Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#3608

Mot natur ødeleggelse, for oppgradering av vannkraft

Ove Eckholdt (Notodden, 2020-08-19)

#3614

Det som skjer mht Vindkraftutbygging må stoppast, dette er gått heilt feil ,
Eg trudde aldri at Norge skulle bli en diktaturstat, men når det gjeld vindturbiner er det blitt slik 😢

Nancy Rovde (Nordfjordeid , 2020-08-19)

#3615

Vindkraft er miljøkriminalitet.

Nils Peter Petersen (Spikkestad , 2020-08-19)

#3617

Etter min mening har ikke våre politikere spurt og fått aksept fra folket om å iverksette en så inngripende og ødeleggende operasjon i norsk natur. Politikerne har tvert imot holdt denne planen skjult for folket.

Rita Larsen (Kvaløysletta, 2020-08-19)

#3621

Vindkraft er ikke bærekraftig slik det bygges i dag

Henry Antonsen (kolsass, 2020-08-19)

#3623

Ønsker ikke vindmøller i vår vakre natur!

Aud marit Utseth (4250 kopervik, 2020-08-19)

#3626

Det er mye korrupt og snusk i denne bransjen som holdes skjult for offentligheten, som må frem i lyset

Bjørnar Berg (Frøya, 2020-08-19)

#3638

Det ødelegges så mye av Norsk natur. I tilegg er det ikke økonomisk, kun symbolpolitikk

Bent Ove Enge (Bømlo, 2020-08-19)

#3639

Det er fint med vindkraft, men er absolutt uenig i plassering og rasering av vår flotte natur

Marianne Bræin (Eidsvoll , 2020-08-19)

#3649

Jeg mener ting har gått vel fort i svingene når gamle konsesjoner møter fakta av 2020. Jeg stoler ikke på myndighetene i denne saken.

Signe-Marie Eikje (Tysværvåg, 2020-08-19)

#3651

Jeg ønsker en vindmøllefri natur

Tor Hugo Nilsen (Alsvåg, 2020-08-19)

#3654

Jeg er imot vindkraft på land pga. det raserer natur og fugleliv.

Kjell Ole Jørgensen (Kopervik, 2020-08-19)

#3664

Fordi vi alle er blitt lurt. Av mediene som driver sin egen kampanje uavhengig av fakta. Mens mange akademikere har sovet i timen, vært redde for å utfordre konsensus - eller bare hatt behov for å være opportunister.

Knut Michelsen (Ås, 2020-08-19)

#3666

Jeg er sterk motstander av en vindkraftutbygging som vi ikke trenger og som kun raserer naturen vår til ingen nytte. Det er helt meningsløst og gir ingen bidrag til det grønne skiftet.

Knut Pedersen (Bergen, 2020-08-19)

#3668

Jeg signere pga. Vindkraft ikkje e ærekraftikt uten supsidier, sats helle på å utbedra vannkraftverk og atomkraftverk

Jostein Johannessen (Kopervik, 2020-08-19)

#3672

Viktig prinsipp.

Lisbeth Austnes (Longva, 2020-08-19)

#3673

Fordi det er galskap og ødelegge vår natur på denne måten. Dette er et spill sammen med EU. som ikke tjener Norge. Og kun beriker utenlandske økonomiske profittører.

Jon Kvilhaugsvik (Kopervik, 2020-08-19)

#3682

Folkeviljen MÅ gjenspeiles i politikken, eller har vi intet demokrati.

Ulf Johansen (Brønnøysund, 2020-08-19)

#3688

Det er galskap at utenlandske selskap skal få konsesjon til å bygge vindturbiner i Norge, og rasere norsk Natur

Emil Riise (Breivikskjenet 24 , 2020-08-19)

#3693

Vindkraft nå stoppes. Det ødelegger naturen og lokalsamfunn og kommer ikke folket til gode. Vindkraft er solgt inn på en løgn om at det er grønn energi. Denne galskapen må stoppes før det gjør mer opprettelig skade ‼️‼️‼️

Marianne Johnsen (Trondheim, 2020-08-19)

#3695

Vil ikke ha vindmøller på fjellet. Bruk vannkraft.

Tom Kirsebom (Drammen, 2020-08-19)

#3696

Jeg mener det er viktig å ha en uavhengig (!) gransking av konsesjonene. Økonomisk gevinst trumfer som regel det meste, og det syns jeg ikke det bør i denne saken.

Kine Tjønnsø (Nærøysund, 2020-08-19)

#3697

Dette er altfor store inngrep i vår dyrebare natur. Og miljøeffekten stiller eg eit stort spørsmål til.

Victor Kringstad (BERGEN , 2020-08-19)

#3699

Jeg signerer fordi jeg ønsker færre utenlandske eiere i norsk vindkraft

Annicken Jegersberg (Moss, 2020-08-19)

#3700

NVE har vist seg ute av stand til å ta til seg politiske signaler, ref. forslaget om å opprettholde de 13 utpekte områdene i utkastet til Stortingsmelding, til tross for at Statsministeren helt tydelig uttalte at Regjeringen forkastet forslaget. At et forvaltningsorgan skal granske egne vedtak er i utgangspunktet helt uhørt. NVE står uten tillit i befolkningen. Det er behov for at en uavhengig instans vurderer deres arbeid.

Kristin Lund (Oslo, 2020-08-19)

#3703

Vil ikke ha vindkraft på land som ødelegger og skjemmer naturen og dreper massevis av fugler. Bygg heller ut vannkraften på land og plasser vindmøllene på havet i parker👍🤗

Jan Atle Steinsland (Mosterhamn, Bømlo, 2020-08-19)

#3704

Jeg vil være med på å ta vare på norsk, unik natur. I tillegg vil jeg at vårt arvesølv skal forbli på norske hender og ikke forvaltes av utenlandske pengehaier.

Anne Merete Blichfeldt Dalland (Tysnes, 2020-08-19)

#3712

Landbasert vindkraft ødelegger naturen og dyrelivet for generasjoner fremover.

Ola Nordengen (Asker, 2020-08-19)

#3713

Jeg er imot rasering av norsk natur. Vi har mye å hente ved å modernisere vannkraft.

Svein Gunnar Sæther (Kongsvinger , 2020-08-19)

#3714

Jeg er i mot vindturbiner for de ødelegger store arealer utmark, og etter hvert begynner turbinene å lekke olje og mikroplast, som igjen forurenser vannene i fjellet.

Torbjørn Kjærnsmo (Oppegård 19-08-2020 , 2020-08-19)

#3715

Jeg er overbevist om at hvis man får en uavhengig granskning av Frøyasaken, så vil mange av vindkraftværkene i Norge bli nødt til å plukkes ned. Vi kan ikke bare stå å se på all denne utettferdigheten.

Eskil Sandvik (Frøya, 2020-08-19)

#3717

Vindkraft er ren svindel. Det er ineffektivt, dyrt, miljøfiendtlig og unødvendig.

Terje Ulrichsen (Sandnessjøen, 2020-08-19)

#3720

Det er langt mer effektivt å gi intensiver til Norsk Vannkraft utbygging og Med langt mindre Naturinngrep.

Tore I Prøven (Florida, 2020-08-19)

#3731

Jeg signerer fordi jeg vil være med på og stoppe galskapen som de grønne uerfarne spekulantene har satt igang for egen økonomisk vinning, samt rasering av Norsk natur med disse vindmølleparkene sine. I tillegg forstyrrer dem dyrelivet, dreper fugler som er truet fra før av som havørna f.eks. med mange flere fuglearter. Det er en stor tragedie som våre folkevalgte såkalte udugelige politikere sviker det Norske folket på til fordel for utenlandske storkapitalister i EU land som exempelvis Tyskland, og om ikke det var nok så sponser ho Erna Solberg med flere disse kapitalistene med milliarder av skattekroner som hun heller burde bruke på bistand til sitt eget land og folk som f.eks. eldreomsorg, skole og utdanning m.m. Det er ei stor skam det disse korrupte politikerne holder på med nå for tiden for egen vinning og ettermæle blant sine utenlandske beundrere både i EU og FN systemene. Dem burde virkelig skamme seg for sine ugjerninger som dem har påført oss og de kommende generasjoner.

Roar Hugo Hanssen (Tromsdalen , 2020-08-19)

#3734

Jeg signerer fordi dette går i gal retning. Det er ikke på grunn av klima men på grunn av kapitalisme utbyggingen foregår!

Geir Hellevik (Vatne, 2020-08-19)

#3735

NVE OG OED gjør er katastrofalt slett jobb med konsekvensutredning før godkjenning av vindkraftkonsesjoner , som får enorme konsekvenser for natur og mennesker imils omkrets av vindkraftanleggene.

Rudi Næss (Bergen, 2020-08-19)

#3736

Oppgradering av vannkraft.
Ta bedre vare på natur og fugl liv

Rino Grande (Harstad , 2020-08-19)

#3740

Norsk natur må ikke ødelegges for å levere ustabil og dyr energi til EU. Vi er ikke medlem og de må finne sin egen løsning. Norges land er ikke et politisk forhandlingskort men eies av det norske folket.

Bent Collert Larsen (Oslo, 2020-08-19)

#3741

Jeg er i mot at utenlandske selskap skal ha økonomisk gevinst av å rasere norsk natur

Eivind Johansen (9372 Gibostad , 2020-08-19)

#3748

Jeg signerer fordi jeg opprørt over våre politikere, NVE og årelating av vår felles natur og verdier.

Jan Steen Søvik (Ålesund, 2020-08-19)

#3754

Fordi lokaldemokratiet og plan- og byggningsloven er satt til side. Og fordi man ikke har valgt samme regime som for utbygging av el kraft.

Ole Moen (Bergen, 2020-08-19)

#3756

Jeg signerer fordi å sette opp vindmøller som vi ikke trenger og vi må betale en blodig pris for, er galskap når en ser det på bakrunn av at det ødelgger natur og dens mangfold. En annen ting er at en bruker et begrep som klima krisen som grunn til denne galskapen. Kloimakrisen skal skyldes CO2 utslepp fra fosilt brennsel. CO2 som er livets gass og som all forskning viser har en positiv effekt på vår tilværelse på jorda gjennom at naturens evne til å produsere mat forbedres radikalt. SE hva gartneren gjør i sine drivhus. Han tilsetter CO2 for å øke veksten. Så har noen klart å misbruke FN systemet og forledet politikere og NGOer til å tro på CO2 teorien som årsak til, at verden må gå over på grønn energi. Galskap satt i system spør du meg.

Svein Olufsen (Haugesund, 2020-08-19)

#3759

Rasering av natur, ikke miljøvennlig, rettigheter overkjørt av det offentlige. Vi har nok støm til vårt/landets behov, hvorfor skal vi pridusere til EU?

Ellen Svarstad (Leirfjord, 2020-08-19)

#3769

Vi kan ikkje gamble med naturen vår, med matfatet vårt! Naturen er dyrebar. Vi kan ikkje akseptere at folkets stemmer ikkje vert høyrde. Vi kan ikkje godta å måtte betale for noko vi ikkje vil ha, og som vi ikkje treng! Vi har vannkraft, den må moderniserast, då vil vi få ut mykje meir straum enn desse fuglekvernene.

Ingunn Egset (Paris, 2020-08-19)

#3771

Mistanke om korrupsjon i beslutningsprosessen

Bjørn Weiseth (Stjørdal, 2020-08-19)

#3777

Jeg mener at vindturbiner ødelegger dyre og fuglelivet, og naturen.

Margareth Enstad (Levanger, 2020-08-19)

#3779

Oppgrader vannkraft. Da det er mye mere stabil kraft.

Bjørn Tore Dymbe (Gjøvik, 2020-08-19)

#3782

Jeg er i mot rasering av norsk natur som vindkraft utbygging på land fører med seg

Sven Sletten (Koppang , 2020-08-19)

#3783

Vindturbiner skader natur og dyreliv, varig ødeleggelse av vårt vakre land som vi så gjerne viser fram med stolthet!

Kari Kristoffersen (Oslo, 2020-08-19)

#3787

Vi gagner ikke miljøet ved å ødelegge naturen, tvert imot!! Ø

Anne Marie Schiøtz (Asker, 2020-08-19)

#3789

Norsk natur raseres for alltid. En skandale i norsk historie som aldri kan eller vil bli glemt.

Anita Eskeland (Stavanger, 2020-08-19)

#3792

Jeg signerer fordi jeg er helt imot vindmøller og synes det er noe stor dritt. Ødelegger naturen også !

Malvin Andersen (5563 Førresfjorden, 2020-08-19)

#3796

Jeg signerer fordi jeg tenker at det er til det beste for alle parter her, og ikke minst for alle folkevalgte, med en UAVHENGIG granskning i denne saken også.

Anne-Mette Lien Øye (Nesbyen, 2020-08-19)

#3799

Jeg totalt imot vindmøller for strømproduksjon.

Kjerstin Gjesdal (Vestland , 2020-08-19)