Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#2202

Vi må ta vare på naturen. Den er viktigere enn vi er klar over.

Astri Haug (Moss , 2020-08-18)

#2212

Mye uklart mht konsesjoner og miljøet

Ellinor Løkås (Alta , 2020-08-18)

#2213

Vindkraft gir ingen øknomiske og energimessige bidrag til det norske samfunn som er bærekraftig. Og i tillegg ødlegger det norsk natur.

Geir Arne Yttri (Randaberg, 2020-08-18)

#2219

Jeg er sterkt imot vindkraft, og raseringen den medfører.

Unni Nygård (7580 Selbu, 2020-08-18)

#2221

Det er mer enn nok vindmøller no. Kysten skal ikke ødelegges. Naturvernet må styrkes

Berit Kapelrud (Trondheim, 2020-08-18)

#2224

Sørmarksfjellet. Er en berørt hyttenabo. Utbyggers vindrose som viser dominerende vind stemmer ikke med reell oppfatning. Stemmer heller ikke med vindrose ifra buholmrosa fyr. Får også støy over 45 db. Utbygger kjøper seg fri fra støy. Det er ikke lov å kjøpe seg fri fra miljøkriminalitet.

Svein Erik Graadal (Trondheim , 2020-08-18)

#2225

Jeg er i mot djevelskapen

Hilmar Bastesen (Stavanger, 2020-08-18)

#2226

Bevar norsk natur. Vindturbiner ødelegger kulturlandskap og det bør heller gis insentiver til å bytte/videreutvikle vannkraftverkene.

Henning Sørum (Askim, 2020-08-18)

#2227

Jeg er i mot at norske politikere skal ødelegge vårt land for sin popularitet i EU og Tyskland. Tyskland driver igjen voldtekt på Norge og vår befolkning.

Kjell Rue (Sandefjord, 2020-08-18)

#2228

Vindkraft ødelegger naturen

Karen Anna Hauknes (Høgåsveien 40, Mo i Rana 8616, 2020-08-18)

#2231

Vi kan ikke sitte rolig og se på Norges vakre natur blir voldtatt på denne måten.

Solveig Bjerkvold (Oslo, 2020-08-18)

#2233

Jeg signerer fordi dette er miljøkriminalitet i storskala😡

Bjørn Nilssen (Mo i Rana, 2020-08-18)

#2234

Jeg er mot rasering av norsk natur.

Åse Tårnesvik (Sarpsborg, 2020-08-18)

#2237

Jeg er imot vindkraft for den strider mot alt jeg står for. Det er for mye som foregår bak lukkede dører og som må fram i lyset. Folk får ødelagt og forringet eiendommene sine. All naturen som blir rasert og omgjort til enorme industriområder. Dyrene og fuglene som lider. Alt under falskt flagg- grønne sertifikater. I tillegg er det vi skattebetalere som subsidierer store internasjonale konsern sin rasering av vår natur. Dette må ta slutt!

Joakim Gagnås (Kjøpsvik, 2020-08-18)

#2240

Det ødelegger naturen og er ikke bærekraftig for kloden.

Geir Engen (Hamar, 2020-08-18)

#2244

Jeg er sterkt imot vindturbiner og rasering av naturen

Jan Askild Kallestad (5916 Isdalstø, 2020-08-18)

#2249

Jeg ønsker et sterkt folkestyre der våre valgte representanter er bevist sin rolle! I et levedyktige demokrati må det styres etter folket vilje, ikke etter byrådets vyer! Slik det har i den senere tid, er mange bekymret over at landet blir gitt bort bit for bit. Og det kan vi ikke godta!

Johannes Malvin Oppedal (Viksdalen , 2020-08-18)

#2250

Ønsker å stanse den nytteløse raseringen av norsk natur

Gunnar Olaussen (Husøysund, 2020-08-18)

#2251

Det er en rasering av Norsk natur ! Vårt arvesølv !

Trond Føsker (Skedsmo, 2020-08-18)

#2255

Stopp så mye vindkraftindustri som overhode mulig i hele den Norske natur.
Vindkraftindustrien er et overgrep på Norsk Natur, og Alt levende som tilhører den norske naturen!!!

Anita Irene Frøiland (Sandnes, 2020-08-18)

#2261

Vindkraftghettoene er for ødeleggende for miljø og flora og fauna. Totalt unødvendig herping av landskapet. Rust heller opp allerede utbygde vannkraftverk, kraftlinjene og gi mva fritak for energisparende tiltak som varmepumper, og etterisolering.

Sveinung Skretting (Figgjo, 2020-08-18)

#2273

Jeg syntes disse godkjenningene ikke er demokratisk gjenomført

Alf Aamaas (Ålesund , 2020-08-18)

#2276

...fordi jeg ikke ønsker vindmøller/vindturbiner til lands, spesielt. Det er ikke miljøvennlig og ikke annet enn ødeleggende. Derfor ser jeg heller ikke hensikt med å ha en utredning, diskusjon eller konsesjon på dette!

Anette S. Jihansen (Grendi, 2020-08-18)

#2279

Dette som skjer med energiutvuklingen og vindkraft til lands og til havs er meg bare helt uforståelig!

Sigurd Turøy (Stavanger, 2020-08-18)

#2287

Det bør vurderes juridisk hvordan energiloven praktiseres.

Dag Rekdal (Arendal, 2020-08-18)

#2291

Norge skal IKKE måtte betale med rasert natur, verdiforringelse av eiendommer fordi utenlandske spekulanter tvinner våre "politikere og ledere" rundt sine lillefingre!

Ronny Kaasa (Skien, 2020-08-18)

#2292

Er lovlydig borger, derfor mot vindkraft.

Samuel Gælok (8271 Drag, 2020-08-18)

#2297

Vi behøver ikke dette

Reidun Eikeland (Nedenes , 2020-08-18)

#2300

Motstander av forsøpling Naturen

Tore Knut Olsen (Gamle Fredrikstad, 2020-08-18)

#2313

NVE og OED kan umogleg vere i stand til å granske seg sjølve på ein upartisk måte. Uavhengig gransking er alltid den beste måten. Den som er klaga for ikkje å ha gjort rett har sjølvsagt eigeninteresse av å frikjenne seg sjølv så langt råd er. Ei uavhengig gransking er difor best for alle partar, fordi resultatet av ei sjølvgransking ikkje vil kunne oppnå truverd på same måte som ei uavhengig. At det i det heile er lagt opp til at dei som er klaga for feil skal granske seg sjølve er ikkje ein rettsstat verdig.

Erling Flem (Jevnaker , 2020-08-18)

#2314

Jeg er mot vindkraft i norsk natur. Jeg ønsker å verne flora og fauna og å bevare fjell myr og vidde. Jeg mener at skadevirkningene ikke er tilstrekkelig konsekvensutredet og at all utbygging bør stoppes.

Hilde Sveen (Oslo, 2020-08-18)

#2315

Jeg signerer fordi jeg er skeptisk til prosessene som har vært omkring vindkraft på land, og omkring konsesjonene som er gitt.

Monica Roos (Bergen, 2020-08-18)

#2318

Jeg signerer fordi jeg er totalt imot vindkraftutbygging i Norge!

Ingar Spansdahl (Nøtterøy, 2020-08-18)

#2325

Signerer fordi vindkraftverk i sin nåværende form virker lite overtenkte og har, såvidt jeg skjønner liten eller ingen plussverdi på totalregnskapet i kraftproduksjon.

Henki Pettersen (RØRVIK , 2020-08-18)

#2327

Eg er i mot vindturbiner i norsk natur.

Maria S. Øvstebø Berge (Kvinnherad , 2020-08-18)

#2330

Fordi jeg er helt enig i at konsesjonene må granskes. Her er det mye grums, derfor vil det bli svært vanskelig å få det gjennomført. Her skal ikke noe læres, det skal dekkes over og passere

Frode Svendheim (Bergen, 2020-08-18)

#2334

Pga vandalisme fortielser unlatenhet og ikke respekt for norske verdier og Norges befolkning.

Ellinore Strandmoen Lund (Flateby, 2020-08-18)

#2355

Rasering av naturen må stoppes 😡

Frank Aarskaug (Haugesund, 2020-08-18)

#2356

Viktig

Stig Evensen (Elverum, 2020-08-18)

#2358

Fordi det er voldtekt av naturen og fuglelivet

Jon Tønnessen (Grimstad, 2020-08-18)

#2359

Dette trenger oppriktig gjennomgang da folket ser galskapen å folket et overkjørt.

per indseth (Solbergmoen, 2020-08-18)

#2363

Jeg er ikkje einig i at landet selges (gies bort) uten at innbyggerne har noen medbestemmelses rett.

Johan Kvitne (Davao City, 2020-08-18)

#2367

Jeg er imot ødeleggelse av norsk kyst og kulturlandskap

Claude Hildrestrand (Tennfjord, 2020-08-18)

#2368

Fordi vindmøller ødelegger naturen, og gir lite strøm i forhold til de negative sidene ved vindkraft. Forny turbinene i vannkraft anleggene.

Sverre Hugøy (Stord, 2020-08-18)

#2372

Det gale vanvidd å ødelegge norsk natur når vi har plenty nok vannkraft. Tyskland og de andre Europa landene får klare seg selv og slett ikke på bekostning av norsk natur! Jeg er fly forbanna.

Torger Hetland (Falun, 2020-08-18)

#2381

Avgjørelser og godkjenninger er ikke bygget på kunnskap men på konsulentbyrå som mener det meste av natur er «uvesentlig» og «uten betydning» som er argumentasjon som gjentas, vedtak er fattet uten konsekvensutredninger og profitt på allemannsretten som går til et fåtall grunneiere, utbyggere og utenlandske investorer skrider mot folks rettsoppfatning - regjerende partier og «opposisjon» heier dette fram.

Grete Varpe (Trondheim, 2020-08-18)

#2383

Jeg mistenker utstrakt korrupsjon.

Kjetil Sletvold (Orkanger, 2020-08-18)

#2385

Jeg signerer i håp om å bidra til å stanse denne vettløse energiutvinningen som vindturbiner er!

Alice Schmelck (Oslo, 2020-08-18)

#2389

Vind er feil satsing, dårlig økonomi, ikkje miljøvennlig, skjemmende visuelt. Rust opp vannkraften, det er billigere, varer dobbelt så lenge

Sverre Helleland (Os, 2020-08-18)

#2392

Er imot rasering av naturen!

Lone-Lise Helgesen (Trøndelag , 2020-08-18)

#2395

Det er kjempeviktig!
Finansiering trengs!

Liv Sommer Holmen (Oslo, 2020-08-18)

#2398

Galskapen må ta slutt en gang. Vi må alle bidra til å få det til.

Harrieth Svartnes (Surnadal , 2020-08-18)