Motivasjonen for dette er å slakte Norsk natur for å tjene penger uten hensyn til folk, miljøet og respekt for lov og natur.

Tor Åge Oseassen (Vanse, )

#7568

Rasering av Norsk natur, liv og helse, forgiftning av vannkilder.

Ole Johan Jakobsen (Jevnaker, )

#7574

Ta vare på den norske naturen og dyrelivet uten vindkraft

Bente Sundt (Stjørdal , )

#7579

Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Per Boge (Alversund, )

#7584

Jeg er fullstendig imot vindmøller i norsk natur, som det sitter utenlandske folk å tjene store summer på, å er liksom grønn energi,. 😡

Rune Holm (Røros , )

#7600

Jeg ønsker urørt fjell og natur/fauna. Unødvendig med ødeleggende vindkraft når modernisering av vannkraftanlegg forsyner det norske folk og forpliktelser. Vindkraft er også ustabil og er avhengig av andre stabile kraftkilder som vann.

Steffen Hanssen (Tromsø , )